Świat na rozdrożu - wykresy. Rodział 6 Liniowy system gospodarczy na skończonej planecie

Świat wzrostu - gospodarka

Ilustracja 6.1. Trendy gospodarcze. Źródło:World Population Prospects ONZ, USDA,  Estimated Global MonetaryAggregates,  UNCTA, OICA,  FAO, USGS.

Świat wzrostu - eksploatacja zasobów i środowiska

Ilustracja 6.2. Trendy w eksploatacji zasobów i środowiska. Źródło: BP World Energy 2011, USGS,  UNEP/GRID,  CDIAC, UNEP.

Zależność HDI od PKB

Ilustracja 6.5. Zależność rozwoju wskaźnika HDI od zamożności. Źródło: International Human Development Indicators, UNDP, USDA Economic Research Service .

Zmiana PKB i GPI na osobę w USA

Ilustracja 6.6. Zmiana PKB i GPI na osobę w USA. Wykańczamy zasoby, wykańczamy środowisko, eksterminujemy inne gatunki. I nawet nas to nie cieszy. Źródło:Redefining Progress,  USDA Economic Research Service.

Względne zmiany PKB wydobycia metali i produkcji cementu

Ilustracja 6.7. Zmiany światowego PKB, wydobycia metali i produkcji cementu względem poziomu z 1990 roku. Źródło: USGS Minerals Information .

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto