Świat na rozdrożu - wykresy. Rodział 8 Kryzys

Ceny węgla a ropy

Ilustracja 8.1. Zmiany cen węgla w zestawieniu z ceanmi ropy. Źródło: Price of Coal, „Mongabay”.

Dług USA

Ilustracja 8.3. Wysokość długu USA w latach 2000- 2010. Źródło: Flow of Founds Accounts of the United States, Federal Reserve Statistical Release., 2001.Dług Polski

Ilustracja 8.5. Polski dług publiczny w latach 1990-2012 w mld zł, dane NBP. Źródło: Zadłużenie sektrora finasnów publicznych, Ministerstwo Finasów.

Komentarze

31.05.2013 21:28 Hubert

Niestety, wszystko zmierza zgodnie z trendami jakie są prognozowane na najbliższe lata. Np. uzależniona od PKB gospodarka jest wciąż poddawana specyficznym zabiegom finansowym. Ben Bermenke szef Rezerwy Federalnej podjął złą decyzję jaką jest dalsze luzowanie polityki monetarnej. W ten sposób dalej rośnie tzw. bańka zadłużeniowa. A im bardziej rośnie tym większy będzie kryzys.

Być może już w 2014 roku.

Jak długo będzie rosło zadłużenie? Ta bańka jak 5 latemu jest skazana na pęknięcie.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto