Co w temacie klimatu proponuje Polska 2050?

Transformacja energetyczna i decyzja o odejściu od paliw kopalnych to tak naprawdę kwestia woli politycznej – decyzji władz danego państwa. W Polsce jak dotąd nie było partii, która wyraźnie deklarowałaby chęć dążenia do neutralności klimatycznej. Zawsze pojawiał się problem górnictwa, suwerenności energetycznej, a ostatnio wręcz tradycji i dumy narodowej z naszego „czarnego skarbu”.

Kwestia neutralności klimatycznej i ochrony środowiska jest tematem podejmowanym przez polskich polityków coraz częściej, choć wciąż niechętnie. Szczególnie widać to wśród partii prawicowych. Obecnie rządząca partia w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość, bez wątpienia nie jest liderem w kwestii ochrony klimatu. Mimo że Polska znajduje się w Unii Europejskiej, dzięki której może otrzymywać duże wsparcie finansowe na transformację, nasz miks energetyczny zmienia się bardzo powoli.

Na scenie politycznej pojawił się jednak gracz, który daje nadzieję na zmianę. To powstały w ramach wyborów prezydenckich w 2020 ruch Szymona Hołowni, który nie tylko deklaruje wyraźne cele, ale i ma plan na ich realizację. Zwolennicy Polski 2050 twierdzą, że to odpowiedź na głos ludzi młodych, a także tych, których rozczarowały dotychczasowa polityka w Polsce oraz brak działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Chcą neutralności do 2050

Stowarzyszenie Polska 2050 szybko się rozwija, a dziś liczy ponad 25 tys. wolontariuszy i ponad 1600 działaczy. Organizacja utrzymuje się z datków, a 26 marca tego roku została zarejestrowana jako partia, która ma zamiar startować w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Od samego początku powstania lider organizacji wielokrotnie mówił o kwestii ochrony środowiska i pilnej potrzebie zmian w polskiej energetyce. Tak, aby do połowy tego wieku Polska osiągnęła neutralność klimatyczną, co jako cel dla całej wspólnoty wyznaczyła sobie Unia Europejska.

Polska 2050 jasno stwierdza, że zmiany klimatyczne są faktem, którego nie może ignorować krajowa polityka. Na stronie organizacji napisano:

Mając świadomość bezwzględności tego procesu, indolencji wspólnoty międzynarodowej w powstrzymywaniu postępu globalnego ocieplenia, drastycznych konsekwencji, jakie spotkają pokolenie naszych dzieci i wnuków, będziemy robić wszystko, aby Polska za trzydzieści lat osiągnęła neutralność klimatyczną i odeszła – w mechanizmie solidarnej transformacji – od stosowania paliw kopalnych w energetyce. Porusza nas do głębi świadomość, że nasz ruch powstaje w czasach, w których dzieci wychodzą na ulice, by walczyć ze swoimi rodzicami, by ci pozwolili im żyć.

Organizacja, która ma aspiracje, by objęć rządy po zaplanowanych za dwa lata wyborach, współpracuje z licznymi ekspertami reprezentującymi różne dziedziny w celu opracowania działań na rzecz ochrony klimatu. Został utworzony instytut Strategie 2050, który tworzy analizy obecnej sytuacji i projekty stanowiące rozwiązanie dla poszczególnych problemów, jakie występują dziś w Polsce, m.in. właśnie kwestii polityki klimatycznej i sposobu na odejście od paliw kopalnych.

Jakie dokładnie cele stawia partia Szymona Hołowni?

Cztery podstawowe filary, dzięki którym Polska ma zrealizować postawione przez UE cele polityki klimatycznej to:

1. „Czysty prąd”

W ramach tego programu partia chce utworzyć system zielonej energetyki rozproszonej. Ważną rolę mają w nim odegrać prosumenci (czyli konsumenci, będący jednocześnie producentami energii) i spółdzielnie energetyczne. Opcja „mój dom moją elektrownią” powinna być dostępna dla wszystkich. Ruch Hołowni tłumaczy, że zmieniając ustawę o OZE, trzeba pozwolić prosumentom zarabiać na nadwyżkach produkowanej przez siebie energii po uiszczeniu opłat za dostęp do sieci. Obecnie nie ma takiej możliwości, a ostatnio władze próbują nawet utrudnić działania w tym zakresie, przez co zakładanie paneli na dachach może stać się dużo mniej opłacalne.

Oprócz tego program Hołowni zakłada rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku, gdzie występują odpowiednie ku temu warunki. Oczywiście istotna jest także energetyka lądowa, dla której przepisy dotyczące budowy farm wiatrowych powinny być złagodzone, ale jednocześnie z poszanowaniem walorów krajobrazowych.

Ambitnym celem partii Polska 2050 jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 40% już w 2030 roku. Jak tłumaczy, przyjęcie takiego celu pozwoli na nadanie odpowiedniego impulsu rozwoju dla tego sektora. Podobny efekt ma dać przyjęcie celu odejścia od spalania węgla w elektrowniach do 2040 roku.

2. „Solidarna transformacja w górnictwie”

Zdając sobie sprawę z tego, że rynek pracy na Śląsku oparty jest w dużej mierze na górnictwie, Polska 2050 ma opracowany plan, którego mottem jest: chrońmy pracowników, nie kopalnie. Pomysłem na rozwiązanie kwestii likwidacji kopalń jest wprowadzenie dochodu gwarantowanego na poziomie pensji minimalnej dla pracowników odchodzących z kopalni węgla w formie, która będzie jednak zachęcać ich do dalszej aktywności zawodowej, aż do osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego.

Zdaniem ruchu taka transformacja musi mieć szeroki wymiar, nieograniczający się tylko do zawodu górnika. Jako że ma to być prawdziwa umowa społeczna, trzeba ją uzgadniać także z pracownikami branż okołogórniczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych (lokalnych oraz tych zajmujących się tematyką klimatu), poszkodowanych w wyniku działania przemysłu i szkód górniczych czy też przedstawicieli samorządu lokalnego.

3. „Energooszczędny dom”

Według partii Polska 2050, ważną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza musi odgrywać energooszczędność domostw. Standardy energetyczne dla nowobudowanych i poddawanych termomodernizacji budynków należy stopniowo podnosić, aby po 2030 roku w Polsce nie było już możliwości wznoszenia budynków innych niż zeroemisyjne.

Zdaniem ruchu Hołowni zmianie musi też ulec program „Czyste Powietrze”, obecnie scentralizowany i nadmiernie zbiurokratyzowany. „Czas na rozpatrzenie wniosku o finansowanie termomodernizacji powinien zostać skrócony maksymalnie do tygodnia, a wypłata dotacji powinna następować nie później niż w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia faktur” - uważa partia.

4. „Niskoemisyjny transport”

Jak sama nazwa wskazuje, ten filar zakłada poważną redukcję emisji CO2 w transporcie. Poza elektryfikacją samochodów partia Hołowni stawia na kolej. Jej rozwój to zdaniem ugrupowania sposób tak na poprawę jakości powietrza, jak i zwalczenie wykluczenia komunikacyjnego, które dotyka dziś 14 mln Polaków.

Zdaniem Polski 2050, w przypadku samochodów elektrycznych państwo powinno wspierać instalację publicznych punktów ładowania i ładowarek w domach oraz firmach. Mają to umożliwić odpisy podatkowe do 1000 zł na punkt ładowania. Z kolei fundusz „Zielony autobus” miałby finansować wymiany taboru w transporcie zbiorowym na zeroemisyjny oraz przejściowo pokrywałby koszty energii elektrycznej do jego zasilania (gdyby były wyższe od ponoszonych obecnie kosztów paliwa). Jednocześnie należy znieść akcyzę na prąd używany do zasilania bezemisyjnego transportu zbiorowego.

Rolnictwo

A co z rolnictwem? Oprócz samego wsparcia ze strony państwa w obliczu postępującej zmiany klimatu, zdaniem ruchu Hołowni powinno się położyć nacisk na produkcję żywności metodami ekologicznymi. Celem powinno być wykorzystanie do 25% powierzchni użytków rolnych w reżimie ekologicznym do 2030 roku. Kolejną propozycją Polski 2050 jest wparcie przez państwo usług środowiskowych o znaczeniu ogólnospołecznym. Obejmuje to premiowanie zmian systemu orki i innych sposobów oszczędzania gleby, inwestowanie w małą retencję czy popularyzowanie zadrzewień śródpolnych. Usługi te powinny świadczyć liczne, małe gospodarstwa o tradycyjnej strukturze.

Dokładny opis programu działań partii Polska 2050 w zakresie polityki klimatycznej można przeczytać tutaj. Jego ciut bardziej krytyczne podsumowanie znajdziecie na stronie Ekowyborca.pl

Hubert Bułgajewski

gra kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto