Produkcja mięsa przyśpiesza proces globalnego ocieplenia

Wyprodukowanie 1 kg wołowiny prowadzi do większej emisji gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla oraz innych substancji trujących niż wydziela samochód podczas nieprzerwanej jazdy przez dwie godziny czy wyprodukowanie wystarczającej energii, aby 100 watowa żarówka paliła się przez około 20 dni. Jest to jeden z wniosków, jakie powstały w wyniku badań naukowców pracujących w Narodowym Instytucie Nauk Rolnych w japońskiej Tsukubie.

Hodowla bydła

Hodowla bydła. Fot.

Zespół naukowców pod kierunkiem Akifumi Ogino badał wpływ produkcji wołowiny na globalne ocieplenie, zwiększenie kwasowości wody, wymieranie roślin oraz konsumpcję energii. Naukowcy obserwowali hodowlę cieląt, zwracając szczególną uwagę na proces zarządzania zwierzętami oraz na skutki produkcji oraz transportu karmy dla zwierząt. Łącząc te wszystkie informacje z danymi z ich wcześniejszych badań nad hodowlą zwierząt i produkcją mięsa, badacze byli w stanie obliczyć, jaki wpływ na środowisko ma wyprodukowanie 1 porcji wołowiny.

Okazuje się, że wyprodukowanie 1 kg wołowiny prowadzi do emisji gazów cieplarnianych których potencjał grzewczy równy jest porcji ciepła, jaką emituje do atmosfery 36,4 kg dwutlenku węgla. Wytworzenie kilogramowego kawałka mięsa wołowego uwalnia również do atmosfery związki znajdujące się w nawozach, a będące równowartością 340 gramów dwutlenku siarki i 59 gramów fosfatów oraz powoduje zużycie 169 megadżuli energii.

Obliczenia te, które oparte są na standardowych metodach przemysłowych produkcji mięsa w Japonii, nie obejmowały wpływu na globalne ocieplenie transportu mięsa, co powoduje, że ten negatywny wpływ na środowisko będzie nawet większy niż pokazują wyniki badań.

Większość gazów cieplarnianych jest emitowana w formie metanu, który uwalnia się do atmosfery z systemu trawiennego zwierząt, podczas gdy wszelkie kwasy i substancje pochodzące z nawozów pochodzą z odpadków zwierzęcych. Ponad dwie trzecie energii jest wykorzystywane podczas produkcji i transportu karmy dla zwierząt.

Zgodnie z sugestiami badaczy z Tsukuby, by zmniejszyć o 6% negatywny wpływ całego systemu produkcji mięsa na środowisko naturalne, należy poprawić zarządzanie odpadami zwierzęcymi oraz skrócić przerwy pomiędzy kolejnymi cieleniami krów do jednego miesiąca.

Inne badania przeprowadzone w Szwecji mówią, że produkcja wołowiny pochodzącej z organicznych hodowli, w których krowy są karmione trawą zamiast skoncentrowanej karmy, powoduje mniejszą o 40% emisję gazów cieplarnianych i mniejsze o 85% zużycie energii niż produkcja wołowiny metodami konwencjonalnymi. Cała światowa produkcja mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego stanowi 18% wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery na skutek działania człowieka. Tylko produkcja energii z wielkością 21% jest większa. Hodowla zwierząt odpowiada za 64% światowej emisji podtlenku azotu oraz 37% światowej produkcji metanu. Warto wspomnieć, że ten ostatni gaz cieplarniany charakteryzuje się 23-krotnie większą szkodliwością niż dwutlenek węgla.

Mimo iż ostatnio emisja metanu pochodzącego z produkcji mięsa wołowego spada, gdyż wprowadzono sporo innowacji, jeśli chodzi o proces karmienia zwierząt, to wpływ produkcji mięsa na natężenie efektu cieplarnianego wcale się nie zmniejszył.

Z produkcji zwierzęcej pochodzi 64% emisji amoniaku, które wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód oraz odpowiada za powstawanie kwaśnych deszczy i uszkodzenie warstwy ozonowej.

Obecnie corocznie wykorzystuje się blisko 60 miliardów zwierząt, hodowanych na mięso, mleko i jaja, a do roku 2050 liczba ta może się podwoić, co będzie miało druzgoczący wpływ na stan środowiska i postępowanie zmian klimatycznych.

Niemniej ważnym problemem jest utylizacja odpadów zwierzęcych. W Stanach Zjednoczonych produkcja odpadów zwierzęcych na jednego mieszkańca tego kraju przekroczyła w roku 2008 – 5 ton, podczas gdy jeden mieszkaniec USA wytwarza 100 razy mniej odpadów niż zwierzęta hodowlane.

Nie można pominąć też faktu, że produkcja mięsa pochłania bardzo duże ilości wody. Do wyprodukowania kilograma wołowiny trzeba zużyć około 40 tys. litrów wody, która zużywana jest głównie do produkcji karmy dla krów. Dla porównania, możemy powiedzieć, że potrzeba 10 razy więcej wody, by wyprodukować 1 kg białka zwierzęcego niż potrzeba do produkcji takiej samej ilości białka roślinnego.

Uprawy paszowe zajmują jedną trzecią wszystkich gruntów ornych na świecie. Ponad 90% światowych upraw soi oraz 60% kukurydzy i jęczmienia przeznacza się na paszę dla zwierząt. Gdyby uprawy te przeznaczyć bezpośrednio na pożywienie dla ludzi, problem głodu, który dotyczy już prawie półtora miliarda ludzi na świecie, byłby rozwiązany. Nowe uprawy, przeznaczane potem do karmienia zwierząt, niosą za sobą konieczność wycinania kolejnych połaci lasów. Przyczynia się to bezpośrednio do wzrostu emisji dwutlenku węgla oraz wpływa na zanik różnorodności gatunków roślin i zwierząt. W Ameryce Południowej aż 70% terenów, które poddano deforestacji, przekształcono w pastwiska, pozostałe zaś wykorzystuje się pod uprawy paszowe.

Płynne odpady zwierzęce stanowią największą część ścieków, które są odprowadzane z gospodarstw rolnych. Amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska poinformowała, że farmy amerykańskie odprowadzają rocznie do środowiska naturalnego ponad 3 biliony ton odpadów pochodzenia rolniczego. Te ścieki zatruwają lokalne źródła i ujścia wodne, a także rzeki oraz jeziora i strumienie w większy stopniu niż cały przemysł amerykański w ciągu roku.

Obecnie sektor hodowlany wywiera tak głębokie i różnorodne oddziaływania na całe nasze otoczenie, że powinien stanowić jeden z wiodących obszarów zainteresowania polityki ochrony środowiska. Za główne przyczyny wzrostu emisji gazów cieplarnianych podaje "wzrost populacji żywego inwentarza oraz trend w stronę większych, bardziej skomercjalizowanych przedsięwzięć hodowlanych”. Jedynym krokiem, aby te niekorzystne zmiany zahamować jest ograniczenie produkcji i konsumpcji mięsa oraz innych produktów odzwierzęcych.

pl Źródło: Chrońmy Klimat

Komentarze

27.02.2010 0:58 gupol

ograniczenie produkcji i konsumpcjii?dobre sobie hehe, a wzrost gospodarczy?:)spoko, jeśli Jeff Rubin ma rację i w 2011 ceny ropy pobiją rekordowe 147 $ za baryłkę, problem rozwiaże się sam. bezrobotni nie napędzają produkcji i konsumpcji bo na mięso ich nie stać.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto