Raport TEEB analiza strat związanych z wycinaniem lasów

Jest to raport pt. "The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)" dotyczący szacowania strat związanych z wycinaniem lasów przeprowadzony na zlecenie Komisji Europejskiej. Nad powstaniem raportu czuwał ekonomista Deutsche Bank Pavan Sukhdev. Raport wykazał, że związane z utratą lasów straty wynoszą 2000-5000 miliardów dolarów rocznie, czyli 7% światowego PKB. Ponadto koszt ten w nieproporcjonalnie wysokim stopniu ponoszą najubożsi, szczególnie mieszkający w tropikach i na co dzień uzależnieni od lasów. Do pobrania angielska wersja raportu.

grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto