Czy naukowcy przepowiadali w latach 1970-tych nadciągającą epokę lodowcową?

Argument sceptyków: "Media rozpowszechniały ostrzeżenia przed nadchodzącą epoką ochłodzenia od lat 50-tych XX wieku i te alarmy zrobiły się głośniejsze w latach 70-tych. W 1975 roku wieści o ochłodzeniu nie były już nawet traktowane jako 'jeden z najważniejszych problemów', ale wręcz zajmowały pierwsze miejsce w kategorii 'śmierć i cierpienie'. Proklamacje globalnej katastrofy były wtedy niesamowicie podobne do tego, co media mówią teraz o globalnym ociepleniu." (Ogień i Lód).

Co mówi nauka: Przewidywania epoki lodowcowej w latach 70-tych były głównie rozpowszechniane przez media. Większość recenzowanych badań naukowych w tych latach przewidywało ocieplenie wywołane przez wzrost ilości CO2.

Popularne media

Jaki był konsensus naukowy w latach 1970-tych w sprawie przyszłości klimatu? Najczęściej cytowanym przykładem przewidywań ochłodzenia z tamtego okresu jest artykuł Newsweeka "Ochładzający się świat (The Cooling World)", który sugerował, że ochłodzenie "może zwiastować drastyczne obniżenie produkcji żywności."

"Meteorolodzy nie są zgodni co do przyczyn i zakresu trendu ochłodzenia... Ale są oni niemal jednomyślni w poglądzie, że ten trend obniży rolniczą produktywność w tym wieku."

Artykuł czasopisma Time z roku 1974-go Następna epoka lodowcowa? (Another Ice Age?) malował podobnie posępny obraz:

"Meteorolodzy - patrząc na średnie globalne temperatury - stwierdzają, że temperatura w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci stopniowo się oziębiała. Nie widać w tym trendzie oznak odwracania się. Klimatologiczne Kasandry coraz bardziej obawiają się, że odchylenia pogodowe mogą być zwiastunem następnej epoki lodowcowej."

Recenzowane pisma naukowe

Są to jednak artykuły medialne, a nie badania naukowe. Przegląd recenzowanych artykułów naukowych z lat 1965-1979 pokazuje, że tylko kilka artykułów przewidywało globalne oziębienie (w sumie 7). Znacznie więcej artykułów (42) prognozowało globalne ocieplenie (Peterson 2008). Znacząca większość badań klimatycznych w latach 70-tych przewidywała, że Ziemia w następstwie rosnącej koncentracji atmosferycznej CO2 będzie się ogrzewać.

Rysunek 1: Ilość artykułów przewidujących globalne oziębienie (kolor niebieski) i ocieplenie (kolor czerwony). Nie było ani jednego roku, w którym było by więcej artykułów przewidujących oziębienie, niż ocieplenie (Peterson 2008).

Media masowe

Najbardziej wszechstronną analizą klimatu z lat 70-tych (i najbliższą naukowego konsensusu z tego okresu) był raport z 1975 roku Amerykańskiej Akademii Nauk i Narodowej Rady Badań Naukowych (National Research Council). Warto jest zacytować główny wniosek tego raportu: "…nie mamy dogłębnego ilościowego zrozumienia naszej maszyny klimatycznej i tego, co decyduje o kierunku zmiany klimatu. Bez takiego podstawowego zrozumienia nie da się przewidzieć przyszłego klimatu…"

Powyższe zdania stoją w ogromnym kontraście do dzisiejszej pozycji Akademii Nauk USA: "...istnieją mocne dowody globalnego ocieplenia... Prawdopodobnie ocieplenie w ostatnich dziesięcioleciach można przypisać działalności ludzkiej... Naukowe zrozumienie zmiany klimatu jest teraz wystarczająco jasne, aby motywować kraje do szybkiego przeciwdziałania." Te stwierdzenia znajdują się we wspólnym oświadczeniu z Akademią Nauk Brazylii, Francji, Kanady, Chin, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Rosji i Wielkiej Brytanii.

W przeciwieństwie do lat 1970-tych jest teraz wiele organizacji naukowych, które wydały komunikaty potwierdzające że globalne ocieplenie jest spowodowane przez ludzi: Wiecej informacji na ten temat...

Argumentacja za przewidywaniami globalnego oziębienia

Dosyć często nie jest doceniane uzasadnienie przewidywań globalnego oziębienia w latach 1970-tych. Prawdopodobnie najsłynniejszą przepowiednią była ta autorstwa Rasool and Schneider (1971):

"Zaledwie czterokrotny wzrost globalnej koncentracji aerozoli może wystarczyć do zmniejszenia temperatury powierzchni Ziemi nawet o 3,5°K"

Tak, przewidywania globalnego oziębienia były oparte na czterokrotnym wzroście koncentracji aerozolu. To nie był wcale nierealistyczny scenariusz, bowiem emisje dwutlenku siarki (SO2) w ciągu 40-lat w okresie 1930-1970 wzrosły czterokrotnie i do lat 1970-tych rosły coraz szybciej (rys. 2). Te emisje powodowały wiele problemów dla środowiska naturalnego i dlatego wiele krajów, łącznie z USA, ustanowiły prawne ograniczenia emisji. W rezultacie, stężenie aerozolu nie tylko nie wzrosło, ale pod koniec lat 1970-tych wręcz zaczęło się stopniowo obniżać:

Rysunek 2: Globalne emisje dwutlenku siarki według źródła emisji. Legenda (od dołu do góry): węgiel, ropa naftowa, paliwo okrętowe, gaz ziemny, wytop metali, inne produkty przemysłowe, biomasa, zmiany wykorzystania ziemi (PNNL)

Podobnie, jeśli obniżymy emisje CO2 będziemy mogli w efekcie wpłynąć na globalne ocieplenie.

Podsumowanie

Zatem przewidywania globalnego oziębienia w latach 70-tych sprowadzały się do mediów i garstki recenzowanych badań naukowych. Mała ilość artykułów naukowych przewidujących oziębienie pozostaje w kontraście do znacznie większej liczby artykułów przewidujących globalne ocieplenie z powodu rosnącej ilości CO2. Obecnie cała lawina recenzowanych naukowo badań i przytłaczający konsensus naukowy potwierdza globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka. Porównywanie przewidywań oziębienia z lat 70-tych do dzisiejszej sytuacji jest nieodpowiedzialne i błędne. Zauważmy też, że zredukowaliśmy emisje SO2, które powodowały ochłodzenie. Pozostaje pytanie czy zmniejszymy emisje CO2, które powodują globalne ocieplenie?

Tłumaczenie: Irek Zawadzki

pl Źródło: Skeptical Science

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto