W pracach Portalu najważniejszą rolę odgrywają użytkownicy, dlatego zachęcamy Państwa do wyrażania opinii, zadawania pytań i nadsyłania swoich materiałów.

Kontakt z zespołem portalu Ziemia na Rozdrożu:
redakcja@ziemianarozdrozu.pl