lang

Zrozumienie obecnej sytuacji świata, tego, jak i dlaczego do niej doszło i jakie mogą być nasze dalsze losy, wymaga powiązania wiedzy z różnych obszarów. Wzrost PKB, dynamika wzrostu wykładniczego i jego przyczyny, rola paliw kopalnych, Oil Peak, demografia, zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza (wraz ze zmianą klimatu), zmiany technologiczne, postawy społeczne, dobrobyt i (hiper)konsumpcja, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, energia jądrowa, żywność i wykorzystanie gleb; bioróżnorodność, granice wzrostu, bezpieczeństwo energetyczne i stabilność społeczna to tylko niektóre hasła, które przychodzą do głowy, kiedy staramy się zrozumieć obecną sytuację i ogarnąć jej złożoność i wielopłaszczyznowość. A najważniejsze są powiązania między tymi elementami, ich wzajemny wpływ i logika, którą rządzi się system – oraz punkty krytyczne, które silnie wpływają na jego zachowanie.

Znasz „Granice Wzrostu”? Ponad czterdzieści lat temu naukowcy z Klubu Rzymskiego przygotowali model, pokazujący, że wykładniczo rosnący świat, z gospodarką opartą na zasobach nieodnawialnych, znajduje się na kursie kolizyjnym z rzeczywistością, co zakończy się globalną katastrofą. Pokazali też jednak, że świadoma interwencja ludzi w dynamikę systemu może zapobiec temu scenariuszowi.

Można pisać setki artykułów, można napisać liczącą pół tysiąca stron książkę, ale wciąż będzie to bierne przekazywanie wiedzy i faktów. A gdyby tak zasiąść w „kokpicie” planety i móc pokierować jej losami – zrozumieć, dlaczego w XX wieku zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, a także zobaczyć co się stanie w przyszłości, i jaki wpływ na nią będą mieć takie czy inne decyzje? A jeśli coś pójdzie nie tak – wyciągnąć wnioski i spróbować ponownie. I jeszcze raz, aż wszystko dobrze się ułoży. Własne doświadczenie uczy znacznie lepiej niż lektura książek.

Dlatego właśnie przygotowaliśmy komputerową grę strategiczną, działającą w systemie Windows, symulującą rozwój cywilizacji przemysłowej od 1900 do 2200 roku. Możesz patrzeć na nią jak na model Granic Wzrostu Klubu Rzymskiego, przełożony na grę strategiczną i uwzględniający dodatkowo system finansowy i interakcje społeczne. Gra pomaga zrozumieć dynamikę systemu i złożone powiązania pomiędzy zasobami i środowiskiem Ziemi, a naszą cywilizacją.

Możesz podejmować decyzje wpływające na gospodarkę, postawy społeczne, rolnictwo, infrastrukturę energetyczną, zanieczyszczenia itp. Cel jest prosty: ludzie mają być zadowoleni. Im lepiej zaspokajasz ich potrzeby i unikasz kryzysów, tym wyższy będzie Twój wynik.

Gra realistycznie symuluje trendy zachodzące podczas wzrostu cywilizacji przemysłowej. Dane demograficzne, ekonomiczne, produkcji i zużycia energii, produkcji żywności i zanieczyszczeń bazują na danych historycznych. Podobnie zaimplementowane w grze modele również opierają się na rzeczywistych danych i zależnościach.

Gra realistycznie odtwarza nasze wybory i historię cywilizacji w XX wieku, pokazując, że strategia wykładniczego wzrostu gospodarczego była bardzo logicznym wyborem i efektywną drogą do zapewnienia dobrobytu społeczeństwa. Jednak kontynuowanie tej strategii w dalszą przyszłość pokazuje, że w odmiennych warunkach przestaje być ona skuteczna, a wręcz prowadzi do poważnych problemów – jeśli więc chcemy zachować dobrobyt i zapewnić społeczeństwu dobrą i bezpieczną przyszłość, nasza strategia musi ulec daleko idącym zbyt długo ze zmianą strategii, wpędzamy się w poważne problemy.

Możesz rozpocząć grę w 1900 roku. Zauważysz, że gra Europą czy Ameryką Północną bardzo różni się od gry Afryką czy Indiami. Możesz też zacząć rozgrywkę we współczesności, starając się zażegnać serię zbliżających się kryzysów. Możesz próbować oprzeć system energetyczny na paliwach kopalnych, energii jądrowej lub odnawialnych źródłach energii. Możesz sprawdzić skuteczność strategii szybkiego wzrostu gospodarczego i rozwoju technologii. Możesz też zagrać w scenariusz, w którym musisz utrzymać szybki wzrost gospodarczy przez stulecia i zbudować potężną gospodarkę, by zapobiec uderzeniu w Ziemię wielkiej asteroidy. A jeśli jesteś socjopatą, który marzy o eksterminacji ludzkości i życia na Ziemi, również znajdziesz scenariusz dla siebie.

Decyzje mają swoje konsekwencje, choć często ujawniają się one wiele lat później. Będziesz podejmować decyzje, doświadczał ich następstw i uczył się powiązań. Grając w grę zauważysz, że bardzo często decyzje najwygodniejsze z krótkoterminowego punktu widzenia są zalążkiem kłopotów w przyszłości, a akcje podejmowane z myślą o długoterminowym polepszeniu sytuacji są kosztowne i niewygodne w krótkim horyzoncie czasowym. W świecie rzeczywistym politycy zwykle preferują rozwiązania korzystne tu i teraz – w przeciwnym razie ich szanse reelekcji spadają. Umiejętność realizacji długoterminowej korzystnej dla społeczeństwa wizji to właśnie główna różnica między politykiem, a mężem stanu. Czy będziesz nim? Czy stworzysz zdrową gospodarkę, zapewnisz ludziom żywność i energię, zapewniając jednocześnie dobry stan środowiska?