Świat na rozdrożu - wykresy. Rodział 7 Zmierzch czarnego złota

Trend wydobycia ropyTrend wydobycia ropyTrend wydobycia ropy

Ilustracja 7.2 Przykłady wydobycia ropy ze złóż supergigantów. Źródło: Matt Simmons Twilight in the Desert.

Wydobycie i zużycie ropy w USA

Ilustracja 7.3. Wydobycie i zużycie ropy w USA. Źródło: Annual Energy Review, EIA.

EU-ropa

Ilustracja 7.4. Wydobycie i zużycie w ropy w Europie (kraje UE + Norwegia). Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Światowe odkrycia ropy

Ilustracja 7.6 Czarna linia pokazuje światowe wydobycie ropy konwencjonalnej w miliardach baryłek rocznie. Czerwone słupki pokazują historyczne odkycia w miliardach baryłek rocznie (dla wygładzenia krzywej uśrednione przy pomocy trzyletniej średniej ruchomej), żółte słupki to statystyczne przewidywania nowych odkryć. Obecnie na każdą odkrywaną baryłkę ropy przypadają trzy zużywane. Źródło: C.J. Campbell, Introduction ASPO-9.

Okdrycia ropy USGS

Ilustracja 7.7. Światowe odkrycia ropy wraz ze scenariuszami odkryć USGS z 2000 roku. Źródło: C.J. Campbell, Introduction ASPO-9 USGS 2000 World Petroleum Assessment.

Odkrycia ropy (regiony)

Ilustracja 7.8. Odkrycia ropy na świecie z podziałem na regiony. Ciemnoniebieski pasek - przewidywania "średniego" scenariusza USGS, pasek środkowy - rzeczywiste odkrycia, pasek prawy - odkrycia powiększone o dodatkowe 25% na wzrost ich zasobów wynikający z dalszego badania złóż i poprawy efektywności eksploatacji. Źródło: Ken Chew, HIS Energy via “The Oil Drum”.

Rezerwy paliw ciekłych

Ilustracja 7.9. Rezerwy ropy z uwzględnieniem rezerw NGL i piasków roponośnych. Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Rezerwy OPEC

Ilustracja 7.10. Rezerwy ropy deklarowane przez kraje OPEC. Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Światowe wydobycie ropy

Ilustracja 7.16. Światowe wydobycie ropy oraz produkcja innych paliw ciekłych. Od 2005 roku nie zmieniła się znacząco, pomimo wzrostu cen z poziomu 50 do prawie 150 dolarów za baryłkę w 2008 roku. Źródło: Monthly Energy Review, EIA, 2011.

Wydatki na poszukiwanie ropy

Ilustracja 7.17. Wydatki kapitałowe (CAPEX) na poszukiwania i wydobycie ropy. Źródło: Steven Kopits, Oil the Economy and Policy, 2011.

Wolne moce wydobywcze

Ilustracja 7.18. Wolne moce wydobywcze ropy w latach 2002-2015 w scenariuszu niskiego zapotrzebowania na ropę. Nawet w tym scenariuszu od roku 2014 podaż nie będzie w statnie zaspokoić popytu. Źródło: Gregory White, If You Think This Oil Spike Is Temporary Check Out This Chart “Bousiness Insider” 2011.

Liczba samochodów

Ilustracja 7.19. Zależność liczby samochodów na 1000 osób od dochodu. Źródło: Dave Cohen, Car Crazy, Energy Bulletin, 2007.

Chiński popyt na ropę

Ilustracja 7.20. Zapotrzebowanie Chin na ropę w trzech scenariuszach: japońskim (niebieski(,koreański (czerwony) oraz według przewidywań EIA. Całościowy eksport ropy to 43 mln baryłek na dobę. Źródło: EIA IEO 2010 via Douglas-Westwood.

Paliwa ciekłe - podaż i zapotrzebowanie

Ilustracja 7.22. Rosnące zapotrzebowanie na paliwa ciekłe w zderzeniu ze stagnacją ich podaży prowadzi do pojawienia się luki podażowej. W obliczu szybkiego wyczerpywania się łatwych i tanich w eksploatacji złóż ropy szanse na jej zaspokojenie z pomocą zwiększonej podaży są niewielkie. Rosnący popyt nie zostanie zaspokojony, lecz zduszony do poziomu wydobycia - albo zduszą go wysokie ceny, albo załamanie gospodarcze. Źródło: Kjell Aleklett, The ASPO Perpective on Fossil Fuels 2011.

Ceny ropy

Ilustracja 7.23. Zmiany cen ropy. Źródło: Renifer Acqusitiom Cost of Crude Oil, EIA.

Ludność krajów OPEC

Ilistracja 7.24. Zmiany liczby ludności krajów OPEC. Źródło: World Population Prospects, ONZ.

Eksport ropy

Ilustracja 7.25. Model eksportu ropy kraju naftowego odnotowującego spadek wydobycia (tzw. Export Land Model). W chwili początkowej kraj-producent wydobywa 2 mln baryłek/dzień (krzywa niebieska), konsumuje 1 mln baryłek/dzień (krzywa zielona), więc eksport pozostaje 1 mln baryłek/dzień (krzywa czerwona).

Gospodarka naftowa Indonezji

Ilustracja 7.26. Wydobycie i zużycie ropy w Indonezji. Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Ilustracja 7.27. Wydobycie i zużycie ropy w Wielkiej Brytanii. Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Gospodarka naftowa Meksyku

Ilustracj 7.28. Wydobycie i zużycie ropy w Meksyku. Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Gospodarka naftowa Arabii Saudyjskiej

Ilustracja 7.29. Wydobycie i zużycie ropy w Arabii Saudyjskiej. Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Ilustracja 7.30. Światowy eksport ropy. Źróło: Luis de Sousa, World Oil Exports, 2008.

Gospodarka naftowa Chin

Ilustracja 7.31. Wydobycie i zużycie ropy w Chinach. Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Prognozy IEA

Ilustracja 7.32. Przewidywania wydobycia ropy w kolejnych raportach IEA z lat 2004-2010. Źróło: IEA.

Prognozy IEA

Ilustracja 7.33. Prognozy wydobycia ropy według IEA. Źródło: IEA.

Prognozy EIA

Ilustracja 7.34. Przewidywania wydobycia ropy w kolejnych raportach EIA z lat 2005-2010. Źródło: IEO 200-2010, EIA.

Popyt UE na energię

Ilustracja 7.35. Zapotrzebowanie UE na energię w milionach ton ekwiwalentu ropy - niebieska linia, produkcja własna - linia czerwona, różnica pokrywana importem - linia zielona. Dane Komisji Europejskiej. Źródło: Komisja Europejska via BBC.

Ceny ropy i recesje

Ilustracja 7.36. Recesje gospodarcze, a skorygowane na inflację ceny ropy w USA. Czy obecne ceny ropy zwiastują kolejną recesję światowej gospodarki? Źródło: Annual Market Chronology, EIA.

gra kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto