Koszty energii wiatrowej i słonecznej znowu spadły. W ciągu roku o 1/5

Koszty produkcji energii z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych oddawanych od użytku w pierwszych miesiącach tego roku spadły o około 1/5 w porównaniu do kosztów energii z takich instalacji, które oddano do użytku przed rokiem – wynika z najnowszej analizy kosztów produkcji energii odnawialnej, którą przygotowali analitycy Bloomberg New Energy Finance.

Analitycy Bloomberga od lat śledzą koszty produkcji energii z poszczególnych technologii OZE. Koszty są szacowane w ujęciu LCOE (Levelised Cost of Electricity), w którym brane są pod uwagę koszty inwestycyjne oraz łączne koszty operacyjne, a następnie zestawia się je z prognozowanym uzyskiem energii z danej instalacji w całym okresie jej funkcjonowania.

Bloomberg wskazuje tym razem, że obecnie uruchamiane elektrownie wiatrowe na lądzie mogą produkować energię po średnim koszcie 55 USD/MWh (ok. 187 PLN/MWh), czyli o 18 proc. niższym w porównaniu do wiatraków uruchamianych przed rokiem.

Elektrownie fotowoltaiczne bez systemów nadążnych, tzw. trackerów, mają obecnie umożliwiać produkcję energii po średnim koszcie 70 USD/MWh (238 PLN/MWh), również o 18 proc. niższym w zestawieniu z inwestycjami finalizowanymi rok temu.

Natomiast koszt produkcji energii w przypadku morskich farm wiatrowych dla obecnie oddawanych do użytku projektów ma wynosić przeciętnie 118 USD/MWh (ok. 400 zł/MWh), czyli o 5 proc. mniej niż LCOE inwestycji wiatrowych na morzu przed rokiem.

Koszty produkcji energii to nie tylko wypadkowa warunków takich jak wietrzność czy nasłonecznienie, to także koszty finansowania, które na danym rynku może pozyskać inwestor, a te są wypadkową klarowności i stabilności regulacji, w oparciu o które można realizować inwestycje w OZE.

Co ciekawe, niskie koszty produkcji energii odnawialnej możliwe są już obecnie nie tylko na rynkach rozwiniętych. Bloomberg ocenia, że obecnie w Indiach energię wiatrową można produkować przy średnim LCOE rzędu 39 USD/MWh (spadek o 46 proc. rok do roku),, a energię słoneczną za 41 USD/MWh (spadek o 45 proc. r/r).

Szczególnie niskie LCOE dla lądowej energetyki wiatrowej mają być dostępne – oprócz Indii – także w takich krajach jak Brazylia, Szwecja czy Australia. W przypadku fotowoltaiki BNEF wskazuje także na Indie oraz na Chile, Australię i Jordanię.

BNEF podaje też dla koszty produkcji energii odnawialnej z uwzględnieniem opcji bateryjnych magazynów energii, które mogą stabilizować pracę sieci i dostarczać energię w okresach mniejszej produktywności OZE.

Dla przykładu w Indiach koszty inwestycji w wiatraki wraz z bateryjnymi magazynami energii mogą znacznie się różnić – sięgając nawet od 34 USD/MWh do 208 USD/MWh. W przypadku fotowoltaiki uwzględnienie magazynów energii ma dawać koszty rzędu 47-308 USD/MWh w zależności od specyfiki projektów.

Bloomberg wylicza, że od roku 2009, od kiedy prowadzi analizy kosztów bateryjnego magazynowania energii, koszt magazynów w przeliczeniu na kWh pojemności spadł z około 1000 USD/MWh do 209 USD/MWh w ubiegłym roku.

W takim samym okresie koszt energii słonecznej spadł – według BNEF – o 77 proc., a wiatrowej o 38 proc.

Coraz niższe koszty produkcji energii odnawialnej nawet z uwzględnieniem magazynów energii, które dają opcję dostarczania energii wtedy, gdy jest ona potrzebna, a dodatkowo oferują jakość stabilizowania pracy sieci nieosiągalną dla tradycyjnych technologii w energetyce, stawiają pod coraz większym znakiem zapytania sens inwestycji w elektrownie bazujące na spalaniu paliw kopalnych.

– Niektóre istniejące elektrownie na gaz czy węgiel będą odgrywać rolę jeszcze przez wiele lat, spełniając funkcję produkcji i balansowania, w sytuacji rosnącej generacji energii wiatrowej i słonecznej. Jednak ekonomiczny sens inwestycji w nowe elektrownie gazowe i węglowe maleje w sytuacji, gdy baterie zaczynają przejmować obszary elastyczności i oferowania energii w szczycie, które dotąd stanowiły źródło przychodów elektrowni na paliwa kopalne – komentuje Elena Giannakopoulou z Bloomberg New Energy Finance.

Bloomberg zaznacza, że notowany ostatnio spadek kosztów inwestycji w OZE wynika nie tylko z postępu technologicznego, ale istotnym czynnikiem jest także wdrażanie systemu aukcyjnego, który zmusza deweloperów do szukania redukcji kosztów w każdym aspekcie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Ostatnio aktualną kalkulację kosztów produkcji energii z poszczególnych technologii dla warunków Niemiec, a więc zbliżonych do polskich, przedstawił federalny niemiecki instytut Fraunhofer ISE. Wynika z niej, że obecnie w Niemczech najtaniej energię można już produkować z nowych elektrowni fotowoltaicznych przy koszcie inwestycji zaczynającym się nawet od 0,6 mln euro na MW zainstalowanej mocy. Więcej o wnioskach z tej analizy w artykule: Fotowoltaika już najtańszym źródłem energii w Niemczech.

Źródło: gramwzielone.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto