Regulamin

Pojęcia występujące w treści Regulaminu

 1. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem ziemianarozdrozu.pl
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z usług Serwisu.
 3. Treść Serwisu - zawartość merytoryczna Serwisu.

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków Regulaminu.
 2. Zawartość Serwisu służy pomocy dydaktycznej. Treści Serwisu mają charakter informacyjny.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług w Serwisie.
 2. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie. Termin nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis dokłada należytej staranności, aby Treść Serwisu była jak najlepszej jakości i odznaczała się wysokim poziomem merytorycznym.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość przerw technicznych lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu, albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od Serwisu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Informacja o dokonaniu zmian będzie na bieżąco publikowana na łamach Serwisu.
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto