Aktywność słoneczna a klimat: czy Słońce powoduje globalne ocieplenie?

Argument sceptyków: "W ciągu ostatnich kilkuset lat, ilość plam słonecznych stale rosła, podczas gdy Ziemia się ocieplała. Dane sugerują, że aktywność słoneczna wpływa na globalny klimat powodując ocieplenie planety." (BBC)

Co mówi nauka: W ciągu ostatnich 35 lat - będących świadkiem szybkiego globalnego ocieplania się klimatu - aktywność słoneczna spadała. Innymi słowy, od kilkudziesięciu lat ocieplenie postępowało w kierunku odwrotnym do tego, jaki wskazywałby malejący wpływ Słońca.

Jako dostawca prawie całej energii dla ziemskiego klimatu, Słońce ma duży wpływ na klimat. Porównanie zachowania Słońca i klimatu w ciągu ostatnich 1150 lat pokazuje, że zmiany temperatury podążają krok w krok za zmianami aktywności słonecznej (Usoskin 2005). Jednak, po roku 1975, temperatury zauważalnie wzrosły, podczas gdy aktywność słoneczna pokazuje jedynie niewielkie zmiany, i co więcej w kierunku spadkowym. Skłoniło to badaczy do wniosku, że "podczas ostatnich 30 lat całkowite napromieniowanie słoneczne, słoneczne napromieniowanie ultrafioletowe i strumień promieni kosmicznych nie pokazały żadnego znacznego trendu zmian, zatem przynajmniej ten ostatni epizod ocieplenia musi mieć inne źródło."

Temperatura i aktywność słoneczna

Rysunek 1: Roczne zmiany globalnych temperatur (cienka jasnoczerwona linia) z 11-letnią średnią ruchomą (gruba linia ciemnoczerwona). Temperatura z NASA GISS. Roczne Całkowite Napromieniowanie Słoneczne (Total Soral Irradiance - TSI) (cienka jasnoniebieska linia) z 11-letnią średnią ruchomą (gruba ciemnoniebieska linia). Dane RNS z lat 1880 do 1978: Solanki.  Dane z lat 1979 do 2009: PMOD.

Inne badania wpływu Słońca na klimat

Ten wniosek został potwierdzony przez wiele badań, które pokazały, że o ile Słońce sprzyjało ociepleniu na początku XX wieku, to jego wpływ w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci był bardzo mały (a do tego najprawdopodobniej ochładzający):

 • Erlykin 2009: "Stwierdzamy że maksymalny wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi, który może być przypisany aktywności Słońca stanowi 14% obserwowanego globalnego ocieplenia"
 • Benestad 2009: "Nasza analiza pokazuje, że najbardziej prawdopodobny udział wymuszenia słonecznego w globalnym ociepleniu stanowi 7 ± 1% w XX-tym wieku i jest on zaniedbywalny, jeśli chodzi o ocieplenie od 1980 roku."
 • Lockwood 2008: "Pokazaliśmy że wpływ zmian słonecznych na trend temperatury od 1987 roku jest mały i spadkowy; najlepsze oszacowanie wynosi -1.3%, a odchylenie standardowe 2σ daje przedział niepewności od -0,7 do -1,9%."
 • Lockwood 2008: "Wnioski z naszego poprzedniego artykułu, że wymuszanie radiacyjne Słońca spadło w ciągu ostatnich 20 lat, podczas gdy temperatury powietrza na powierzchni Ziemi wzrastały, dotyczą pełnego zakresu potencjalnych stałych czasowych reakcji klimatu na zmiany aktywności Słońca."
 • Ammann 2007: "Mimo, że efekty słoneczne i wulkaniczne zdają się dominować większość powolnych zmian klimatycznych w ciągu ostatniego tysiąca lat, wpływ gazów cieplarnianych dominował od drugiej połowy zeszłego wieku."
 • Lockwood 2007: "Obserwowany szybki wzrost średnich globalnych temperatur po 1985 roku nie może być przypisany zmianom aktywności słonecznej, bez względu na mechanizm który się założy i bez względu na wielkość wzmocnienia zmian słonecznych."
 • Foukal 2006: "Zmiany mierzone za pomocą satelitów od 1978 roku są zbyt małe, aby mogły przyczynić się znacząco do przyspieszonego globalnego ocieplenia w ciągu ostatnich 30 lat."
 • Scafetta 2006: "od 1975 roku globalne ocieplenie zachodziło znacznie szybciej, niż można by oczekiwać, gdyby uwzględnić wyłącznie wpływ Słońca."
 • Usoskin 2005: "podczas ostatnich 30 lat całkowite napromieniowanie słoneczne, słoneczne napromieniowanie ultrafioletowe i strumień promieni kosmicznych nie wykazywały żadnego znaczącego trendu, zatem ostatni epizod globalnego ocieplenia musi mieć inne źródło."
 • Solanki 2004 rekonstruuje ilości plam słonecznych w okresie ostatnich 11400 lat używając koncentracji radioaktywnego izotopu węgla 14C, stwierdzając, że "jest mało prawdopodobne, aby główną przyczyną silnego ocieplenia podczas ostatnich trzech dziesięcioleci była zmienność słoneczna."
 • Haigh 2003: "Dane obserwacyjne sugerują, że Słońce wpływało na temperatury w skali dziesięcioleci, wieków i tysiącleci, jednak analiza wpływu napromieniowania i wyniki modelowe bilansu energii i modeli ogólnej cyrkulacji (GCM) sugerują, że ocieplenie podczas ostatniej części XX wieku nie może być przypisane wyłącznie wpływowi Słońca."
 • Stott 2003 zwiększył wagę wpływu Słońca w modelu klimatycznym, a pomimo to stwierdził, że "większość ocieplenia w okresie ostatnich 50 lat prawdopodobnie była spowodowana zwiększeniem ilości gazów cieplarnianych."
 • Solanki 2003L "Słońce przyczyniło się do mniej niż 30% globalnego ocieplenia od 1970 roku."
 • Lean 1999L "jest mało prawdopodobne, że zależność pomiędzy Słońcem i klimatem może wyjaśnić dużą część globalnego ocieplenia od 1970 roku."
 • Waple 1999: "mało wskazuje na to, że zmiany w napromieniowaniu mają duży wpływ na obecny trend ocieplenia."
 • Frolich 1998: "trendy emisji promieniowania słonecznego nieznacznie przyczyniły się do wzrostu globalnej temperatury na powierzchni o 0,2°C w ostatniej dekadzie ".

Tłumaczenie: Irek Zawadzki

pl Źródło: Skeptical Science

gra kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto