Kronika Rozdroża: 2009-01-17

Wrażliwość nadbrzeży na podnoszący się poziom wody: Środkowy Atlantyk

coastPodnoszenie się poziomu wody jest najważniejszym czynnikiem powodującym zalewanie nisko położonych terenów, erozje plaż, zmieniającym rozmokłe tereny w zalewiska wodne, wzrost ilości powodzi na terenach przybrzeżnych
Większość przybrzeżnych terenów na środkowym Atlantyku mogłaby zniknąć, jeśli poziom morza podniósłby się o 1 metr w następnym stuleciu. Nawet 50 centymetrowy wzrost mógłby zagrozić większości terenom na wschodnim wybrzeżu Ameryki.
Obroną przed wzrostem poziomu morza, oprócz budowania falochronów, tam i innych zabezpieczeń, jest podwyższanie budynków oraz terenów (włączając obszary podmokłe i plaże), pozwalając tym samym na przesunięcie i zmianę struktury linii brzegowej i odsunięcia zagrożenia. Każde z tych działań ma inne skutki dla środowiska i społeczeństwa.
Przygotowując możliwość redukcji ewentualnych skutków na środowisko i gospodarkę spowodowanych wzrostem poziomu morza organizacje rządowe i pozarządowe rozpoczynają przygotowania do sytuacji wyższego stanu wód.

English czytaj więcej >>

Drobne zmiany w klimacie - gwałtowne zmiany w ekosystemach

ecosysNiewielkie zmiany w klimacie wyzwalają raptowne nieodwracalne reakcje w ekosystemach. Niektóre z tych efektów, włączając rozwój pasożytów, pożary, wymieranie lasów, niekorzystnie wpływają zarówno na ludzi, jak i rośliny i zwierzęta.
Amerykańska organizacja Geological Survey zainicjowała oszacowanie nowej "ekologicznej wartości granicznej" eko - powiązań w ogrzewającym się świecie. Raport, zatwierdzony przez amerykański program naukowy dotyczący zmian klimatu, którego autorami są rządowi i akademiccy naukowcy, opiera się na syntezie opublikowanej literatury naukowej i określa jakie badania i kroki są potrzebne, by pomóc złagodzić efekty wynikające z globalnego ocieplenia.

English czytaj więcej >>

Czułość poziomu wody Wielkich Jezior wobec zmian klimatu

lake"W odległej przeszłości były duże fluktuacje poziomu wód Wielkich Jezior, lecz uważano, że było to związane wyłącznie z wcześniejszymi postępującym i cofającymi się lodowcami", powiedział oceanograf geologiczny John King, który prowadzi badania z naukowcem Michaelem Lewisem - zasłużonym badaczem z Kanady. "Lecz ostatnim razem poziom wody jeziora drastycznie spadł o 20 metrów poniżej punktu odpływu wód - było to spowodowane suchymi warunkami klimatycznymi".

English czytaj więcej >>

Topnieją lodowce na Półwyspie Antarktycznym

iceWzrost opadów deszczu na Półwyspie Antarktycznym przyspiesza topnienie lodowców. Lodowiec Sheldon cofnął się o 2 km w ciągu 20 lat i podnosi poziom światowego oceanu - twierdzą eksperci. "Deszcz rozpuszcza lodowce i jest przynajmniej w części powodem cofania się tego lodowca" mówi brytyjski glacjolog, David Vaughan, pływając pontonem po zatoce, którą pokrywał lód od tysięcy lat. "Ten lodowiec wycofywał się od 1989 roku i odsłonił tę wodę. To jest typowy schemat dla 87% z 400 lodowców Półwyspu Antarktycznego". Średnie temperatury wzrosły na półwyspie o około 3 stopnie Celsjusza przez ostatnie 50 lat, podczas gdy średnio na świecie o około 0,7 stopni Celsjusza w ciągu ostatniego wieku.

English czytaj więcej >>

Arktyka ogrzewa się szybciej niż inne obszary

planetZmiana temperatury na terenach Arktyki następuje o wiele szybciej niż w innych miejscach na Półkuli Północnej, a przewiduje się, że ten trend będzie utrzymywany w przyszłości.
W rezultacie topniejących lodowców i pokrywy lodowej, a także cofania się kry lodowej, można się spodziewać, że procesy erozji wybrzeża i wzrostu poziomu wody będą kontynuowane.

English czytaj więcej >>

Pakistan na skraju "katastrofy wodnej"

waterPakistan znajduje się na krawędzi "wodnej katastrofy" - stwierdzają nowe badania, które przewidują przyspieszone topnienie lodowców i wyczerpywanie się zasobów wodnych głównych rzek Indii.
Wyniki badań określają, że dostępność wody mogłaby spaść do 800 m3 rocznie na osobę do 2020 roku z obecnych 1200 m3. Niecałe 60 lat temu, na Pakistańczyka przypadało 5000 m3 wody.

English czytaj więcej >>

Dlaczego ropa będzie wkrótce po 200 dolarów za baryłkę?

oilCzy ceny ropy spadną do 20 dolarów za baryłkę, czy wystrzelą do 200? Krótkookresowo każdy może zgadywać. Długookresowo odpowiedź jest prosta - wystarczy odrobina znajomości historii i trochę zdrowego rozsądku - wyjaśnia David Kent, prezes Rigzone. "Dorastając w rodzinie zajmującej się ropą i pracując w tym przemyśle przez ostatnie dziesięciolecie, przeżyłem ciekawe okresy. Przemysł paliwowy znany jest ze swej cykliczności oraz dramatycznych wzrostów i spadków. I bez względu na to, ile razy się przejdzie przez te cykle, w czasie wzrostów trudno sobie wyobrazić, że kiedykolwiek będzie spadać, a w czasie spadków, że będzie rosnąć. W związku z tym nie wierzę, żeby niskie ceny utrzymały się długo. Po prostu nasz przemysł rośnie i kurczy się wraz z cenami paliw, a w nadchodzących dziesięcioleciach dwie rzeczy będą wytwarzały presję na wzrost cen: 1. zasoby są skończone, 2. zaludnienie na świecie wzrasta w ogromnym tempie."

English czytaj więcej >> 

Energetyczna lekcje dla Europy i USA

lessonsW całej wschodniej i centralnej Europie narasta złość spowodowana odcięciem dostaw rosyjskiego gazu, spowodowana sporem pomiędzy Rosją a Ukrainą. O ile uczucie złości jest usprawiedliwione w obliczu tak wielkiego kryzysu, to rządy w tym regionie nie powinny doprowadzać Rosji do wściekłości, lecz zapewnić wzrost bezpieczeństwa dostaw energii i mądrzej tą energią gospodarować. Europejczycy i administracja Obamy mogliby się sporo nauczyć z tego, jak USA zareagowały na arabskie embargo na ropę w 1973 roku.

English czytaj więcej >>

Izolacja to lepsza wydajność energetyczną

domPrzeszkody w polepszaniu energetycznej wydajności domów są dobrze rozpoznane. Wiążą się z brakiem dostępu do kapitału, długim okresem zwrotu inwestycji, właściciele domów ciągle nie rozumieją i nie doceniają korzyści płynących z zabezpieczenia przed stratami energii. Istotny problem to także bezwładność w myśleniu - wprowadzanie zmian względem istniejącego stanu wymaga zrozumienia i działania, a mało kto działa proaktywnie.

English czytaj więcej >>

Katastrofa w elektrowni TVA - prawda o pyle węglowym

eleKiedy trzymasz grudę węgla, wydaje się ona nieszkodliwa. Jednak, gdy zostanie rozdrobniona i wrzucona do pieca, produkujesz cztery rzeczy:
1. energię elektryczną, której potrzebujesz
2. gazy cieplarniane i pyły - produkty uboczne - wydostające się kominem do atmosfery
3. popiół, który jest wywożony jako ogromna ilość odpadów toksycznych
4. zysk dla firmy.
Dlaczego te odpady są wielokrotnie bardziej toksyczne niż czysty węgiel na początku? Ponieważ śladowe ilości arsenu i innych ciężkich metali będące w węglu, podczas spalania wydostają się i w stukrotnie większej koncentracji zalegają w popiele. Po spożyciu sproszkowanego węgla byłbyś chory. Po spożyciu pyłu węglowego byłbyś martwy.

English czytaj więcej >>

Pentagon: Meksyk i Pakistan wobec "szybkiego i gwałtownego" załamania

soldNowy raport Pentagonu, który przewidujący wyzwania militarne dla USA na następne 25 lat, ostrzega, że Meksyk i Pakistan zmierzają ku "szybkiemu i gwałtownemu" upadkowi.
Do 2012 roku "duża nadwyżka produkcji ropy może całkowicie zniknąć i blisko 2015 roku niedobór w jej wytwarzaniu może sięgnąć 10 milionów baryłek dziennie". "Implikacje dla przyszłych konfliktów są zatrważające”, mówi raport. "Jeśli kraje rozwinięte i rozwijające się nie dokonają znacznego wzrostu wydobycia i przetwarzania ropy, to poważny kryzys  energetyczny jest nieuchronny".

English czytaj więcej >>

Obecny kryzys został przewidziany 30 lat temu

Limity wzrostuPierwszy raport, który nosił tytuł "Granice wzrostu", wywołał szok. To opracowanie grupy naukowców, kierowanych przez Dennisa L. Meadowsa, który stworzył model globalnego wzrostu. Grupa zamodelowała przyszłość biorąc pod uwagę pięć ogólnoświatowych procesów takich jak szybkie uprzemysłowienie, wzrost populacji, zwiększenie niedoboru pożywienia, wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów, degradacja środowiska.
Komputer bez emocji przekazał odpowiedź, która zabrzmiała jak wyrok: "ludzkość zmierza do katastrofy". Współczynnik wzrostu populacji w tamtym okresie wynosił ponad 2 procent rocznie, zaś przemysłu - od 5 do 7 procent. W symulacji cywilizacja osiągała granice wzrostu w pierwszych dekadach XXI wieku. Zasoby naturalne zostaną wyczerpane, zanieczyszczenia środowiska staną się nieodwracalne. Miliony ludzi umrą w skutek katastrof spowodowanych działalnością ludzką, konfliktów społecznych na tle ekonomicznym i pandemii.

English czytaj więcej >>

Przetrwać przyszłe, trudne czasy

bookKsiążka Iana Sample’a: "Miliardy wobec niedoborów żywności - ostrzeżenie", oparta na wynikach badań naukowców z uniwersytetów Stanforda i Waszyngtońskiego, wskazuje niektóre z coraz trudniejszych warunków, które prawdopodobnie doprowadzą do rozpowszechnienia się głodu w przyszłości. Wnioski wypływające z lektury układają się w jedną całość z zawartymi w pracach Paula Chefurki ("Światowa energia i tendencje ludnościowe do 2100 roku" i "Szczyt wydobycia ropy i przekroczenie pojemności środowiska, czyli ludzkość - słoń w pokoju"). Takie raporty są oczywiście powodem niepokoju i przerażenia. Tak się dzieje, ponieważ z coraz większą wiarygodnością ostrzegają, że ludzkość szybko zmierza do radykalnego wyboru, czy chcemy wspólnie dokonać niezbędnych modyfikacji, aby świat sensownie służył życiu w przyszłości, czy planujemy następnym pokoleniom zostawić w spadku piekło.

English czytaj więcej >>

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto