Jak rozpoznać oil peak

Po czym poznać zbliżanie się światowego szczytu wydobycia?

Już od czasu kryzysów naftowych lat ’70 XX wieku, zdefiniowane zostały symptomy, po których można będzie rozpoznać nadchodzący światowy szczyt wydobycia:

 • ropa staje się coraz trudniej dostępna, wydobycie nie nadąża za popytem, brak jest rezerwowych mocy wydobywczych;
 • najdrobniejsze redukcje wydobycia, wywołane zamieszkami, napięciem politycznym czy katastrofami naturalnymi powodują nerwowość rynków i skoki cen ropy;
 • ograniczone wydobycie dusi popyt, rosną ceny surowca;
 • rosnące ceny paliw przekładają się na ceny innych produktów i powodują wzrost inflacji na świecie;
 • wzrostowi inflacji towarzyszy wzrost odsetek od kredytów i kryzys na rynku nieruchomości;
 • ludzie mają trudności ze spłacaniem kredytów i zaczynają oszczędzać;
 • ograniczone dostawy paliwa odbijają się na gospodarce światowej, nadchodzi recesja;
 • papierkiem lakmusowym nadciągającego kryzysu są branże lotnicza i samochodowa, które z jednej strony są związane ze zużyciem coraz droższego paliwa, a z drugiej stają się pierwszą ofiarą zaciskania pasa;
 • strumień pieniędzy wycieka z krajów uprzemysłowionych do eksporterów ropy;
 • wymuszone redukcje zużycia najbardziej dotykają najuboższych krajów i ludzi, którzy są wypychani z rynku;
 • wzmacnia się pozycja krajów produkujących ropę, w świecie kryzysu paliwowego to one zaczynają dyktować warunki;
 • sięga się po coraz trudniej dostępne zasoby ropy w rejonach polarnych, głębokowodnych i politycznie niestabilnych;
 • podejmowane są próby pozyskiwania ropy ze źródeł niskiej jakości, takich jak ropa zasiarczona, ropa uwięziona w ciasnych formacjach skalnych, piaski roponośne i łupki bitumiczne - trudnych, energochłonnych, brudnych i drogich w eksploatacji.

Wiele faktów wskazuje na to, że Oil Peak jest całkiem blisko, albo nawet już go osiągnęliśmy. Aby zrozumieć dynamikę funkcjonowania pól naftowych należy prześledzić ich cały cykl życia. Jak on wygląda i z jakich etapów sie składa dowiesz się w artykule życie pola naftowego.

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto