Artykuly

Roślinne zamienniki mięsa i nabiału najskuteczniejszą inwestycją dla klimatu

Wegański burger
Wegański burger

„Nasze najnowsze badania pokazują, że produkcja alternatywnych białek jest jednym z najlepszych dostępnych narzędzi do walki z kryzysem klimatycznym” – twierdzi Boston Consulting Group, jedna z największych firm konsultingowych na świecie.

Boston Consulting Group, jedna z największych firm konsultingowych na świecie, przygotowała raport, z którego wynika, że inwestycje w alternatywne źródła białka są pod kątem ochrony klimatu zdecydowanie najskuteczniejsze.

Roślinne zamienniki bezkonkurencyjne

Wykazał on, że każdy dolar zainwestowany w ulepszanie i zwiększenie produkcji roślinnych zamienników produktów mięsnych i mlecznych przyniósł m.in. 3 razy większą redukcję emisji gazów cieplarnianych niż inwestycje w „zielony” cement, 7 razy większą niż „zielone” budynki, 11 razy większą niż samochody bezemisyjne, 15 razy większą niż energetyka i 44 razy większą niż ciężki transport drogowy.

Inwestycje w roślinne alternatywy mają tak duży wpływ ze względu na dużą różnicę emisji gazów cieplarnianych pomiędzy nimi a produktami odzwierzęcymi. Na przykład wołowina powoduje od 6 do 30 razy więcej emisji niż tofu.

Choć dokonano wielu inwestycji w pojazdy elektryczne, turbiny wiatrowe i panele słoneczne, według BCG wciąż nie zauważono porównywalnych inwestycji w alternatywne białka. I to coś, co powinno się znacząco zmienić. „Powszechne przyjęcie alternatywnych białek może odegrać kluczową rolę w walce ze zmianą klimatu. Nazywamy to niewykorzystaną szansą klimatyczną – inwestycja w alternatywne białka ma większy wpływ niż w jakimkolwiek innym sektorze gospodarki” – mówi Malte Clausen z BCG.

Jak dekarbonizacja lotnictwa

Dotychczasowe prognozy dotyczące udziału w rynku sprawdzają się, a udział alternatywnych białek w całej konsumpcji białka wynosi 2%. Prognozy na kolejne lata mówią o 11% udziału do 2035 r. A przy rozwoju technologii oraz wsparciu inwestorów i organów regulujących może to być nawet 22%.

Hodowla zwierząt odpowiada za najwięcej emisji gazów cieplarnianych w systemie żywnościowym. Stanowi ok. 15% globalnych emisji – nieco więcej niż transport. Jeśli udział 11% alternatywnych białek do 2035 r. stanie się faktem, przyniesie to zmniejszenie globalnych emisji gazów cieplarnianych o ok. 1,5%. To tak, jakby zlikwidować 95% emisji z sektora lotniczego lub 22% z sektora budynków.

Zdrowie, smak i cena

W 2022 r. BCG i Blue Horizon przeprowadziły ankietę wśród 3700 respondentów w siedmiu krajach. Wynika z niej, że konsumenci na większości rynków najbardziej cenią alternatywne białka za smak, wartość odżywczą i wpływ na zdrowie. Kluczem do zwiększenia popytu jest zaś poprawa w trzech kluczowych obszarach: zdrowie, smak i cena.

„Około 75% respondentów stwierdziło, że zdrowsza dieta jest dla nich głównym motywatorem do rozpoczęcia spożywania alternatywnych białek. Kiedy jednak przychodzi do podjęcia decyzji o zakupie pomiędzy kilkoma produktami, smak staje się kluczowym kryterium. Cena pozostaje punktem spornym na wszystkich rynkach. Konsumenci nie są gotowi zapłacić więcej za produkt, który oferuje jedynie smak porównywalny z produktami pochodzenia zwierzęcego” – informuje BCG.

Jednocześnie 30% respondentów stwierdziło, że przestawiłoby się na alternatywne białka, gdyby miało to znaczący pozytywny wpływ na klimat. A tak przecież jest. Dlatego zdaniem firmy konsultingowej istnieje wyraźna potrzeba większej edukacji konsumentów w tym zakresie.

Pomóc rolnikom w transformacji

Autorzy raportu zwracają uwagę, że kluczową rolę w kierunku bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego odgrywają rolnicy, którzy jednocześnie stoją w obliczu jednych z największych zagrożeń. A nie licząc dużych koncernów, ich zasoby są mocno ograniczone. Żeby rolnictwo przeszło konieczną zmianę, niezbędne są więc odpowiednie zachęty dla samych rolników.

Oprócz wspierania rolników BCG postuluje również o:

  • zapewnienie równych warunków funkcjonowania na rynku dla białek konwencjonalnych i alternatywnych,
  • skierowanie kapitału na inwestycje wzmacniające transformację
  • optymalizację wykorzystywania zasobów i odzyskiwania odpadów
  • dalsze budowanie akceptacji wśród konsumentów

Część większej całości

BCG na podstawie badań konsumenckich ocenia, że ludzie są gotowi na przyjęcie nowych alternatywnych białek, gdy tylko „kolejna generacja zdrowych, smacznych produktów trafi na półki”. „Nasza analiza wpływu pokazuje, że transformacja białek jest jednym z najlepszych dostępnych narzędzi do walki z kryzysem klimatycznym. Wszystko to wskazuje na niewykorzystaną szansę, która otwiera się przed każdym” – podsumowuje.

Autorzy raportu zwracają przy tym uwagę, że rozwój alternatywnych białek nie powinien być postrzegany jako samodzielne rozwiązanie. To raczej jeden z elementów potrzebnych zmian w rolnictwie, na które składa się również m.in. ograniczenie marnowania żywności, dieta bogatsza w rośliny oraz produkcja mięsa i nabiału w bardziej ekologiczny sposób.

Produkcja mięsa i nabiału wykorzystuje około 80% gruntów rolnych i odpowiada za większość emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Mimo to dostarcza tylko 18% kalorii i 37% białka.

Podobne wpisy

Więcej w Artykuly