Środowisko Europy 2015. Stan i prognozy

Prezentujemy najnowszy, wydany w 2015 roku, raport Europejskiej Agencji Środowiska o stanie środowiska w Unii Europejskiej.

"Unia Europejska od 40 lat pełni rolę światowego lidera w dziedzinie ochrony środowiska. Niniejszy raport stanowi syntezę informacji będących wynikiem czterech dekad realizacji starannie przygotowanego, ambitnego programu działań UE. Oparty jest on na kluczowych danych i informacjach, którymi dysponuje Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET).

Ogólnie rzecz biorąc, w działaniach na rzecz zmniejszenia presji na środowisko osiągnięto postępy. Dokonania te są szczególnie godne pochwały, jeśli spojrzeć na nie w kontekście znacznie zmienionej w ciągu ostatnich dziesięcioleci sytuacji w Europie i na świecie. Bez zdecydowanego programu działań znaczący wzrost gospodarczy w tym okresie miałby znacznie poważniejsze skutki dla ekosystemów i zdrowia ludzi. UE pokazała, że dobrze przygotowana i wiążąca polityka ochrony środowiska działa skutecznie i owocuje ogromnymi korzyściami. " czytamy w Słowie wstępnym do raportu.

Streszczenie raportu dostępne TUTAJ

Źródło: Chrońmy klimat

Komentarze

17.03.2015 14:50 OZE

No niestety, środowisko w PL nie poprawi się.
Jak widać PROSUMENT to EKOŚCIEMA dla wybranych.
Otóż do rozdysponowania przez BOŚ dla indywidualnych klientów jest w tym roku aż 20 mln złotych, co oznacza.... 800 przeciętnych instalacji w skali kraju.
Nikt nic nie wie, wniosków nie ma, no chyba że jest się znajomym królika.
Jednego żałuję, co już kiedyś pisałem, że nie kupiłem instalacji w zeszłym roku, bez żadnego prosumenta i innych "dopłat", kiedy dolar był po 3 zł. Teraz jest po 4 złote.
W d. mogą sobie wsadzić tą całą ustawę o OZE.

18.03.2015 14:03 Dragon

Doskonały raport. Szczery i merytoryczny. Tak na wyrywki
"Reakcje, współzależności i utrwalające się uzależnienia (ang. lock-ins) w systemach środowiskowych i społeczno-gospodarczych również ograniczają wyniki działań podejmowanych dla złagodzenia presji na środowisko i ich skutków. Na przykład poprawa efektywności w procesach produkcyjnych może obniżyć koszty towarów i usług, zachęcając do ich zwiększonej konsumpcji („efekt odbicia” ang. rebound effect). (...) Niezrównoważone systemy produkcji i konsumpcji, które są przyczyną wielu rodzajów presji na środowisko, mają także rozmaite pozytywne strony, takie jak zapewnianie zatrudnienia i zarobku. W wielu sektorach i dla wielu społeczności może to stanowić silną motywację do opierania się zmianom."

"Mówiąc w skrócie, analiza ta pokazuje, że do realizacji wizji na rok 2050 nie wystarczy sama polityka ochrony środowiska, ani też wzrost wydajności gospodarczej i efektywności wykorzystania surowców wynikające z rozwoju technologii. Utrzymanie dobrej jakości życia z uwzględnieniem ograniczeń planety wymaga fundamentalnych przemian w systemach produkcji i konsumpcji, które są podstawową przyczyną presji na środowisko i klimat. Przemiany takie z natury wymagać będą głębokich przekształceń w ważnych instytucjach, praktykach, technologiach, politykach, oraz w stylu życiu i sposobie myślenia."

18.03.2015 14:06 Dragon

I dalej...
"Systemy produkcji i konsumpcji które zapewniają podstawowe potrzeby społeczne, takie jak zaopatrzenie w żywność, energię, mieszkania i transport, opierają się na kosztownej infrastrukturze projektowanej na wiele dekad, co oznacza, że decyzje inwestycyjne mogą mieć długofalowe konsekwencje. Dlatego też należy bezwzględnie unikać inwestycji, które zobligują społeczeństwa do stosowania istniejących niskoefektywnych technologii, a tym samym zmniejszą możliwości innowacji lub utrudnią inwestowanie w rozwiązania alternatywne."
Taaa... Więcej nowych elektrowni węglowych, kopalni odkrywkowych, rozpełzających się przedmieść i tego wszystkiego, co nasi skretyniali decydenci promują.

19.03.2015 2:08 barrronex

raport ciekawy i co najważniejsze przedłożony zrozumiałym językiem. Boli jednak to, że poszczególne sfery traktowane są zbyt oddzielnie od siebie i nie ma radykalnych postulatów co do przekształceń gospodarki.

24.03.2015 14:09 Tadek

@ DRAGON
w samo sedno!

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto