ArtykulyZmiany klimatu

V raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku

V raport IPCC (Intergovernemental Panel on Climate Change,
czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu) to niezwykle obszerny
dokument, podsumowujący wyniki badań prowadzonych przez naukowców z
całego świata.

Podobnie jak poprzednie raporty, obejmuje trzy tomy:
I – Fizyczne podstawy zmiany klimatu (The Physical Science Basis),
II – Skutki, podatność i adaptacja do zmiany klimatu (Impacts, Adaptation, and Vulnerability),
III – Ograniczenie zmiany klimatu (Mitigation of Climate Change).

Jak łatwo się domyślić, jako pierwszy powstaje raport I grupy roboczej.
Stanowi on punkt wyjścia dla prac grupy II i III oraz dość uniwersalne
źródło wiedzy o zmianie klimatu – jej wskaźnikach, przyczynach i
możliwym dalszym rozwoju wypadków. Ponieważ nie każdego interesują
wszystkie możliwe niuanse analizy, najważniejsze wnioski zbierane są w
skróconym „Podsumowaniu dla Decydentów”.

Członkowie redakcji i Rady Naukowej portalu Nauka o Klimacie podjęli wysiłek przetłumaczenia tego podsumowania na język polski.

Streszczenie 5 raportu IPCC

Prace właśnie został zakończone, a przygotowane przez nas streszczenie V raportu IPCC w języku polskim znalazło się na stronie IPCC. Zapraszamy też do zapoznania się z krótkim, 1,5-stronnicowym dokumentem zawierającym najważniejsze stwierdzenia ze streszczenia.

guzik ściągania pliku

Podobne wpisy

Więcej w Artykuly