ArtykulyRozwiązania systemowe

Francja: zakaz wydobywania paliw kopalnych i sprzedaży samochodów spalinowych, ochrona lasów, zielone inwestycje i współpraca z NGO

Francja wprowadza ambitny plan redukcji emisji gazów cieplarnianych, obejmujący rozwiązania mogące wstrząsnąć światową gospodarką: od zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi po rezygnację z wydobywania paliw kopalnych. Tym samym Francja podnosi poprzeczkę w zakresie polityki klimatycznej, wyznaczając nowe standardy.

Wszystko to jest częścią obszernej strategii, mającej na celu promowanie przejścia na czystą energię, połączonej z zasypywaniem przepaści między bogatymi a biednymi. Jak powiedział Nicolas Hulot, minister ekologii w rządzie Emmanuela Macrona, odpowiedzialny za transformację energetyczną kraju:

Kwestie zmian klimatycznych są podstawą solidarności społecznej i międzypokoleniowej. Naszym obowiązkiem jest wyjść poza dotychczasowe cele, iść dalej i szybciej. Mam nadzieję, że transformacja ekologiczna i społeczna to potężna okazja gospodarcza, środowiskowa i społeczna, która może poprawić życie codzienne wszystkich obywateli. Ta solidarność musi być dzielona także na arenie międzynarodowej.

Francja w 2015 roku była organizatorem międzynarodowego szczytu klimatycznego COP21. Podpisano wtedy Paryskie Porozumienie Klimatyczne. Ponad 150 krajów, w tym Polska, podpisało umowę wedle której kraje te mają dołożyć starań, by zatrzymać wzrost globalnej temperatury „znacznie poniżej” progu 2oC względem ery przedprzemysłowej.

Nowa strategia została przedstawiona przez Francuzów w czasie szczytu G20 w Niemczech, by w ten sposób wywrzeć nacisk na prezydenta USA Donalda Trumpa, by ten utrzymał uczestnictwo USA w globalnych działaniach na rzecz ochrony klimatu. Trump ogłosił jednak, że USA wycofują się z Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

Tym niemniej francuskie działania mogą mieć duży wpływ na światową gospodarkę i rynek.

Co więc dokładnie zamierza Francja?

Neutralność węglowa do 2050 roku

Francja przedstawiła szereg działań mających przekształcić gospodarkę i energetykę tak, by do 2050 roku kraj przestał emitować dwutlenek węgla netto. Będzie to obejmować m.in. eliminację emisji CO2 w energetyce.

Francja chce też w ciągu 10 lat wyeliminować ubóstwo energetyczne za pomocą programów znaczącej poprawy efektywności energetycznej budynków i tym samym obniżenia kosztów zakupu energii przez obywateli.

Szczegółowe działania zostaną opracowane do końca 2018 roku.

Reszta paliw kopalnych zostanie tam, gdzie jest od milionów lat

Francja obecnie importuje 90% ropy i gazu, 10% to ich własne, niewielkie wydobycie. Rząd zamierza je stopniowo zlikwidować, wprowadzając zakaz poszukiwań nowych złóż oraz prowadzenia wydobycia metodami szczelinowania hydraulicznego. Do 2040 roku wydobycie paliw kopalnych we Francji ma się zakończyć. Jak czytamy w dokumentach rządowych:

Priorytetem jest… redukcja zużycia [paliw kopalnych], ale też pozostawienie ich pod ziemią, bo nauka mówi, że jest to konieczne, jeśli mamy powstrzymać ocieplenie pod progiem 2°C

Rys. 1 Zużycie węgla we Francji w mln ton ekwiwalentu ropy. Podstawową przyczyną spadku zużycia węgla był rozwój energetyki jądrowej, jednak przyszłość swojej energetyki Francja widzi w OZE, nie w atomie. Źródło BP World Energy Review 2017.

Rząd planuje wprowadzenie zmian legislacyjnych w tym zakresie do września, jednocześnie planując wsparcie dla pracowników, firm i regionów bezpośrednio dotkniętych ograniczaniem wydobycia paliw kopalnych, tak, by ograniczyć koszty społeczne i pomóc im w transformacji gospodarczej.

Francja redukuje zużycie węgla od wielu lat. Będąc zaawansowaną technologiczne gospodarką ma też możliwości, by kontynuować ten proces. Trzeba pamiętać też, że podstawową przyczyną spadku zużycia węgla był rozwój energetyki jądrowej, jednak obecnie przyszłość swojej energetyki Francja widzi w OZE, nie w atomie.

Zakaz sprzedaży tradycyjnych samochodów

Planując zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2040 roku Francja przyłącza się do polityki, jaką obrało już wiele innych państw, od bogatych jak np. Holandia czy Norwegia, po ubogie jak np. Indie. Korzyścią będzie nie tylko ochrona klimatu, ale i uniezależnienie się od importu ropy (bezpieczeństwo energetyczne, poprawa bilansu handlowego) oraz redukcja smogu, w dużej mierze pochodzącego z rur wydechowych pojazdów.

Według rządu francuskiego:

To jest rewolucja, w której [oprócz zmiany napędu] będą auta autonomiczne i współdzielone. Ta rewolucja jest niesamowitą szansą, którą powinniśmy przyspieszyć. To dlatego wyznaczamy sobie za cel zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych do 2040 roku i zachęcamy producentów samochodów do wprowadzania innowacji, by stali się liderami na tym rynku.

Rys. 2 Wieża Eiffla w 2017 roku. Flickr

Stop produktom powodującym wylesianie

Wylesianie odpowiada za około 10% światowej emisji gazów cieplarnianych. Francja wraz 35 innymi państwami podpisała deklarację ONZ o ochronie lasów. W ramach realizacji swoich zobowiązań kraj zamknie swoje granice dla wszelkich produktów mających związek z wylesianiem prowadzonym w lasach tropikalnych Amazonii Azji Południowo-Wschodniej i Afryki, takich jak m.in. olej palmowy lub niezrównoważona produkcja soi – prowadzone zwykle w miejscach, w których pod uprawy uprzednio wycięto las.

Francuski plan działań na rzecz ochrony klimatu obejmuje też włączenie w redukcji emisji sektora rolniczego.

Uczynienie Paryża światową stolicą finansową „zielonego kapitału”

Paryż chce stać się światową stolicą finansową „zielonego kapitału” , promować zielony rozwój i zniechęcać do inwestycji w firmy, których działalność przynosi szkodę planecie i społeczeństwom. Rząd w Paryżu chce by Francja była „w sercu refleksji nad ryzykiem zmiany klimatu w przepisach dotyczących sektora finansowego”.

W swoim planie ochrony klimatu, rząd francuski podkreśla też, że Francja jest pierwszym krajem na świecie, który wymaga, aby fundusze inwestycyjne podawały informacje dotyczące środowiskowych, społecznych i operacyjnych skutków ich strategii i polityk inwestycyjnych. Obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Intensyfikacja dyplomacji klimatycznej i współpraca z NGO

Francja będzie wspierać organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną klimatu. Rząd zapowiedział zorganizowanie serii wydarzeń mających wzmocnić wysiłki grup pozarządowych i ułatwić im odgrywanie kluczowej roli, wraz z rządami, w kolejnych międzynarodowych negocjacjach klimatycznych.

Podsumowanie

Władze Francji planują odchodzić od paliw kopalnych i samochodów spalinowych, ochronę lasów, mobilizowanie kapitału na zielone inwestycje i wzmacnianie współpracy z NGO.

Władze Polski mogą brać z tego przykład.

Hubert Bułgajewski na podst. Banning sales of conventional cars and other incredible promises in France’s climate plan, National Observer

Podobne wpisy

Więcej w Artykuly