Co musimy zrobić, aby uniknąć upadku?

Jeśli chcemy uniknąć katastrofy nasz nastawiony na ciągły wzrost model funkcjonowania gospodarki musi ulec przebudowie.

Ludzka działalność, jej konsekwencje i w końcu mocne ostrzeżenie naukowców. Ostrzeżenie, które przez chwilę pojawiło się w mediach, lecz przemknęło przez nie niczym meteor na nocnym niebie i ślad po nim zniknął. A o czym dokładnie mowa?

W listopadzie 2017 roku, ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów wydało ostrzeżenie dla ludzkości. Z powodu naszego nadmiernego zużycia zasobów, „stoimy w obliczu powszechnego cierpienia i katastrofalnej utraty bioróżnorodności”. Naukowcy ostrzegają, że czas ucieka i „wkrótce będzie za późno, by zmienić kurs naszej chybionej trajektorii”.

To nie jest pierwsze takie ostrzeżenie. Ćwierć wieku temu, w 1992 roku, 1700 naukowców (w tym większość żyjących wtedy laureatów nagrody Nobla), wysłało ludzkości podobną wiadomość, będącą ostrzeżeniem dla przywódców na całym świecie. W mocnych słowach wezwali do uznania kruchości Ziemi, na której żyjemy i nowego podejścia etycznego oraz uświadomienia, że „my wszyscy nie mamy zapasowej łodzi ratunkowej”.

To drugie ostrzeżenie zawiera serię wykresów pokazujących, jak wielka jest ignorancja ostrzeżeń naukowych sprzed 25 lat przez światowych przywódców. Bez względu na to, czy chodzi o emisje dwutlenku węgla, wzrost temperatur, martwych stref oceanicznych, spadku zasobów wody pitnej, wymierania gatunków czy zmian w użytkowaniu terenu, wykresy pokazują ponury kierunek – nieustanny kurs w stronę zagłady.

Rys. 1.Trendy wyzwań środowiskowych zidentyfikowanych w ostrzeżeniu środowiska naukowego z 1992 roku. Kolor szary – dane do 1992 roku (znane podczas publikacji ówczesnego raportu), kolor czarny – późniejsza kontynuacja trendów. W panelu a) emisje fluorowodorów - gazów niszczących powłokę ozonową. W panelu c) masa wyławianych ryb – połowy spadają pomimo znaczącego wzrostu zdolności połowowych flot rybackich. W panelu f) względna zmiana (wzg. 1970 roku) występowania kręgowców – sumarycznie do 2012 roku nastąpił spadek o 58%, przy czym populacje zwierząt słodkowodnych, morskich i lądowych zmalały odpowiednio o 81, 36 i 35 procent. W panelu h) średnie pięcioletnie. W panelu i) do przeżuwaczy zaliczono krowy, owce, kozy i bawoły. Uwaga: osie y nie zaczynają się w zerze. Źródło.

Wykres dotyczący połowów morskich pokazuje coś jeszcze bardziej przerażającego: w 1996 roku nastąpił szczyt połowów, wynoszący 130 mln ton ryb i innych owoców morza. Mimo rosnących nakładów w rybołówstwie, od tamtego czasu notuje się spadek połowów – niezrównoważona eksploatacja zasobów planety coraz bardziej zagraża całemu systemowi życia na Ziemi.

Wraz z ostrzeżeniem naukowcy pokazują możliwe rozwiązania, które mogą zmienić obecny kurs. To konieczne i po krótkiej refleksji oczywiste działania, takie jak zatrzymanie zmian naturalnych siedlisk w tereny rolnicze, odnowa zdegradowanych ekosystemów, wycofywanie subsydiów do paliw kopalnych czy promowanie zmian nawyków żywieniowych, takich jak redukcja konsumpcji mięsa.

Ignorując załamanie klimatu

Dlatego nic nie robimy? Co tak naprawdę trzeba uczynić, by zmienić obecny kurs i uratować świat?

Możemy zacząć tę odpowiedź, po prostu patrząc na odbiór tego ostrzeżenia w mediach. Mogłeś pomyśleć, że ostrzeżenie 15 tysięcy naukowców takich jak Jane Goodall, E.O. Wilson czy James Hansen, będzie wiadomością na pierwszej stronie gazet na całym świecie (wydanie specjalne na TVN 24, albo chociaż biało-czerwony pasek w TVP). Ale nie... Choć ostrzeżenie to pojawiło się w kilku krótkich artykułach w wybranych mediach na całym świecie, to głos naukowców został praktycznie zignorowany przez amerykańskie media głównego nurtu (z jednym godnym uwagi wyjątkiem CNN).

Nie ma w tym nic dziwnego. W rzeczywistości załamanie klimatu na Ziemi – być może największe zagrożenie dla istnienia ludzkości, przed jakim stoi nasza cywilizacja – jest niewarte uwagi telewizji. W 2016 roku, który był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, gdy podpisane zostało Porozumienie Klimatyczne w Paryżu, a kandydaci na prezydenta USA mieli odmienne opinie na temat zmian klimatycznych, sumaryczny czas poświęcony w ciągu roku globalnemu ociepleniu w amerykańskich serwisach informacyjnych wyniósł 50 minut.

Jak to możliwe, że media mają gdzieś zmiany klimatyczne? Jednym z powodów jest to, że w wyniku trwającego dekady umacniania się przemysłu, amerykańskie media znalazły się pod kontrolą dużych korporacji, np. naftowych gigantów jak Exxon czy Shell.

Media, podobnie jak także inne firmy mają jeden cel – osiąganie zysków. A zysk jest z reklam. Zarządy korporacji medialnych zdecydowały, że wiadomości o zmianach klimatycznych nie są sprzyjające dla czerpania zysków z reklam. Nie są, bo większość reklamodawców zachęca do radosnej konsumpcji, i ostatnie, czego sobie życzą, to refleksja ludzi na temat następstw tego podejścia. Jak dodać do tego, że wśród reklamodawców są licznie reprezentowane koncerny motoryzacyjne, linie lotnicze czy agrobiznes – a więc ci, którzy odpowiadają za globalne ocieplenie – wnioski są oczywiste.

Największa piramida finansowa w historii

Jeśli ludzka cywilizacja ma przetrwać, to muszą zostać dokonane zmiany w systemie. Problemem jest to, że światowy system – cywilizacja – oparta jest na ciągłym wzroście konsumpcji, a to oznacza kurs na zdarzenie z ograniczonymi możliwościami planety.

Stwierdzeniem faktu jest, że albo dokonamy zmian w naszym systemie, albo będziemy dalej zmierzać w stronę katastrofy o tak wielkiej skali, jakiej ludzka cywilizacja nigdy jeszcze nie widziała. Jednak wielkie, działające ponadnarodowo korporacje funkcjonują tak, jakby do upadku miało nie dojść. Choć jest on w takiej sytuacji nieunikniony…

Poza kręgami finansowymi słabo rozumiane jest to, że zdecydowana część bogactwa, z którego korzysta światowa elita, opiera się na produkcji i wierzy w przyszły wzrost zysków, których dostarczą korporacje. Np. obecna wartość wskaźnika ceny do zysku dla spółek indeksu S&P 500 wynosi około 23, co oznacza, że inwestorzy wyceniają firmy na 23-krotność swoich zysków w tym roku. Innym sposobem patrzenia na to jest to, że mniej niż 5% bogactwa z którego korzystają inwestorzy dotyczy bieżącej działalności, reszta opiera się na śnie o przyszłym wzroście.

Historycznie rzecz biorąc, inwestorzy byli nagradzaniu za takie sny. Światowa gospodarka (mierzona realnym PKB) jest obecnie około 20 razy większa niż w 1950 roku, a wartość rynku wzrosła odpowiednio. Ale ten sam wzrost doprowadzi naszą cywilizację do upadku. Dzisiejsza wycena wartości giełdowej firm opiera się na przekonaniu, że do 2060 roku światowa gospodarka ulegnie potrojeniu.

Oznacza to trzykrotny wzrost tempa rabunku zasobów planetarnych, które to obecne tempo skłoniło naukowców do wydania ostrzeżenia dla ludzkości. Coś będzie musiało pęknąć. Jak w każdej piramidzie finansowej, ten światowy szał wzrostu opiera się na utrzymaniu iluzji dalszego wzrostu tak długo, jak to tylko możliwe. Kiedy stanie się jasne, że dalsza stopa wzrostu jest nie do utrzymania, cały ten dom z kart się rozsypie.

Na przykładzie recesji z 2008 roku mogliśmy zobaczyć stosunkowo łagodną ilustrację tego, jak wyglądałoby załamanie finansowe w pełnej skali. To jest to, o czym światowi brokerzy rynkowi nie chcą słyszeć, a nawet nie chcą, by ktokolwiek o tym myślał. To właśnie dlatego media śledzą wpisy na Donalda Trumpa na Twitterze, a nie zniszczenia wywołane przez takie huragany jak Irma, na które wpływ ma ocieplający się klimat.

Niczym leżakujący pasażerowie Titanica, większość ludzi na świecie została zahipnotyzowana przez codzienny zalew sprzeczek między celebrytami czy politycznych sporów – wszystko po to, aby uniknąć uświadomienia sobie, że wszyscy zmierzamy ku upadkowi, a naszym celem jest utrzymanie dotychczasowego dobrostanu. Jest to świadectwo dotychczasowego sukcesu wielkich korporacji, który można opatrzyć słowami Slavoja Žižeka: „łatwiej sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu”.

Wyobrażając sobie koniec kapitalizmu

Radykalna zmiana obecnego systemu, prowadzącego nas w stronę przepaści, to jedyne możliwe remedium na problem, przed jakim stoi ludzkość. Nastąpi to tylko wtedy, gdy wystarczająco wielu ludzi będzie gotowych odrzucić wartości konsumenckie, dominujące w naszej kulturze.

W ich miejsce musimy znaleźć inne źródła sensu w naszym życiu, takie jak wzrost jakości naszych doświadczeń zamiast wzrostu konsumpcji, wspólne budowanie społeczności i ponowne łączenie się ze światem przyrody.

Na tej podstawie łatwiej będziemy przygotowani, by przyłączyć się do walki o ocalenie ludzkości i całej Ziemi. Walki przed grabieżą przewidzianą przez nieustanny wzrost globalnego, korporacyjnego kapitalizmu.

Dostępnych jest wiele alternatywnych dróg, o których większość ludzi nie słyszy, bo nigdy nie przyciągają one uwagi mediów. Dla przykładu, większość Amerykanów zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest taki kraj jak Kostaryka, mający PKB na osobę pięć razy mniejszy niż w USA. W Kostaryce średnia długość życia jest większa niż w USA, poziom samopoczucia obywateli jest wyższy, a 99% energii pozyskuje się ze źródeł odnawialnych.

Na całym świecie podejmuje się działania w celu stworzenia przyszłości w oparciu o inne zasady niż obecnie rosnąca piramida finansowa. Porządnie opracowane plany uniknięcie załamania klimatycznego pokazują kraj po kraju, jak można do 2050 roku całkowicie przejść na bezemisyjne źródła energii, a Climate Mobilization Victory Plan pokazuje, jak można zrestrukturyzować gospodarkę USA w sposób podobny do tego, jaki prezydent Roosvelt osiągnął po ataku Japończyków na Pearl Harbor. To, jak szybko USA przeorientowały wtedy swoją gospodarkę na cele produkcji broni, stanowi analogię tego, jak można przestawić produkcję na rozwój efektywnych i czystych technologii.

Istnieją radykalnie odmienne sposoby, aby społeczeństwo mogło efektywnie funkcjonować, co mogłoby mieć zastosowanie w skali globalnej, jeśli da się temu szansę. Rozkwitająca przyszłość może obejmować więcej wspólnych przedsięwzięć, jak ochrona i poszerzanie dóbr wspólnych, a także wzmocnienie globalnego zarządzania z surowymi karami dla tych, którzy niszczą ekologiczny dobrostan.

Upadek jest możliwą, lecz nie jedyną możliwą przyszłością ludzkości – to tylko jedna z opcji, kurs na którą na razie obraliśmy. Jako że media nurtu głównego nie palą się do przedstawiania tego problemu i możliwych rozwiązań, musi to zrobić każdy z nas, kto chce dbać o przyszłość ludzkości. Bierzmy się za to, najlepiej jak potrafimy, nie szukając wymówek, czy to z zakresu „ale po co, będzie dobrze”, czy też „eee… i tak się nie uda” – oba podejścia służą tylko temu, by nic nie robić.

Hubert Bułgajewski, What will it really take to avoid collapse?

Komentarze

12.02.2018 2:45 gupol(szukam w OZE)

"Nastąpi to tylko wtedy, gdy wystarczająco wielu ludzi będzie gotowych odrzucić wartości konsumenckie, dominujące w naszej kulturze."

no właśnie. a to prędko nie nastąpi. tu potrzebny jest spory wstrząs który odbierze ludziom możliwość kultywowania wartości konsumenckich. coś na kształt wielkiej depresji gospodarczej. ewentualnie nagłego "przearanżowania" klimatu chociaż nie wiem jak głębokie i bolesne musiało by ono być żeby poskutkowało. zmiany klimatu to raczej ostatnia rzecz na którą ludzie zwrócą uwagę. to jest chyba zapisane w genach.

"W Kostaryce (...) 99% energii pozyskuje się ze źródeł odnawialnych."

no i nieprawda. kiedy w końcu ktoś zada sobie trud pójścia po rozum do głowy i zacznie odróżniać energię całkowitą od energii elektrycznej?
a może to jest umyślne działanie i rodzaj propagandy?
otóż tak się składa że Kostaryka licząca niespełna 5 mln ludzi, zużywa ponad 50 tys baryłek ropy dziennie.
gdyby 8 mld ludzi na tej planecie dorównały kostaryce, świat zużywałby... prawie tyle samo ropy co obecnie...
no i sory ale nie każdy kraj może się pochwalić gęstością zaludnienia poniżej 100 osób na km2, położeniem w pobliżu równika (brak mrozu), doskonałymi warunkami terenowymi do budowy hydroelektrowni oraz średnimi rocznymi opadami deszczu wynoszącymi niemal 3 metry słupa wody.

a ten plan całkowitego przejścia na OZE do 2050 roku wg stanforda... no błagam. nie wiem jak oni to liczyli ale to wygląda jak kolorowa ulotka propagandowa. same plusy żadnych minusów. nic tylko zamontować trochę paneli słonecznych na dachu i będziemy żyli jak w bajce. bezproblemowo.

12.02.2018 8:48 Mariusz

No ten plan Stanforda to rzeczywiście trochę dziwny. Kliknąłem z ciekawości na Rosję i ma tam być zero zużycia biomasy. Już ja widzę jak Syberia w pochmurne lodowate zimy ogrzewa się fotowoltaiką lub wiatrakami jak wystarczy ściąć jedną z miliarda rosnących dookoła sosen:-)

12.02.2018 9:32 PIT

Ani słowa o przeludnieniu w artykule i rosnącej światowej populacji. Jak zwykle temat tabu się omija.

To nie jest żaden plan, a pobożne życzenia i liczenie że technologiczna utopia rozwiąże problem.

Dobrzy ludzie przetłumaczyli BM, dobrze wiedzieć co się szykuje w przyszłości. Muszę przyznać, że ostro tutaj pojechał. Bez trzymanki.
Jak macie odwagę to czytajcie jak nie to lepiej nie.

https://theyflyblog.com/2018/01/05/new-prophecies-and-predictions-from-billy-meier/

12.02.2018 10:02 bojesie

wykorzeniony człowiek nie będzie dbał o ziemię bo nic go już z nią nie łączy już raczej odleci w kosmos.
a nawet jeżeli wielu nie jest wykorzenionych to są doniczkowi. pytanie co wykorzenia no i jak się ukorzenić. w sensie odzyskać łączność z ziemią
http://alexjones.pl/tos/tos-na-biezaco/item/1258-one-peoples-public-trust

12.02.2018 10:57 Mariusz

Rewolucję energetyczną można zrobić częściowo za darmo. Wystarczy

1. zlikwidować armie narodowe i utworzyć jedną światową armię pod kontrolą ONZ z prawem GWARANTUJĄCYM ochronę każdemu krajowi a nie jak obecnie OBIECUJĄCYM (i zależnym od jakichś głosowań które mogą udzielić lub nie udzielić ochrony czyli być mocne tylko na papierze).

2. wykorzystać 50% zaoszczędzonych pieniędzy do inwestycji w branży energtycznej (armia światowa kosztowałaby coś ze 20% obecnych wydatków na obronność). Za same pieniądze Pentagonu można budować 100 Gigafactories rocznie

12.02.2018 11:43 PIT

@BOJESIE

W Kosmos to my nie latamy. Co najwyżej odbijamy się do księżyca i spadamy na ziemię.
Nie nazwałbym tego lotami w kosmos.

Nie ma czym polecieć.
Brak statku,
Brak nowego silnika,
Brak osłon,
Brak sztucznej grawitacji do zamontowania na statku,
i tak można by wymieniać.

Nie jesteśmy gotowi. Nic nie jest przygotowane. Loty w kosmos to nie jest bułka z masłem.
Pewnie jacyś kamikadze się znajdą lecieć na Marsa tym złomem co obecnie, ja bym do tego nie wsiadł.

12.02.2018 11:50 PIT

@MARIUSZ

Ad 1. To dobry pomysł, pisał o nim również BM wielokrotnie.

Patrząc po porozumieniu klimatycznym marne szanse.

12.02.2018 12:33 Mariusz

Potrafi ktoś obliczyć ile energii dziennie dałaby elektrownia wykorzystująca falowanie oceanu składająca się z plastikowej piłki o średnicy 1 m, sznurka i dynama przytwierdzonego do dna (piłka przyczepiona sznurkiem do dynama unosi sie razem z falami i kręci dynamem) ??

Jeden facet wiele lat temu zbudował taką elektrownię gdzieś w Afryce ale go zaciukali maczetami a elektrownię zniszczyli bo dawała za tani prąd

12.02.2018 15:15 logic

JUŻ JEST ZA PÓŹNO ! było myśleć o tym 40-50 lat temu przy liczbie pogłowia wynoszącej 2-3 mld. A nie kombinować teraz przy 8 mld liczbie pogłowia - żeby nikomu nie zaszkodzić a wszystkim dogodzić. Jak już zaczęły występować pierwsze objawy załamania.

Teraz to już prawa fizyki rozwiążą te problemy.

12.02.2018 15:33 logic

Wartościami mogącymi zastąpić konsumpcjonizm są wartości duchowe - uznanie przez naukę istnienia duszy, reinkarnacji, prawa karmy, odrzucenie szkodliwych religii. Bez tego nie mamy o czym rozmawiać po załamaniu i możliwej wojnie atomowej o resztki zasobów będziemy mieli rozproszone grupki ludzi walczące ze sobą.
Dla zainteresowanych.
https://www.nautilus.org.pl/

12.02.2018 15:40 logic

@gupol
Tak liczyli żeby wszystko musiało się zmienić ale żeby pozostało po staremu.

12.02.2018 16:30 WJ

W smutnym procesie jesteśmy zanurzeni jako Ludzkość, ale i cudowny Ekosystem.
Już nie da się dalej oszukiwać i karmić bożka chciwości...., konsekwencje wystartowały.


"W ich miejsce musimy znaleźć inne źródła sensu w naszym życiu, takie jak wzrost jakości naszych doświadczeń zamiast wzrostu konsumpcji, wspólne budowanie społeczności i ponowne łączenie się ze światem przyrody."

To moja praktyka, mogę się podzielić doświadczeniem :)

12.02.2018 16:32 PIT

@LOGIC

Kiedyś nauka to odkryje, ale jeszcze nie teraz. Jest za wcześnie. To się też wiąże z budową atomu, która do dzisiaj nie jest do końca poznana.

Po części dzięki tej wiedzy Plejaranie mogę bezbłędnie policzyć liczbę ludzi na planecie.
Właśnie zliczają dusze czy jak oni to nazywają formy duchowe (spirit form), dzięki swojej aparaturze. Każdy mózg człowieka posiada takową.

Tak więc na ziemi było z końcem grudnia 2017
8,844 mld ludzi.

12.02.2018 16:44 CZORNYJ

@MARIUSZ takie coś ? https://www.youtube.com/watch?v=KUSEY3jikE8 bardziej się sprawdza podobna kaczka Saltera ,
https://r.hswstatic.com/w_907/gif/salters-duck-2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Salter%27s_duck

Nad morzem ciekawe , pytanie jak by sobie większe instalacje radziły z sztormami . Nawet na takim śródlądowym bajorku jak Bałtyk

12.02.2018 18:28 Mariusz

Czornyj
No nie wiem czy takie... mi się wydaje że tą piłkę można by instalować na morzu do głębokości kilkadziesiąt i więcej metrów, gdzie fale są duże. No ale fakt - większość rozwiązań na energię falową ma problemy ze sztormami (nie wiem jak ta piłka

12.02.2018 18:46 tomek

@Mariusz
Takie urządzenia mają sens tylko na powierzchni wody.
Zjawisko falowania występuje tak naprawdę tylko na granicy dwóch ośrodków.

Chyba że chodziło ci o odległość od brzegu - ale z tym też bywa różnie, bo wtedy znaczenie może mieć różnica w głębokości dna ;)

12.02.2018 18:57 Mariusz

ymmm tak wiem
Dynamo jest przytwierdzone do dna. Piłka pływa na powierzchni i jest połączona z dynamem linką. Kiedy piłka jest unoszona przez falę pociąga za linkę i kręci dynamem, potem mechanizm powrotny nakręca linkę z powrotem itd itd

Piłka o objętości 1m3 wypiera 0.5 tony wody przy połowicznym zanurzeniu i musiałaby generować niezłą siłę :-)

https://www.youtube.com/watch?v=gPy2DHHnlqQ

ile energii dałoby Morze Pólnocne ?

12.02.2018 21:31 papa ohara

Bezpośrednio nie w temacie ale za to NA POPRAWĘ HUMORU :) TROCHĘ MARZEŃ I FANTASTYKI:

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/32257/bakterie-z-antarktydy-pomoga-zlikwidowac-globalne-ocieplenie

Żeby spało się lepiej.

12.02.2018 22:40 Krychu

Klub rzymski też przepowiadal katastrofę i co? Ziemia kreci się dalej. Pewnie za 30 czy 40 lat będzie ta sama śpiewak.

13.02.2018 2:03 gupol(szukam w OZE)

@pit
"Ani słowa o przeludnieniu w artykule i rosnącej światowej populacji. Jak zwykle temat tabu się omija."

a niby co ten temat wnosi do dyskusji? jakie daje możliwości działania?
nie wiem po co ciągle to powtarzasz jak mantrę skoro dobrze wiesz że z tym nie da się nic zrobić w żaden rozsądny sposób w żadnym rozsądnym przedziale czasu więc po co o tym gadać?

za to z tymi falami to ciekawa opcja. może powinniśmy zaprojektować urządzenia specjalnie do tego by wytrzymały największe sztormy i wtedy produkowały energię a podczas ciszy - pracowały na "pół gwizdka" lub wcale;)

13.02.2018 4:15 Mariusz R.

@Krychu
"Przepowiednie" Klubu Rzymskiego z 1972 dotyczą okresu do osiągnięcia przez ludzkość granic wzrostu i są zaskakująco trafne!
Odsyłam do artykułu z 28 kwietnia 2009 http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/278/granice-wzrostu-weryfikacja-po-37-latach

13.02.2018 4:50 Mariusz R.

@GUPOL(SZUKAM W OZE)
Zgadzam się całkowicie, że aby cokolwiek na tym świecie mogło się zmienić, niezbędne będzie porządne dupnięcie.
Tak więc póki co, cywilizacja, pod przewodnictwem korporacyjnej "demokracji" i w imię najwyższego bóstwa - pieniądza, gna na złamanie karku wprost nad krawędź bezdennego urwiska by runąć w otchłań i przejść, wraz z miliardami innych niewinnych istot, do historii świata istot wymarłych. Tej historii nikt już nie przeczyta, a Wszechświat pozostanie zupełnie obojętny, milczący i wieczny.

Jednego tylko nie jesteśmy pewni - czy jesteśmy jeszcze przed barierką, która oddziela naszą drogę od przepaści, czy już ją przebiliśmy i rozpoczęliśmy krótki lot w nicość.

13.02.2018 7:27 Rafał

Czy ja dobrze czytam? Portal który brzydzi się jakimkolwiek teoriami spiskowymi w ten sposób opisuje istotę działania mediów główne ścieku.
Że niby pod kontrolą jakiś korporacji?
Ciemnych sił? Jeszcze chwila a zaczniecie pisać o masonach.
Tylko błagam nie piszcie nic złego o żydach bo to naród wybrany i o nich tylko dobrze.
Teorie spiskowe są domeną katolickiego ciemnogrodu a wy wszak jesteście wykształceni i z wielkich ośrodków.
Nie odbierajcie mi chleba.

Jeszcze nic się stało a tu taka rewolucja umysłowa. Co to będzie jak się zacznie coś dziać?

Pomysł jednej armii doprawdy szokujący i pisze to przedstawiciel narodu który doświadczył tyle zła że strony różnych izmów. Zaoranie totalne.

13.02.2018 7:59 bojesie

@Rafał
trafione. najciemniej pod latarnią.

13.02.2018 8:56 observer

@Rafał
"Czy ja dobrze czytam? Portal który brzydzi się jakimkolwiek teoriami spiskowymi w ten sposób opisuje istotę działania mediów główne ścieku. "

Ja nie widzę tu żadnej spiskowej teorii. Raczej mechanizm działania mediów takich jak TVRepublika, Gazeta Polska, Sieci, ...

"Teorie spiskowe są domeną katolickiego ciemnogrodu a wy wszak jesteście wykształceni i z wielkich ośrodków. "

Dlaczego tak sądzisz. Teorie spiskowe powszechne są we wszystkich środowiskach. Ich wspólną cechą jest brak jakichkolwiek dowodów na swoje tezy, a brak dowodów tłumaczą .... teoriami spiskowymi.

Tutaj wyjaśnienie:
https://thelogicofscience.com/2018/02/01/the-existence-of-real-conspiracies-does-not-justify-conspiracy-theories/

13.02.2018 9:01 observer

@bojesie
"trafione. najciemniej pod latarnią."

Nieprawda. Nic nie jest trafione.

O tym, ze istnieją na przykład powiązania pomiędzy przemysłem i denialistami wiadomo i są na to dokumenty. W większości ludzi to nie obchodzi i akceptują taki stan rzeczy.

http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/exxon-i-fabrykowanie-watpliwosci-czyli-jak-za-miliony-dolarow-zwalczac-nauke-127
http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/co-przez-kilkadziesiat-lat-ukrywal-exxon-125
http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/dlaczego-exxon-finansowal-badania-nad-co2-a-nastepnie-zdyskredytowal-ich-wyniki-126

Mechanizmy powiązań opisane są też w Merchants of Doubt Oreskes&Conway.
http://www.merchantsofdoubt.org/
http://www.filmweb.pl/film/Handlarze+z%C5%82udze%C5%84-2014-729145#

13.02.2018 9:03 observer

@Rafał
"Tylko błagam nie piszcie nic złego o żydach bo to naród wybrany i o nich tylko dobrze. "

Żyd - jako członek narodu pisze się wielką literą
żyd - jako wyznawca wiary żydowskiej pisze się małą literą.

Doucz się wreszcie polskiego.
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/zyd-i-Zyd;14505.html

13.02.2018 9:22 PIT

@GUPOL

Populacja i tak zostanie zredukowana pytanie czy brutalnie czy nie.
No to skoro tak to logicznym działaniem jest zacząć redukować ją w sposób kontrolowany. Im wcześniej tym lepiej.

Nie ma ucieczki od tego problemu.

13.02.2018 12:35 Rafał

@PIT

A tą kontrolę populacji zaczniemy od abortowania białego człowieka i ściągania ciapatych do Europy.

@Observer
Jak miło że jesteś. Gdzie byłeś jak cię nie było?

13.02.2018 15:11 PIT

@RAFAŁ

Białych jest około 11.5% tak więc nie za dużo. Fakt faktem sporo surowców zużywają jak i sporo zanieczyszczeń produkują.

Ogólnie zejść z 9 mld do 2 mld to gigantyczne przedsięwzięcie. Stosując humanitarne metody to pewnie zajmie kilka wieków.

Obawiam się, że elity odpalą brutalną redukcję.

13.02.2018 19:13 UNNAMED200

Nic już nie zrobimy skończymy jak Rapa-nui. Za 30 lat zaczną się wszyscy mordować. i niszczyć.
Jak już musimy redukować populację to do 500 MLN góra 600mln . Miliardy muszą umrzeć.A Jeżeli kogoś trzeba poświęcić to Wszystkich niepełnosprawnych bez wyjątku,Osoby 70+,Muzułmanów cięgiem WSZYSTKICH!! 1.7 Miliarda Murzynów,Długo by mówić

13.02.2018 19:48 Al

Skąd się biorą ci wszyscy mordercy i psychopaci, którzy uważają, że ograniczenie populacji oznaczać musi mordowanie ludzi? Wynieśli to z domu? Ze szkoły? Może z lekcji religii? A może uczą się od polityków?

13.02.2018 23:19 Misha_XL

Eeee... i tak się nie uda.
Pytanie (1) i prośba (2). Ad (1): czy Pan, Panie Hubercie, zdaje sobie sprawę, że jedynym wyjściem jest przekonać ludzkość, żeby ZBIEDNIAŁA???? Ad (2): czy jest Pan w stanie podać choć jeden przykład, kiedy w historii ludzkości to się udało i ludzkość, z własnej i nieprzymuszonej woli, ZBIEDNIAŁA? W ostateczności przyjmę przypadek, kiedy ludzkość z własnej woli PRZESTAŁA SIĘ BOGACIĆ - to dałoby choć cień nadziei. Ja osobiście nie mam nawet tego cienia.

14.02.2018 9:40 bojesie

przymus szczepień ze wszystkimi powikłaniami , chemtrais, fluor w paście do zębów wodzie do picia, promieniowanie elektromagnetyczne https://www.youtube.com/watch?v=LewtyQ6qUu8 , leki które niczego nie lecząc maskują tylko objawy, "żywność"wysoko przetworzona socjoinżynieria inżynieria społeczna przy pomocy której rozwala się kultury i społeczeństwa do postaci piasku, operacja tzw. fałszywe flagi. nastawianie jednych przeciw drugim podjudzanie do wojny. tego światło latarni nie obejmuje ukryte jest w cieniu za koszem na śmieci a to depopulacja właśnie

14.02.2018 9:53 Albatron

@BOJESIE

Dziwna ta depopulacja, skoro jest już ponad 7 miliardów ludzi na ziemi i ich liczba ciągle rośnie.

14.02.2018 12:21 Mariusz

MISHA

Ludzkość nie ma możliwości bogacić się z użyciem węglowodorów bo nie ma ich wystarczającej ilości na tej planecie. Obecne zżera może 1/3 populacji Ziemi.
Przejście na alternatywę jest owszem związane z inwestycjami czyli pewnymi wyrzeczeniami dla obecnego pokolenia ale juz następne pokolenie nie będzie musiało tych inwestycji ponosić lub będą one znacznie mniejsze

14.02.2018 12:32 Mariusz

Ja jestem zwolennikiem niektórych teorii spiskowych, bo uważam je za racjonalne. No i zgadzają się z moim doświadczeniem.
Kiedyś pytałem dlaczego niektóre elity ukrywają patenty na tzw. wolną energię (bo wierzyłem po lekturze niektórych czasopism że tak właśnie jest). I zjawił się przede mną anioł ( jestem człowiekiem zajmującym się duchowym rozwojem i nie takie rzeczy widziałem :-D ) w postaci energetycznej i pokazał powód. Zobaczyłem wyspę Jawa i prastarą cywilizację, która rozwijała się szybko technicznie ale nie umiała tego odpowiedzialnie wykorzystać i zniszczyła się w bratobójczej wojnie. Te elity wiedzą o tym i wierzą, że nam grozi dokładnie to samo. Że pozwolenie na wdrażanie takich technologii prowadzi do Armagedonu spowodowanego wykorzystaniem wolnej energii do produkcji nowych broni i straszną wojną. Chcą najpierw utworzyć światowy rząd, który sprawi że wojny będą niemożliwe albo bardzo trudne. Do pewnego stopnia się z tym zgadzam ale nie zgadzam się z wmanewrowywaniem w ten system krajów poprzez ukryte manipulacje takie jak wynaradawianie przez zalewanie falami muzłumańskich imigrantów, czy jakiekolwiek niejawne manipulacje

14.02.2018 14:13 logic

Piszecie bzdury i ślizgacie się po temacie. Mam nadzieje że zejdę z tego świata przed tym załamaniem i nie będę musiał tego oglądać.

14.02.2018 17:47 Misha_XL

MARIUSZ
Oczywiście, że nie ma możliwości. Ale mnie nie o możliwości chodzi, a o chęci, o zamiary. Dla niemal wszystkich ludzi ekologia jest dobra TYLKO wtedy, kiedy jest ekonomicznie uzasadniona. Weźmy takie żarówki: większość używa energooszczędnych. Nie "ekologicznych", a oszczędnych. Mniej prądu, mniejsze wydatki, znaczy opłaci się. Wszystko musi się opłacić. Nie rezygnujemy z niczego, co nie przyniesie oszczędności. Prąd ze słońca jest dobry, jeśli jest tańszy od prądu z węgla. Samochód elektryczny jest tańszy w użytkowaniu, a nie bezemisyjny. Na wakacje polecimy samolotem, bo Tunezja jest na topie - oczywiście wybierając najtańszą ofertę. Prosty przykład: ludzie kochają się sharing: oni się sharing swoimi selfie po kilka razy dziennie, sharing się przepisami na obiad, sharing się wszystkim... Dlaczego miejscem w samochodzie się nie sharing? Dlaczego widzę z okna autobusu same jednoosobowe przejazdy? Wyobraź sobie władzę, która powie "każdy dzień jazdy autem kosztuje stówę" i nie zostanie obalona... Ludzie zgodzą się zbiednieć, żeby ratować własne zadki, kiedy do ostatecznej katastrofy zostaną MIESIĄCE. Problem w tym, że oni muszą zbiednieć na DEKADY przed katastrofą. A na to szans nie ma.

14.02.2018 19:03 PIT

@LOGIC

To zależy, wszystko fajnie ale biorąc pod uwagę reinkarnację możesz mieć pecha. Możesz się odrodzić w mało przyjaznym momencie.

Ta myśl też mnie gnębi. Teraz może uratujemy swój tyłek, ale w następnym życiu wpadniemy w matnie jak śliwka w kompot.

Cóż machina ewolucji toczy się swoim trybem, nie mamy na to wpływu.
Im bardziej zostanie planeta zostanie zniszczona tym gorzej dla nas.

14.02.2018 21:18 AL

"Mądrością jest wiedzieć, że wszystko można zmienić na dobre i lepsze, podczas gdy głupota opiera się na mętnej wierze, że świata nie da się zrozumieć, zmienić ani poprawić."
BEAM

15.02.2018 2:42 gupol(szukam w OZE)

@pit
no to skoro kontrolowane redukowanie populacji (bez przemocy, tylko zachęty i edukacja) zajmie wiele wiele wieków to po cholerę w ogóle o tym gadać?
eliminacja hiperkonsumpcjonizmu i transformacja ekonomiczno-energetyczna zajmie wiele wiele razy mniej czasu niż redukcja populacji a przy tym znacznie zmniejszy presję na środowisko.
oczywiście po tym jak globalny kryzys odbierze wiekszości ludzi nadzieję na kontynuowanie wzrostu PKB, wzrostu produkcji i konsumpcji niepotrzebnych rzeczy. (odbierając pracę, pieniądze, domy etc)
powinniśmy studiować czasy wielkiej depresji lat 30 w USA i sprawdzić jakie działania mogą najskuteczniej złagodzić efekty takiej katastrofy.
moim zdaniem to będzie nasze życiowe zadanie. mamy za sobą lata dyskusji i rozwianych wątpliwości. inni bedą musieli dopiero przez to przejść.
ok może jest już za późno i wszystko ch... strzeli ale trzeba przynajmniej spróbować. nie ma nic gorszego niż poddać się bez walki.

15.02.2018 11:27 Godlike

Kilka miliardów lat ewolucji, by powstał człowiek. Później dziesiątki tysięcy lat by powstała cywilizacja. Później kilka tysięcy lat cywilizacji, by dojść w końcu do ostatniego wieku rozwoju. Żyjemy w bardzo wyjątkowym czasie.

15.02.2018 14:03 logic

@PIT
Jesli już mam się rodzić na ziemi to chyba wybieram znowu Polskę - tu ma nie być tak źle.

15.02.2018 16:10 CZORNYJ

@LOGIC ogólnie na Słowiańszczyźnie nie ma być tak źle , gleby nie tak zniszczone , populacja zdolna się na upartego wyżywić , pewien zapas kopalin . Co mają powiedzieć w takim Bangladeszu , Egipcie czy UK

15.02.2018 16:29 Mariusz

W Egipcie mają półwysep Synaj gdzie jest blisko 3000KWh rocznie energii słonecznej na m2. Trzy razy tyle co u nas, na dodatek bardzo stabilnej, czyli mniej potrzebne magazyny energii.

15.02.2018 17:16 CZORNYJ

@MARIUSZ tylko jak to wykorzystają i co będą w stanie dzięki temu wyprodukować żeby wymieniać na żywność dla populacji ? Saudowie już inwestują potężne pieniądze w przemysł nie związany z ropą i rolnictwo

16.02.2018 16:27 Marcin Piotr

@ Mariusz

"W Egipcie mają półwysep Synaj gdzie jest blisko 3000KWh rocznie energii słonecznej na m2."

1. Co przy obecnej sprawności komercyjnych instalacji fotowoltaicznych daje jakieś 600 kWh/rok/m2. Ja wiem, że duże cyfry ładniej wyglądają, ale mówmy o realiach.
2. Skąd wezmą pieniądze na zainwestowanie żeby tą energię słońca zamienić na formę bardziej przydatną gospodarczo? Bo chciałbym zauważyć, że te pełne 3000kWh/rok/m2 to mają od czasu faraonów, i co? I nic.
3. Czym prześlą tą wyprodukowaną energię? i gdzie? Budowa sieci energetycznych też trochę trwa i trochę kosztuje.
4. Skąd wezmą panele i ogólnie wszystkie przyrządy i całą infrastrukturę jak po załamaniu systemu nie będzie tego nikt produkował?
5. Posiadanie "surowej" energii to nie wszystko. Obecnie jest ona cenna bo wiąże się z nią możliwość wykonywania produkcji i usług. Kto i do czego ją wykorzysta jak nie będzie produkcji i usług w naszym obecnym rozumieniu? A "nalać" prądu na talerz i sobie go zjeść się nie da.

16.02.2018 16:32 Marcin Piotr

@Bojesie

"przymus szczepień ze wszystkimi powikłaniami (...) itd"

Ty tak na poważnie to mówisz czy sobie robisz żarty? Bo naprawdę nie wiem jak mam potraktować ten wpis.

16.02.2018 16:41 Marcin Piotr

@Mariusz

"Ja jestem zwolennikiem niektórych teorii spiskowych, bo uważam je za racjonalne. No i zgadzają się z moim doświadczeniem.
Kiedyś pytałem dlaczego niektóre elity ukrywają patenty na tzw. wolną energię (bo wierzyłem po lekturze niektórych czasopism że tak właśnie jest). I zjawił się przede mną anioł (...)"

Po pierwsze wszelkie patenty na tak zwaną "wolną energię" przez nikogo nie są ukrywane, znane są od stuleci pod nazwą "perpetuum mobile" i ich wspólną cechą jest to, że żaden nie działa i nigdy działać nie będzie.
Po drugie. Ciężko na tematy z dziedziny nauk przyrodniczych dyskutować z kimś kto swoją wiedzę w tym względzie czerpie z objawień od "aniołów" (pod jakąkolwiek postacią). Być może że faktycznie przeżyłeś jakąś formę iluzji (ludzki mózg w odpowiednich warunkach i po odpowiedniej chemii, nie ważne czy syntetycznej czy pochodzenia naturalnego, nie takie rzeczy i obrazy potrafi generować), ale to naprawdę nie uprawnia do twierdzeń odnośnie praw i zjawisk badanych i mierzonych racjonalnie i eksperymentalnie.

16.02.2018 18:10 CZORNYJ

Jeśli chodzi o poważne załamanie wiecie że były i są regiony świata które je przeżywały albo właśnie je mają ? I ludzie którzy dzięki internetowi dzielą się tym co przeżyli . Jak np: Chorwat Selco https://shtfschool.com/blog/ czy Argentyńczyk Fernando Aguirre http://ferfal.blogspot.com/ . Dmitrija Orłowa raczej tu się zna , Exignorant zamieścił wiele tłumaczeń jego tekstów

16.02.2018 22:32 PIT

@MARIUSZ
Gdyby tanie i wydajne źródło energii istniało to dzisiaj wojsko używałoby broni laserowej. Kto by przepuścił taką okazję. Ludzie zawsze wszystko najpierw przerabiają na broń.
A jeśli chodzi o broń laserową to brakuje właśnie źródła energii, które jest wydajne i małe.

@CZORNYJ

Właśnie takie załamanie przechodzi obecnie np. Sudan Południowy, Wenezuela, Zimbabwe.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sudan-poludniowy-glod-gwalty-czystki-etniczne/7wegd61

http://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/every-time-you-buy-less-venezuela-teeters-on-the-brink/news-story/7b651bdb5481d0450786e443d789336f

16.02.2018 23:38 CZORNYJ

@PIT wiem , ci ludzie opisują różne aspekty . I po takiej lekturze można rozmawiać o realnych scenariuszach i sytuacjach zamiast gdybać na podstawie telewizyjnych migawek i popkulturowych wyobrażeń

17.02.2018 9:17 Marcin Piotr

@Pit

"Ludzie zawsze wszystko najpierw przerabiają na broń. (...)"

Święte słowa! Ja powiedziałbym nawet więcej: ludzie najpierw wymyślają broń, a dopiero potem (ewentualnie) znajdują dla niej cywilne zastosowanie. Pierwsze z brzegu przykłady:
1. Rosyjska Semiorka, która wyniosła Sputnika na orbitę zeszła z desek kreślarskich inżynierów jako rakieta międzykontynentalna, która zresztą też była projektowana w oparciu o niemiecką V2
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/R-7
Z resztą nie inaczej było z amerykańskim programem kosmicznym. Jupiter C i Saturn V projektował sam Wernher von Braun (twórca V2) i też były tylko cywilnymi modyfikacjami rakiet wojskowych
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jupiter_C
2. Elektrownie atomowe to też tylko takie "produkty uboczne" które powstały przy okazji konstruowania broni atomowej
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_jądrowa
3. Mam też nadzieję, że nikomu nie trzeba przypominać o tym, że internet też w założeniu nie był projektowany do użytku cywilnego. Internet to dziecko amerykańskiego ARPANET-u, który powstał nie po to, żebyśmy mogli sobie czytać dziś ZNR, tylko żeby można było utrzymać łączność z armią nawet po zniszczeniu części centrali
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/ARPANET

To takie pierwsze z brzegu przykłady.

17.02.2018 9:22 bojesie

@Marcin Piotr
odsyłam do mądrzejszych ode mnie- lekarzy z wykształcenia wykonujących swój zawód mających jak przypuszczam znajomych laborantów z którymi nie raz pili wódkę względnie kawę.,a przede wszystkim kontakt ze swoimi pacjentami Ja nie pochodzę z tego środowiska ani nie mam z nim styczności.mnie nikt do laboratorium nie wpuści.
zapoznaj jeśli chcesz z poglądami np.
prof.Marii Doroty Majewskiej, doktora Jaśkowskiego, doktora Czerniaka poczytaj na ten temat przemyśl to od nowa, nie spiesz się z wnioskami. powodzenia .
watch?v=334nIZLIwhQ dzięki Pol

17.02.2018 9:23 Mariusz

pit

Mają lasery i to o wiele potężniejsze niż sobie możesz wyobrazić. Są także szybsze od światła (prędkości C).

Już w czasie II wojny światowej mieli prototypy bazujące na patentach Tesli . Ale to jest pod kontrolą tajnego rządu, a nie tego który znacie z gazet.

W zestrzelonym w 1947 takim laserem latającym spodku, który kręcił się dookoła instalacji atomowych znaleźli parę ciekawych rzeczy. Światłowody, tranzystory i ... coś wyglądającego jak płyta z plexiglasu, która robiła za generator energii. Mogła zasilać zegarek albo całe miasto. Tych pierwszych rzeczy możesz sobie dzisiaj używać. Tej ostatniej nie, bo jest zbyt potężna

17.02.2018 9:32 bojesie

uwaga error !
"ja" powinno być z małej litery
w szóstym wierszu po sołwie "zapoznaj" brakuje -"się"

17.02.2018 10:36 PIT

@MARIUSZ
To trochę przeczy logice, tak jak mówię gdyby rzeczywiście mieli coś przełomowego to by starali się to wykorzystać.
Bo co ci z jakiegoś wynalazku zamkniętego gdzieś w piwnicy, będziesz się na to gapił i podniecał ?

To nielogiczne. A już Amerykanie gdyby mieli broń laserową to by mieli przewagę nad Ruskimi.

Po za tym gdybyś chciał tego czegoś użyć to jedna sztuka "prototyp" wojny nie wygra. Potrzeba jest masowa produkcja.
Hitler miał swoje V2 i wojny to nie wygrało choć na swoje czasy było przełomowe.

17.02.2018 10:40 Mariusz

NIe rozumiesz logiki zw z doktryną bezpieczeństwa. Najpotężniejsze bronie trzyma się w ukryciu, żeby inni ich nie odworzyli i nie zaczęli uzywać. Wtedy zawsze dysponuje się przewagą na polu walki jeśli kiedyś się na takim stanie.

17.02.2018 11:49 PIT

@MARIUSZ

Najwyraźniej nie udała się ta sztuka z bronią atomową.

Tak więc moim zdaniem to słaba teoria.

17.02.2018 12:46 Mariusz

Broń atomowa powstała ciut wcześniej i juz nie dało się jej ukryć. No i jest kontrolowana głównie przez normalne rządy. Wynalazki, o których mówię są głównie pod kontrolą trochę innych sił, czyli np Komitetu 300 znanego też jako tajny rząd.

17.02.2018 13:22 PIT

@MARIUSZ

Nie ma cienia dowodów, ani poszlak. Mi to wygląda na kolejną konspiracyjną teorię.

To już jest bardziej tajne od sprawy Billego Meiera (gdzie są zdjęcia, nagrania, świadkowie i cała sterta materiału do analizy).

17.02.2018 15:25 Mariusz

I niech tak sobie zostanie :-) Nawet jakbym wiedział jak zrobić taki pexiglasowy generator to i tak bym tego nie ujawnił bo nie chciałbym się czuć odpowiedzialny za to co różne głupki by z nim zaczęły robić. I nie obchodziłyby mnie problemy z ociepleniem klimatu.

17.02.2018 15:26 Mariusz

https://www.rdmag.com/news/2011/10/fluoride-ion-battery-stores-ten-times-energy-lithium-ion

wie ktoś co się stało z tą baterią ? w zastosowaniach stacjonarnych utrzymanie odpowiedniej temperatury nie byłoby żadnym problemem

17.02.2018 17:31 CZORNYJ

Plotki o ukrywanych perpetuum mobile mają jeden cel . Uspokajać masy że wieczny wzrost jest niezagrożony mimo mijanych szczytów wydobycia kopalin . Lepiej wtedy śpią i konsumują .

17.02.2018 17:48 Mariusz

Rozmijasz sie z logiką. Jesli technologie, o których mówie istnieją to istnieje jeszcze spora rezerwa wzrostu bo nie jest on zalezny od kopalin.

Po drugie to nie mówię o perpetum mobile tylko o egzotycznych technologiach sięgających do nieznanych źródeł energii lub nieznanych metodach pozyskiwania znanych rezerwurarów czystej energii. One nie załamują praw termodynamiki tak jak nie załamują ich panele PV, które też można podciągnąć pod free energy

17.02.2018 18:01 Mariusz

Poza tym to istnieje tylko perpetum mobile :-) Jest nim Wszechświat, który ciągle działa i ma za nic zasady zachowania energii

17.02.2018 18:45 PIT

Każda energia bierze się skądś, w przypadku pv źródło jest znane i jest nim słońce. Z pustki energia się nie pojawia.

17.02.2018 19:00 Mariusz

https://www.youtube.com/watch?v=AiITMiMFY7g

wg Tesli wszystkie czasteczki w kosmosie są skąpane w morzu eteru

17.02.2018 20:16 Marcin Piotr

@Mariusz

"Jesli technologie, o których mówie istnieją (...)"

No właśnie: JEŚLI. I tu jest pies pogrzebany, bo te technologie nie istnieją. Lub może inaczej: istnieją tylko w Twojej fantazji, a to zdecydowanie zbyt mało. Zielonego pojęcia nie masz na temat nauk przyrodniczych ale bez zająknięcia ogłaszasz fantazje objawione Ci przez "aniołów". Energia nie powstaje z niczego, więc aby twój "plexiglasowy generator" działał to albo musiałby pobierać z otoczenia tą energię albo musiałby mieć w sobie paliwo w którym ta energia byłaby zmagazynowana. Zmagazynowana mogłaby być tylko pod postacią:
1. Energii wiązań chemicznych (energii wewnętrznej). Tyle tylko, że zasilenie (jak piszesz) CAŁEGO miasta wymaga energii jakiej nie wydobędziesz z żadnego związku chemicznego. Po prostu energia wiązania chemicznego nigdy nie jest aż takiego rzędu- wynosi maksymalnie coś koło 1kJ/mol. Czyli tworząc 1 mol takich wiązań mógłbyś otrzymać 1 kJ energii MINUS energia potrzebna na rozerwanie wiązań substratów biorących udział w tej reakcji. (Aż tak prosto to to nie wygląda bo różnica energia wiązań to nie to samo co enatalpia reakcji, ale nie komplikujmy obrazu).
2. Pobór z otoczenia. Gdzie na Ziemi w warunkach naturalnych dysponujesz taką gęstością mocy? Odpowiem Ci: nigdzie. Kurczaka bez problemu upieczesz w kuchence mikrofalowej o mocy 1-2 kW. A Ty oczekujesz w naturze gęstości mocy rzędu DZIESIĄTEK MEGA (!) watów na metr kwadratowy. Wiesz jak byś wyglądał gdybyś znalazł się w czymś takim? Jak nie wiesz to podpowiem Ci: pooglądaj sobie filmiki z krematoriów i pomnóż przez (co najmniej) kilkaset. Właśnie tak byś wyglądał.
3. Energii wiązań nukleonów w jądrze. To żadna magia- korzystamy z niej zarówno w wojsku (broń atomowa- oparta o rozpad pierwiastków ciężkich na lżejsze jak i termojądrowa- oparta o syntezę pierwiastków cięższych z lżejszych) jak i w rozwiązaniach cywilnych- elektrownia atomowa.

Podsumowując: żyjesz w urojonym świecie swoich iluzji, lęków i fantazji w której tworzysz sobie jakieś magiczne (dosłownie!) przedmioty nie podlegające prawom fizyki. O jakimkolwiek (nawet nie: zdrowym) rozsądku to nie wspomnę.

"Poza tym to istnieje tylko perpetum mobile :-) Jest nim Wszechświat, który ciągle działa i ma za nic zasady zachowania energii"

No pięknie. Ręce po prostu opadają jak się widzi poziom ogłupienia społeczeństwa. I intelektualnego lenistwa przy okazji też- bo taki będzie wierzył w "objawienia" aniołów o energii i "plexiglasowych generatorach mocy", ale żeby wziąć podręcznik z gimnazjum i się choć odrobinkę dokształcić to już się nie splami ani nie zhańbi.
Wątpię czy mi się to uda, ale podejmę się mimo to pracy na ugorze i uchylę Ci rąbka wiedzy (bynajmniej nie tajemnej choć na pewno z Twojego punktu widzenia tak może ona wyglądać):

Mówiąc ściśle językiem fizyków brzmi to w sposób trochę mniej zrozumiały: "Całkowita masa spoczynkowa układu izolowanego jest stała"
Nieco prościej brzmiało by to następująco: "Suma energii i materii we wszechświecie jest stała."

Jedyne zmiany jakie zachodzą to np. zamiana masy na energię (na przykład we wnętrzu gwiazd), ale z równoważności masy i energii wynika, że zmiana pewnej ilości materii na energię nie zmienia ogólnej sumy materii i energii. Podobnie zmiana jak i zmiana formy energii z jednej na inną. Ja rozumiem, że Ty, w swoich wizjach, może i masz za "nic zasady zachowania energii" (czego zresztą dowiodłeś chociażby tym magicznym generatorem mocy), ale, naprawdę, nie uogólniaj tego poza siebie w szczególności poprzez przypisywanie Wszechświatowi intencjonalności. A tak na marginesie: głowę dałbym sobie uciąć że jest zasadA(!) zachowania enrgii a nie zasadY(!) Czy to po prostu tylko literówka czy może znowu otrzymałeś jakąś wizję i objawienie?

17.02.2018 20:17 PIT

@MARIUSZ
Nic mi to nie mówi, a autor nie żyje. To tak samo jak z antymaterią, wiadomo o co chodzi ale nie potrafimy wyprodukować jej dużo i tanio oraz zbudować silnika w oparciu o nią.
Podobnie z syntezą atomów.

17.02.2018 20:50 Marcin Piotr

@Mariusz

"wg Tesli wszystkie czasteczki w kosmosie są skąpane w morzu eteru"

Nie tylko wg Tesli. Wg np. Maxwella też. No i co niby z tego że obaj byli o tym przekonani ma wynikać?
Hipoteza istnienia eteru powstała w XIX wieku i przetrwała do początku XX kiedy to została obalona i teoretycznie (Einstein) i empirycznie (Albert Michelson i Edward Morley jedno z najsłynniejszych doświadczeń fizycznych- doświadczenie Michelsona-Morleya w XIX wieku oraz R. J. Kennedy, E. M. Thorndike doświadczenie Kennedyego-Thorndikea w XX wieku będące modyfikacją doświadczenia Michelsona-Morleya).
Ja tylko tak nieśmiało chciałem zwrócić uwagę, że obecnie już od paru ładnych nastu lat mamy XXI wiek i może warto byłoby być nieco bardziej na bieżąco z najnowszymi, bo mającymi już prawie wiek (lub nawet i ponad wiek) osiągnięciami nauki. Zwłaszcza jeżeli chcesz się na ten temat wypowiadać.

17.02.2018 21:12 CZORNYJ

A ten cały eter to nie przypadkiem po prostu pole magnetyczne ? Wytwarzane przez ziemię i inne ciała niebieskie ? Jest tylko podstawowy problem , to morze energii jest naprawdę mało gęste . Nawet ziemskie igłę kompasu to przesunie ale żeby jakiś silnik zasilić trzeba by naprawdę wieelkiej anteny

18.02.2018 0:13 adaś

@ Bojesie
Naprawde przestań z panem Czerniakiem i jemu podobnymi. Ten człowiek miesza prawdy, kłamstwa i półprawdy i jeszcze zapewne wierzy w to co mówi.
Chcesz próbke to masz :
https://www.youtube.com/watch?v=FWApjk8yHdw&t=1313s
Bredzi o steżeniu CO2 bo wynosi ono obecnie nie 200 a 400 ppm, bredzi o Grenlandi, bredzi o lodzie na Antarktydzie, a o Kilimandżaro akurat mówi prawdę.
Tacy są najgorsi.
O czym jeszcze bredzi nie wiem bo nie słuchałem do końca, szkoda mi było czasu.
Dlatego radzę : " poczytaj na ten temat przemyśl to od nowa, nie spiesz się z wnioskami. powodzenia"

18.02.2018 9:57 bojesie

@Adaś
Niech będzie że odstrzeliłeś jednego eksperta, przy założeniu, że jeśli bredzi na tematy poboczne, to na swojej specjalności też się znać nie może.
no to ja muszę teraz uzupełnić bo zrobiła się luka.
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wiąckowski

18.02.2018 11:38 observer

@bojesie

Widzę, że po ostatniej porażce w dyskusji na temat szczepień kontynuujesz swoje brednie tutaj

"Prof. zw. dr hab. Stanisław Wiąckowski"

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wi%C4%85ckowski

"Stanisław Kazimierz Wiąckowski (ur. 1 października 1929 w Przemyślu) – polski profesor nauk przyrodniczych, ekolog, poseł na Sejm X kadencji."

Lekarzem nie jest i nigdy nie był.

Idźmy dalej
@Bojesie:
"prof.Marii Doroty Majewskiej"

http://www.totylkoteoria.pl/2018/01/biologiczna-bzdura-roku-2017-wyniki.html

"Najwięcej głosów (5674; 23,9%) zdobyła prof. Dorota Czajkowska-Majewska, która podczas letniej konferencji antyszczepionkowej (wyrzuconej z sejmu RP) ogłosiła, że szczepionki zamieniają w cyborgi lub niewolników."


Zaraz rzucisz garść kolejnych oszołomów a nikt tutaj nie ma czasu weryfikować wszystkich bredni przez nich głoszonych. Zwykły galop Gisha teoriospiskowców.
EOT

18.02.2018 11:39 observer

@Czornyj
"A ten cały eter to nie przypadkiem po prostu pole magnetyczne ? "

Ty tak serio? Bierzesz to na co dzień, czy tylko przed pisaniem komentarzy na ZnR?

A w szkole kiedyś byłaś?

18.02.2018 11:43 observer

Chyba ilość bulszit komentarzy pod tym wątkiem jest rekordowa i nie pomogą usilne próby racjonalnej dyskusji.

Na koniec mojego krótkiego uczestnictwa w tej wymianie:

Skoro to wszystko jest spiskiem, to ta dyskusja też jest częścią wielkiego spisku :-)

EOT

18.02.2018 12:17 Mariusz

PIT
A statki Plejadan, w które wierzysz to przyleciały do Meiera dzięki panelom fotowoltaicznym czy wulkanom z Plejad? Czym były napędzane? Jak ty to robisz że akceptujesz możliwość odbywania podróży z ominięciem klasycznej czasoprzestrzeni a nie akceptujesz możliwości istnienia egzotycznych źródeł energii?

Słyszałeś o ciemnej energii stanowiącej 68% energii Wszechświata?? Może to jest to samo co eter, o którym mówił Tesla? (sam nie wiem)
Do niedawna fizycy nie mieli pojęcia o istnieniu ciemnej energii. O czym fizycy nadal nie mają pojęcia i jeszcze długo nie będą mieli ??


Marcin Piotr
Ponieważ idziesz w obrażanie dyskutanta to nie jesteś godzien dalej ze mną dyskutować. Zresztą to co byś usłyszał i tak nie pomieści się twoim ptasim móżdżku.

18.02.2018 13:51 logic

@obserwer
Wiec zmień na forum GW xD

18.02.2018 15:30 PIT

@MARIUSZ
No właśnie szkopuł polega na tym, że ze względów bezpieczeństwa nie podali szczegółów technicznych.
Nie wiadomo.
Z tego co podali to potrzebna jest nowa fizyka (nowe odkrycia), wiadomo że budowa atomu jest niekompletna.
Antymateria mogłaby stanowić paliwo do potencjalnego silnika ale jak to zrobić to nawet najlepsi naukowcy nie wiedzą.

Ominięcie czasoprzestrzeni to jeszcze nam długo nie grozi bo z tego co podali to jest tak, że najpierw latasz po własnym podwórku czyli układ słoneczny, później dalej stopniowo.
Czyli najpierw kolonizacja Marsa i latanie po układzie słonecznym, co pewnie zostanie osiągnięte, ale wątpię że za naszego życia.

Ja te informacje traktuję spekulacyjne. To są jakieś poszlaki być może pewnych naukowców mogą na coś nakierować i dlatego coś podali, zasygnalizowali ale nie do końca.

18.02.2018 15:34 bojesie

@Observer
nie przypominam sobie żadnej takiej dyskusji, musiałeś mnie z kimś pomylić

"Stanisław Kazimierz Wiąckowski (ur. 1 października 1929 w Przemyślu) – polski profesor nauk przyrodniczych, ekolog, poseł na Sejm X kadencji."

skoro czepiasz się takich szczegółów to znaczy według mnie że te osoby mają odpowiednie wykształcenie do zabierania głosu w tym ważnym temacie, bo nie znalazłeś niczego konkretnego przeciwko nim.
stwierdzenie prof Majewskiej o cyborgach z pewnością było pewną przenośnią, użytą dla lepszego zobrazowania problemu. a niewolnik to osoba pozbawiona prawa decydowania o sobie i tu pani profesor wyraziła się ściśle (przymus szczepień), już nie będę pytał kto był w jury znaczy żiri.

18.02.2018 15:55 adaś

@ Bojesie
Człowiek jest istotą społeczną i to, że w pewnych sprawach musi się podporzadkować nie znaczy że jest niewolnikiem. Np. w Norwegii mogą Cie wyprosić z autobusu gdybyś wlazł tam w ubraniu roboczym. Nie widze w tym objawów zniewolenia a dbałość o czystość wspólnego dobra jakim jest komunikacja miejska.

18.02.2018 16:29 adaś

@Mariusz.
Pan Edek, elektryk, wiesza halogeny pod sufitem i zgrabnie porusza się razem z drabiną nie schodząc z niej. Właścicielka ,widzac jego wyczyny woła : Panie Edziu, bo Pan spadnie na dół ! A pan Edek na to : No wiadomo Pani kochana, do góry nie polecę!
Niezależnie od snów, aniołów, ciemnej energii, nowych odkryć itp, z drabiny spada się w dół na podłogę. Pan Edek to rozumie, a Ty ? Nie jestem pewien.

18.02.2018 17:45 observer

@bojesie

Fakt, pomyliłem cię z ZXC w tej dyskusji
http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3698/krotka-historia-ruchow-antyszczepionkowych

Takie same argumenty, zwykle "kopypasty" ze stron antywacków.

Nie mam czasu na uczenie ciebie.

@bojesie
"stwierdzenie prof Majewskiej o cyborgach z pewnością było pewną przenośnią"

z pewnością :-)

ROTFL. Pani "profesor" mówi w referacie "przenośnią".

18.02.2018 18:31 bojesie

@Adaś
Nie mieszaj rzeczy błahych z poważnymi. brak analogii.
watch?v=iHL_xG_0ZDU

18.02.2018 19:04 bojesie

@Observer
nie dyskutujesz ze mną tylko z ludźmi wykształconymi docenionymi za swoje wyniki tytułami naukowymi. profesury nie kupuje się w kiosku.

18.02.2018 19:04 CZORNYJ

@OBSERVER odezwał się znawca nauk wszelakich o ile taboid o tym napisał . Po dziś dzień mówi się czasami "puścić coś w eter" od nadawania sygnału radiowego . Fale radiowe to fale elektromagnetyczne jak nie wiesz . Elektromagnetyzm to z kolei magnetyzm indukowany elektrycznie . Upraszczam do twojego poziomu pomijając częstotliwości fal itd .
Dlatego pracująca mikrofalówka , linie wysokiego napięcia czy duże złoża minerałów potrafią zakłócić sygnał radiowy ;)
Chyba że jesteś wyznawcą sekretnej darmowej energii eteru ukrywanej przez światowy nierząd ? Pokazałeś już że lubisz pseudonaukę o ile tylko pasuje do lewicowo liberalnego kołtuna .

Po drugie , nie zaśmiecajcie swoim wackowo anty wackowym spamem bo w kółko to samo . Są od tego inne strony

18.02.2018 20:51 adaś

@Bojesie
Ja widzę analogie. Przymus czystego ubierania się w komunikacji miejskiej ma swój cel i przymu szczepień też.W Niemczech wyłamywanie sie z tego przymusu powoduje że np odra staje sie coraz powszechniejszą chorobą. Po odrze u części dzieci występują groźne powikłania.
"profesury nie kupuje się w kiosku"
Rzeczywiście. Co nie przeszkadza profesorowi Szyszko w publicznym radio opowiadać że człowiek ma znikomy wpływ na klimat. Pani Środa też ma tytuł naukowy.
Co innego, tak jak w powyższym artykule, gdy tysiące naukowców mówi jednym głosem, a co innego pojedyncze przypadki i ich wyskoki.
Gdyby prawie wszystkie choroby dało się leczyć witaminą C (są ludzie z tytułami co tak twierdzą ) to chińska armia szprycowana wit C już by podbiła pół świata. Gdyby istniały tanie superakumulatory to Chińczycy przekupili by kilku wynalazców i mieliby elektryczna komunikację, a kupują ropę od Saudów.
Gdyby... gdyby świat był taki prosty jak się niektórym wydaje to by wygladał inaczej.

18.02.2018 20:57 observer

@Czornyj

Ty tak serio?

Wróć do szkoły i nie kompromituj się swoją kompletną nieznajomością fizyki.

Napisz jeszcze coś śmiesznego. Nie wiedziałem, że jeszcze spotkać można takiego betona (a właściwie betoniarkę) z fizyki.

18.02.2018 20:58 observer

A obiecałem, że nie będę już pisał komentarzy ......

18.02.2018 21:09 Marcin Piotr

Nie to, żebym był spragniony kontynuowania tej dyskusji, ale szczerze jestem ciekaw:

"Ponieważ idziesz w obrażanie dyskutanta to nie jesteś godzien dalej ze mną dyskutować. Zresztą to co byś usłyszał i tak nie pomieści się twoim ptasim móżdżku."

w którym miejscu obraziłem? Fakt, pozwoliłem sobie w jednym miejscu na ironię, ale od tego do obrażania droga dość daleka. Natomiast cała reszta to konkretny merytoryczny mini-wykładzik z podstaw fizyki i chemii. Jeśli moja ironia zabolała to chylę mój ciasny ptasi móżdżek i przepraszam, a jeśli wiedza to... no cóż pozostawmy to każdemu do własnego osądu.

@Observer

Dzięki, że wyręczyłeś mnie w odpowiedzi, bo naprawdę jak po raz n+1wszy widzę te same pseudoargumenty to naprawdę nie mam już siły na pisanie tego samego. Mój mały i ciasny ptasi móżdżek się po prostu buntuje ;P Z drugiej strony uważam, że jest sens odpowiadać takim ludziom. Nie dla nich samych, bo wiary ugruntowanej prześladowaniami pod pręgierzem twardych argumentów niestety nie złamiesz. Ale dla tych, którzy tu kiedyś może przez przypadek zabłądzą i będą czytać, żeby mieli też wgląd w nieco bardziej racjonalne spojrzenie na problem.

"Skoro to wszystko jest spiskiem, to ta dyskusja też jest częścią wielkiego spisku :-)"

No, oczywiście, że tak i ja również należę do spisku, ale Ty, za zdradzanie tej tajemnicy musisz się liczyć z konsekwencjami. Nie wiem kto Ciebie opłaca (bo mnie Reptilianie) ale będę musiał złożyć raport do moich chlebodawców na Twoją niesubordynację. Akurat dzisiaj w nocy będę latał, żeby zasiewać chemtriale, więc będąc w bazie (niestety nie mogę wyjawić w której) złożę odpowiednią informację.

18.02.2018 21:33 Marcin Piotr

@Czornyj

"Po dziś dzień mówi się czasami "puścić coś w eter" od nadawania sygnału radiowego"

Oczywiście, że się tak mówi, ale to nie dowód, że eter (w rozumieniu ośrodka koniecznego do rozchodzenia się fal elektromagnetycznych) istnieje. Podobnie do dziś mówi się "wschód słońca", "słońce wschodzi dziś o 5:45" co wcale nie oznacza, że słońce faktycznie skądś się wyłania. Powiedzenie, że coś "jest puszczone w eterze" w kontekście radia wzięło się stąd, że początek radia komercyjnego przypadł na okres "przejściowy"- pomysł eteru już się chwiał w posadach, ale jeszcze go całkiem nie odrzucono. Eter w końcu upadł, ale powiedzenie zostało.

I, nie, pole magnetyczne to nie eter. Pole magnetyczne jest bardzo zmienne między jednym punktem a drugim (w okolicy dipolu jest silne dalej coraz słabsze) co nie wpływa jednak w żaden sposób na światło (chociażby słońca).

18.02.2018 21:57 observer

@Marcin Piotr

Ja - oczywiście - w swojej odpowiedzi Czornyjej przesadziłem. Jest taki moment, gdy czytasz wypowiedź komentatorki i widzisz, że tak naprawdę to:

albo robi sobie jaja i prowokacyjnie pisze totalne głupoty, idiotyzmy i bzdury specjalnie udając uraz mózgu, albo naprawdę tak myśli a swoje lekcje fizyki w szkole średniej spędziła czytając FB i TT.

Widzę, że Tobie się chciało próbować kilka osób czegoś nauczyć, ale one dzielnie udają betony i nie cofają się ani o krok.

Dyskusja z taką Czornyją czy takim Bojesiem to tytaniczna praca wymagająca wiele wysiłku. Czasem zdarzają się osoby, które ten wysiłek podejmują i tłumaczą na czym polega nauka. Przykładem jest np. ten blog https://thelogicofscience.com/about/ . Facet jest niestrudzony i ..... wciąż dyskutuje.

Tyle tylko, że to zajmuje mnóóóóóóóóstwo czasu. A efekty są marne.

18.02.2018 22:01 observer

I jeszcze jeden fajny cytat

https://en.wikiquote.org/wiki/H._L._Mencken

"Explanations exist; they have existed for all time; there is always a well-known solution to every human problem — neat, plausible, and wrong."

18.02.2018 22:02 observer

I jeszcze na temat blogu
https://thelogicofscience.com/about/

Za szybko wysłałem. Jest cała grupa osób, które jednak mają szansę zrozumieć. Im warto tłumaczyć.

Ciekawe, czy komentatorka Czornyj kiedyś się do tej grupy załapie?

18.02.2018 22:15 CZORNYJ

@MARCIN PIOTR bo to nie jest żaden dowód , dla mnie całe zamieszanie to wynik mieszania archaicznych pojęć technicznych czy fizycznych z nieuctwem . Tesla pracował nad przesyłaniem prądu przy użyciu fal elektromagnetycznych a na stronach ezoterycznych wymyśla się jakieś cuda i niestworzone teorie a sprawa jest prosta jak nie wsadzać metalowych kubków do mikrofalówki .
@OBSERVER coś ponad twoje zwyczajowe bla bla bla i chwalenie się że nawet po Polsku nie umiesz czytać ze zrozumieniem ?

19.02.2018 7:37 bojesie

problem w tym że szczepionki to narzędzie w rękach technokratów nielekarzy (billgates) do realizacji różnych celów. np.sterylizacji , chemicznej lobotomii czyli niszczenie klaru umysłu zmatowienie stłumienie co w skrajnej postaci objawia się autyzmem. może się Adasiu zgodzisz?
https://www.youtube.com/watch?v=nb9G_7nltJs

19.02.2018 8:32 PIT

@BOJESIE

Prawda jest taka, że każdy lek czy substancja chemiczna wykorzystywana w medycynie zawiera skutki uboczne. Weź dowolny lek i poczytaj ulotkę co tam się znajduje.
Chemię, którą stosuje się na raka wiesz co tam jest napisane? Ja wiem bo czytałem i nie jest to przyjemna lektura, tam np. masz takie zdanie podawać tylko w szpitalu bo może być konieczna reanimacja.

Tak więc całkiem możliwe, że w jakiś szczególnych przypadkach skutki uboczne są i przy szczepieniach.

Ale znowu weźmy statystykę ilu na ilu ? Ilu pomogło a ilu zaszkodziło ?

Żadne leki nie są idealne i wolne od skutków ubocznych. Taka prawda.

19.02.2018 8:32 observer

@Czornyj

"bo to nie jest żaden dowód , dla mnie całe zamieszanie to wynik mieszania archaicznych pojęć technicznych czy fizycznych z nieuctwem ."

Nadal twierdzisz, że pole magnetyczne to eter?

i jeszcze jedno:
nie, to nie jest wynik mieszania archaicznych pojęć. W fizyce te pojęcia są jasno określone. Może czas wreszcie abyś przejrzała podręcznik do fizyki. Najwyższy.

@Czornyj
"coś ponad twoje zwyczajowe bla bla bla i chwalenie się"

Jak na razie to ty się chwalisz swoim nieuctwem. Tego pola magnetycznego jako eteru jeszcze nie odszczekałaś.

Jesteś betonem z fizyki. Masz prawo. W końcu mamy uprawnienie.

Masz tez prawo się tym chwalić, tylko nie czyń z tego cnoty.

19.02.2018 9:32 observer

Miało być
"W końcu mamy równouprawnienie."
zamiast
"W końcu mamy uprawnienie."

I spadam. Widzę, że Bojesie się rozkręca. Śmiało Bojesie. Pisz więcej.

19.02.2018 11:22 tomek

Ciekawe, ciekawe...
Z tą płytką z plexiglasu to jednak coś musi być na rzeczy.

22 lat temu jak miałem 12 lat czytałem w Młodym Techniku, że dwóch kolesi przy pomocy garnka aluminiowego wywołało zimną fuzję w garażu.
Wtedy mówiono, że przemysłowe wykorzystanie to kwestia następnych 10 lat.

Jak miałem 15 lat czytałem w Wiedzy i Życiu, że kolejni kolesie w zrobili coś takiego samego w collegu i obronili o tym licencjat.
Wtedy mówiono, że przemysłowe wykorzystanie to kwestia następnych 15 -20 lat.

Teraz podobno wielu naukowców już na pewno wie jak to zrobić i twierdzi że to kwestia 20-30 lat.

Tymczasem dowiadujemy się, że pięćdziesiąt lat temu zestrzelono nad jakąś elektrownią atomową ufo w którym była tak działająca płytka z plexiglasu.
Powolutku zaczyna być jasne, że to jednak jakiś spiseg :D
Należało by tylko znaleźć tą płytkę albo zrobić swoją własną, ogłosić to całemu światu, dostać nobla i mieć darmowe miejsce parkingowe przed wejściem do każdej polibudy na świecie.

Pozostaje jeszcze wyjaśnić co z tym wszystkim wspólnego mają ci z Plejad o których Żydzi pisali w Kabale, że pomogli im stworzyć Menorę i odkryć tajemnice matematyki?

19.02.2018 12:40 Mariusz

Żeby pogorszyć sytuację opowiem jeszcze historię, którą jeden badacz UFO usłyszał od księcia Lichtensztajnu :-)

Otóż na zakończenie zimnej wojny prezydent USA(Regan), Szef ZSRR(Gorbaczow), szef ONZ i Hans Adam von Lichtensztajn(kraj niby mało ważny ale książe Lichtensztajnu miał spore możliwości w międzynarodowej dyplomacji) stworzyli grupę roboczą, która miała się zająć ujawnieniem istnienia pozaziemskich cywilizacji. Rządy USA i ZSRR mają na ten temat mnóstwo mateialnych dowodów i chciały się nimi podzielić ze światem. Ale wtedy członkowie tej grupy zostali tak zastraszeni przez istoty podające się za kosmitów(którzy zakazali ujawniać cokolwiek), że do tej pory boją się otworzyć gęby i powiedzieć coś w temacie. Panują sprzeczne opinie nt tego kim rzeczywiście byli ci co zastosowali szantaż w stosunku do grupy roboczej. Wg niektórych mogły to być nasze własne służby kontolowane przez tajny rząd komitet 300), które dysponują zaawansowaną technologią dla niewtajemniczonych nieodróżnialną od UFO.


ps
1/nie mówiłem o plexiglasie tylko czymś wyglądającym jak plexi
2/ odn zimnej fuzji https://youtu.be/QxBJjWzlKl0?t=26

19.02.2018 13:17 PIT

@MARIUSZ

Amerykanie w 1944 nazywali to "foo fighters" i myśleli że to tajna broń Hitlera ;-).

https://en.wikipedia.org/wiki/Foo_fighter

19.02.2018 14:50 CZORNYJ

@OBSERVER szczekać to możesz do swoich koleżków od kielicha aż cię szybkim prostym nie zgaszą . Stwierdziłam że są tacy co mylą zwykłe pole magnetyczne z mitycznym eterem i podałam prawdopodobne przyczyny . Tak jak prawdopodobną przyczyną twojego skakania jest odreagowywanie paniki że kominiarze wywalą drzwi o 6 00 i wywleką za wszarz do radiowozu . Co "By żyło się lepiej swoim" a teraz strach że CBA na tropie ? Będę tak dobra i polecę Izrael , RPA lub Kazachstan które nie mają umowy o ekstradycje z Polską . Bon voyage ! I nie wracaj

19.02.2018 15:43 observer

@Czornyj

Czyli brniesz dalej w swoim nieuctwie.

@Czornyj
"Stwierdziłam że są tacy co mylą zwykłe pole magnetyczne z mitycznym eterem i podałam prawdopodobne przyczyny ."

Tak. Na przykład ty.

@Czornyj
"Tak jak prawdopodobną przyczyną twojego skakania jest odreagowywanie paniki że kominiarze wywalą drzwi o 6 00 i wywleką za wszarz do radiowozu . Co "By żyło się lepiej swoim" a teraz strach że CBA na tropie ? "

To teraz CBA zatwierdza prawa fizyki? Czyżby równania Maxwella, Michelson/Morley i fizyka z przełomu XIX/XXw byli na liście dzieł zakazanych?

Widzę, że poległaś całkowicie na polu fizyki i teraz starasz się jak najszybciej zmienić temat na politykę.

Na wszelki wypadek zacytuję jeszcze twoje słynne zdanie:

Czornyj napisała: "A ten cały eter to nie przypadkiem po prostu pole magnetyczne ?"

Eter nigdy nie był i nigdy przez naukowców, którzy to pojęcie wprowadzili nie był definiowany jako pole magnetyczne. Jesteś tępa jak młotek i walisz na oślep.

19.02.2018 15:56 CZORNYJ

Klasyczne bla bla bla . Ironii wywołanej prezentowanymi we wcześniejszych komentarzach teoriami w cytacie byś nie wyczuł choćby cię ugryzła w zadek albo walnęła tym młotkiem w łeb . Jak pisałam wcześniej , ty to nawet po Polsku czytać ze zrozumieniem nie potrafisz . Tylko spamem siejesz

19.02.2018 18:54 adaś

@Bojesie
"może się Adasiu zgodzisz?"
Nie zgodzę się.
I nie dlatego, że akurat tak się złożyło że duża część moich znajomych to lekarze i farmaceuci i wszystkie ich dzieci są szczepione i żadne nie ma autyzmu.
I nie dlatego, że w mojej rodzinie jest ponad 30 osób które są lub niedawno jeszcze były dziećmi, i wszystkie są inteligentne a kilka wybitnie zdolnych mimo tych"okropnych" szczepień.
I nie dlatego, że statystycznie, gdyby żyły 200 lat temu to połowa z nich nie doczekałaby pełnoletniości . A gdyby żyły 100 lat temu to przynajmniej kilkoro z nich zmarłoby we wczesnym dzieciństwie, a zmarło tylko jedno bo urodziło się z poważną wadą.
Nie zgadzam się z twoim podejściem do życia o którym sam Twój nick świadczy.Podejściem które każe się czegoś bać i zamiast szukać prawdy będzie szukać argumentów na wzmocnienie własnych lęków.

20.02.2018 9:14 bojesie

@Adaś
no to się nie zgodziliśmy
statystycznie nie jest tak że autyzm staje się powszechny załużmy że będzie wzrost o 1 promil to przy 400tyś urodzeń rocznie w Polsce przybywa 400 osób wymagających opieki a to już bardzo dużo.
"Według szacunkowych danych w Polsce jest ok. 30 tys. osób chorych na autyzm (w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych)" - nic dziwnego że nie masz styczności z tym problemem.
ludzie z natury są stworzeniami inteligentnymi to cecha charakterystyczna, nie masz jednak punktu odniesienia żeby stwierdzić brak wpływu
statystycznie rzeczywiście wiele było zgonów niemowląt w poprzednich wiekach jednak rozwój cywilizacji wprowadził tak wiele dodatkowych czynników np. położnictwo wzrost higieny że trudno przypisać całą "zasługę" szczepieniom.
no i rzecz najistotniejsza nie jestem wymyślaczem tego wszystkiego a jedynie przekaźnikiem,
nick mówisz że nie dobry no to używam jeszcze inne nicki np. pole torsyjne, cios w ego i :^) o taki pajac ze szpiczastym nosem. no i jeszcze bosieje.:-)
watch?v=iQHuoPq0PR0

20.02.2018 13:43 adaś

@Bojesie
Punkt odniesienia jest taki, że w niektórych krajach wycofano "podejrzane" szczepionki pod wpływem nacisku opinii publicznej( czyli takich jak Ty którzy myślą że coś wiedzą na pewno) i po wycofaniu odsetek dzieci chorych na autyzm wcale się nie zmniejszył. I radze tego poszukać w poważnych źródłach bo inaczej jesteś przekaźnikiem jednostronnym. No chyba że wolisz takim być, to nie szukaj ;)

20.02.2018 15:24 bojesie

@Adaś
szanuje twoje przekonania i prawo do szczepienia się tylko plis eksplejn tu mi dlaczego prawo wyboru takich jak ja jest brutalnie gwałcone? tel mi łaj ?

20.02.2018 15:47 adaś

@Bojesie
Twoje prawo jest gwałcone ? A kup sobie bezludną wyspę i żyj tam jak chcesz ( nie zapomnij o tabliczkach ostrzegawczych na brzegu aby przypadkowi goście dowiedzieli z kim mają do czynienia )
Zachowujesz się jak człowiek któremu dobrze ze świerzbem albo własnymi wszami i krzyczy że chcą go leczyć ! A prawa innych ? ŻYJESZ W SPOŁECZEŃSTWIE. Tak jak mam prawo oczekiwać że w tramwaju nie dostanę świerzbu lub wszy od współpasażerów, tak samo mam prawo oczekiwać że nie będę zarażany chorobami przed którymi można się zabezpieczyć.

21.02.2018 8:57 bojesie

"do serca przytul psa weź na kolana kota weź lupę popatrz pchła daj spokój pchła to też istota..." watch?v=bVR5nTDCj0o

22.02.2018 1:37 gupol(szukam w OZE)

@adaś,@bojesie

autyzm nie jest wywoływany przez szczepionki. przyczyna autyzmu u dzieci są nowoczesne środki ochrony roślin w żywności i otoczeniu oraz substancje dodawane do "nowoczesnych" produktów spożywczych.
niektóre barwniki wywołują nadpobudliwość u dzieci. BPA i jego pochodne - zaburzenia hormonalne.( o nowotworach i alergiach nie wspomnę)
stężenie tych substancji w środowisku cięgle rośnie więc będzie tylko gorzej ale po co obwiniać szczepienia? owszem niektóre szczepionki są/były wadliwe/ źle zaprojektowane ale przypisywanie im obecnych problemów zdrowotnych u dzieci to fałszywy trop.

22.02.2018 11:33 adaś

@Gupol
No właśnie. Naukowcy ostrzegają przed nadmierną eksploatacją Ziemi, nadużywaniem antybiotyków, chemizacją rolnictwa, utratą bioróżnorodności, zanieczyszczeniem powietrza itd
Właśnie Polska została ukarana za złą jakość powietrza
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polska-ukarana-za-smog-takiego-wyroku-mozna,36,0,2399012.html
My i nasze dzieci wdychamy pył , rakotwórczy benzen i niewiadomo co jeszcze, a niektórzy przyczepią się akurat do szczepionek i walczą z uporem godnym lepszej sprawy.
Ciekawe ilu antyszczepionkowców pozwala dzieciom na chipsy, żelki i cocacolę ?

Oj, upadek będzie wielki, ale może ci co go przeżyją zaczną żyć mądrzej.

22.02.2018 16:03 ZOMBIE

Publikacja na stronie American College of Epidemiology:

Hepatitis B Vaccination of Male Neonates and Autism
http://www.annalsofepidemiology.org/article/S1047-2797(09)00207-5/fulltext

RESULTS: Boys who received the hepatitis B vaccine during the first month of life had 2.94 greater odds for ASD ...

23.02.2018 20:10 bojesie

świat nie wierzy łzom
https://www.youtube.com/watch?v=VuWySPxVii4

27.02.2018 10:08 bojesie

https://wolnemedia.net/przyczyny-autyzmu/
trochę do poczytania. polecane dla @Marcin Piotr

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto