Naukowcy UCLA: Poziom CO2 najwyższy od 15 milionów lat

Aby spotkać się z poziomem CO2 w atmosferze tak wysokim jak obecny, trzeba by cofnąć się co najmniej o 15 milionów lat, stwierdził zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA), kierowany przez chemika Aradhnę Tripati.

Miocen

Ostatnim razem, kiedy poziom CO2 był równie wysoki jak obecnie globalne temperatury były 3 do 6 stopni Celsjusza wyższe niż obecnie, a poziom oceanów był 25 do 40 metrów niż dziś, nie było stałej pokrywy lodowej w Arktyce i bardzo mało lodu na Antarktydzie i Grenlandii

"Ostatnim razem, kiedy poziom CO2 był równie wysoki jak obecnie globalne temperatury były 3 do 6 stopni Celsjusza wyższe niż obecnie, a poziom oceanów był 25 do 40 metrów niż dziś, nie było stałej pokrywy lodowej w Arktyce i bardzo mało lodu na Antarktydzie i Grenlandii", stwierdziła będąca głównym autorem publikacji docent Aradhna Tripati, pracująca w departamencie Ziemi i badań kosmosu oraz departamencie badań atmosfery i oceanów.

"Dwutlenek węgla to silny gaz cieplarniany, a posiadane przez nas badania geologiczne dotyczące ostatnich 20 milionów lat wyraźnie sugerują, że gaz ten stanowi ważny czynnik sterujący klimatem w historii Ziemi."

Analizując skład chemiczny bąbelków dawnego powietrza uwięzionego w lodzie Antarktydy, naukowcy byli w stanie określić skład atmosfery Ziemi na 800 000 lat wstecz, posiedli też dobre zrozumienie tego, jak w tym czasie zmieniał się poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Jednak aż do tej pory, nie było powszechnej zgody, jak rekonstruować poziom dwutlenku węgla w okresie wcześniejszym niż 800 000 lat.

Tripati, zanim podjęła pracę na Uniwersytecie Kalifornijskim, uczestniczyła w pracach zespołu badawczego na Uniwersytecie Cambridge, który opracował nową technikę szacowania poziomu dwutlenku węgla w znacznie odleglejszej przeszłości - analizując stosunek względnej ilości pierwiastków boronu i wapnia w muszlach pradawnych jednokomórkowych alg morskich. Tripati użyła tej metody do wyznaczenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi w okresie sięgającym 20 milionów lat w przeszłość.

"Po raz pierwszy jesteśmy w stanie dokładnie odtworzyć rezultaty pomiarów z rdzeni lodowych z ostatnich 800 tysięcy lat - zapis zmian koncentracji atmosferycznego CO2 oparty o pomiary tego gazu w pęcherzykach powietrza uwięzionych w lodzie", stwierdziła Tripati. "Sugeruje to, że stosowana przez nas technika pomiarów jest poprawna."

"Po potwierdzeniu skuteczności tej techniki, zastosowaliśmy ją do zbadania historii zmian koncentracji CO2 w okresie od 800 tysięcy lat temu do 20 milionów lat temu. Stwierdzamy bardzo bliskie sprzężenie pomiędzy koncentracją CO2 a klimatem. Kiedy widzimy dowody na wzrost znacznych obszarów pokrywy lodowej na Antarktydzie i Grenlandii oraz rozrostu lodu morskiego na Oceanie Arktycznym, widzimy również dowody na gwałtowne zmiany
koncentracji dwutlenku węgla".

"To trochę szokujące odkrycie", stwierdziła Tripati, "że jedynym okresem w czasie ostatnich 20 milionów lat, w którym koncentracja dwutlenku węgla osiąga podobny poziom jak obecnie, czyli 387 cząsteczek na milion jest okres 15-20 milionów lat temu, kiedy planeta była dramatycznie odmienna od dzisiejszego stanu".

Stężenie dwutlenku węgla w ostatnich 800 tysiącach lat zmieniało się pomiędzy 180 a 300 cząsteczek na milion - aż do ostatnich dekad. Już wcześniej zdawaliśmy sobie sprawę, że obecne stężenie dwutlenku węgla jest bez precedensu w ostatnich 800 tysiącach lat, jednak odkrycie, że obecny poziom CO2 w atmosferze nie miał miejsca w okresie co najmniej ostatnich 15 milionów lat jest czymś nowym.

Przed Rewolucją Przemysłową późnego wieku XIX i wczesnego XX, koncentracja CO2 w atmosferze wynosiła około 280 cząsteczek na milion. Wartość ta prawie nie zmieniała się przez ostatnie 1000 lat. Jednak od początku Rewolucji Przemysłowej, stężenie dwutlenku węgla stale wzrastało i będzie bić nowe rekordy - o ile nie podejmiemy działań odwracających ten trend.

"Podczas Środkowego Miocenu (okres 14-20 milionów lat temu), koncentracja dwutlenku węgla utrzymywała się na poziomie około 400 cząsteczek na milion, czyli takim, jaki mamy obecnie", stwierdziła Tripati. Temperatura planety była wyższa o 3 do 6 stopni Celsjusza, co jest olbrzymią różnicą."

Nowa, opracowana przez Tripati technika jest obarczona średnim błędem jedynie na poziomie 14 cząsteczek dwutlenku węgla na milion.

"Możemy teraz z dużą pewnością mówić o tym, jak zmieniała się w historii ilość dwutlenku węgla".

W ostatnich 20 milionach lat, kluczowe zapisy zmian klimatu obejmują nagłe pojawienie się lodu na Antarktydzie około 14 milionów lat temu i wzrost poziomu oceanów o 25-40 metrów.

"Pokazaliśmy, że ten dramatyczny wzrost poziomu oceanów jest powiązany ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla o około 100 cząsteczek na milion.". "Ten zapis jest pierwszym dowodem na to, że dwutlenek węgla może być powiązany ze zmianami w środowisku, takimi jak zmiany ekosystemów, rozmieszczenie lodu, poziom oceanów i intensywność monsunów."

Obecnie Ocean Arktyczny jest pokryty lodem przez okrągły rok, a ta czapa lodowa istnieje już od 14 milionów lat. "Wcześniej nie było trwałej pokrywy lodowej w Arktyce".

"Niektóre prognozy pokazują, że o ile nie podejmiemy działań ograniczających emisje węglowe, to poziom dwutlenku węgla w tym stuleciu osiągnie 600 lub nawet 900 cząsteczek na milion. Takich koncentracji dwutlenku węgla nasza planeta nie widziała od 50 i więcej milionów lat", powiedziała Tripati. W dalszych planach badań ma wykonanie pomiarów dla okresu znacznie wykraczającego poza ostatnie 20 milionów lat oraz dokładniejsze
przeanalizowanie zmian w ostatnich 20 milionach lat.

Ponad 50 milionów lat temu nie było lodowych czap polarnych, a w subtropikach rozciągały się olbrzymie pustynie, przypomniała Tripati. Planeta była radykalnie inna.

ang Więcej w UCLA

gra kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto