ArtykulyRozwiązania systemowe

Raport: 139 krajów na świecie może opierać się w 100% na OZE

Energia wiatrowa, słoneczna i wodna – tyle tylko wystarczy aby zasilić całkowite potrzeby energetyczne w 139 krajach, według raportu naukowców ze Stanford University opublikowanego w minioną środę. Zespół amerykańskich naukowców wyznaczył ambitną ścieżkę, która może doprowadzić do przejścia sektorów energetycznych 139 krajów na świecie w 100% na energetykę odnawialną. Według autorów raportu, realizacja tego planu poskutkowałaby obniżeniem średniej temperatury na świecie o 1,5 stopnia Celsjusza oraz utworzenia 24 milionów stałych miejsc pracy.

Raport dotyczący możliwych ścieżek rozwoju energetyki odnawialnej na świecie został opublikowany w minioną środę w czasopiśmie Science Joule, przez zespół badawczy złożony z naukowców Stanford University. Autorzy raportu opracowali plan transformacji sektora energetycznego w 139 krajach w taki sposób, aby w 100% był zasilany z energii wiatru, słońca i wody. Plan obejmuje produkcję energii elektrycznej i cieplnej, transport, rolnictwo, przemysł leśny oraz rybołówstwo, czyli sektory odpowiadające za 99% emisji dwutlenku węgla na świecie.

Autorzy raportu zapewniają, że przejście na czysta energię do 2050 roku, jakkolwiek nie byłoby ambitne i niełatwe do zrealizowania, zapewni 24 mln dodatkowych stałych miejsc pracy. Poza tym, według ich kalkulacji, do 2050 roku czysta energia pozwoli uniknąć 4,6 mln przedwczesnych zgonów wynikających z zanieczyszczenia powietrza oraz zaoszczędzić ponad 28 bilionów USD na walkę ze zmianą klimatu.

Poprzednie badania wykazywały, że istnieją techniczne możliwości do pełnego przejścia na energetykę odnawialną dużej ilości krajów na świecie, jednak problem zawsze leżał w finansowych i politycznych możliwościach takiej transformacji. W ostatnich badaniach Stanford University, naukowcy obliczyli, że koszt przejścia na czystą energię będzie stanowił jedynie ¼ kosztu utrzymania aktualnego systemu opartego na paliw kopalnych, wziąwszy pod uwagę długoterminowe koszty walki ze zmianą klimatu oraz konsekwencjami zdrowotnymi. Dodatkowo, raport pokazuje, że odejście z gospodarki opartej na paliwach kopalnych, znacząco zwiększy efektywność energetyczną na świecie. Zmniejszenie wydobycia, transportu oraz przetwórstwa ropy naftowej, gazu i uranu spowodowałoby zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 13%.

Autorzy raportu dodają, że przejście na czystą energię pozwoli ustabilizować ceny energii elektrycznej na świecie i uniknąć ubóstwa energetycznego, dzięki zerowym kosztom paliwa, stabilnej produkcji energii oraz decentralizacji systemów wytwórczych.

Cała treść raportu dostępna pod tym linkiem

Agata Skrzypczy, REO.pl

Podobne wpisy

Więcej w Artykuly