ArtykulyRozwiązania systemowe

W. Pawlak: przeciwnicy OZE są koalicjantami Gazpromu

Waldemar Pawlak wezwał ostatnio do szybkiego przyjęcia ustawy o OZE, informując, że jej przyjęcie przyczyni się do bezpieczeństwa energetycznego Polski i do uniezależniania się od importu paliw kopalnych.

– Z jednej strony jest obawa o wstrzymanie dostaw gazu, a z drugiej strony mamy lęki przed energetyką odnawialną. Trzeba się zdecydować czy jest większy strach przed Gazpromem czy przed wiatrakami – powiedział wczoraj W. Pawlak i dodał:

– Jeżeli chcemy myśleć o rozwoju kraju w sposób niezakłócony, musimy się wyzbyć lęku wobec energetyki odnawialnej. Ci którzy straszą wiatrakami, muszą się zdecydować czy bardziej się boją Gazpromu czy bardziej się boją wiatraków.

B. premier odniósł się też do mającego się odbyć we wrześniu tego roku wysłuchania publicznego, wzywając, aby wszystkie kluby parlamentarny podjęły starania, które doprowadzą do szybkiego przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii, ponieważ to będzie budowało elementarną niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. – Energię będziemy mogli wytwarzać z zasobów odnawialnych, dostępnych u nas w kraju – poinformował W. Pawlak.

– Ważne jest zdecentralizowanie wytwarzania energii, co prowadzi do bezpieczeństwa energetycznego. Przy dzisiejszych technologiach można wytwarzać energię elektryczną i ciepłną za pomocą dostępnych w kraju urządzeń – ocenił W. Pawlak.

– Z punktu politycznego można powiedzieć, że dzisiaj ci, którzy są przeciwko energii odnawialnej są poniekąd koalicjantami Gazpromu, ponieważ budują jeszcze większą zależność od importu energii – podkreślił b. premier.

Waldemar Pawlak w kwestii bezpieczeństwa energetycznego odniósł się też do planów budowy elektrowni jądrowej, zauważając, że jej budowa zajmie przynajmniej 10 lat, a konstrukcja elektrowni OZE od strony technicznej może potrwać zaledwie kilka miesięcy, przy czym dodał, że dużo większym problemem są problemy biurokratyczne, które wymagają „szybkiego przecięcia”. – Energetyka odnawialna da najszybciej efekty – ocenił b. premier.

– Jeżeli spojrzymy na Niemcy czy Danię, gdzie jest bardzo dużo wiatraków, tam nie ma epidemii czy pogorszenia się stanu zdrowia obywateli, a budowanie niezależności energetycznej prowadzi tam do rozwoju i budowania prosperity. Niemcy mają w tej chwili zapotrzebowanie maksymalne na moc na poziomie 80 GW, przy czym ich możliwości wytwórcze to 80 GW w tradycyjnej energetyce i drugie 80 GW w energetyce odnawialnej. To pokazuje, że już dzisiaj jest w Niemczech w nocy występuje ujemna cena energii. Jeśli spojrzymy na to z możliwością budowania nowych rozwiązań w transporcie, a więc samochodów czy autobusów elektrycznych, to budujemy nowe rozwiązania niezależne od importu paliw kopalnych – ocenił wczoraj b. premier.

– Dlatego ważne jest, abyśmy te zapóźnienia, które się w ostatnich latach pojawiły, szybko przecięli i podjęli strategiczne wyzwania prowadzące do niezależności energetycznej – ocenił W. Pawlak.

Źródło: Gram w zielone

Podobne wpisy

Więcej w Artykuly