ArtykulyZmiany klimatu

Zmiany klimatu oznaczają niedobór wody w rzece Kolorado

colorado-riverSystem wodny rzeki Kolorado zaopatruje w wodę dziesiątki milionów ludzi i miliony akrów obszarów rolniczych i nigdy nie doświadczył braku w dostawach wody. Lecz jeśli spowodowane ludzką działalnością zmiany klimatu będą w dalszym ciągu przyczyniały się do wysuszania tego regionu, to wyznaczone dostawy wody będą utracone w 60-90 procentach do połowy tego stulecia, według badaczy klimatu z Scripps Institution of Oceanography w San Diego.

„Wszystkie plany użycia wody są oparte na założeniu, że następne 100 lat będzie takie samo jak poprzednie”, powiedział naukowiec Tim Barnett, współautor raportu. „Rozważyliśmy pytanie: Czy rzeka może dostarczać wody na bieżącym wyznaczonym poziomie, jeżeli klimat się zmieni tak jak się tego spodziewamy? Odpowiedź brzmi: nie”.
Nawet według najłagodniejszego scenariusza zmian klimatu, Barnett i David Pierce odkryli, że redukcja spływającej wody zasilającej rzekę Kolorado oznacza niższy poziom na Południowym-Wschodzie o pół miliarda metrów sześciennych wody na rok, 40 procent do 2025 roku. (Odpowiada to przeciętnej wartości rocznego zapotrzebowania na wodę dwóch gospodarstw domowych). Do drugiej połowy tego wieku, liczba ta się podwoi.

Analizy prowadzone w 2008 roku przez Barnett i Pierce pokazują, że Jezioro Mead – rezerwuar na rzece Kolorado utworzony dzięki wybudowanej Zaporze Hoovera – ma 50 procent szans na wyschnięcie w przeciągu następnych 20 lat, jeżeli w wyniku zmieniającego się klimatu nie zostały podjęte wysiłki chroniące minimalną ilość wody w tym zbiorniku. Badania zakładają, że wystarczająca ilość wody zostanie zgromadzona w zbiorniku, by mógł on zaopatrzyć Las Vegas, ale również analizują sytuację, gdy dostawy wody zostaną odcięte, by utrzymać odpowiedni jej poziom.

„Ludzie mówią od około 30 lat o rzece Kolorado będącej niezdolną do zaopatrzenia w wodę, lecz nikt nie określa daty ani wielkości takiego stanu”, mówi Barnett. „Bez konkretnych liczb ciężko jest określić jak zarządzać zbiornikiem i co należy zrobić”.

Barnett i Pierce wskazują również, że Jezioro Mead i Jezioro Powell zostały zbudowane i oszacowane na funkcjonowanie do 20 wieku, podczas jednego z najbardziej mokrego roku jaki wystąpił w przeciągu 1200 lat. Zapisy na słojach drzew pokazują, że przeciętny przepływ na rzece Kolorado jest znacznie niższy, a mimo to wartości z XX wieku są brane pod uwagę w długookresowych planach związanych z rzeką. Jeżeli przepływ Kolorado cofa się to jego średnią wartość wyznaczyły słoje drzew w długim okresie czasu, dlatego obecnie wyznaczone dostawy wody nie są utrzymane.

Barnett i Pierce pokazują, że największe efekty wpływu człowieka na zmiany klimatu będą prawdopodobnie zauważone podczas suszy, w okresie niskich przepływów wód. W większości takiego okresu niedobory będą wystarczająco małe, by rozwiązać ten problem dzięki ochronie i dostawom wody. Lecz podczas suchych lat wzrasta szansa znacznego niedoboru wody.

„Niestety, nie unikniemy problemów z ogromnymi niedoborami, jeśli użytkownicy nie zgodzą się na zredukowanie ich średnich dziennych zużyć ilości wody”, powiedział Pierce. „Jeżeli to zrobimy, system może dalej pozostać w stanie równowagi w przyszłości, wtedy na bieżąco ocenimy sytuację, nawet jeśli zmieni się klimat”.

ang więcej w eurekalert

Podobne wpisy

Więcej w Artykuly