Świat na rozdrożu - wykresy. Rodział 4 Piramida

Afganistan 2005

Ilustracja 4.1. Piramida wiekowa pokazująca liczebność populacji z podziałem na grupy wiekowe, typowa dla krajów o dużej dzietności i rosnącej populacji. Źródło: World Population Prospects, ONZ.

Populacja świata z podziałem na kraje rozwijające się i rozwinięte

Ilustracja 4.2. Populacja świata z podziałem na kraje rozwinięte w których populacja przestała rosnąć, oraz kraje rozwijajęce się, nadal zwiększające liczbę swojej ludności.Źródło: UNEP-GRID-Arendal, ONZ

Japonia 2010

Ilustracja 4.3. Piramida wiekowa - Japonia 2010. Źródło: World Population Prospects, ONZ.

Polska 1990

Ilustracja 4.4. Piramida wiekowa - Polska 1990. Kolor ciemny to emeryci, kolor pośredni osoby w wieku produkcyjnym, a kolor jasny to dzieci i młodzież.Źródło:World Population Prospects, ONZ.

Ilustracja 4.5. Piramida wiekowa - Polska 2010. Kolor ciemny to emeryci, kolor pośredni to osoby w wieku produkcyjnym, a kolor jasny to dzieci i młodzież. Źródło: World Population Prospects, ONZ.

Polska 2050

Ilustracja 4.6. Grzyb wiekowy - Polska 2050. Kolor ciemny to emeryci, kolor pośredni to osoby w wieku produkcyjnym, a kolor jasny to dzieci i młodzież. Źródło: World Population Prospects, ONZ.

Zmiany zadłużenia państw grupy G-20 wyrażonego jako procent PKB

Ilustracja 4.7. Przewidywania wzrostu zadłużenia państw grupy G-20, wyrażonego jako procent PKB w scenariuszu kontynuacji obecnego modelu społeczno-finansowo-gospodarczego. Główną przyczyną wzrostu długu jest starzenie się społeczeństw i eksplozja wydatków emerytalnych. Źródło: Carlo Cottarelli, The State of Public Finanses: Outlook and Medium-Term Politicies After the 2008 Crisis, MFW,2009.IMF

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto