Jak ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w UE o 55-65% do 2030 roku?

Wyznaczony w Europejskim Zielonym Ładzie cel neutralności klimatycznej (zero emisji gazów cieplarnianych do atmosfery netto) do 2050 roku jest dobrym drogowskazem, jednak jest dość odległy, a wejście na tę drogę wymaga działań już teraz. Aktualnym celem krótkoterminowym przyjętym przez EU jest ograniczenie emisji do 2030 roku o 40% względem roku 1990. Komisja Europejska proponuje podniesienie tego celu do 50-55%, a liczne kraje i Parlament Europejski postulują 65%. Na ile jest to wykonalne i jakie zmiany w różnych sektorach są wymagane? Na to pytanie odpowiada analiza pt. Increasing the EU’s 2030 Emissions Reduction Target. How to cut EU GHG emissions by 55% or 65% by 2030, bazująca na modelu CTI 2050 Roadmap Tool (interfejs modelu dostępny jest publicznie, zapraszamy do tworzenia własnych scenariuszy).

Zasymulowane zostały różne scenariusze emisji, z czego trzy zostały szczegółowo opisane w raporcie:

 • Technologiczny scenariusz redukcji emisji o 55%, skupiający się na przyspieszonym wdrażaniu dojrzałych rozwiązań technologicznych oraz rozwoju mniej zaawansowanych, bez znaczących zmian stylu życia
 • Zbalansowany (technologiczno-społeczny) scenariusz redukcji emisji o 55%, redukujący tempo technologicznej zmiany infrastruktury oraz wydatków kapitałowych na rzecz zmian sposobów życia i społeczno-kulturowych (zmiana środków transportu, zmiana diety, wzorców konsumpcji itp.). Scenariusz ten względem poprzedniego prowadzi do wyższych korzyści ubocznych pod kątem zdrowotnym oraz zachowania ekosystemów i bioróżnorodności. 
 • Scenariusz 65%, łączący w sobie zmiany technologiczne i społeczne. Te ostatnie pomagają zredukować inwestycje w infrastrukturę do poziomu niższego niż w scenariuszu technologicznym 55%.

Rysunek 1. Historyczne emisje gazów cieplarnianych oraz w trzech rozpatrywanych scenariuszach.

Transport

Możliwe jest przeprowadzenie transformacji do transportu niskoemisyjnego, korzystnie wpływających na jakość życia. Kluczowe działania:

 • szybkie przejście na samochody elektryczne, tak, aby w 2030 roku stanowiły one ponad 80% sprzedawanych
 • projektowanie aut do dłuższego użytkowania zgodnie z zasadami budowania gospodarki cyrkularnej 
 • zmiana udziału środków transportu w kierunku transportu zbiorowego i rowerów oraz wzrost udziału carsharingu i mobilności jako usługi

Poważnym wyzwaniem jest trend wzrostu liczby podróży lotniczych – rozwiązanie problemu wymaga wprowadzenia adekwatnych opłat na paliwo i emisje. W horyzoncie średnioterminowym potrzebne są polityki stymulujące innowacje po stronie technicznej, zarówno pod kątem paliw jak i konstrukcji samolotów.

Rysunek 2. Prognozowane zapotrzebowanie na paliwa w transporcie w trzech scenariuszach.

Rysunek 3. Prognozowane zmiany liczby aut osobowych w trzech rozpatrywanych scenariuszach.

Budynki

 • Kluczowe znaczenie ma znaczące przyspieszanie (podwojenie lub potrojenie) tempa prowadzonych termomodernizacji. Powinny to być głębokie termomodernizacje, w wyniku których zużycie energii powinno spaść średnio do ¼ wyjściowego 
 • o ile głęboka termomodernizacja postrzegana przez pryzmat wskaźnika kosztu do oszczędności może wyglądać na nieopłacalną, to przynosi liczne dodatkowe korzyści, od podnoszenia jakości mieszkań, przez redukowanie ubóstwa energetycznego po tworzenie licznych miejsc pracy 
 • potrzebne są innowacje bazujące na wykorzystaniu technologii cyfrowych i przemysłowej skali termomodernizacji przy redukcji kosztów
 • niezbędne jest zdekarbonizowanie produkcji ciepła z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów

Rysunek 4. Skala termomodernizacji w trzech rozpatrywanych scenariuszach

Rysunek 5. Zmiany zużycia energii zużywanej do ogrzewania budynków w trzech rozpatrywanych scenariuszach

Przemysł

Zasady gospodarki cyrkularnej będą grać coraz większą rolę w przemyśle EU.

 • scenariusz technologiczny 55% pokazuje, że emisje gazów cieplarnianych w przemyśle, wliczając w to przemysł ciężki, mogą być zredukowane bez znaczących zmian skali działalności gospodarczej i społecznych. Wymaga to jednak szybkiego wdrożenia nowych technologii i infrastruktury, w szczególności CCS 
 • w scenariuszu zbalansowanym 55% oraz 65%, rośnie rola gospodarki cyrkularnej i funkcjonalności oraz zmian stylu życia, prowadząc do spadku konieczności wytwarzania nowych produktów (pojazdów, materiałów budowlanych, …) oraz redukując konieczność nowych inwestycji kapitałowych (w tym CCS) 
 • osiągnięcie redukcji 65% do 2030 jest możliwe przy przyspieszeniu transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej, funkcjonalności i efektywności procesowej o 5 lat
 • Raport nie analizuje głębiej społecznych następstw transformacji, jednak należy mieć na uwadze, że wiele ze zmian sektorowych wpłynie na zatrudnienie, szczególnie na poziomie regionalnym. Z tego powodu UE musi pilnie wdrożyć mechanizmy Sprawiedliwej Transformacji, zdolne do radzenia sobie z wyzwaniem przesunięć w zatrudnieniu pomiędzy różnymi regionami i branżami.

Rysunek 6. W scenariuszu technologicznym 55% produkcja materialna utrzymuje się na obecnym poziomie, w pozostałych scenariuszach istotnie maleje.

Rysunek 7. Zużycie energii w przemyśle spada we wszystkich scenariuszach.

Sektor energetyczny

 • W każdym scenariuszu następuje szybkie odchodzenie od spalania węgla i zastępowanie go bezpośrednio odnawialnymi źródłami energii 
 • w scenariuszu technologicznym 55% udział OZE w 2030 roku wynosi 75%, z czego 59% stanowią wiatr i fotowoltaika
 • zużycie gazu ziemnego we wszystkich scenariuszach spada co najmniej o połowę, niezbędne jest więc minimalizowanie inwestycji w tę infrastrukturę, która stałaby się majątkiem osieroconym
 • redukcja zapotrzebowania na energię w innych sektorach pomaga zmniejszyć presję na rozbudowę nowych źródeł. Jest to wyraźnie widoczne w zbalansowanym scenariuszu 55% oraz scenariuszu 65%

Rysunek 8. Wytwarzanie energii

Rysunek 9. Zapotrzebowanie na energię

Rolnictwo, leśnictwo i wykorzystanie terenu

 • Jeśli rolnictwo stanie się bardziej wydajne (w szczeg. wzrost plonów) oraz powszechne stanie się współwykorzystywanie terenu (np. hodowla zwierząt połączona z drzewami owocowymi lub rotacja upraw), to w 2030 roku możliwe jest utrzymanie aktualnej diety
 • w zbalansowanym scenariuszu 55%, popyt na mięso spada o 28%, prowadząc do potrzebnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, z utrzymaniem plonów na obecnym poziomie. Spadek konsumpcji mięsa może być zarówno związany ze zmianami wzorców konsumpcji jak i innowacji (np. burgery roślinne, takie jak Beyond Meat) 
 • dieta jest kluczowym czynnikiem poprawy zdrowia. W scenariuszu 65% konsumpcja mięsa w 2030 roku spada o 32%, a do 2040 roku o 50%, osiągając poziom zgodny z rekomendacjami zdrowotnymi WHO 
 • wykorzystanie terenu musi być częścią debaty politycznej i działań, dając dużą możliwość magazynowania węgla w glebach i biomasie, co ma krytyczne znaczenie dla osiągnięcia zerowych emisji netto w 2050 roku. 
 • osiągnięcie poziomu redukcji 55% czy 65% do 2050 roku nie wymaga wzrostu produkcji biopaliw, a do zaspokojenia zapotrzebowania na biomasę w zupełności wystarczają jej lokalne źródła

Rysunek 10. Spożycie żywności na osobę (doliczając 9% eksport)

Rysunek 11. Wykorzystanie terenu w Unii Europejskiej

Rysunek 12. Zapotrzebowanie na bioenergię pozostaje na poziomie zbliżonym do obecnego

Marcin Popkiewicz

Komentarze

01.07.2020 6:22 Zakrecony

Czyli co zrobić ucieczkę tzw. Emisji CO2 za granicę do krajów trzecich. Tutaj przykład z byłego kraju członkowskiego UE

http://stopwiatrakom.eu/wiadomości-zagraniczne/2884-wielka-brytania-pozostaje-uzależniona-od-zagranicznych-emisji-co2-a-ich-udział-w-brytyjskim-„śladzie-węglowym”-dramatycznie-rośnie.html

01.07.2020 6:35 SYANA

@ ZAKRĘCONY

Zwykła PROPAGANDA, Stek bzdur i farsa.
80% produkowanych elektryków w 2030 ?
A może jeszcze na Marsie założą kolonię na 10 000 ludzi ?
Na pewno im się uda. Jak w 1975 mówili że w 2020 będą latać masowo w kosmos .
To nie jest tak że nie mogą po prostu nie chcą. A w 2030 będą latające samochody.

I w ogóle postęp techniczny może olać braki surowców i całą resztę.

01.07.2020 13:01 Zakrecony

@ SYANA

Żaden polityk ,Ci nie powie aby zmniejszyć konsumpcja o 80 % czy zaprzestania latania na wakacje. Dwa powody są dlaczego tak nie powi3dza:
Pierwszy - stracili by szanse na zostanie wybranym
Drugi - nie miel by z tego kasy

01.07.2020 15:10 SYANA

@ ZAKRĘCONY

I dlatego świat będzie się nieuchronnie zmieniać obligatoryjnie na gorsze aż do upadku tego systemu pod ciężarem własnych błędów i patologi.
Trzeba wyrwać ten system z korzeniami jeśli jakiekolwiek próby naprawy i zaprowadzenia uczciwości są skazane na ostateczne straty.
Panoszy się korupcja, mobbing, wyzysk, terror, lichwa , nepotyzm, klientelizm.
Nawet jak ktoś wygra batalię o prawdę to firma traci na giełdzie i idą zwolnienia przez co jest jeszcze gorzej niż przedtem dla ogółu i dla jednostki.

Ta patologia masowo produkuje frustratów , morderców, złodziei , gwałcicieli, narkomanów , samobójców, chuliganów i chorych psychicznie i fizycznie zwyrodnialców, terrorystów wszelkiej maści.
Ludzi których spotkały krzywdy ze strony systemu, albo nie mogli znieść stworzonych przez niego warunków. Efekty uboczne funkcjonowania tego społeczeństwa ignorowane przez lata.
Już nawet nie chodzi o religię, moralność i etykę.
A o to że jeśli osoby wyżej opisane będą stanowić za duży % to zniszczą ład społeczny,
Nie zrozumienie przyczyn nieszczęść, chciwość i głupota są największym źródłem cierpień na świecie. Niczego nie można stworzyć korzystnego dla ogółu w takich warunkach.
Nic by nie zrobiono gdyby wszyscy byli egoistami w pełni.
Jakaś uczciwość i nie szkodzenie innym jest potrzebna by jakakolwiek grupa mogła istnieć.

02.07.2020 11:28 Godlike

"Prominent Climate Activist Apologizes For ‘Alarmism’"

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Prominent-Climate-Activist-Apologizes-For-Alarmism.html

07.07.2020 13:26 Wojtek Sz.

A to nie fejk z tym Shallenbergerem? Albo nie wyolbrzymienie - macie drugie źródło?

ok - ja mam. Pełna jego wypowiedź. https://science.house.gov/imo/media/doc/Shellenberger%20Testimony.pdf

07.07.2020 13:27 Wojtek Sz.

Napisał także książkę w tej sprawie.

07.07.2020 13:33 Wojtek Sz.

To jest wyolbrzymienie, choć gość prawdopodobnie posiada nieco wiedzy, którą warto znać dot. tego jak szybko klimat będzie się zmieniał. Natomiast w kwestii rozwiązań mam wrażenie, że dał się trochę za bardzo wciągnąć w wojnę nuclear vs. OZE, bo druga część jego wypowiedzi jest mocno już nie o klimacie, ale o energii nuklearnej. W każdym Schallenberger razie nie stał się denialistą klimatycznym.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto