Świat na rozdrożu - wykresy. Rodział 5 Powiązania

Ilustracja 5.1. Populacja świata. Linia niebieska - dane rzeczywiste, linia jasnoniebieska - prognoza ONZ. Źródło: World Population Prospects, ONZ,  Wikipedia.

Energia zużywana i pozyskiwana przy produkcji żywności w USA

Ilustracja 5.4. Ile energii wkładamy w zdobycie i przygotowanie żywności i ile pozyskujemy w milionach ton ekwiwalentu ropy. Źródło: US Food System.

Zależność między ceną soi a ceną ropyZależność między ceną pszenicy a ceną ropyZależność między ceną kukurydzy a ceną ropy

Ilustracja 5.5. Zależność między ceną ropy, a cenami trzech głównych upraw. Źródło: Index Mundi.

Światowe zużycie energii z podziałem na źródła energii

Ilustracja 5.9. Światowe zużycie energii z podziałem na źródła energii. Źródło: B. Etemad, J Luciani World Energy Production 1800-1985 , BP World Energy 2012.

Zużycie energii a wartość PKB na osobę

Ilustracja 5.10. Zużycie energii na osobę w stosunku do PKB na osobę, liczone wg siły nabywczej waluty (USD PPP). Kwadraty oznaczają kraje o wysokim wskaźniku rozwoju społecznego, a kółka o średnim (zielone) lub niskim (niebieskie. Co więcej znaczna część fabryk produkujących na rzecz ich mieszkańców została przeniesiona do krajów o niższych kosztach pracy, zużycie energii w krajach bogatych jest więc tu zaniżone.
Źródło: BP World Energy 2011World Factbook CIA.

Względne zmiany światowego PKB, zużycia energii i emisji CO2 z paliw kopalnych

Ilustracja 5.11. Powiązania między światowym wzrostem gospodarczym, zużyciem energii i emisjami CO2.
Źródło:USDA Economic Research Service, BP World Energy 2012, Global Fossil-Fuel CO2 Emissions, CDIAC.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto