Recenzja książki Witolda Ferensa

Książka Witolda Ferensa „O teorii ewolucji i zmianie klimatu. Dwa eseje na ważne tematy” została wydana już kilka lat temu (w roku 2009), wydaje się jednak, że wraz z upływem czasu nie tyle straciła, co zyskała na aktualności. Autor zajął się w niej dwoma uznanymi przez specjalistów i potwierdzonymi doświadczalnie teoriami naukowymi, które wzbudzają duży opór czy wręcz sprzeciw u części społeczeństwa. W swoich esejach szuka przyczyn takiego stanu rzeczy i próbuje mu przeciwdziałać. Czyni to książkę bardzo interesującą w kontekście publicznej debaty na temat poważania i lekceważenia nauki, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej ożywiona w Polsce i na świecie. Przykłady? Wspomnijmy chociażby poruszenie, jakie wywołały ostatnie zmiany w podstawie programowej dla polskich szkół (usunięcie z niej informacji o ewolucji), ignorowanie przez administrację opinii naukowców w kwestii ochrony Puszczy Białowieskiej (w wyniku czego powstała inicjatywa Nauka dla przyrody), zaprzeczanie stanowi wiedzy na temat zmiany klimatu (z czym walczy serwis Nauka o klimacie), liczne dysputy na tematy medyczne i pseudomedyczne (których odbicie znajdziemy m.in. w blogu To tylko teoria).

Pierwszy z zamieszczonych w książce esejów nosi tytuł „Religia, nauka i pochodzenie gatunków”. Jak zauważa w nim Ferens, teoria ewolucji (i nie tylko ona) pada często ofiarą niepotrzebnego konfliktu pomiędzy naukowym a religijnym sposobem pojmowania świata. Posługując się licznymi przykładami, autor tłumaczy, jak na podstawie danych naukowcy tworzą hipotezy, które z czasem przeradzają się w udowodnione teorie naukowe oraz jak rozwijane są (początkowo często niedoskonałe lub „wybrakowane”) teorie. Zgodnie z tytułem, szczególnie dużo miejsca poświęcił dziełu Darwina o pochodzeniu gatunków. Jeśli jednak nie jesteśmy szczególnie zainteresowani akurat tym zagadnieniem, możemy potraktować je jako kolejny przykład, pozwalający lepiej zrozumieć, jak w praktyce działa nauka. Tekst może być szczególnie przydatny dla osób, które w swojej ścieżce edukacyjnej nie zetknęły się z rozważaniami na temat historii czy filozofii nauki. Nienaukowcy mogą ją dzięki niemu lepiej zrozumieć, dla naukowców z kolei może stanowić inspirację, jak o niej opowiadać.

Druga część książki poświęcona jest problemowi zmiany klimatu. Jak pisze Ferens, temat ten jest prezentowany w mediach w sposób chaotyczny a dodatkowo jako miarodajne bywają przedstawiane wypowiedzi osób niemających kwalifikacji w żadnej związanej z klimatologią dziedzinie. Aby temu zaradzić, Ferens przedstawia podsumowanie najważniejszych informacji na temat globalnego ocieplenia oraz rozprawia się z wieloma argumentami podnoszonymi przez klimatycznych negacjonistów. Autor posługuje się prostym językiem i przekonującymi porównaniami. Jego wywód pozwala czytelnikowi zbudować sobie szkielet wiedzy na temat globalnego ocieplenia – jaki jest jego mechanizm, skąd wiadomo, że zachodzi, dlaczego obawiamy się jego skutków – oraz „pancerz ochronny” przeciwko najpopularniejszym klimatycznym mitom. Za najciekawsze i najbardziej udane fragmenty książki uważam te, w których autor odwołuje się do logiki, filozofii nauki i życiowego pragmatyzmu, by wyjaśnić, czemu warto brać pod uwagę wyniki badań naukowych i próbować przeciwdziałać zmianie klimatu zamiast w nieskończoność szukać coraz bardziej fantastycznych wyjaśnień tego zjawiska lub czekać na nieosiągalną „stuprocentową pewność”.

Opisując zagadnienia związane z fizyką klimatu, autor nie ustrzegł się niestety kilku niezręczności. W rozdziale 2.2, w którym omawia bilans energetyczny Ziemi, utożsamił pojęcie stałej słonecznej (oznaczające ilość pochodzącej ze Słońca energii przechodzącej w ciągu sekundy przez metr kwadratowy powierzchni ustawionej prostopadle do biegu promieni słonecznych w odległości 1 jednostki astronomicznej od Słońca) z ogólniejszym pojęciem irradiancji (oznaczającym ilość energii przechodzącej w ciągu jednostki czasu przez jednostkę powierzchni) a zamiast jej wartości (ok. 1361 W/m2) podał ilość energii otrzymywanej w sumie przez całą powierzchnię planety (ok. 1,74x1017W) (s. 67-68).

Promieniowanie słoneczne jest częściowo rozpraszane przez powierzchnię Ziemi oraz znajdujące się w atmosferze chmury i aerozol. Ilustrację zamieszczamy dzięki uprzejmości NASA.

Nieco zaskakujący jest również fragment (s. 68), w którym autor tłumaczy pojęcie albedo planetarnego (zdolności planety do rozpraszania promieniowania słonecznego). Jak pisze, zależy ono między innymi od zawartości „pyłu i aerozoli w atmosferze, a szczególnie substancji „chmurotwórczych”, wspomagających kondensację pary wodnej”. Rozróżnienie tych trzech rzeczy jest niepotrzebne: aerozolem nazywamy zawieszone w powietrzu cząstki stałe lub płynne, a więc zarówno pył jak bardzo drobne cząstki mogące stanowić jądra kondensacji dla kropel chmurowych (ich obecność jest niezbędna do powstawania chmur) są właśnie przykładami aerozolu atmosferycznego.

Pewne zamieszanie wprowadza także stwierdzenie (s. 68), jakoby „Promieniowanie, które nie zostało zmagazynowane lub rozproszone [było] emitowane [przez powierzchnię Ziemi] jako promieniowanie widzialne oraz podczerwone”. W rzeczywistości promieniowanie podczerwone jest na tyle dominujące w widmie promieniowania ziemskiego, że wspominanie o innych długościach fal (czemu tylko widzialnych?) wydaje się w uproszczonym opisie efektu cieplarnianego niepotrzebne.

Także w ogólnie bardzo dobrym rozdziale 2.3, w którym Ferens tłumaczy, czemu gazy cieplarniane są „cieplarniane” oraz naturę związanego z ich emisjami ryzyka, przydałoby się jedno doprecyzowanie. Podane na stronie 74 odsetki dotyczą wkładu poszczególnych gazów szklarniowych do wzmocnienia efektu cieplarnianego. Użyte w tekście sformułowania mogą sugerować, że chodzi o całość tego zjawiska.

W rozdziale 2.7 dotyczącym najczęściej podnoszonych wątpliwości w kwestii zmiany klimatu, autor przypomina, że nie należy utożsamiać temperatury powierzchni Ziemi z ilością energii zgromadzonej w ziemskim systemie klimatycznym. Podkreśla, że część tej energii jest zużywana na topnienie lodów, co ogranicza tempo nagrzewania się atmosfery. Zaskakujące jest pominięcie informacji o tym, że 90% energii magazynowanej na Ziemi trafia do oceanów. To oceany stanowią jej najważniejszy rezerwuar i to ilość energii w ich wnętrzu jest najlepszym wskaźnikiem zmiany klimatu. Na podgrzewanie atmosfery zużywany jest zaledwie ok. 1% a na topnienie lodów – ok. 3% energii (również one mają więc marginalne znaczenie w porównaniu z oceanami).

Dostrzeżone przeze mnie niedoskonałości nie powinny znacząco utrudnić czytelnikowi zrozumienia na podstawie książki Ferensa najważniejszych ustaleń nauki na temat zmiany klimatu, jej przyczyn i skutków. Stanowi ona również bardzo dobre źródło wiedzy na temat schematów działania nauki co uznaję za bardzo przydatne, bo wielu z nas nie miało okazji usłyszeć w szkole choćby o różnicy pomiędzy hipotezą a teorią. Ogólnie uznaję więc „Dwa eseje na ważne tematy” za godne polecenia.

Witold Ferens: O teorii ewolucji i zmianie klimatu. Dwa eseje na ważne tematy, My Book, 2009, książka dostępna także w wersji elektronicznej

Aleksandra Kardaś

Komentarze

10.05.2017 7:34 Mariusz R.

Ci, którzy wiedzą lepiej, po książkę nie sięgną, a tych z nich, którzy jednak sięgną, raczej nic nie przekona do zaufania nauce i uznania, że człowiek posiada jakichś zwierzęcych przodków lub, że takie małe, w porównaniu z całą planetą, stworzenie może wpłynąć na coś tak trwałego jak klimat, który przecież i tak zmienić się może jedynie z "woli boskiej".

10.05.2017 7:53 grzeg8

Nie wiem czemu ciągle jest poruszany temat puszczy przecież w obliczu zmian średniej temperatury i rozkładu opadów nie jest pewne czy puszcza sama przetrwa. Nagromadzenie dużej ilości materii organicznej +susza to gotowy przepis na pożar. I żeby wszystich rozpaczających nad wycieciem kilku drzew nie zdziwił kiedyś wielki pożar(a puszcza to lasy przede wszystkim iglaste +torfowiska - a to nie jest łatwy pożar do opanowania)

10.05.2017 13:24 Wojtek Sz.

To, że Puszcza sama nie przetrwa nie jest istotne. Istotne jest to, aby człowiek mógł w pewnych miejscach na Ziemi obserwować, jak przyroda radzi sobie sama, a przynajmniej ze zminimalizowaną do granic możliwości ingerencją człowieka. Dlaczego? Po to jest po prostu pouczające dla samych działań człowieka. Akurat Puszcza Białowieska jest jednym z takich obszarów na Ziemi i "prawie" jedynym, który się o stał w takim stanie na umiarkowanej szerokości geograficznej w Europie. Powinniśmy być z tego dumni, że możemy tam nie mieszać swoich ludzkich palców i podglądać przyrodę w jej prawie nienaruszonym stanie.

Akurat materia organiczna w różnych stadiach rozkładu powinna nas interesować w Puszczy Białowieskiej najbardziej - nie jej praktycznie w żadnych innych lasach na niżu europejskim.

W dodatku same Lasy Państwowe twierdzą, że 95% pożarów lasów powoduje... człowiek. Więc argument dość mało trafiony.

10.05.2017 14:48 grzeg8

@WOJTEK SZ.
Dlaczego uważasz że przetrwanie puszczy białowieskiej nie jest istotne?-Ja myślę że ze względów kulturowych, przyrodniczych marketingowych powinna być chroniona nawet jakby miała się stać zwykłym lasem jeśli zmiany klimatu nie pozwolą na naturalnie przystosowanie się do warunków (A przy obecnej szybkości zmian klimatycznych trudno sobie wyobrazić że naturalnie drzewa iglaste zostaną zastąpione bardziej odpornymi gatunkami( na temperaturę i opady)

Czy ja napisałem że kto inny powoduje pożary niż człowiek (Ale temu nie da rady zaradzić-szczególnie jak materia organiczna jest sucha i łatwopalna)

Wolę las niż patrzeć jak pięknie naturalnie płonie puszcza(pewnie gaszenie też uznasz za brutalną ingerencje w przyrodę)-Wiem mało romantyczna ingerencje w przyrodę ale czy zmiana klimatu pyta sie o to czy puszcza się zdąży dostosować(A widzimy po wielkich pożarach w okresie wiosenno-letnim że rośliny znalazły się nagle w klimacie nie dostosowanym do ich rozwoju wiec pożar to kwestia czasu)

10.05.2017 14:51 Ans

@Grzeg8
Puszcza to przede wszystkim lasy iglaste i torfowiska? No chyba nie, to nie Syberia. Prawie połowa to grądy, a około 15% łęgi. Torfowiska po polskiej stronie - mało.

I nie wiem co ma wycinka do pożarów - że niby wycięcie świerków zminimalizuje ryzyko pożarów? Coś tu się nie klei.

10.05.2017 18:32 grzeg8

@ANS
Lasy iglaste to ponad 50 % (https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82owieska#Lasy )
Wycinaka drzew które chorują albo już uschły to usuniecie paliwa dla pożaru
Po za tym pożary lasów iglastych szybko się rozprzestrzeniają na dalekie odległości (płomienie sięgają wysoko nad korony drzew)
Nie mówię wytnijmy wszystko ale pozostawienie dużych obszarów lasu osłabionych przez kornika lub już martwych to łatwe źródło pożaru w przypadku suszy. Po za tym usuniecie martwych drzew to szybsza możliwość odrodzenia lasu albo nowych nasadzeń drzew dostosowanych do zmieniającego się mikroklimatu
Kiedyś zmiany temperatur i opadów przebiegały w bardzo wolnym czasie wiec las miał czas na dostosowanie -teraz może być problem( I nie mówię tu tylko o puszczy ale o wszystkich lasach -szczególnie warto zauważyć jak po suszy 2015 roku ucierpiał drzewostan sosny (przynajmniej na moim obszarze zamieszkania) - nie ma co się oszukiwać obszary leśne same się nie dostosują do zmian klimatu (Chyba że ma być to przez wielki kryzys zadrzewienia ale lepiej planowo zmieniać strukturę naszych lasów

10.05.2017 20:43 WJ

@GRZEG8
Podzielę się z Tobą moją obserwacją- każdy naturalny biosystem najlepiej radzi sobie bez ludzkiej ingerencji.
Skąd ten pomysł, że Człowiek wie lepiej co dla Natury dobre? Skutki takiego myślenia implikują AGW.
Właściwie trudno się dziwić, gdyż mam wrażenie, że granica między tym co naturalne a sztuczne stała się płynna. Ilu z Nas potrafiłoby funkcjonować bez swoich gadżetów, suplementów i podrasowanej kosmetyczno-farmaceutycznie fizjonomii?
Zatem- po co stare drzewo i korniki w Puszczy? Mało estetyczne i groźne. Tylko, że tam też jest Życie i może warto się nad tym pochylić, zanim uznamy je za zbędne i zubożymy kurczącą się Bioróżnorodność Świata- podcinając własne Istnienie.

10.05.2017 22:53 mol

@GRZEG8

"Po za tym usuniecie martwych drzew to szybsza możliwość odrodzenia lasu albo nowych nasadzeń drzew dostosowanych do zmieniającego się mikroklimatu "

Ale po co je usuwać same upadną. Martwe drzewo nie zabiera zbyt dużo słońca. Taki świerk jak ma dobre warunki to odnawia się jak szalony.
Największym zagrożeniem dla lasów jest człowiek a potem zmiana klimatu.

11.05.2017 7:36 Ans

@Grzeg8
Nie wiem skąd czerpiesz swoje informacje, ale to nie jest takie proste jak Ci się wydaje. Wycinka ingeruje bardzo głęboko w las - narusza glebę, niszczy ściółkę. To np.: przyspiesza wysychanie ściółki. Korzyści z usunięcia martwych świerków są pozorne. Tak jak napisała WJ - natura lepiej radzi sobie sama.

11.05.2017 9:35 Wojtek Sz.

GREG8
"Dlaczego uważasz że przetrwanie puszczy białowieskiej nie jest istotne?"

Czy ja to właśnie napisałem. Nie wierzę! Nie napisałem czegoś takiego i wcale tak nie twierdzę. Przetrwanie Puszczy Białowieskiej jest ważne, właśnie dlatego należy ją zostawić w spokoju, aby mogła nam pokazać jak sama jest odporna na zmiany.

Może naoglądałem się na studiach filmów przyrodniczych, ale wynika z nich, że np. w Puszczy Białowieskiej znacznie trudniej o takie wiatrołomy jak w Puszczy Piskiej, w Puszczy Białowieskiej każde padłe drzewo jest podstawą do odrodzenia się życia w nowej formie, nawet to drzewo, któremu pomógł kornik. Naprawdę nie boję się, że Puszcza sobie poradzi bez człowieka, w końcu pojawiła się tam po ostatnim zlodowaceniu i trwa do dziś praktycznie bez jego pomocy (choć z pewną jednak ingerencją człowieka w dawnych czasach - trudno ocenić czy złą czy dobrą). W każdym razie ja uczyłem się, że to co było dotychczas zmienione, powinno być przywracane, np. w niektórych miejscach są monokultury świerkowe, które należy wzbogacić o inne gatunki właściwe lokalnej florze. Wzdrygałbym się, gdyby leśnicy zaczęli tam sadzić zamiast świerków np. daglezję czy ostrokrzew, bo to by przystosowałoby ją do zmian klimatu. Niech natura sama wybierze kierunek, bo po to są rezerwaty przyrody.

Wiem, że w Polsce jest wystarczająca zmienność gatunków i podgatunków drzew, aby przyroda sobie mogła poradzić. Np. mamy co najmniej dwa podgatunki dębu, z których jeden wypuszcza pędy nawet miesiąc wcześniej (podobnie jak w klimacie śródziemnomorskim - ten dąb jest właściwy dla Dąbrów świetlistych - takie też zdaje się (już nie pamiętam dokładnie więc wybaczcie!)) występują w Puszczy Białowieskiej), niż drugi, który lepiej jest z tego powodu przystosowany do obecnych warunków (właściwy dla innego typu lasu, który też jest w Puszczy).

Wiem także, że gradacja kornika może wiele szkód wyrządzić, ale akurat w Puszczy Białowieskiej, zwłaszcza w jej bardziej naturalnych częściach, gdzie drzewa są w różnym wieku o i różnej zmienności genowej, wiele drzew znacznie lepiej znosi szkody od kornika, a nawet w ogóle na nie nie reagują. Ale to jest tylko dzięki temu, że nie są to drzewa posadzone, ale drzewa, które wyrosły od nasiona - poradziły sobie same, bez pomocy człowieka.

11.05.2017 13:27 WJ

Cieszę się, że Jesteście ...

11.05.2017 14:42 grzeg8

@MOL
"Największym zagrożeniem dla lasów jest człowiek a potem zmiana klimatu." - Po pierwsze zmianę klimatu wywołuje człowiek wiec rozróżnianie na te dwa czynniki nie ma sensu. Po drugie czas pokaże jak drzewa się regenerują - zmiana klimatu dopiero się zaczęła wiec drzewa są jeszcze w granicach swoich tolerancji ekologicznych ale wyjście z tego zakresu to masowe wylesienie-A po tym już będziemy musieli sztucznie już zasadzić dostosowany do nowych warunków odpowiednie odmiany.
@Ans- wiem że niszczy zarówno glebę ale jeśli zmiany w środowisku będą przebiegać tak gwałtownie to bez wspomagania np nasadzeniem drzew tolerujących inne warunki klimatyczne .
Zgadzam się natura sobie poradzi ale ile jej zajmie przeniesienie stref roślinności na północ (ten proces trwa w naturze przez tysiąclecia-jeśli w ogóle jest teraz możliwy bo jak mają się drzewostany przesuwać jak nakreśliliśmy im określone granice)
@WOJTEK SZ.
"Wiem także, że gradacja kornika może wiele szkód wyrządzić, ale akurat w Puszczy Białowieskiej, zwłaszcza w jej bardziej naturalnych częściach, gdzie drzewa są w różnym wieku o i różnej zmienności genowej, wiele drzew znacznie lepiej znosi szkody od kornika, a nawet w ogóle na nie nie reagują. Ale to jest tylko dzięki temu, że nie są to drzewa posadzone, ale drzewa, które wyrosły od nasiona - poradziły sobie same, bez pomocy człowieka."

Zgadzam się że zaletą puszczy jest duży bank genów ale ta zmienność jest dostosowana do warunków klimatycznych w których puszcza rosła przez wieki teraz te gatunki mogą nie być w stanie naturalnie wyewoluować i dostosować się do nowych warunków ( co prawda ma większą szanse niż monokultura ale proces jest i tak może być zbyt długi jeśli zmiany klimatu będą przebiegać według widocznego tempa)
Uważam że "politycy"i "ekolodzy"( I inni robiący sobie tylko pi ar" nie powinni mieć dostępu(zarówno decydowanie jak i wjazd) do puszczy ale bez ingerencji ze strony ludzi się nie obejdzie i jedynym w rozsądnym rozwianiem jest zakaz wywozu drewna z puszczy(Celem uniknięcia komercji)

11.05.2017 18:36 observer

@GRZEG8

"Nie wiem czemu ciągle jest poruszany temat puszczy przecież w obliczu zmian średniej temperatury i rozkładu opadów nie jest pewne czy puszcza sama przetrwa."

Parafrazując:
Nie wiem, czemu w ogóle leczy się chore dzieci, skoro nie jest pewne, czy jutro nie wpadną pod samochód lub umrą na raka.


Ciekawe, że w samym wpisie był link do serwisu

https://naukadlaprzyrody.pl/

A w samym serwisie odpowiedzi na część pytań, które padają tutaj, np.:
https://naukadlaprzyrody.pl/2017/01/07/dlaczego-martwe-swierki-sa-potrzebne-w-puszczy-bialowieskiej/

11.05.2017 18:42 observer

@Grzeg8
"wiem że niszczy zarówno glebę ale jeśli zmiany w środowisku będą przebiegać tak gwałtownie to bez wspomagania np nasadzeniem drzew tolerujących inne warunki klimatyczne ."

Widzisz, a wystarczy spytać naukowców, którzy to badają i nie będziesz musiał gdybać. Stawiasz hipotezy, jednak nie popierasz ich w żaden sposób badaniami naukowymi. Czytam to, co piszesz oraz obok mam tekst napisany przez ludzi, którzy się tym zajmują na co dzień.

Zgadnij, który tekst brzmi bardziej wiarygodnie?


http://www.polskiwilk.org.pl/puszcza-bialowieska

"Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej

Zmiany klimatu nie pozostają bez wpływu na europejskie lasy. Gatunki drzew, takie jak świerk, wrażliwe na wysokie temperatury i niedostatek wody, osłabione letnimi okresami suszy, stają się podatne na intensywniejsze zasiedlanie przez leśne owady. Opanowane przez korniki świerki zamierają, ustępując miejsca drzewom liściastym, wymagającym dużej ilości światła i lepiej dostosowanym do aktualnych warunków środowiska. Naturalny proces zmiany struktury gatunkowej lasu jest długotrwały, jednak na żadnym z jego etapów nie ma zagrożenia dla trwałości leśnego ekosystemu. Las nadal żyje, choć radykalnie zmienia się skład i udział procentowy tworzących go gatunków drzew. Wygląda też inaczej niż kilka, lub kilkadziesiąt lat wcześniej. Często ten wygląd nie odpowiada naszym przyzwyczajeniom - gdy z gęstwiny młodych drzew sterczą w niebo pnie martwych świerków lub plątanina leżących kłód utrudnia poruszanie się po lesie - ale to nie oznacza, że jest to „las gorszej jakości” czy też „las umierający”.

Jeśli las jest zdominowany przez świerki, proces zamierania drzew może przybrać masowe rozmiary. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia w wielu miejscach Polski np. w Beskidach, a także w niektórych fragmentach Puszczy Białowieskiej. Podobnie jak w zwykłych lasach gospodarczych można w Puszczy ulec pokusie podjęcia ingerencji – wycinki zamierających świerków, wyciągnięcia ich na składy drewna i sprzedaży, by następnie oczyścić i zaorać glebę, posadzić zgodnie z instrukcjami wyhodowane na szkółkach sadzonki, chronić je wszelkimi metodami przed zwierzętami roślinożernymi i pielęgnować, by po kilkudziesięciu latach doczekać się uporządkowanego, od nowa urządzonego drzewostanu.

Czy jednak jest to dobra decyzja? Czy biorąc pod uwagę szczególny charakter Puszczy Białowieskiej (to przecież najlepiej zachowany las liściasty i mieszany na niżu Europy) i trwającą 500 lat historię jej ochrony, nie należałoby pozwolić, by w wyniku naturalnych procesów obecny las z przewagą drzew iglastych stopniowo przekształcił się w las z przewagą dębów, grabów, lip i innych drzew liściastych? Czy chęć ingerencji nie wynika przypadkiem z pobudek ekonomicznych lub błędnego przekonania, że bez pomocy człowieka las zginie?

Badania nad procesami rozpadu borów świerkowych wskazały, że dynamika gradacji kornika niewiele się różni na terenach, gdzie wszelkimi dostępnymi środkami prowadzono walkę z kornikiem i na terenach, gdzie takich działań nie prowadzono (Grodzki i in. 2006). Usuwanie zaatakowanych przez kornika lub zamarłych z innych przyczyn drzew nie stanowi skutecznej metody zatrzymania gradacji kornika i zamierania świerków, lecz może przynieść skutek przeciwny: przez ograniczenie naturalnych procesów wydłużyć gradację i przyspieszyć zanikanie świerczyn, gdyż w warunkach Puszczy Białowieskiej nie jest możliwe skuteczne wycięcie wystarczającego procentu zaatakowanych drzew (np. Fahse i Heurich 2011).

Obecnie posiadamy ogromną wiedzę na temat pozytywnej roli martwego drewna w lesie, jego wpływu na leśny mikroklimat, dostępność wody i wzrost różnorodności biologicznej. Martwe drewno jest wyróżnikiem lasów naturalnych. Bez niego tracą one swój naturalny charakter i nie odróżniają się od zwykłych lasów gospodarczych. "


[...]

Warszawa, 12 stycznia 2016 r.


Autorzy

Dr hab. inż. Andrzej Bobiec
Katedra Agroekologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr inż. Lech Buchholz
Polskie Towarzystwo Entomologiczne

Dr Marcin Churski
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Dr hab. Przemysław Chylarecki
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski
Instytut Badawczy Leśnictwa

Dr hab. Bogdan Jaroszewicz
Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Dries P.J. Kuijper
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Dr Anna Kujawa
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk Poznaniu, Stacja Badawcza w Turwii

Dr Romuald Mikusek
Park Narodowy Gór Stołowych

Dr inż. Robert W. Mysłajek
Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Sabina Nowak
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”

Mgr Paweł Pawlaczyk
Klub Przyrodników

Dr Tomasz Podgórski
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Dr hab. Wiesław Walankiewicz
Katedra Zoologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski
Pracownia Biologii Lasu, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Karol Zub
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w BiałowieżyCytowana literatura

Beudert B., Bässler C., Thorn S., Noss R., Schröder B., Dieffenbach-Fries H., Foullois N., Müller J. 2015. Bark beetles increase biodiversity while maintaining drinking water quality. Conservation Letters 8 (4): 272-281.
Bobiec A. 2013. Historia i dynamika drzewostanów grądowych Białowieskiego Parku Narodowego. Wiadomości Botaniczne 57 (3/4): 17-39.
Bobiec A., Bobiec M. 2012. Wpływ masowego zamierania świerka w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego na odnowienie naturalne dębu. Sylwan 156 (4): 243-251.
Bobiec A., Jaszcz E., Wojtunik K. 2011. Oak (Quercus robur L.) regeneration as a response to natural dynamics of stands in European hemiboreal zone. European Journal of Forest Research 130: 785-797.
Buchholz L., Ossowska M. 1995. Entomofauna martwego drewna - jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony. Przegląd Przyrodniczy 6 (3/4): 93-105.
Chećko E., Jaroszewicz B., Olejniczak K., Kwiatkowska-Falińska A.J. 2015. The importance of coarse woody debris for vascular plants in temperate mixed deciduous forests. Canadian Journal of Forest Research 45: 1154-1163.
Cieśliński S. 2003. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej. Phytocoenosis 15(N.S.), Suppl. Cartographiae Geobotanicae 15: 430 ss.
Cieśliński S., Czyżewska K., Klama H., Żarnowiec J. 1996. XIII. Epiphytes and epiphytism W: J.B. Faliński, W. Mułenko (red.). Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park (Project CRYPTO 3). Phytocoenosis 8 (N.S.) Archivum Geobotanicum 6. Warszawa-Białowieża.
Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski, J. 2003. Czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych w Polsce. Monografie Botaniczne 91: 13-49.
Čižkova P., Svoboda M, Křenova Z. 2011. Natural regeneration of acidophilous spruce mountain forests in non-intervention management areas of the Šumava National Park – the first results of the Biomonitoring project. Silva Gabreta 17 (1): 19-35.
Cornulier T., Yoccoz N.G., Bretagnolle V., Brommer J.E., Butet A., Ecke F., Elston D.A., Framstad E., Henttonen H., Hörnfeldt B., Huitu O., Imholt Ch., Ims R.A., Jacob J., Jędrzejewska B., Millon A., Petty S.J., Pietiäinen H., Tkadlec E., Zub K., Lambin X. 2013. Europe-wide dampening of population cycles in keystone herbivores. Science 340 (6128): 63-66.
Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland – an annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków: 435 ss.
Fahse L., Heurich M. 2011. Simulation and analysis of outbreaks of bark beetle infestations and their management at the stand level. Ecological Modelling, 222: 1833-1846.
Grodzki W., Jakus J., Lajzova E., Sitkova Z., Maczka T., Škvarenina J. 2006. Effects of intensive versus no management strategies during an outbreak of the bark beetle Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) in the Tatra Mts. in Poland and Slovakia. Annals of Forest Science 63: 55-61.
Gutowski J.M. 2004. Kornik drukarz – gatunek kluczowy. Parki Narodowe 1: 13-15.
Gutowski J.M., Buchholz L. 2000. Owady leśne - zagrożenia i propozycje ochrony. Wiadomości Entomologiczne 18 (Supl. 2): 43-72.
Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 2005. Directions and intensity of migration of the spruce bark beetle and accompanying species at the border between strict reserves and managed forests in north-eastern Poland. Ecological Questions 6: 81-92.
Gutowski J.M. (red.), Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa – Hajnówka.
Jonášová M., Matìjková I. 2007. Natural regeneration and vegetation changes in wet spruce forests after natural and artificial disturbances. Canadian Journal of Forest Research 37 (10): 1907–1914.
Jonášová M., Prah K. 2004. Central-European mountain spruce (Picea abies (L.) Karst.) forests: regeneration of tree species after a bark beetle outbreak. Ecological Engineering 23: 15-27.
Jonášová M., Prah K. 2008. The influence of bark beetles outbreak vs. salvage logging on ground layer vegetation in Central European mountain spruce forests. Biological Conservation 141: 1525-1535.
Kajzer K., Sobociński W. 2012. Raport końcowy podsumowujący temat badawczy „Określenie czynników determinujących populacje dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos i dzięcioła trójpalczastego Picoides tridactylus w Puszczy Białowieskiej”. DGLP, Warszawa.
Karasiński D., Kujawa A., Szczepkowski A., Wołkowycki M. 2010. Plan ochrony gatunków grzybów. W: Plan Ochrony Białowieskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. Białowieski park Narodowy, Białowieża. [maszynopis].
Klama H. 2002. Distribution patterns of liverworts in natural forest communities. University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, 278 ss.
Kuijper D.P.J., de Kleine C., Churski M., van Hooft P., Bubnicki J., Jędrzejewska B. 2013. Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecography 36: 1263-1275.
Kuijper, D.P.J., Bubnicki, J.W., Churski, M., Mols, B., van Hooft, P. 2015. Context-dependence of risk effects: wolves and tree logs create patches of fear in an old-growth forest. Behavioral Ecology 26: 1558-1568.
Lehnert L.W., Bässler C., Brandl R., Burton P.J., Müller J. 2013. Highest number of indicator species is found in the early successional stages after bark beetle attack. Journal for Nature Conservation 21: 97-104.
Loch J., Chwistek P., Wężyk P., Małek S., Pająk M. 2001. Natural regeneration vs tree planting in the subalpine spruce forest Plagiothecio-Piceetum tatricum of the Gorce National Park. Nature Conservation 58: 5-15.
Loeb S.C. 1999. Responses of small mammals to coarse woody debris in a Southeastern Pine Forest. Journal of Mammalogy 80: 460-471.
Mikusek R. 2009. Biologia rozrodu, pokarm i behawior w okresie lęgowym sóweczki (Glaucidium passerinum ) w Górach Stołowych. Praca doktorska. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa–Zdrój.
Montano V., Bertheau C., Doležal P., Krumböck S., Okrouhlík J., Stauffer Ch., Moodley Y. 2016. How differential management strategies affect Ips typographus L. dispersal. Forest Ecology and Management 360: 195-204.
Müller J., Bußler H., Goßner M., Rettelbach T., Duelli P. 2008. The European spruce bark beetle Ips typographus (L.) in a national park - from pest to keystone species. Biodiversity and Conservation 17: 2979-3001.
Müller J., Noss R.F., Bussler H., Brandl R. 2010. Learning from a „benign neglect strategy” in a national park: Response of saproxylic beetles to dead wood accumulation. Biological Conservation 143: 2559-2569.
Panek E., Romański M. 2010a. Śluzowce (Mycetozoa). W: Krzysztofiak L. (red.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Wyd. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Suwałki, s. 4-85.
Panek E., Romański M. 2010b. Śluzowce północno-wschodniej Polski – przewodnik terenowy. Wyd. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Suwałki, 56 ss.
Podgórski T., Schmidt K., Kowalczyk R., Gulczyńska A. 2008. Microhabitat selection by Eurasian lynx and its implications for species conservation. Acta Theriologica 53: 97-110.
Smit C., Kuijper D.P.J., Prentice D., Wassen M., Cromsigt J.P.G.M. 2012. Coarse woody debris facilitates oak recruitment in Białowieża Primeval Forest, Poland. Forest Ecology and Management 284: 131-141.
van Ginkel H.A.L., Kuijper D.P.J., Churski M., Zub K., Szafrańska P., Smit C. 2013. Safe for saplings not safe for seeds: Quercus ro bur recruitment in relation to coarse woody debris in Białowieża Primeval Forest, Poland. Forest Ecology and Management 304: 73-79.
Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C., Bida E. 2002. Znaczenie martwych drzew w lasach liściastych dla zespołu dzięciołów w Puszczy Białowieskiej. Notatki Ornitologiczne 43: 61-71.

11.05.2017 22:29 WJ

@OBSERVER
:)

12.05.2017 10:33 grzeg8

@OBSERVER
Tekst ciekawy-tylko jak długo będzie aktualny?-Zmiany klimatu dopiero nabierają intensywności

Po za tym NIGDZIE nie pisałem o wywożeniu drzewa a nawet napisałem o zakazie wywozu oraz nie pisałem nic o wyrównywaniu terenu -Wystarczy wyciąć i posadzić -trochę kłopotliwe ale możliwe i pewnie chętni na taki wolontariat by się znaleźli

@OBSERVER
"Parafrazując:
Nie wiem, czemu w ogóle leczy się chore dzieci, skoro nie jest pewne, czy jutro nie wpadną pod samochód lub umrą na raka."- Bo dzieci leczą ludzie na którym na nich zależy(rodzice państwo)
A na puszczy robi się interes "dbając o nią"

A jak sparafrazujesz tego "obrońce przyrody"
"Sam nie mam zamiaru stosować się do zakazu i natychmiast po powrocie z Arktyki udam się na wycieczkę po Puszczy Białowieskiej"
- Chrońmy klimat,ja za Was wyemituje tysiące ton Co2 i jeszcze zarobie na słodkich fotkach niedźwiadków (Jak inaczej nazwać takie wypady?)

Czy temat puszczy w takim razie nie jest rozdmuchany sztucznie przez ludzi którym nie zależy ani na klimacie ani puszczy?

12.05.2017 10:34 grzeg8

Zapomniałem dodać linka ale chyba wiecie o kogo chodzi.
http://wyborcza.pl/7,75968,21603095,bede-lamal-zakaz.html

12.05.2017 14:52 observer

@Grzeg8
"Po za tym NIGDZIE nie pisałem o wywożeniu drzewa a nawet napisałem o zakazie wywozu oraz nie pisałem nic o wyrównywaniu terenu -Wystarczy wyciąć i posadzić -trochę kłopotliwe ale możliwe i pewnie chętni na taki wolontariat by się znaleźli"

Porozmawiaj o tym z Szyszko i go przekonaj do swojego pomysłu.

@Grzeg8
<<A na puszczy robi się interes "dbając o nią">>

Konkret poproszę. Czy mam rozumieć, że mówisz o Szyszce i leśnikach, którzy na Puszczy robią teraz interes.

@Grzeg8
"- Chrońmy klimat,ja za Was wyemituje tysiące ton Co2 i jeszcze zarobie na słodkich fotkach niedźwiadków (Jak inaczej nazwać takie wypady?)"

Sparafrazuję tak: a u was biją murzynów.

Widzę, że masz jakiś bardzo poważny problem ze skupieniem się na jednym wątku. Co chwila zmieniasz temat, byleby nie napisać niczego konkretnego.

Ostatnie zdanie dotyczyło denializmu i rodzajów denializmu. Możemy o tym porozmawiać, jak bardzo chcesz, ale może lepiej zakończ temat Puszczy Białowieskiej i podaj publikacje naukowe na których opierasz swoje opinie. Na razie gładko uciekłeś z tematu.

12.05.2017 23:55 adaś

@WJ
"Skąd ten pomysł, że Człowiek wie lepiej co dla Natury dobre?"
Nie wiem dokładnie co chciałaś wyrazić pisząc te słowa.
Zwróć jednak uwagę, że pojęcia dobro i zło są związane z człowiekiem.Tylko ludzie prowadzą refleksje nad swoim postępowaniem. Nawet jeśli stwierdzimy, że jednym wychodzi to kiepsko a innym lepiej, to pojęcia dobra i zła oraz moralna ocena czynów przypisane są do człowieka.
Bóbr potrzebuje wikliny bo się nią żywi. I ścina ją równo. Nie powiemy o nim, że jest zły albo niemoralny kiedy zetnie wiklinę na której remizy misternie uwiły gniazdo. Człowiek też może potrzebować wikliny żeby np. upleść z niej koszyk. Gdyby ściął tą na której jest gniazdo mając do wyboru inną, zostanie oceniony jako zły człowiek. Ale nie przez bobry ani remizy. Zostanie oceniony przez innych ludzi.

13.05.2017 9:38 grzeg8

@OBSERVER
Mówię o obecnym ministrze jak również o jego opozycji(Chyba bardzo podobny temat- bo przecież jak dojdzie do władzy ten pan to będzie szanował drzewa)
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/protestowal-przeciw-lex-szyszko-sam-z-niego-skorzystal,726121.html

A także tych co ogłaszają się obrońcami przyrody a tylko na tym kapitał zbijają (Naprawdę nie wiem jak można nazywać się obrońcą przyrody a latać na weekend do Arktyki )
http://wyborcza.pl/7,75968,21603095,bede-lamal-zakaz.html

Proszę bardzo na czym opieram i dlaczego uważam że zbliżamy się do momentu gdzie naturalne ekosystemy bez większej czy mniejszej ingerencji nie będą w stanie naturalnie się dostosować
http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/rekordowy-luty-deklasuje-poprzedni-rekord-temperatury-ze-stycznia-146

http://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/11/strefy-klimatyczne-na-ziemi

http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Susza-zbiera-plon-gina-sosny-swierki-2372.html

Naturalne ekosystemy nie doświadczały tak szybkich zmian lekceważenie poważnych zmian klimatu i pisanie że jakoś to będzie to raczej rodzaj denializmu (Zresztą podobnie jak pisanie o leśnych gospodarstwach węglowych).

Po za tym jak już napisałem temat puszczy a może szerzej ochrony środowiska jest na tyle ważnym tematem że powinien być omawiany ponad podziałami partyjnymi.A niestety coraz częściej jest to element walki politycznej: Może przykład?

http://wawalove.pl/Jednak-nie-Lex-Szyszko-Poznalismy-tajemnice-kontrowersyjnego-zdjecia-z-parku-Szczesliwickiego-a25755
-A był taki skandal że najpierw rząd wyciął drzewo ,potem że ratusz

13.05.2017 13:38 WJ

@ADAŚ
Chciałam wskazać na absurd- z mojego punktu widzenia- oceniania przez Człowieka, które z Jego działań będzie korzystne dla zachowania Bioróżnorodności Świata, która zamiera w tempie dostrzegalnym już w ciągu życia Jednostki Ludzkiej z powodu braku refleksji u Gatunku, który najprawdopodobniej jako jedyny jest potencjalnie do niej zdolny.

13.05.2017 13:48 WJ

@ADAŚ
W rozpacz wprawia mnie to zaślepienie większości w konsumowaniu i degradowaniu tego co dla mnie Najcenniejsze w Świecie czyli Natury ( zielonych przestrzeni, czystego powietrza, wody, gleby) oraz Ludzkiego Umysłu, który zaśmieca manipulowany, łatwostrawny przekaz medialny wygenerowany dla czyiś zysków.

13.05.2017 13:54 observer

@Grzeg8

Uwaga ogólna: poprosiłem cię o podanie naukowej podstawy, na której opierasz swoje opinie. Niestety w kolejnych wpisach tej podstawy ciągle brakuje za to uporczywie kluczysz, zmieniasz tematy, dorzucasz nowe wątki. W każdym z kolejnych nowych wątków podajesz irrelewantne argumenty i tak w kółko.

@Grzeg8
"Mówię o obecnym ministrze jak również o jego opozycji(Chyba bardzo podobny temat- bo przecież jak dojdzie do władzy ten pan to będzie szanował drzewa)
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/protestowal-przeciw-lex-szyszko-sam-z-niego-skorzystal,726121.html"

Mówimy o obecnym ministrze. Jeśli będzie inny minister i będzie tak postępował to będę go krytykował. Na razie ministrem (eksploatacji) środowiska jest Szyszko.

W kwestii radnego z PO:

1. Czy naprawdę uważasz, że będzie on w przyszłości ministrem środowiska?
2. Czy uważasz, że każdy kto krytykuje Szyszkę jest jednocześnie zwolennikiem Jana Posłusznego (PO)?

Ja myślę, że nie jesteś tak głupi - po prostu stosujesz metodę manipulacji, która nazywa się
https://en.wikipedia.org/wiki/False_dilemma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dychotomia_my%C5%9Blenia

@Grzeg8
"Proszę bardzo na czym opieram i dlaczego uważam że zbliżamy się do momentu gdzie naturalne ekosystemy bez większej czy mniejszej ingerencji nie będą w stanie naturalnie się dostosować [...]"

W żadnym z zacytowanych przez ciebie artykułów/opracowań nie ma ani słowa o Puszczy Białowieskiej. Nie ma też tam nic o tym, że MUSIMY ingerować w te ekosystemy oraz jak miałaby ta ingerencja wyglądać.

Istotne jest to, że w większości są to prognozy tego, co się zdarzy, jeśli NIE PODEJMIEMY żadnych działań w zakresie redukcji emisji CO2.


@Grzeg8
"A także tych co ogłaszają się obrońcami przyrody a tylko na tym kapitał zbijają (Naprawdę nie wiem jak można nazywać się obrońcą przyrody a latać na weekend do Arktyki )
http://wyborcza.pl/7,75968,21603095,bede-lamal-zakaz.html"

Kolejna manipulacja. Tym razem jest to
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_herring
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%82szywy_trop

Odwracają twoje rozumowanie: gdyby Adam Wajrak (bo jego masz na myśli) nie latał samolotem, to znaczyłoby, że należy chronić Puszczę Białowieską?
Jakie znaczenie w argumentacji na temat Puszczy Białowieskiej ma to, jak często Adam Wajrak lata samolotem.

Swoją drogą temat denializmu jest ciekawy i możemy go kontynuować, ale to zupełnie inny temat.

@Grzeg
"Naturalne ekosystemy nie doświadczały tak szybkich zmian lekceważenie poważnych zmian klimatu i pisanie że jakoś to będzie to raczej rodzaj denializmu (Zresztą podobnie jak pisanie o leśnych gospodarstwach węglowych)."

Kolejna metoda manipulacji, która nazywa się
https://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man

Czy ja gdzieś napisałem, że "jakoś to będzie"? Jeśli masz na myśli kogoś innego to wskaż go wraz z cytatem.

@Grzeg8
"A niestety coraz częściej jest to element walki politycznej: Może przykład?

http://wawalove.pl/Jednak-nie-Lex-Szyszko-Poznalismy-tajemnice-kontrowersyjnego-zdjecia-z-parku-Szczesliwickiego-a25755
-A był taki skandal że najpierw rząd wyciął drzewo ,potem że ratusz"

W obecnej dyskusji jest jedynym, który stara się sprowadzić temat Puszczy Białowieskiej to zagadnienia czysto politycznego i walki politycznej. W swoim wpisie dominują kwestie polityczne (wskazanie radnego PO, powyższy cytat, pisanie o "obrońcach przyrody zbijających kapitał").

Podajesz masę argumentów, przykładów, ale mają one mały lub żaden związek z toczoną dyskusją. Owszem - część z nich jest chwytliwa, polityczna, emocjonalna ale jak pomyśleć racjonalnie to nie mają większego znaczenia.

Liczę na to, że ta dyskusja pozwoli ci głębiej i z dystansu spojrzeć na swoją argumentację i poglądy. Przede wszystkim spojrzeć krytycznie. To, co zyskasz, to umiejętność krytycznej analizy i logicznego myślenia. Tylko od ciebie zależy, czy przyjmiesz taki sposób działania. Polecam następujący blog, który tłumaczy logikę myślenia naukowego:

https://thelogicofscience.com/
jest tam wiele ciekawych wpisów np.
https://thelogicofscience.com/2017/03/27/the-fallacy-fallacy-reject-the-argument-not-the-conclusion/
https://thelogicofscience.com/2017/02/07/i-used-to-be-a-science-denier-my-journey-from-pseudoscience-to-skepticism/

13.05.2017 22:06 Jarzyna

Grzeg8 -z observerem nie dyskutuj, bo on ma zawsze rację tu na forum. Nawet jak nie ma to i tak ma:)
Najgorzej, ze dałeś linka z jego ulubionej wybiorczej. Tu się nasz observerek troszku pogubił:).

14.05.2017 0:16 Observer

@ jarzyna

Ostatni link podałem z radia Maryja. Czy też napiszesz, że radio Maryja to moje ulubione medium?

Zachęcam Cię też do wzięcia udziału w dyskusji. Jeśli tylko masz coś do powiedzenia na dyskutowany temat poza wycieczkami osobistymi i propagandowym bełkotem. Z ostatniej dyskusji zrejterowałeś.

14.05.2017 11:27 grzeg8

@OBSERVER

Nie odbiegam od tematu- podałem Ci linki jak wygląda wzrost temperatur, o przesuwaniu się stref klimatycznych może jeszcze powinienem dodać jeszcze o ewolucji ale mam nadzieję że wiesz o tym jak wolny jest to proces w porównaniu do dzisiejszych zmian klimatu

O puszczy trudno znaleźć tekst bo to tylko jeden taki obszar w Europie ale jak potrzebujesz dosłownie mieć napisane to przykład:
"W ramach regeneracji lasów, słuszne byłoby przyznanie
pierwszeństwa rodzimym gatunkom, starając się przy tym zbadać i wprowadzić nowe gatunki, które są w stanie przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych, a nawet czerpać z nich korzyści"

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3_hL0Vqe-jQJ:www.copa-cogeca.be/Download.ashx%3FID%3D836635+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=opera

"Czy ja gdzieś napisałem, że "jakoś to będzie"? Jeśli masz na myśli kogoś innego to wskaż go wraz z cytatem."
- Musiałbym cytować wszystkie Twoje odpowiedzi -Ciągle uważasz że puszcza sobie poradzi tylko zostawmy ją samą sobie
Wskaż mi kiedy puszcza doświadczała takich zmian klimatu ? Myślę że dużo okresów z taką zmianą klimatu nie znajdziesz (i to jest główny problem AGO tempo zmian przez co ekosystemy nie mają czasu na dostosowanie ewolucyjne)

"1. Czy naprawdę uważasz, że będzie on w przyszłości ministrem środowiska?
2. Czy uważasz, że każdy kto krytykuje Szyszkę jest jednocześnie zwolennikiem Jana Posłusznego (PO)?"
-Trudno ocenić czy zostanie ministrem środowiska ale propagandę że dba o środowisko potrafi już siać jak obecny minister- Linkiem tylko chciałem pokazać problem jakim jest wykorzystywanie ochrony środowiska do celów partyjnych, prywatnych (A przez to przypięcie łatki partyjnej wielu organizacją próbującym chronić przyrodę- A taka łatka jest destrukcyjna dla skuteczności ochrony środowiska bo cele środowiskowe są odrzucane z góry ze względu na rzekomą wrogość polityczną)np.
Choćby problem wycinki drzew - Najważniejsze stało się ustawa ministerstwa środowiska (Czyli jak rząd bezlitośnie niszczy przyrodę) a tak naprawdę każdy miał wybór czy wytnie(A trudno znaleźć materiały zachęcające do niekorzystania z nowego prawa). A potem inne partie dość łatwo(i nie ma się czemu dziwić) wykorzystały pokazując jak wielce dbają o drzewa -A co z tego wynikło dla drzew że akcja sadzenia drzew raczej zapisała się jako wsparcie dzisiejszej opozycji a mogło byś tak dobrze i cała akcje można było odpartyjnić i zwiększyć świadomość dlaczego drzewa są ważne a nawet poinformować jak ważne są w obliczu zmian klimatu
-Uważam że nikt kto chce naprawdę dbać o środowisko nie powinien dać sobie przypiąć łatki jakiejkolwiek partii. A z krytyką niestety należy uważać aby była wyrównana na wszystkie strony polityczne bo niestety dbanie o ochronę środowiska powinno być priorytetem a przez uprzedzenia partyjne cześć ludzi ochronę środowiska traktuje jako narzuconą przez wroga dla nich partię a przez co z góry odrzuca jako coś nieistotnego

15.05.2017 13:44 WJ

@GRZEG8
Dbałość o Środowisko bezdyskusyjnie powinna być ponadpartyjnym priorytetem. Chciałbym tego jak Ty.

Jednak wracając do Puszczy. Dla mnie jest to jedno z ostatnich miejsc, gdzie Natura może Sama działać w swej złożoności. Nawet w tak nieprzewidywalnych warunkach jak AGW.
Dlaczego wydaje Ci się, że wiemy lepiej jak należy skorygować skład gatunkowy Ekosystemu Białowieży,by zaadaptował się do zmiany klimatu. Jestem pewna, że lepiej poradzi sobie bez naszej racjonalnej(?) ingerencji. Masz jakieś oczekiwania jak powinna wyglądać Puszcza. Porzuć je. Ona ma prawo być taka jak chce Natura w zderzeniu z AGW. To jest kwintesencją takich miejsc. One nie są stworzone na wzór oczekiwań Człowieka.

15.05.2017 17:47 observer

@Grzeg8
"Nie odbiegam od tematu- podałem Ci linki jak wygląda wzrost temperatur, ..."

Nie mówimy o wzroście temperatur tylko gradacji kornika w Puszczy Białowieskiej. W tym zakresie naukowcy są zgodni, że wycięcie i wywiezienie świerków z Puszczy nie jest dobrym rozwiązaniem.

Wzrost temperatur jest oddzielną kwestią i zagraża on nie tylko Puszczy Białowieskiej.

@Grzeg8
"- Musiałbym cytować wszystkie Twoje odpowiedzi "

Dobrze byłoby abyś zacytował.

@Grzeg8
"-Ciągle uważasz że puszcza sobie poradzi tylko zostawmy ją samą sobie"

Z czym sobie poradzi? Celowo pomijasz kluczowe elementy w wypowiedziach tak, aby zdania były wieloznaczne i można je było różnie interpretować Robisz to celowo?

@Grzeg8
"-Trudno ocenić czy zostanie ministrem środowiska "

Łatwo ocenić, że wspomniany radny na dzisiaj nie ma szans na to, aby został ministrem środowiska, bez względu, kto rządzi.

@Grzeg8
"-Uważam że nikt kto chce naprawdę dbać o środowisko nie powinien dać sobie przypiąć łatki jakiejkolwiek partii. A z krytyką niestety należy uważać aby była wyrównana na wszystkie strony polityczne bo niestety dbanie o ochronę środowiska powinno być priorytetem a przez uprzedzenia partyjne cześć ludzi ochronę środowiska traktuje jako narzuconą przez wroga dla nich partię a przez co z góry odrzuca jako coś nieistotnego"

Nie daję sobie przypiąć łatki jakiejkolwiek partii. Mimo to jest kilku komentujących, którzy uporczywie starają się to zrobić.

Nie mam zamiaru wyrównywać żadnej krytyki. To zupełnie tak, jakbyś wymagał ode mnie za każdym razem, jak krytykuję denialistów (np. prof. Łukasza Turskiego) od razu krytykował kogoś zajmującego się klimatem.

Teraz krytykuję partię rządzącą, bo to ona jednoosobowo decyduje prawie o wszystkim, a chce decydować o jeszcze większej ilości rzeczy.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto