Blackout w Szwecji, bo „wyłączyli atom”?

W sieci pojawiły się katastroficzne informacje o sytuacji energetycznej w Szwecji, które zdominowały portale energetyczne. Przykładowo w Energetyka24 pojawił się tekst pt. „Wyłączyli atom, nie mają energii. Blackouty w Szwecji”. W związku z tym, że jest w tym więcej medialnego spinu niż faktów, przedstawiamy krótki fact check.

1. Czy w Szwecji miał miejsce blackout?

Kwalifikuje się to do kategorii ‘miejska legenda’. Informacje dotyczące blackoutu są kreacją polskich mediów. Choć częstotliwość w szwedzkiej sieci energetycznej spadła prawie do krytycznego poziomu 49,8 Hz, nigdy do blackoutu nie doszło, a działania operatora sieci okazały się wystarczające.

2. Czy Szwecja miała niedobory energii elektrycznej?

Przez cały okres 'niedoborów' energii Szwecja pozostała eksporterem netto energii (czyli produkowała więcej prądu niż zużywała). Jak to możliwe? Proste. Główne niedobory prądu nie miały bowiem miejsca w Szwecji, lecz w Finlandii, która importowała ze Szwecji nawet blisko 2 GW mocy.

3. Dlaczego Finlandia ma niedobory mocy?

W dużej mierze dlatego że planowany blok jądrowy Olkiluoto 3 jest opóźniony już 13 lat, więc od dłuższego czasu Finlandia ratuje się importem energii ze Szwecji. W okresie zimowym Finowie zwyczajowo ‘ciągną’ 2-3 GW mocy, żeby zbilansować swoją sieć elektroenergetyczną. Obecnie ok. 20% zużycia prądu w Finlandii pokrywana jest z importu, głównie ze Szwecji. Można wyobrazić sobie podobną sytuację w Polsce, gdzie ‘w oczekiwaniu’ na energię z reaktorów jądrowych nie rozbudujemy wystarczająco szybko alternatywnych źródeł energii, a wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 spowodują zamykanie ekstremalnie drogich w działaniu elektrowni węglowych. Poniekąd już się tak dzieje, co widać w zastoju energetyki wiatrowej lądowej w latach 2017-2020. Będziemy wtedy w coraz większym stopniu polegać na imporcie prądu zza granicy.

4. Czy to znaczy, że w Szwecji nie było problemów z energią elektryczna?

W mediach rzeczywiście wezwano do ograniczenia np. odkurzania i do oszczędzania prądu, a jego ceny w reakcji na wzrost popytu wzrosły. Tu z kolei zadziałały mechanizmy rynkowe, o których zresztą wspomina artykuł w Energetyka 24. W reakcji na wysokie ceny energii niektórzy producenci z branż energochłonnych wstrzymali lub ograniczyli produkcję (ang. demand response). Nie jest to jednak zjawisko samo w sobie złe, bo daje wyraźny sygnał rynkowy biznesowi i społeczeństwu, zachęcający do racjonalnej i efektywnej konsumpcji energii.

5. Ile energii pobrano z Polski?

Maksymalna moc pobrana przez Szwecję z Polski z niedzieli na poniedziałek wynosiła 340 MW (0,34 GW), czyli znacznie mniej niż w tym czasie ze Szwecji importowali Finowie. Łącznie w niedzielę i poniedziałek Szwedzi pobrali w sumie nie więcej niż 1 GWh z Polski. To mniej więcej tyle energii, ile jedna turbina wiatrowa 4 MW generuje w miesiąc. Albo 0,27% średniego dziennego zużycia energii w Szwecji.

Tu warto pamiętać, że Polska na co dzień jest dużym importerem energii elektrycznej ze Szwecji – regularnie czerpiemy aż 600 MW mocy, a biorąc pod uwagę koszty energii chętnie pobieralibyśmy jeszcze więcej. Ograniczeniem jest tu przede wszystkim przepustowość podmorskiego kabla HVDC SwePol o mocy właśnie 600 MW.

6. Czy import energii z Polski to coś niezwykłego?

Bynajmniej. Szwecja często importuje energię z Polski, choć są to wielkości raczej niewielkie. Tym niemniej, przykładowo, w grudniu 2019 roku, czyli przed zamknięciem dwóch bloków elektrowni jądrowych, Szwecja pobrała z Polski ok. 17 GWh energii elektrycznej. Jednak równocześnie w tym czasie eksport energii elektrycznej do Polski był kilkunastokrotnie większy i wyniósł blisko 280 GWh. Per saldo Polska importuje prąd ze Szwecji. W styczniu 2021 r. Szwedzi mieli dodatni bilans energetyczny wobec Polski wynoszący 250 GWh (wszystkie dane za operatora sieci Svenska kraftnät).

7. Czy Szwecję ratowała elektrownia opalana ropą?

W Szwecji nie uruchomiono rezerwowej, opalanej olejem elektrociepłowni Karlshamn, żeby „ratować przeciążony system”. Z zimnej rezerwy włączono ją na minimalną moc (64 MW z 600 MW), żeby postawić ją w tzw. gorącej rezerwie (czyli żeby była w gotowości). Operator sieci po prostu zabezpieczył na wszelki wypadek nadwyżkę dostępnej mocy, gdyby rzeczywiście doszło do pojawienia się takiej potrzeby. W zeszły piątek odstawiono do rezerwy zimnej, bo jej działanie ostatecznie okazało się niepotrzebne.

8. Czy bloki jądrowe w Szwecji zamknięto z przyczyn politycznych?

Zamknięcie bloków w Szwecji miało przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Jak podaje Vattenfall, właściciel elektrowni: "Decyzja o zamknięciu została podjęta ze względów komercyjnych i chociaż cena energii elektrycznej wzrosła od 2015 r., ocenia się, że dalsza eksploatacja żadnego z dwóch reaktorów nie byłaby możliwa zarówno ze względów ekonomicznych, jak i praktycznych."

Informacja o tym, że za zamknięciem reaktorów stoi czynniki ekonomiczne były zresztą szeroko komentowane jeszcze w 2019 r., a także m.in. podczas zamykania bloku Ringhals-1.

9. Jak Szwecja chce zastąpić elektrownie jądrowe?

Szwecja zamierza w najbliższych latach dodawać ok. 5-7 TWh energii wiatrowej rocznie. Do tego wciąż dąży do zwiększenia mocy linii przesyłowych północ-południe. Zwyczajowo północ ma nadpodaż energii, często w stopniu większym niż jest w stanie przesyłać na południe. W przyszłości zapewne dojdą magazyny energii oraz niewielkie rezerwy zimne w wodorze lub metanie syntetycznym, co dodatkowo zabezpieczy sieć przed wahaniami.

Jednak już teraz Szwecja wraz z Norwegią (z którą łączą ją liczne połączenia transgraniczne oraz wspólny obszar rynkowy NordPool) ma olbrzymie magazyny w elektrowniach szczytowo-pompowych, co zapewnia już i tak pokaźne moce rezerwowe dla sieci energetycznej.

10. Czy prąd w Szwecji drożeje?

Rynek prądu w Szwecji jest zliberalizowany i działa w ramach rynku nordycko-bałtyckiego. Między innymi dlatego Szwecja nie mogła powstrzymać eksportu energii do Finlandii, która zwyczajowo miała niedobór energii (zresztą nie było takiej potrzeby). Ceny energii elektrycznej są na bieżąco ustalane w ramach Nord Pool, a ceny konsumenta i dla biznesu na bieżąco reagują na zużycie energii elektryczne. Tak czy inaczej chodzi o to, że chwilowe zwyżki energii nie znaczą, że prąd podrożał w skali roku. Przykładowo w czerwcu 2020 r. ceny prądu przez jakiś czas były 55 razy wyższe w Szwecji niż w Norwegii z powodu niskiej produkcji prądu z elektrowni jądrowych. A średnio rzecz biorąc? W ogólnym rozrachunku prąd w Szwecji w ostatniej dekadzie potaniał.

11. Czy chwilowe wahania cen są czymś złym?

Niekoniecznie. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wyższe ceny, wynikające z gry popytu i podaży, dają wyraźny sygnał rynkowy konsumentom, żeby właśnie teraz ograniczyć zużycie energii i w ten sposób spłaszczyć szczyty zapotrzebowania na energię. W każdym systemie dąży się do tego, aby sterować zużyciem prądu, także w Polsce (patrz taryfy dzienne i nocne czy weekendowe). Skandynawski rynek mocy zorganizowany w ramach Nord Pool to tylko jeden z możliwych systemów, który warto rozważyć, niekoniecznie musi być optymalnym modelem. Tym niemniej w nowym docelowym miksie energetycznym zdominowanym przez OZE (patrz raporty IPCC czy unijny Nowy Zielony Ład) takie aktywne sterowanie popytem staje się szczególnie istotne, a świadomość zmian cen w danych godzinach prowadzi do bardziej rozważnego korzystania z energii zarówno przez firmy i gospodarstwa domowe, a w rezultacie do lepszego dopasowania zużycia prądu do jego produkcji (tzw. human smart grids).

Przemysław Stępień

Konsultacja: Kacper Szulecki

Komentarze

11.02.2021 19:03 Marcin Popkiewicz

@Papa Ohara
Rozumiem, że linkujesz TP dla beki jako przykład portalu z fakenewsami (nie po raz pierwszy zresztą), ale ktoś gorzej poinformowany mógłby pomyśleć, że linkujesz TP jako źródło informacji...
Przemek napisał artykuł właśnie dla sprostowania krążących w sieci fake newsów; w rozszerzonej wersji poszło też na "Wysokie Napięcie" https://wysokienapiecie.pl/35555-blackout-w-szwecji-bo-wylaczyli-atom/

11.02.2021 23:56 Baśka

@Marcin Popkiewicz
To są przejściowe problemy?
Bo zuużycie energi rośnie a sieć przesyłowa chyba w najlepszym stanie nie jest ?
W ogóle chciałam wiedzieć dlaczego pan myśli że można jeszcze powstrzymać globalne ocieplenie ?
Pan serio wierzy że ograniczenie emisji CO2 wszystko zmieni jak dodatnie sprzeżenia zwrotne są wielokrotnie większe mam na myśli emisje metanu CO2 CO, związków siarki i azotu razem wzięte ?
Nie ma pan poczucia że jest już za późno na powstrzymanie globalnego ocieplenia?
Bo jak czytam artykuły tutaj to takie ''dzieje się źle bardzo źle ale kiedyś gdzieś będzie dobrze"
Co ta strona zmieniła przez 12 lat ?

12.02.2021 18:34 Marcin Popkiewicz

@Baśka
Sporo pytań. Zakładam, że masz orientację w temacie (czyli odnośnie klimatu czytałaś np. książkę "Nauka o klimacie")

"W ogóle chciałam wiedzieć dlaczego pan myśli że można jeszcze powstrzymać globalne ocieplenie?"
To zależy, co rozumiesz przez "powstrzymać". Zmiana klimatu będzie znacząca i z poważnymi konsekwencjami, bez dwóch zdań. Ale to, jak poważna będzie, zależy od skali impulsu węglowego, który wprowadzimy do środowiska. |
Jak pewnie wiesz, skala ocieplenia jest z grubsza proporcjonalna do tego ile nowego CO2 wpakujemy do środowiska (500 GtC to mniej więcej 1C ocieplenia)
W mojej opinii 1.5C (o ile nie wdrożymy wielkoskalowych technologii CCS, na co się za bardzo nie zanosi) mamy zagwarantowane.
Zatrzymanie ocieplenia w okolicach 2C jest wykonalne, ale wymaga mobilizacji na skalę wojenną.
W tej chwili (zakładając że zadeklarowane przez kraje NDC zostaną osiągnięte) jesteśmy na trajektorii do +3C do 2100 roku i więcej później.
Scenariusz emisji Biznes-jak-zwykle (przez który rozumiem RCP8.5) dałby 4-5C do 2100 roku i 2-3 razy tyle w dwóch następnych stuleciach.
To co jest istotne, to to, że "powstrzymanie" nie jest zerojedynkowe. Ocieplenie o 1,5C jest mniej problematyczne niż o 2C, to mniej od 4C, to od 6C albo 10C.
Więc tak, powstrzymać można, pytanie na jakim poziomie. To, że będzie źle, jest jasne. Ale to, jak bardzo źle, dopiero się decyduje.

"Pan serio wierzy że ograniczenie emisji CO2 wszystko zmieni jak dodatnie sprzężenia zwrotne są wielokrotnie większe mam na myśli emisje metanu CO2 CO, związków siarki i azotu razem wzięte?"
To nie jest kwestia wiary ale wiedzy. Ponownie zauważę, że to nasz impuls węglowy jest mechanizmem włączającym różne dodatnie sprzężenia zwrotne. Im większy będzie nasz impuls węglowy (czynnik wymuszający zmianę klimatu) tym większa będzie skala sprzężeń zwrotnych.

"Nie ma pan poczucia że jest już za późno na powstrzymanie globalnego ocieplenia? Bo jak czytam artykuły tutaj to takie 'dzieje się źle bardzo źle ale kiedyś gdzieś będzie dobrze"
Tak jak napisałem, na "powstrzymanie" w ogóle, czyli utrzymanie klimatu holocenu jest już za późno. Na ograniczenie skali zmiany i konsekwencji nie jest za późno.

"Co ta strona zmieniła przez 12 lat?"
Sporo pracy w nią włożyłem i też się zastanawiam :)
Nie mam takiej "wody sodowej" w głowie, żeby uważać, że moje działania decydują o trajektorii Świata, to co robię traktuję jako "cegiełkę" do katedry przekierowywania megatrendów na lepsze (jak wolisz - mniej złe) tory.
Zebrało się sporo materiałów, powstały różne narzędzia, książki "Świat na rozdrożu", "Rewolucja energetyczna. Ale po co?" i "Nauka o klimacie" (bez strony ZnR nie powstałaby też strona NoK), zrobiłem z 1000 wykładów.
Osobiście spotkałem dziesiątki ludzi, także decydentów, polityków z różnych partii, ludzi mediów, nauki i biznesmenów, którzy po kontakcie z w/w (wykłady, książki, artykuły, ...) ogarnęli problem pod kątem myślenia systemowego i mocno zmienili światopogląd czy wręcz drogę kariery, biorąc się za czynienie świata lepszym miejscem. Mam wrażenie, że w ten sposób zauważalnie wpłynąłem na zmianę linii w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej kilku partii, mediów, firm i uczelni.
Prowadzenie strony i związane z nią działania wpłynęły też oczywiście na moje życie. Poznałem sporo fantastycznych ludzi i zrobiłem z nimi sporo fajnych projektów - cegiełek do zmian na lepsze.

12.02.2021 23:19 ereandel

@Marcin Popkiewicz
Nie wiem, CO ta strona zmieniła. Ale jestem w stanie powiedzieć KOGO zmieniła. Pana pisarstwo i edukatorstwo sprawiło, że wiele osób przemyślało swoje podejście do świata i zyskało coś cenniejszego niż spokój i dobre samopoczucie. Wiedzę.
W tym wyżej podpisany.

12.02.2021 23:52 Baśka

@Marcin Popkiewicz
Tylko chciałam zauważyć że dodatnie sprzężenia zwrotne już napędzają się same dla siebie.
Cywilizacja przemysłowa była ‘’kołem zamachowym’’ które przestało być potrzebne.
Co z tego że ludzie ograniczą emisję CO2 jak metan wyzwalający się z pod dna Arktyki dołoży się do ocieplenia o większej wartości ?
Dodanie odpowiednika 500 miliardów ton CO2 może nastąpić szybciej niż przewidują prognozy.

Czy liczył pan kiedyś wszystkie dodatnie sprzężenia zwrotne i zestawił je z ludzkimi emisjami?
Wie pan o aerozolach przemysłowych które stale są emitowane do atmosfery i zaniżają wpływ globalnego ocieplenie co najmniej o 2,5 stopnia?
Patrzę na globalne ocieplenie jak na proces na którego zatrzymanie jest za późno bo dodatnie sprzężenia zwrotne już napędzają się same przez siebie.
Globalne ocieplenie można było powstrzymać przed 2006 rokiem.

13.02.2021 5:19 gupol(szukam w OZE)

@"wyższe ceny, wynikające z gry popytu i podaży, dają wyraźny sygnał rynkowy konsumentom, żeby właśnie teraz ograniczyć zużycie energii i w ten sposób spłaszczyć szczyty zapotrzebowania na energię."

bardzo ładnie powiedziane:) choć trochę długo.
kiedyś to się chyba nazywało właśnie blackout. teraz to "sterowanie popytem" ;p.

kurczę myslałem że będą jakies szersze badania i projekty pilotażowe co do funkconowania cywilizacji na OZE a wygląda na to że poprostu idą na "rympał". jak ślepiec w góry.
robimy eksperyment na całym społeczeństwie i zobaczymy co z tego wyjdzie. a nóż widelec sie uda i szwedzi przyzwyczają się do "kontrolowanych balckout`ów" a nawet je polubią. :)

ale to przecież tylko energia elektryczna. na razie o rezygnacji z ropy i gazu nie ma mowy.

13.02.2021 8:50 Mariusz R.

@Marcin Popkiewicz
"Ponownie zauważę, że to nasz impuls węglowy jest mechanizmem włączającym różne dodatnie sprzężenia zwrotne."

W tym względzie muszę zgodzić się z Baśką. Pomijając fakt, że gdyby nie plandemia korony, nasze globalne emisje rok do roku nadal by rosły, to wszystkie zbierane dane wskazują na wejście naszego systemu klimatycznego w wykładniczy zakres przyspieszenia GO.
Czynnikami dodatnich sprzężeń, których nie zdołamy zatrzymać, nawet jeśli jutro ustałyby wszystkie nasze emisje, są (wymienię tylko dwa przesądzające o ociepleniu rzędu kilku do kilkunastu st. C do końca stulecia):
1. Albedo. W wyniku dotychczas wpompowanego CO2 dalsze ogrzewanie się stref polarno-morskich i w ciągu dekady zanik morskiego lodu arktycznego, początkowo na krótko latem, a w kolejnej dekadzie na kilka miesięcy dnia polarnego.
2. Metan. Wolne od lodów wody Oceanu Arktycznego będą pochłaniać gigantyczne ilości energii w ciągu dnia polarnego. Ta kumulowana w głębszych warstwach wody energia doprowadzi ostatecznie, do uwolnienia większości metanu magazynowanego w hydratach na dnie morskim.

Te dwa następujące po sobie zdarzenia, nawet z pominięciem pozostałych stu mniej ważnych dodatnich sprzężeń, już w oczywisty sposób determinują naszą przyszłość, a w zasadzie jej brak.

Ja rozumień, że trudno pogodzić się z taką rzeczywistością, więc Pan próbuje zmieniać świat (i dobrze), a Baśka przygotowuje się na apokalipsę (też spoko).
Każdy wybiera nieco inny sposób na zachowanie równowagi umysłu. Pewnie niewiedza byłaby najprzyjemniejsza, ale ja chyba jednak wolę wiedzieć i spokojnie przyjąć nadchodzącą przyszłość.

13.02.2021 17:08 Baśka

@MariuszR.
Do ‘’apokalipsy’’ jestem gotowa na ostatni guzik tylko pomagam przy powiększaniu zapasu żywności i naboi bo tego nigdy nie będzie za dużo. Nie jest to niezbędne ale dobrze mieć dodatkową zachomikowaną 3 metry pod ziemią beczkę z 10000 naboi do AKM w środku.
Po oczyszczeniu w polerce rotacyjnej i poukładaniu na tackach 20 partii po 500 łusek każda zaczęłam myśleć o głodzie. https://wolnemedia.net/milionom-dzieci-grozi-glod/
(Nie tworzyłam naboi tylko przygotowałam do tego same łuski dla wuja)
Nie żebym była głupio współczująca ale zauważyłam że w miarę pogarszania się sytuacji dochodzi do kryzysu różnych dziedzin życia i on również napędza pogarszania się sytuacji.
@Marcin Popkiewicz
Ponieważ korporacje kupują opinię naukowców masy ludzi zaczynają tworzyć własne teorie według własnego widzimisię. Pół nieszczęścia jak ktoś tworzy własne teorie które jeszcze trzymają się kupy i są prawdziwe jak część antyszczepionkowców. Gorzej jeśli są to idiotyzmy dotyczące płaskiej ziemi lub jeszcze gorzej http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30441&Itemid=63

‘’Jednak o czym prawie nigdy nie mówi się, to fakt, iż CO2 pochodzący ze spalin samochodowych, elektrowni węglowych lub innych źródeł zrealizowanych przez człowieka nie może wznieść się do atmosfery. Dwutlenek węgla nie jest węglem ani sadzą. To niewidzialny, bezwonny gaz niezbędny do fotosyntezy roślin i dla wszystkich form życia na ziemi – w tym nas, ludzi. CO2 ma masę cząsteczkową nieco ponad 44, podczas gdy powietrze (głównie tlen i azot) ma masę cząsteczkową jedynie 29. Ciężar właściwy CO2 jest około 1,5 raza większy niż powietrza. To sugerowałoby, że CO2 z gazów spalinowych pojazdów lub elektrowni nie wznosi się do atmosfery – czyli na wysokość około 12 mil lub więcej nad Ziemię – tworząc ów przerażający efekt cieplarniany.’’

Oczywiste że CO2 i wszystkie inne gazy miesza się po pewnym czasie z atmosferą.
Atmosfera kiedy tylko może jest jednorodną mieszaniną posiadającą właściwości wszystkich jej składników w proporcjonalnym stopniu. Jeśli CO2 stanowi 0,04 % całej atmosfery jej właściwości będą stanowić odpowiednio 0,04% CO2.
Nauka o zmianach klimatu często służy do usprawiedliwiania zbrodni i wyzysku to prawda.
Korporacje oszukujące na zielonej energii.
Więc ludzie tacy jak pan Dakowski jej nie ufają i szukają wymówek na nieistnienie globalnego ocieplenia łącząc to z religijnymi głupotami.
Upadek zaufania do nauki tylko pogłębi degenerację umysłową u większości ludzi.
W jej miejsce pojawią się prawie zawsze błędne doktryny i twierdzenia oparte na widzimisię twórców.

Czy ludzie chcą apokalipsy ? Myślę że tak bo coraz więcej z powodu rozczarowania życiem i cywilizacją tworzącą więcej problemów niż korzyści dla przeciętnego człowieka. Cywilizacją brutalnie tłumiącą instynkty i widzimisię podporządkowanych jednostek. Niezliczone instytucje się maksymalnie wypaczają i degenerują zmieniając się w twory niszczące deklarowane wartości.
Zamiast rzetelnej nauki jest indoktrynacja i manipulacja według widzimisie
Zamiast zdrowia jest wywoływanie chorób dla pieniędzy przez korporacje.
Zamiast wodza dbającego o swoją bandę jest wódz będący największym problemem dla swoich.
Zamiast podatków będących ’’uczciwą zrzutką dla elementarnych potrzeb wspólnych’’ jest gigantyczny wyzysk i oszustwo dla korzyści nielicznych.
Zamiast uczciwej pracy jest zamaskowane perfidne niewolnictwo
Zamiast poprawy życia dzięki technologii jest jego pogorszenie.
Nie trzeba być nawet średnio rozgarniętym by intuicyjnie chcieć końca takiego świata jeśli trzeba się mierzyć codziennie z takimi problemami.
Problemy które powyżej wymieniłam powodują że ludziom się całkowicie obrzydza wszystkie korzyści płynące z cywilizacji przemysłowej(Korzyści których jest coraz mniej).
Obrzydzenie potęgowane jest przez gigantyczne niezrozumienie które wzięło się z masowych gigantycznych oszustw i braku przejrzystości ‘’u wodzów-spekulantów’’

13.02.2021 21:07 wsciekly_kot

@ Panie Marcinie
jeżeli chodzi o mnie to dziękuję za Pańską pracę i uważam ze jest wiele warta, choć praca u podstaw zawsze jest niedoceniana.
Między innymi dzięki tej pracy świadomość potrzeby zmian rośnie. Co z tego wyniknie?
Cóż, to przewidzieć może tylko wróż maciej w czy inny oszołom jackowski.

Zobaczymy, prawda?

14.02.2021 3:09 gupol(szukam w OZE)

@mariusz r.

"Czynnikami dodatnich sprzężeń, których nie zdołamy zatrzymać, nawet jeśli jutro ustałyby wszystkie nasze emisje, są (wymienię tylko dwa przesądzające o ociepleniu rzędu kilku do kilkunastu st. C do końca stulecia):"

no ładnie pięknie ale nie uwzględniłeś jednej rzeczy - lodu.
a tego jak na razie jest jeszcze sporo. zwłaszcza na antarktydzie ale i wokół bieguna pólnocnego go nie brakuje.
gdyby umieścić antarktydę na równiku stopienie jej lądolodu trwałoby kilkaset lat przy okazji mocno schładzając całą strefę międzyzwrotnikową.
właśnie ta masa lodu nie pozwoli temperaturze wzrosnąć zbyt gwałtownie np o te kilkanaście stopni C.
dopiero jak ten lód się stopi może coś się zacznie dziać w rodzaju tej klimatycznej "akopalipsy" ale do tego jeszcze parę stuleci zostało.

14.02.2021 7:23 Mariusz R.

@GUPOL(SZUKAM W OZE)
"gdyby umieścić Antarktydę na równiku stopienie jej lądolodu trwałoby kilkaset lat"

He, he! Czasem dobrze przeliczyć, nim się coś palnie.
Gdyby lód Antarktydy postawionej na równiku mógł absorbować energię dostarczaną przez słońce w 100%, to stopiłby się w czasie krótszym niż miesiąc (ok. 3 tygodnie), ale ze względu na albedo potrwałoby to około roku.

14.02.2021 8:47 Baśka

@Mariusz.R@Gupol
Wzięliście pod uwagę globalne zaciemnienie aerozolami przemysłowymi obniżającymi rzeczywisty wpływ na temperaturę ziemi o około ~2,6 stopnia ?
Po dodaniu do obecnego ocieplenia może to oznaczać błyskawiczny wzrost powyżej progu wymarcia ludzkości. Jeśli globalna sieć łańcuchów dostaw przestanie istnieć to w ciągu 8 tygodni od jej unicestwienia aerozole przemysłowe opadną na ziemię.
Może trochę dłużej bo podczas totalnej anarchii będą szaleć w ogóle niegaszone pożary które spowolnią swoim dymem ‘’ilość aerozoli opadających na ziemię netto’’. Te które zostały wpuszczone do atmosfery przez maszyny przemysłowe będą opadały a pożary będą w jakimś stopniu uzupełniały dymem te straty.

Błyskawiczna strata aerozoli przemysłowych oznacza gwałtowny wzrost docierającego promieniowania słonecznego. To spotęguje wszystkie już przerażające dodatnie sprzężenia zwrotne.Skutki takich wydarzeń są totalnie gwałtowne rozszalałe i nieprzewidywalne.
Podczas wszystkich innych wielkich wymierań nie było takiego ‘’opóźnionego rozgrzania’’
Ziemia rozgrzewała się równomiernie i nieprzerwanie bo aerozole przemysłowe nie ograniczały dostępu do słońca. Wszystkie dodatnie sprzeżęnia zwrotne były w czasie rzeczywistym naraz.

Ja sama nie potrafię wyobrazić sobie reakcji ziemi po ~100 dniach globalnej totalnej anarchii i śmierci +96% ludzkości.
Wtedy na pewno wszystkie aerozole zaburzające wpływ słońca na ziemię by opadły do poziomu nieliczących się aerozoli z ognisk, prymitywnych pieców i improwizowanych elektrowni działających samochodów, motocykli ,agregatów i małych pożarów powodowanych przez krwiożercze bandy. Ilości aerozoli o wpływie niemożliwym globalnie do zmierzenia nie odbiegające od całkowitego braku ludzi.

Większe pożary jak na przykład na Syberii i w Australii zeszłego roku by same wygasły po dopaleniu się tego co mogło się spalić. Wiele budynków by spłonęło doszczętnie i zgasło dopiero jak już zostałyby z nich ognioodporne zgliszcza.
Jaka byłaby reakcja ziemi na tak szybką zmianę ilości promieniowania słonecznego pomnożonego przez gazy cieplarniane i inne dodatnie sprzężenia zwrotne ?

14.02.2021 20:11 Marcin Popkiewicz

@Baśka
No to mam wreszcie "coś nowego". Zazwyczaj muszę wyjaśniać wiedzę o klimacie ludziom bagatelizującym nasz wpływ i konsekwencje zmiany klimatu. U Ciebie jak widzę mam sytuację odwrotną.
To jest kwestia naukowa. Mamy całkiem niezłą wiedzę na temat systemu klimatycznego i na niej bazujmy. Oczywiście, jest jakiś zakres niepewności, ale to co piszesz mocno poza niego wykracza. Sytuacja jest zła, ale nie aż tak jak piszesz.
Nie wiem co mam myśleć o Twoim tekście "Czy wie pan o aerozolach przemysłowych?" Wyobraź sobie, że wiem. A o tym, że "zaniżają wpływ globalnego ocieplenie co najmniej o 2,5 stopnia?" nie wiem, bo jest to sprzeczne z obserwacjami. Jest to raczej 0,5C, może jak "pojechać po bandzie" 1C - więcej być nie może, bo nie zgadzałoby się to z obserwacjami (patrz np. okolice wykresu 4.5.3 na str 269 "Nauki o klimacie" - zakładam, że czytałaś; jak nie, napisz na redakcja@ziemianarozdrozu.pl, masz w prezencie).

"Tylko chciałam zauważyć że dodatnie sprzężenia zwrotne już napędzają się same dla siebie, a cywilizacja przemysłowa była ‘’kołem zamachowym’’ które przestało być potrzebne."
To też nie jest stwierdzenie zgodne z wiedzą naukową. To znaczy w pewnym sensie jest, ale nie w takim, w jakim interpretujesz. Owszem, zainicjowane przez nas dotychczas ocieplenie uruchomiło sprzężenia zwrotne wzmacniające ocieplenie (więcej pary wodnej w atmosferze, emisje węgla z gleb/wiecznej zmarzliny, albedo Arktyki, ...) ale po szybkim zaprzestaniu emisji przez ludzkość klimatu ustabilizuje się na pewnym poziomie - owszem, cieplejszym od holocenu, ale nie będzie to "wilgotna szklarnia"; powiedzmy klimat pliocenu lub miocenu. Dodatnie sprzężenia zwrotne wzmacniają nasz impuls węglowy. Oczywiście, będziesz miała JAKIEŚ emisje np. z tającej wiecznej zmarzliny, ale nasze emisje ze spalania paliw kopalnych nie tylko dołożą się do tego (więc jak będą mniejsze, mniejsza będzie zmiana klimatu) ale też im większe będą, tym silniej zadziałają mechanizmy sprzężeń zwrotnych. To elementarne.

"Globalne ocieplenie można było powstrzymać przed 2006 rokiem."
Z perspektywy celu ograniczenia ocieplenia do 1.5C bez technologii CCS lub kolapsu cywilizacji, pewnie masz rację.
Ale mniej katastrofalne jest ocieplenie o +3C niż +6C, a takie niż +10C. Więc nawet jak na 1,5C jest za późno, to nie znaczy to, że odpuszczenie sobie w ogóle ochrony klimatu jest sensowną opcją. Nie jest.

"Dodanie odpowiednika 500 miliardów ton CO2 może nastąpić szybciej niż przewidują prognozy."
Owszem może. Ale nie musi. Bez wątpienia jest spory zakres niepewności odnośnie tego o czym piszesz. Ale po pierwsze działa to w dwie strony, a TY nie wiesz (JA też nie) a po drugie, skoro "może to nastąpić" to jest to kolejny argument dla wyhamowywania zmiany klimatu a nie opowiadana "i tak mamy przerąbane, co byśmy nie zrobili".
"Niedasizm", który prezentujesz jest samospełniającą się prognozą. Być może "Niedasie" - ale nie wiesz tego na pewno. W historii było wiele sytuacji, kiedy można było powiedzieć, że rzeczywistość "niedasie zmienić". Sprawa abolicjonistów wyglądała na z góry przegraną: niewolnictwo było "od zawsze". Podobnie walka o prawa kobiet czy pracę dzieci. Protesty przeciwko komunie i wielkiemu Związkowi Radzieckiemu też wyglądały na z góry przegraną sprawę.
I wyobraź sobie, że mam pojęcie o interesach korporacji, eksternalizacji kosztów, paradygmacie wzrostu, systemie finansowym, prawie Jevonsa, barierach psychologicznych dla działania, sprzężeniach zwrotnych w systemie klimatycznym itd. Ale widzę też, że świat się budzi do działania. Na ile i na jakim poziomie uda się zatrzymać globalne ocieplenie i z jaką dawką cierpienia, nie wiem. Zróbmy ile się da i zobaczymy co uda się osiągnąć.

Tak jak piszesz za długo zwlekaliśmy żeby powstrzymać globalne ocieplenie (w znaczeniu utrzymania stabilnego klimatu holocenu). Ale przerysowywanie problemów i doomeryzm niczemu dobremu nie służy. Jest to postawa, na którą ostatnio przestawiło się lobby paliw kopalnych (np. Koch Industries) i innych negacjonistów klimatycznych (także wspierające ich media), bo służy to temu samemu - powiedzeniu ludziom "nic nie róbcie". A że kanałem komunikacji nie jest "nie ma żadnego globalnego ocieplenia" lecz "nic się z tym nie da zrobić" (4 i 5 stadium wyparcia https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/najwyzsze-stadium-wyparcia-318) to dla nich bez różnicy
Jedno i drugie bazuje zresztą na przekłamywaniu/wypaczaniu wiedzy naukowej (jak te 2,5C z aerozoli).
Dotychczas moderację na ZnR stosowałem głównie do osób przekłamujących wiedzę naukową z 1-3 stadiów wyparcia. Patrząc na komentarze odnoszę wrażenie, że będzie to potrzebne także dla stadiów 4-5.

A, i jeszcze jedno, to uwaga do wszystkich dryfujących w przerysowany doomeryzm: to, co robicie jest demotywujące dla ludzi chcących zaangażować się w czynienie świata lepszym miejscem. Utrudnia mi też prowadzenie portalu - gdy przychodzi ktoś, kto chce poświęcić własny czas na przygotowanie/przetłumaczenia artykułu, a zamiast "o, ciekawe!" spotyka się z marudzeniem, to odechciewa mu się i dalej nie będzie chciał pomagać.
Mnie też nie bawi towarzystwo osób o destrukcyjnym podejściu do rzeczywistości. Jak czujecie potrzebę podniecania się katastrofą i szykowania sobie bunkrów na zagładę, róbcie to, ale niekoniecznie "pod moim dachem".

15.02.2021 4:38 gupol(szukam w OZE)

@mariusz r

taaa, a świstak siedzi...
może gdybyś jeszcze podgrzewał to wybuchami wszystkich bomb jądrowych świata to może w przyszłym wieku ten lód by zniknął.
get real doomer.

15.02.2021 8:36 Mariusz R.

@GUPOL(SZUKAM W OZE)
Policzyłeś to?
Chyba nie.
Nudzi mi się, to poniżej dołączam uproszczony rachunek (liczby z pamięci, więc się nie czepiaj).

Dane:
1) masa lądolodu Antarktydy - 24 000 000 000 000 000 kg
2) powierzchnia Antarktydy - 12 000 000 000 000 m kwadratowych
3) energia słoneczna 1 kW / 1 m kwadratowy
4) ilość energii potrzebna do stopienia 10 kg lodu to 1 kWh w zaokrągleniu

obliczenie:
1) energia potrzebna do stopienia lodu - 2 400 000 000 000 000 kWh
2) dostępna moc max - 12 000 000 000 000 kW
3) liczba godzin potrzebna do stopienia lodu - 2400/12=200 h przy mocy max
4) liczba dni potrzebna do stopienia lodu przy uśrednionym albedo 90% i 6 godzinach na dobę dostępnej mocy max - 10x200/6=333,[3] dni

Pomijam wpływ ciepła atmosferycznego, ponieważ powierzchnia strefy międzyzwrotnikowej, to ok. 200 mln km kwadratowych, a Antarktydy 12,7 mln km kw. więc równik by nie zamarzł.

Z wyliczeń wynika, że realnie proces topnienia z pewnością potrwałby więcej niż 333 dni, ale nie byłby też z pewnością liczony w setkach lat.

Tyle w temacie "zawijania w sreberka..."

15.02.2021 16:27 Baśka

@Marcin Popkiewicz
Powinnam zacząć od przyczyn swojego światopoglądu dlaczego świat musi utonąć w krwawych ‘’doomerskich’’ konfliktach. Nie są one według mnie tak przerysowane.

1 Podjęcie wystarczających wysiłków do wprowadzenia zmian wywoła otwarty konflikt.
https://krytykapolityczna.pl/kraj/moj-megafon-jest-lepszy-niz-twoj-badz-cicho-albo-trafisz-do-poprawczaka/
Nie muszę panu tłumaczyć jaka by była zadyma jeśli jakaś duża grupa by zaczęła sama z siebie kategorycznie bezwzględnie przerabiać infrastrukturę na OZE ,zamykać elektrownie węglowe i budować jednocześnie elektrownie OZE o tej samej mocy?
To wszystko w skali 8% gospodarki. Zdecydowane szybkie działania na dużą skalę z ‘’wojennym poświęceniem’’ dla diametralnej zmiany w porównaniu do kilku zdań powiedzianych przez megafon.
Jedynym rezultatem by była totalna anarchia lub wojna domowa w której decydującym argumentem obydwu stron konfliktu by brzmiał ‘’ Trzeba ich powstrzymać za wszelką cenę przed niszczeniem naszego status quo’’
2 Konflikt Denialiści klimatyczni kontra Obiektywiści klimatyczni jest w dalszym ciągu nierozstrzygnięty na płaszczyźnie społecznej blokując praktyczne działania. Denialistów klimatycznych podzieliłam na 2 grupy
‘’Denialiści rządowi’’- Politycy powiązani z korporacjami dla których proponowane przez pana zmiany to
‘’zło wcielone odbierające zyski’’.
‘’Denialiści antyrządowi ’’-Różnego rodzaju aktywiści i ludzie opowiadający się po ich stronie
Traktujący globalne ocieplenia jak oszustwo rządu żeby zdławić ich wolności osobiste.
Często patrzą przez pryzmat znienawidzonych barw i symboli danego zrzeszenia politycznego lub teorie spiskowe często idiotyczne i niespójne.

3 Gigantyczny upadek autorytetów i instytucji naukowych ze względu na korupcję.
Słyszał pan pewnie o naukowcach opowiadających się za jakąś teorią tylko dlatego że dostają za to pieniądze od korporacji. To zjawisko powoduje wzrost nieufności (nawet wrogości) do nauki jako w ogóle. Ponieważ środowisko naturalne nie znosi próżni koncesjonowane autorytety naukowe zastępują ludzie z własnymi teoriami i widzimisię ‘’często wyjątkowo głupim’’
https://www.youtube.com/watch?v=EqUZOpBYty0 bunt dla samego buntu.
‘’Na złość głupim lewakom będę palić węglem aż się będzie kurzyło do samego nieba’’
Zamiast obiektywnej metody naukowej zaczynają dominować dogmaty według widzimisię ich twórcy i jego zwolenników również często bardzo głupie.

4 Za każdym razem kiedy na dworze robi się zimniej lub dojdzie do odskoczenia temperatur od normy w dół denialiści klimatyczni przystępują do zmasowanego (bardzo skutecznego) kontrataku i zachęcają ludzi do opowiedzenia się po ich stronie. Demokracja to rządy większości a nastroje społecznego mogą się zmieniać jak w kalejdoskopie. Wystarczy że spadnie choć odrobinka śniegu i denialiści mnóstwo ludzi zasila szeregi denialistów z bardzo różną wiernością bo wielu ludzi jest oportunistami.

5 O wiele za często kontratak denialistów klimatycznych więcej działań zaprzepaszcza niż jest tworzone przez klimatycznych obiektywistów. Denialiści mają lepszy stosunek zysków do strat.

6 ‘’Przegrana jest źródłem kolejnej przegranej jeśli nie zostaną przezwyciężone jej przyczyny i zregenerowane straty’’ Każda przegrana wojna rozpoczyna się od serii przegranych bitew. Serię przegranych bitew rozpoczęli ‘’klimatyczni obiektywiści’’
Obawiam się że denialiści klimatyczni zbyt wiele razy wygrali pod rząd. Nawet jeśli od teraz wyłącznie klimatyczni obiektywiści by mieli odnosić nieprzerwaną serię zwycięstw może być za późno na uzyskanie tych 51% poparcia i rozpoczęcie działań będących prawidłową odpowiedzią w stosunku do skali problemu.

7 Błyskawiczny wzrost podziałów, konfliktów i napięć pomiędzy grupami należącymi do różnych cywilizacyjnych kręgów kulturowych, grup etnicznych i społecznych i wreszcie band z których każda ma swojego wodza z widzimiesie odpowiadającym jej członkom. Przyczyną konfliktu są wzajemnie wykluczające się wartości których próba pogodzenia ze sobą w jednym miejscu i czasie skończy się konfliktem. Otwarty bezpardonowy konflikt jest traktowany coraz częściej jak ‘’lekarstwo’’ .Całkiem słusznie ponieważ bezpardonowy konflikt powoduje wytworzenie się wewnętrznej spójności walczących w nim stron. Skutkiem ubocznym jest niszczenie lub podporządkowanie stron przegranych.

8 Przyzwyczajenie ludzi do ciągłego dobrobytu 24/365 tworzonego przez paliwa kopalne. Odnawialne źródła energii nie licząc geotermii i wody są wyjątkowo sezonowe a opracowanie systemu magazynowania energii wymaga gigantycznych poświęceń i przebudowy infrastruktury która jest dostosowana pod paliwa kopalne. Infrastruktura nie może być budowana etapami. Nie można najpierw zbudować przepompowni wody ,oczyszczalni ścieków i odłożyć na później budowę rurociągów pomiędzy nimi i odbiorcami. Infrastruktura wymaga gigantycznego poświęcenia naraz jednocześnie. Co spotyka się proporcjonalnym sprzeciwem większości ludzi.

9 Instalowanie OZE jest niemożliwe do pogodzenia z za wszelką cenę bronionym systemem
Właściwy klient, czas, miejsce, produkt, ilość, stan, cena reguły 7W.
OZE nie można go pogodzić z tak ciasnym i kategorycznym systemem wyliczonym na już na teraz.
OZE lub system 7W tylko jeden może istnieć jednocześnie.

10 Emisje CO2 i innych gazów cieplarnianych rosną pomimo wykładniczego wzrostu zainstalowanej mocy w OZE. Zauważyłam że ich wzrost jest w wielu krajach ‘’poboczną zachciankową atrakcją’’ bardziej niż realnym zdecydowanym działaniem rozłożonym na raty połączonym z magazynowaniem energii na czas zaniechania produkcji. Nie ma na ogół zdecydowania w 2020 trzeba uruchomić X wiatraków X paneli słonecznych X magazynów energii. Są tylko spontaniczne zrywy w stosunku do całego kraju.

To są przeszkody niemożliwe do przezwyciężenia z środkami jakimi teraz dysponują wszyscy obiektywiści klimatyczni gotowi do poświęceń dla organizowania wszystkiego pod OZE.
Ma pan i pańscy zwolennicy siłę by pójść na regularną wojnę przeciwko wszystkim opornym ludziom do zmian ? Jak pan sobie wyobraża namówienie ludzi do tak radykalnych niekorzystnych z ich perspektywy zmian inaczej niż wojną?
Ludzie domagający się zamknięcia elektrowni węglowej gromadząc się bezpośrednio pod nią by byli traktowani jak terroryści których trzeba zniszczyć wszystkimi możliwymi środkami.

15.02.2021 19:45 SERB

@BAŚKA bez żadnych wątpliwości w twój dekalog jest prawdziwy. Bliżej mi chyba do twojego zdania o możliwościach działania niż z całym szacunkiem za ogrom wiedzy do pana profesora.
Nic się nie zmieni na lepsze przy takim zaczepnym podejściu rządu do pokojowego strajku klimatycznego. Kto się łudzi że bez pokonania przeszkód które wymieniłaś można zainstalować więcej mocy w oze jest nieuleczalnie głupi.
Rząd patrzy na klimat w perspektywie kar pieniężnych za emisję gazów cieplarnianych narzuconych przez Brukselę które musi zapłacić teraz. Co się naprawdę stanie z tymi pieniędzmi nie wiem nic.
Działania na rzecz klimatu są upolitycznione a także wykrzywione przez perspektywy wszelakich stronnictw.
@MARCIN POPKIEWICZ to co dla pana to bezsprzeczne fakty dla innych ludzi jest rzeczą względną dla własnego interesu politycznego i finansowego.Zbyt wielu aparatczyków będzie bronić się wszystkimi siłami przed wprowadzeniem zmian na których stracą teraz.
Transformacja to dla nich straty na które nie mogą sobie pozwolić.
Historia traktowania Kacpra Lubiewskiego przez sądy i policje osobiście mnie pozbawia każdego powodu do optymizmu że coś się zmieni na lepsze w spojrzeniu ludzi mających decydujący wpływ.
Przyszedł rozkaz z góry żeby stłamsić grupę niewygodnych aktywistów to trzeba go wykonać.

15.02.2021 22:37 Marcin Popkiewicz

@Baśka
Widzę, że masz duuużo czasu na pisanie. Pokrótce odniosę się do tego, co piszesz.

ad 1. Piszesz: "Nie muszę panu tłumaczyć jaka by była zadyma jeśli jakaś duża grupa by zaczęła sama z siebie kategorycznie bezwzględnie przerabiać infrastrukturę na OZE, zamykać elektrownie węglowe i budować jednocześnie elektrownie OZE o tej samej mocy?"
Mieszkając w "Węglandii", kraju blokującym kreatywną destrukcję starej energetyki węglowej, mamy bardzo zbiasowany in minus obraz rzeczywistości. W wielu miejscach na świecie decyzję o której piszesz podjęto. I jest tych miejsc coraz więcej. Trend odchodzenia od paliw kopalnych, w szczególności do wytwarzani prądu, szybko przyspiesza - postęp techniczny w alternatywach, otoczenie regulacyjne, nastawienie biznesu i sporo innych czynników szybko go nasilają. Polski rząd samobójczo broni skansenu.

Piszesz: "Jedynym rezultatem by była totalna anarchia lub wojna domowa w której decydującym argumentem obydwu stron konfliktu by brzmiał ‘’ Trzeba ich powstrzymać za wszelką cenę przed niszczeniem naszego status quo’"
Jeśli masz na myśli "zgaszenie światła" to jak najbardziej. Tyle że już widać, że można to zrobić, poprawiając wręcz jakość życia.
Pokrótce opowiadam o tym w https://www.youtube.com/watch?v=9P51LkAtwyk&t=3890

ad 2. Piszesz "Konflikt Denialiści klimatyczni kontra Obiektywiści klimatyczni jest w dalszym ciągu nierozstrzygnięty na płaszczyźnie społecznej blokując praktyczne działania."
Zajmuję się tematem o kilkunastu lat. I widzę głęboką zmianę. Denialiści klimatyczni są w odwrocie, a właściwie to są rozbici i rozpraszają się w rejteradzie. Stąd, jak pisałem, lobbyści paliw kopalnych przekierowują swój PR na "inaktywizm", mówienie, że "i tak nic się nie da zrobić; paliwa kopalne są niezastąpione itp. itd." Proszę, nie lej wody na ich młyn.

ad 3. Piszesz "wzrost nieufności (nawet wrogości) do nauki jako w ogóle." Metoda naukowa jest najskuteczniejszym sposobem poznawania świata jaki wypracowała Ludzkość. Staram się dorzucać cegiełkę do tego, żebyśmy działali w oparciu o wiedzę a nie fake newsy, i Was też o to proszę :)
Piszesz cytat "’Na złość głupim lewakom będę palić węglem aż się będzie kurzyło do samego nieba’"
Widma absorpcyjno emisyjne gazów w atmosferze i inne prawa fizyki nie są lewackie czy prawackie. Prowadźmy dyskusję wychodząc z najlepszej dostępnej wiedzy naukowej. Każdy ma prawo do własnej opinii, ale nie do własnych faktów - to jak chcemy podejść do ochrony klimatu (np. regulacje czy rynek, swoboda jednostki vs. dobro wspólne) można dyskutować z różnych perspektyw, ale bądźmy racjonalni pliz. Tak, wiem, że nie wszyscy są, ale odnośnie zmiany klimatu mainstreamowa narracja też się zmienia z "niedasie" raptem kilka lat temu do konsensusu, że należy zaprzestać emisji.

ad. 4 Piszesz "Za każdym razem kiedy na dworze robi się zimniej lub dojdzie do odskoczenia temperatur od normy w dół denialiści klimatyczni przystępują do zmasowanego (bardzo skutecznego) kontrataku i zachęcają ludzi do opowiedzenia się po ich stronie."
Ten "kontratak" wcale nie jest skuteczny, a tegoroczne kontrataki z tymi sprzed dekady są żałosne. Naprawdę wiele zmienia się na lepsze, także w mediach.

ad. 5 Piszesz "O wiele za często kontratak denialistów klimatycznych więcej działań zaprzepaszcza niż jest tworzone przez klimatycznych obiektywistów. Denialiści mają lepszy stosunek zysków do strat."
Jak mawiają zanim prawda nałoży buty, kłamstwo obiegnie pół świata. Jak w artykułach na "Nauka o klimacie" komentuję pojawiające się w mediach i u polityków bzdury klimatyczne, faktycznie wyjaśnienie jednego akapitu bredni wymaga całej strony wyjaśnienia. Ale widzę, że wygrywamy tą walkę.

ad. 6 Piszesz: "Obawiam się że denialiści klimatyczni zbyt wiele razy wygrali pod rząd. Nawet jeśli od teraz wyłącznie klimatyczni obiektywiści by mieli odnosić nieprzerwaną serię zwycięstw może być za późno na uzyskanie tych 51% poparcia i rozpoczęcie działań będących prawidłową odpowiedzią w stosunku do skali problemu."
Nie potrzebujemy 51% poparcia. Przysłowiowych "dresów" nie przekonasz i nie trzeba ich przekonywać, bo to nie oni decydują. Oczywiście sytuacja postrzegana z perspektywy "Węglandii" wygląda na "do d...", ale, abstrahując od polityki UE w której węgla nie da się utrzymać (ceny uprawnień rzędu 40 EUR/tCO2 https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer/ to dzwon pogrzebowy dla węgla) tu też się zmienia na lepsze. Pamietam, jakie brednie jeszcze kilka lat temu wypisywały media i widzę, jak zmienił się przekaz. Mieliśmy Szyszkę i Tchórzewskiego, teraz są Kurtyka i Zyska. Stare wciąż się trzyma, ale jest w odwrocie i trzeba ten trend przyspieszać. Robię to jak mogę. Robi to wielu młodych ludzi z XR, MSK, ale też z UW i UJ oraz wielkich biznesów domagając się zmian (serio, znam osobiście). Ciebie też o to proszę.

ad. 7. Piszesz "wzrost podziałów, konfliktów i napięć pomiędzy grupami należącymi do różnych cywilizacyjnych kręgów kulturowych, grup etnicznych i społecznych i wreszcie band z których każda ma swojego wodza z widzimiesie odpowiadającym jej członkom. Przyczyną konfliktu są wzajemnie wykluczające się wartości których próba pogodzenia ze sobą w jednym miejscu i czasie skończy się konfliktem. Otwarty bezpardonowy konflikt jest traktowany coraz częściej jak ‘’lekarstwo’’ .Całkiem słusznie ponieważ bezpardonowy konflikt powoduje wytworzenie się wewnętrznej spójności walczących w nim stron. Skutkiem ubocznym jest niszczenie lub podporządkowanie stron przegranych."
To niestety nic nowego. Tak było i w Starożytności i w Średniowieczu i w "Europie ojczyzny" przed I i II WŚ, i podczas Zimnej Wojny. Tym bardziej powinniśmy cenić to, że żyjemy w rejonie świata, który tak dostał w dupę podczas Wojen Światowych, że doszedł do wniosków, że zamiast wciąż się rzucać sobie do gardeł, na czym wszyscy tracą, zacząć współpracować i się dogadywać. Wojny i konflikty są horrorem dla społeczeństw. Ryzyka związane z dynamiką, o której piszesz są jak najbardziej realne, ale to tylko powód do tego, żeby im przeciwdziałać. Prawa człowieka zawsze są zagrożone przez ludzi chcących sobie podporządkować innych. Ich utrzymanie to ciągła walka i wszyscy w niej uczestniczymy.

ad. 8. "Przyzwyczajenie ludzi do ciągłego dobrobytu 24/365 tworzonego przez paliwa kopalne. Odnawialne źródła energii nie licząc geotermii i wody są wyjątkowo sezonowe a opracowanie systemu magazynowania energii wymaga gigantycznych poświęceń i przebudowy infrastruktury która jest dostosowana pod paliwa kopalne."
To jest do zrobienia bez spadku jakości życia. Jak widziałaś link z pkt. 1. to wiesz co mam na myśli.
"Infrastruktura nie może być budowana etapami. Nie można najpierw zbudować przepompowni wody ,oczyszczalni ścieków i odłożyć na później budowę rurociągów pomiędzy nimi i odbiorcami. Infrastruktura wymaga gigantycznego poświęcenia naraz jednocześnie. Co spotyka się proporcjonalnym sprzeciwem większości ludzi."
To co piszesz to zupełnie jak z budową wodociągów i kanalizacji w już stojącym mieście, np. w Warszawie. Były dokładnie takie same argumenty, że nie da się. A dało się. Więc owszem, to dużo pracy i nie jest to banalne, ale wyciąganie wniosków, że "niedasie" jest nieuprawnione. Jest wiele (sam widziałem dziesiątki) opracowań pokazujących (z liczbami i bilansowaniem), że da się. Zamiast więc narzekać, że "niedasie" podejmijmy wysiłek i zobaczmy czy się uda. Bo marudzenie z góry że "na pewno się nie uda" jest destrukcyjną samospełniającą się przepowiednią. Sorry, z takimi typami mi nie po drodze :)

ad. 9. Piszesz "Instalowanie OZE jest niemożliwe do pogodzenia z za wszelką cenę bronionym systemem. Właściwy klient, czas, miejsce, produkt, ilość, stan, cena reguły 7W. OZE nie można go pogodzić z tak ciasnym i kategorycznym systemem wyliczonym na już na teraz.
OZE lub system 7W tylko jeden może istnieć jednocześnie."
No patrz, jak to dobrze, że UE, administracja Bidena, Chińczycy i stada ekspertów od energii tego nie wiedzą :)

ad. 10 Piszesz "Emisje CO2 i innych gazów cieplarnianych rosną pomimo wykładniczego wzrostu zainstalowanej mocy w OZE."
Z dobrych wiadomości: w ostatnich latach (i to nawet bez koronakryzysu) ten wzrost mocno spowolnił.
"Zauważyłam że ich wzrost jest w wielu krajach ‘’poboczną zachciankową atrakcją’’ bardziej niż realnym zdecydowanym działaniem rozłożonym na raty połączonym z magazynowaniem energii na czas zaniechania produkcji. Nie ma na ogół zdecydowania w 2020 trzeba uruchomić X wiatraków X paneli słonecznych X magazynów energii. Są tylko spontaniczne zrywy w stosunku do całego kraju."
A w wielu krajach jest dobrze przemyślaną polityką: oczywiście budowane jest coś nowego, więc jest proces uczenia się, pilotaży, także popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków oraz dostosowań legislacji do sytuacji. W piątek podlinkowałem w prasówce m.in. https://energypost.eu/germanys-renewable-energy-act-2021-how-to-implement-the-fine-policy-detail-of-emissions-reduction-targets/
I byłbym bardzo szczęśliwy, jakby Polska też tak miała.

Piszesz: "To są przeszkody niemożliwe do przezwyciężenia z środkami jakimi teraz dysponują wszyscy obiektywiści klimatyczni gotowi do poświęceń dla organizowania wszystkiego pod OZE. Ma pan i pańscy zwolennicy siłę by pójść na regularną wojnę przeciwko wszystkim opornym ludziom do zmian ? Jak pan sobie wyobraża namówienie ludzi do tak radykalnych niekorzystnych z ich perspektywy zmian inaczej niż wojną? Ludzie domagający się zamknięcia elektrowni węglowej gromadząc się bezpośrednio pod nią by byli traktowani jak terroryści których trzeba zniszczyć wszystkimi możliwymi środkami."
A, to już Twoja interpretacja. Kilkanaście lat temu, jak zaczynałem działać w temacie, patrzyłem na to podobnie. Jednak widzę jak wiele się zmienia, także na najwyższych szczeblach; jak zmienia się polityka UE, jak administracja Trumpa jest zastępowana przez administrację Bidena (z celem dekarbonizacji elektryczności do 2035 i gospodarki do 2050), jak Chiny ustalają cel neutralności węglowej do 2060, jak zmienia się know-how i wola społeczna; wreszcie, jak rządy świata zaczynają wypuszczać dokumenty takie jak https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review (polecam wersję 100-stronicową).

Bez dwóch zdań wyzwanie jest wielkie a barier dużo. Dotychczas największym problemem byli negujący problem. Ci, między innymi dzięki działaniom osób takich jak ja, są w odwrocie. Teraz, jak już ludzie zaczynają sobie uświadamiać, w jak paskudnym bagnie jesteśmy (bo jesteśmy), pojawiają się głosy "niedasistów" (4 i 5 stadium negacji). Ich wpływ jest podobnie niekonstruktywny.

16.02.2021 0:22 ereandel

Panie Marcinie,
Tak krótko wtrącę się w tą ciekawą dyskusję (ale już mogę przewidzieć, jaki będzie jej finał), bo poruszył Pan interesujący temat.
"Ale przerysowywanie problemów i doomeryzm niczemu dobremu nie służy. Jest to postawa, na którą ostatnio przestawiło się lobby paliw kopalnych (np. Koch Industries) i innych negacjonistów klimatycznych (także wspierające ich media), bo służy to temu samemu - powiedzeniu ludziom "nic nie róbcie"."
To zjawisko wpisuje się w zdecydowanie szerszy ogólnoświatowy trend, który określiłbym jako "postmodernizacja prawicy". Nic dziwnego - skoro tradycyjne konserwatywne wartości upadły, a te nowe "lewackie" apriorycznie odrzucamy (rzecz jasna na podstawie tych pierwszych, co samo w sobie stanowi zabawny paradoks logiczny), to jedyną opcją jest obstawić "koniec świata" i wypatrywać radośnie oznak nadchodzącej apokalipsy. Jednocześnie samemu wesoło dorzucając cegiełki pod jej budowę.
To z jednej strony bardzo wygodne, bo nie trzeba się zmieniać i dostosowywać do nowych warunków, z drugiej - daje nową siłę do działań, nawet tak irracjonalnych jak budowa własnych, amatorskich schronów na środku największej niziny Europy, która nie posiada naturalnych ograniczeń terenu.

"Widzę, że masz duuużo czasu na pisanie."
Te wykwity mają nawet swoją nazwę. Mantyzm.

16.02.2021 4:53 gupol(szukam w OZE)

@mariusz r.

"Gdyby lód Antarktydy postawionej na równiku mógł absorbować energię dostarczaną przez słońce w 100%, to stopiłby się w czasie krótszym niż miesiąc (ok. 3 tygodnie), ale ze względu na albedo potrwałoby to około roku"

hehe no przyznam że twoje obliczenia zaiste są brawurowe. nie jeden świstak mógłby się od ciebie uczyć.

idąc "tropem" twoich obliczeń zmieńmy wartość jednego parametru :

energia słoneczna 1 kW / 1 m kwadratowy , w okolicach koła podbiegunowego - około 0.5 kW/ m2.

wtedy wg twoich obliczeń wynika że lód antarktydy NIE ruszonej ze swojego miejsca stopiłby się w czasie krótszym niż 2 miesiące (ok 6 tygodni).
ale ze względu na albedo potrwało by to około 2 lat.

nie chcę się czepiać ale to najwieksza bzdura jaką kiedykolwiek czytałem ;p.
cały lądolód antarktydy już od dawna powinien nie istnieć.
masz jeszcze jakieś podobne obliczenia? heh.

16.02.2021 8:39 Mariusz R.

@GUPOL(SZUKAM W OZE)
Zmieniasz temat.
To Ty napisałeś, że Antarktyda postawiona na równiku topiłaby się kilkaset lat, więc wykazałem Ci, że nie masz racji.

Teraz próbujesz odwrócić kota ogonem i wmawiasz mi, że wg mojego wyliczenia Południowa Czapa Polarna powinna zniknąć, jakby położenie tego obszaru nie miało znaczenia.

To, że przez miesiąc z kawałkiem Biegun Południowy otrzymuje nieco więcej energii od Słońca niż Równik nie oznacza, że bilans energii pozostałych miesięcy jest bez znaczenia, więc przestań się upierać i przyznaj, że ze swoim pomysłem przestrzeliłeś!

16.02.2021 8:45 Mariusz R.

@GUPOL(SZUKAM W OZE)
Twój argument można odnieść do sytuacji postawienia przed domem w styczniu, w pełnym słońcu kawałka lodu przy minus 10 st. C i drugiego za szybą w domu przy + 20 st. C. - energia ze słońca niby ta sama, a efekt i okoliczności jakby inne.

16.02.2021 17:49 Baśka

@Marcin Popkiewicz @Serb @Ereandel
Dużo czasu wolnego mam od kiedy jestem uziemiona na zdalnym nauczaniu. Pisałam zawsze z prędkością 450 znaków na minutę i poszło mi dość szybko. Panie Marcinie patrzy pan na problem na problem z perspektywy obiektywnie prawdziwych faktów naukowych.
Nie chodzi tylko o udzielenie prawidłowej odpowiedzi tylko u udzielenie jej zanim będzie za późno. Jeśli ludzie by zaczęli reagować intensywnie z wojennym poświęceniem 35 lat temu przestawiając 7 % globalnej gospodarki na OZE każdego roku ludzkość by się ''wyrobiła'' i wzrost temperatury by został trwale powstrzymany.
Obawiam się że ludzie mają opóźnienie którego nie nadrobią.

Ja patrzę na problem z perspektywy ludzkiego światopoglądu i widzimisie które w gigantycznej większości ma za nic metody naukowe na przykład rosnąca liczba płaskoziemców. To co ma być wspólne dla wszystkich musi być dostosowane do tych najmniej zdolnych pod konkretnym względem.
Żeby istniała rozmowa pomiędzy jakimiś stronami, narodami,grupami lub osobnymi ludźmi jej poziom musi być dostosowany do najmniej rozwiniętego uczestnika.
Problem zaczyna się wtedy kiedy trzeba przekonać do siebie ludzi którzy nie są w stanie zrozumieć o co panu chodzi lub się ich ‘’jakoś pozbyć’’ Najkrócej jak można chodzi o klasyfikację sposobów zorganizowania każdej dziedziny życia w tym nauki o klimacie.

‘’Wyższość danej cywilizacji nie przejawia się w jej zaawansowaniu technologicznym, przewadze militarnej i potędze intelektualnej, lecz tym, ile dana metoda wymaga od tych, którzy się nią posługują  W walce cywilizacji decyduje stosunek wysiłków, podejmowanych z obu stron. Rywalizacja postępuje zarówno drogą pokojową, jak i zbrojną. W niższości żyje się łatwiej, stąd jest bardziej atrakcyjna dla wielu osób.W przypadku braku aktywnej walki ostatecznie wygrywa cywilizacja wymagająca mniej poświęceń i zobowiązań moralnych ’’

Jak to się ma do denializmu klimatycznego i zmieniania podejścia ludzi ?
Denializm klimatyczny dysponuje gigantyczną nadnaturalną przewagą nad obiektywnością klimatyczną moją ,pana i każdej innej rozgarniętej osoby pod względem atrakcyjności.Denializm klimatyczny w większości nie potrzebuje nawet świadomości jego istnienia i żadnego działania w celu jego udowodnienia. Wystarczy bierność i bezmyślna konsumpcja. W 2020 roku emisja CO2 spadła o zaledwie 7% tylko dlatego że ludzie zastosowali się do obostrzeń.
Prawa człowieka są łamane w większej części krajów które nic lub prawie nic sobie z nich nie robią.
Brazylia,Chiny,Indie,Emiraty Arabskie od wielu lat mają to gdzieś. Prawa człowieka są dla wielu państw poza kręgiem cywilizacji łacińskiej zwykłym bzdetem i oznaką słabości. Konflikty zawsze będą. Nie zawsze wygrywają ludzie bardziej rozgarnięci. Dlaczego starożytny Rzym przegrał z krwiożerczymi barbarzyńcami ?
Przewagą barbarzyństwa jest prostota i brak wątpliwości które są produktem cywilizacji. Cywilizacja w której zasięgu wpływów jesteśmy nie radzi sobie z wątpliwościami w prawie każdej dziedzinie zwłaszcza etycznej.

16.02.2021 19:33 ereandel

@Baśka
"Ja patrzę na problem z perspektywy ludzkiego światopoglądu i widzimisie które w gigantycznej większości ma za nic metody naukowe na przykład rosnąca liczba płaskoziemców. "
A może jakiś dowód liczbowy, droga Pani?
"Problem zaczyna się wtedy kiedy trzeba przekonać do siebie ludzi którzy nie są w stanie zrozumieć o co panu chodzi lub się ich ‘’jakoś pozbyć’’ Najkrócej jak można chodzi o klasyfikację sposobów zorganizowania każdej dziedziny życia w tym nauki o klimacie."
Ja tam nie wiem, może pan Marcin mnie poprawi (wszak ma w tej dziedzinie większe doświadczenie), ale jedynym problemem wydają mi się raczej ci, którzy NIE CHCĄ zrozumieć, nie ci, którzy szczerze chcą, a nie mogą.

"Dlaczego starożytny Rzym przegrał z krwiożerczymi barbarzyńcami ?"
Niektórzy, jak pewnie wiesz, widzą tu przykład na przedkopalny kolaps cywilizacji opartej na eksploatacji zasobów naturalnych.
Ale stanowczo sprzeciwiam się traktowaniu "barbarzyńców" jako krwiożerczych prymitywów. Tacy Goci, na przykład, na tyle długo żyli w orbicie wpływów kulturowych Cesarstwa, że wjazd Teodoryka do Rzymu przybysz spoza Miasta mógłby wziąć za powrót cesarza.
Jakimi piszesz literami? Rzymskimi, czy pismem, w którym Wulfila sporządził biblię gocką? Jaką religię wyznaje większa część populacji naszego kraju? Raczej nie arianizm, prawda? Prawdę mówiąc ostatnimi czasy nie spotkałem też wielu wojowników polujących w lasach i trzymających abstynencję seksualną do 20 roku życia (jak to opisywał Juliusz Cezar). To wszystko pokazuje, że największym długofalowym osiągnięciem Cesarstwa jest potężny wpływ kulturowy na ludy żyjące daleko poza jego historycznymi granicami.

16.02.2021 19:42 Marcin Popkiewicz

@Baśka
Napisałaś "Wystarczy bierność i bezmyślna konsumpcja".
Prawda. Sam też wielokrotnie powtarzałem, że zmiana klimatu ma potencjał zagłady jak wojna jądrowa, z taką różnicą, że dla odpalenia rakiet "coś musiało pójść nie tak" a dla katastrofy klimatycznej wystarczy, że będziemy żyć jak co dzień.

Napisałaś: "Przewagą barbarzyństwa jest prostota i brak wątpliwości które są produktem cywilizacji."
Z tego punktu widzenia nicość jest jeszcze prostsza. Mało ciekawa sytuacja.

Napisałaś "Konflikty zawsze będą. Nie zawsze wygrywają ludzie bardziej rozgarnięci"
A jaki morał z tego co piszesz? W zasadzie prosty: Świat jest złożony, skomplikowany, działają w nim różne siły i wychodzi... różnie, w różnych miejscach i czasie. Tak jest też z prawami człowieka, o których wspominasz.

Żeby nie przedłużać: jedyną stałą rzeczą są zmiany. Co wyjdzie z obecnego zamieszania, nie wiem. Ty też nie wiesz. Możemy szacować takie czy inne prawdopodobieństwa różnych scenariuszy. Na mojej liście scenariusz "złożenia się cywilizacji" też jest, ale nie jest jedyny. Wspomniałaś o prawach człowieka w Chinach - jest też scenariusz orwellowski, realizowany przez Chiny w oparciu o zaawansowane technologie, stałe śledzenie jednostek i system kredytu społecznego. Są też bardziej pozytywnie scenariusze.

Siedzenie i rozpatrywanie najczarniejszych scenariuszy jako nieuniknionych jest destruktywne zarówno dla Twojej psychiki jak i trajektorii zmian społecznych. Działania każdego z nas są drobnym wektorem siły przyłożonej do bezwładnej rzeczywistości. Wiele takich spójnie działających wektorków potrafi zmieniać Świat (wspomniałem o zniesieniu niewolnictwa, prawach kobiet czy 'zwijaniu' ZSRR). Bądź siłą kształtującą Świat na lepsze :) Ze swojej strony mogę powiedzieć, że często udaje się zrobić coś dobrego, z fajnymi ludźmi zmienić na lepsze jakiś fragment rzeczywistości i promieniuje to dalej. Prawie codziennie udaje się dołożyć do tego jakąś cegiełkę. Dziś na przyklad dowiedziałem się, że coś, co skatalizowałem, zmieniło się w duży program badawczo-wdrożeniowy transformacji energetycznej.
A więc Baśka, rusz 4litery, przestać narzekać, zgadaj się z ludźmi z XR, MSK czy z kim tam byś chciała i działaj :)

16.02.2021 23:02 Baśka

@Marcin Popkiewicz
Co to zmieni jeśli osób nie przykładających do tego znaczenia wciąż jest za procentowo za dużo?
Wiatrak o mocy 5 Kw z magazynowaniem energii na działce pod porządnie zaizolowanym domem praktycznie nieogrzewanym ( 10-11C rodzinka lubi chłód) wystarczy? Używam rowera od podstawówki gdzie tylko można. Jeździłabym dalej do znienawidzonego liceum jeśli nie byłoby tych idiotycznych obostrzeń. Żywność w ~30% produkowana na działce reszta uzupełniana z lokalnego sklepu. Z niezmiennej sympatii rodzinki do mięsa co tydzień tato wyciąga kurę lub koguta z kurnika żebym mogła dokonać morderstwa maczetą. (W sobotę zamordowałam 250 zainteresowaną która strasznie się stawiała). Wszystkie śmieci są sortowane i do recyklingu. Woda czerpana ze studni dzielonej z sąsiadem.Mam ślad węglowy 3,9 tony.
Nic więcej nigdy nie będę robić bo nie jestem męczennicą która zamierza umartwiać się jedzeniem orzeszków na włosienicy jeśli nie musi.

Wierzę w apokaliptyczne scenariusze totalnej anarchii i śmierci ponad 99% ludzkości przez masowe zabijanie się o ograniczone zasoby ponieważ pomimo tego że od lat ‘’dbam o środowisko’’ jak opisałam powyżej nic na lepsze się nie zmienia.
Globalna temperatura rośnie,ludzkie emisje CO2 co roku są coraz większe pomimo tych wszystkich wysiłków. Lepiej przygotuję kolejną żywność do zakopania w beczce.Jeśli nie uda się zdobyć żywności podczas totalnej anarchi po trupach jakiś ludzi(Dla wszystkich nie wystarczy) zostanie ‘’kubusiowo-puchatkowe małe co nieco’’ 3-4 metry pod ziemią.
@ Ereandel
https://dobrapogoda24.pl/artykul/plaska-ziemia-teoria-zainteresowania-przyczyny
Pamiętasz pewnie lata w których płaskoziemcy stanowili mniej niż 5% ogółu i byli marginesem ?
‘’Z sondażu YouGov wynika, że w 2018 roku tylko 66% 18-24-latków i 76% 25-34-latków jest przekonanych, że Ziemia jest okrągła. Uśredniając, można przyjąć, że około 30% młodego pokolenia (18-34 lata) Amerykanów wierzy w bzdury o płaskiej Ziemi! Mało tego, w wielu miejscach organizuje się konferencje na której przedstawia się „dowody” na teorię o płaskiej Ziemi.’’

Już na starcie masz 30% nie chcących zrozumieć problemu z klimatem.Spokojnie uzyskasz jeszcze do płaskoziemców ~35 najróżniejszych ignorantów i osób niezainteresowanych którym globalne ocieplenie nierozerwalnie kojarzy się wyłącznie z kradzieżą pieniędzy,zamachem na suwerenność itp. Po prostu chcących konsumować ile wlezie i nie przejmować się tym za jaką cenę .

Piszę rzymskimi literami bo starożytny Rzym zostawił swoje odciski na wszystkim co się dało. Hunowie za to byli bardzo okrutni. Nie czuję się związana kulturowo ze starożytnym rzymem budzi on we mnie tylko gniew i niezrozumienie.
Religia katolicka i łacina traktująca starożytny rzym jak wzór idealny potrafi mnie jak nic innego doprowadzić do krwiożerczego szału.
Jak ktoś nie ma ochoty na ‘’ostoję jedynej słusznej etyki i moralności’’ ma zostać spalony żywcem na stosie szałowym.
Nie jest to pieśń przeszłości bo pewien przedstawiciel wyraźnie mówił w 2014 roku o chęci palenia ludzi żywcem
https://www.youtube.com/watch?v=jBr5n0W4h1A. Do wymienionej grupy się nie zaliczam ale błyskawicznie lista ‘’kogo spalić żywcem’’ zostałaby rozszerzona o heretyków,czarownice,niewiernych do których się zaliczam w 100%.
Nie został w żaden sposób ukarany ani wykluczony dlatego uznałam że całej tej ‘’grupie światopoglądowej’’ jego widzimisie odpowiada lub przynajmniej nie przeszkadzaliby mu w paleniu ludzi żywcem. Nie jestem zwolenniczką ‘’zbiorowej winy’’ ot tak sobie ale jeśli ktoś legitymuje swoje widzimisie reputacją grupy bez żadnego negatywnego odzewu to grupa sama się pod tym podpisuje. Tzw. ‘’Milczący współudział’’.
Jak takich ‘’ludzi’’ namówisz do zmiany podejścia do OZE? Szybciej cię zatłuką na śmierć niż im wytłumaczysz podstawowe zagadnienia.

17.02.2021 0:52 ereandel

@Marcin Popkiewicz
"A jaki morał z tego co piszesz? W zasadzie prosty: Świat jest złożony, skomplikowany, działają w nim różne siły i wychodzi... różnie, w różnych miejscach i czasie."
To prawda. Ciekawą naukę daję tutaj sytuacja XVII i XVIII wiecznej Anglii po pladze. Zamiast maltuzjańskiego wzrostu populacji widać było przez długi czas raczej stabilny poziom. A ciężko przypisać to przyczynom innym niż kulturowe - jakoś dziwnie zaniedbywanym w doomerskim dyskursie.

@Baśka
Czy jeśli powiem, że minister Tchórzewski jest równie dobrym klimatologiem, co Zenek Martyniuk muzykiem, a ktoś trzeci, słysząc to, sprawdzi muzykę tego drugiego, to będzie to dowód na dominację disco polo na rynku muzycznym w Polsce? Skoro ludzi o antynaukowych poglądach sensu generale przezywa się płaskoziemcami, to naturalne, że fraza ta jest częściej wyszukiwana.
Większą proporcję nonsensownych odpowiedzi u młodszych ankietowanych może tłumaczyć sformułowanie zawarte w pytaniu - czy zawsze wierzyłeś, że ziemia jest płaska/okrągła. Im młodsi ankietowani, tym więcej odpowiedzi "inne". Wydaje mi się, że młodsze osoby lepiej pamiętają, że nie zawsze wiedziały o okrągłej ziemii.

"Hunowie za to byli bardzo okrutni."
I, w zasadzie, tyle o nich wiemy, nie znamy nawet ich języka. Pouczające, prawda? Jeśli, rzecz jasna, nie byli tylko rzymskim chwytem propagandowym, by nikt nie zaglądał za limes.

"Religia katolicka traktująca starożytny rzym jak wzór idealny"
Kościołowi bliżej akurat do Bizancjum :) To mnie akurat zawsze bawi - osoby tytułujące się "obrońcami wartości cywilizacji łacińskiej" nie rozumieją, że w starożytnym Rzymie LGBT i gender były na porządku dziennym.

"Nie został w żaden sposób ukarany ani wykluczony dlatego uznałam że całej tej ‘’grupie światopoglądowej’’ jego widzimisie odpowiada lub przynajmniej nie przeszkadzaliby mu w paleniu ludzi żywcem."
Z tego, co kojarzę, ten pan jest członkiem jakiejś sekty, która odłączyła się od głównego trzonu katolicyzmu, uznając, że obecny papież jest biblijnym Antychrystem. http://www.legitymizm.org/trytek
Dla mnie osobiście to żadna różnica, ale czemu mają za niego obrywać wszyscy katolicy?

"Jak takich ‘’ludzi’’ namówisz do zmiany podejścia do OZE? Szybciej cię zatłuką na śmierć niż im wytłumaczysz podstawowe zagadnienia."
Jeśli dla kogoś sprzeciw wobec energii odnawialnej stanowi element tożsamości to masz rację - może być trudno. Ale nie musi być tak źle, jak myślisz, sam mam na swoim koncie kilka owocnych rozmów w temacie OZE i zmian klimatu. Co prawda nie jest to portfolio naszego gospodarza, ale nawet moje skromne doświadczenie pokazuje, że nawet prawicowcy coraz więcej czają.
Dobrym przykładem jest, znowu, UK, gdzie nawet najbardziej skołtuniona głowa partii Konserwatywnej nie ma wątpliwości, co do konieczności odchodzenia od paliw kopalnych. Albo nasza rodzima Polska, gdzie nawet w partii rządzącej pojawia się coraz więcej świadomych ekologicznie osób. To zresztą do pewnego stopnia nieunikniona zmiana pokoleniowa.

Wierzę, że ze czterech ścian domu wygląda to inaczej, bo sam to przerabiałem. Dlatego szczerze polecam Ci, podobnie jak przedmówca, wyjście do ludzi. A jeśli nie jesteś w stanie - pomoc specjalisty, bo często zdarza się, że katastrofą klimatyczną tłumaczymy sobie inne problemy.

17.02.2021 4:56 gupol(szukam w OZE)

@mariusz r

:) sam się skompromitowałeś i wykazałeś że nie masz racji, nie ja.

jak przystoi na rasowego doomera pominąłeś wszystko co można było pominąć w tych obliczeniach, uprościłeś je do granic absurdu i nagiąłeś wszystko co możliwe jakby to nie miało żadnego znaczenia. grunt żeby pasowało do twojej wizji a teraz masz pretensję do mnie że zostałeś pokonany swoją własną "bronią"?:)

@"To, że przez miesiąc z kawałkiem Biegun Południowy otrzymuje nieco więcej energii od Słońca niż Równik nie oznacza, że bilans energii pozostałych miesięcy jest bez znaczenia"

no to zamiast 1 kwh /m2 rocznie na równiku daj 2 kwh .
wtedy będzie 4 razy mniej energii na biegunie i 4 razy wolniejsze topnienie niż na równiku a i tak wyjdzie z tego kompromitująca bzdura.

może sam przestań się upierać i przyznaj że nie masz racji zamiast zaklinać rzeczywistość.

17.02.2021 7:14 Baśka

@Ereandel
Wychodzę do ludzi regularnie chociaż po to by wspierać anty-obostrzeniowe bunty.
Według mnie te zmiany poglądu u prawicowców są reakcją na nieznośne objawy związane z globalnym ociepleniem. W prawie wszystkich dyskusjach paradoks Jevonsa i sposoby zapobiegania mu jest pomijany. Prawie wszystko co ludzie zaoszczędzili na jednym to zmarnowali na drugim.
Mam nieodłączne przeczucie że na OZE jest za późno w stosunku do objawów.

Na ból zęba od próchnicy nie pomoże żadne szczotkowanie a wizyta u dentysty lub powikłania są koniecznością. Wielu ludzi budzi się z tego transu ponieważ odczuwają coraz bardziej dotkliwe skutki rozgrzania klimatu. Zachowanie ludzkości przypomina mi uporczywe szczotkowanie zębów mojej mniejszej siostry twierdzącej że to ‘’świetne lekarstwo’’ na ból zęba z powodu próchnicy.
Po 3 dniu szczotkowania dostała gigantycznej histerii bo szczotkowanie nie pomagało i bolało coraz bardziej więc ‘’świetne lekarstwo’’ nie było takie świetne.
Ludzkość zareaguje podobnie kiedy wzrost temperatury globalnej i dodatnie sprzężenia zwrotne nic sobie nie będą robić z masowego rozwoju OZE.

Kiedy zobaczą OZE nie usuwa ‘’nieznośnych rezultatów rozgrzania planety’’ zaczną się masowo na wyścigi zabijać o brakujące zasoby podczas totalnej anarchii.
Od dawna zbiera się na jakiś gigantyczny konflikt dlatego nie byłabym w najmniejszym stopniu zaskoczona jak już nawet dzisiaj wieczorem ludzie zaczęliby się ze sobą masowo zabijać o zasoby na całym świecie.
Wszystkie nagłe wydarzenia są rezultatem czegoś co się ‘’zbierało’’ od dłuższego czasu.
Sam pan Marcin Popkiewicz pisał że ‘’…działanie w obliczu bezpośrednich kryzysów oznacza katastrofę.’’ Że trzeba reagować z conajmniej 10 letnim wyprzedzeniem przed osiągnięciem punktu bez powrotu.

17.02.2021 9:58 ereandel

@baśka
"Wychodzę do ludzi regularnie chociaż po to by wspierać anty-obostrzeniowe bunty."
Pyszny pomysł. Wszak wspieranie ludzi, którzy chcą by można było żyć tak samo jak przed wirusem, to najprostsza droga do odsunięcie grożącej nam klimatycznej katastrofy. Mówiąc szczerze, obawiam się, że ostatnia z rad, która dostałaś, może być najbardziej przydatna.

"Według mnie te zmiany poglądu u prawicowców są reakcją na nieznośne objawy związane z globalnym ociepleniem."
To dzieje się z różnych przyczyn, najistotniejszy jest moim zdaniem upadek dawnych autorytetów i wartości. Bo prawda jest taka, że stres związany z AGW dopada nas niezależnie od poglądów politycznych.

"Zachowanie ludzkości przypomina mi uporczywe szczotkowanie zębów"
Hmm, nie jestem dentystą, ale może w ten sposób uchroni chociaż pozostałe zęby przed próchnicą? Chociaż zgodzę się, że bez wizyty się nie obejdzie.

"Ludzkość zareaguje podobnie kiedy wzrost temperatury globalnej i dodatnie sprzężenia zwrotne nic sobie nie będą robić z masowego rozwoju OZE."
A jak zareaguje ludzkość oparta na weglu i ropie, gdy oprócz zmiany klimatu dopadnie ją jednocześnie wyczerpanie sie tych zasobów? Znowu - to nie jest zero-jedynkowe. Nie musi być dobrze, ale na pewno wtedy będzie mniej źle.

" Od dawna zbiera się na jakiś gigantyczny konflikt"
Od prawie 80 lat. A na zderzenie z asteroidą od 4.5 miliarda. Tylko co z tego wynika?

"Że trzeba reagować z conajmniej 10 letnim wyprzedzeniem przed osiągnięciem punktu bez powrotu."
No to reagujmy, może przekonuj swoich antymaseczkowych znajomych co do tej konieczności l?

17.02.2021 10:40 pole torsyjne

@Baśka
"Nic więcej nigdy nie będę robić bo nie jestem męczennicą która zamierza umartwiać się jedzeniem orzeszków na włosienicy jeśli nie musi."
>>ORZESZKÓW<<
czekałem aż się zdradzisz że jesteś wiewiórką i się doczekałem.
https://www.youtube.com/watch?v=ATlxIvDg2Mg

17.02.2021 17:29 Baśka

@Pole Torsyjne
Za każdym razem jak czytam twoje wpisy ‘’filozofie-poeto’’ to się tarzam ze śmiechu na dywanie.
Z wiewiórkami łączy mnie to że mam rude owłosienie, jestem stosunkowo mała i niska może czasami lubię jeść orzechy. Nie upadłam na głowę żebym uważała się za wiewiórkę jak jedna wariatka http://www.maxior.pl/film/225643/norweska-dziewczyna-ktora-mysli-ze-jest-kotem Prawie zapomniałam ‘’Wiewióra’’ to mój pseudonim towarzyski ze względu na skojarzenie z powyższymi cechami wspólnymi.
@Ereandel
Czy prawie 12 miesięcy tych idiotycznych maseczkowych obostrzeń niczego ci nie przysunęło na myśl że nie ma żadnej pandemii ani epidemii?
https://pdmj.org/papers/masks_false_safety_and_real_dangers_part1/
https://pdmj.org/papers/masks_false_safety_and_real_dangers_part2/
https://pdmj.org/papers/masks_false_safety_and_real_dangers_part3/
https://pdmj.org/papers/masks_false_safety_and_real_dangers_part4/
https://www.youtube.com/watch?v=hVeP-DxYn1M&feature=emb_title Zwłaszcza od 0:50
Na wilgotnym papierze mającym oczka o dużej średnicy są hodowane grzyby i choroby z nich pochodzące. Jeśli ta epidemia by była prawdziwa to po wyłamaniu się pierwszych osób to rozwój chorób by był równie gwałtowny https://www.youtube.com/watch?v=lDR0SVtu0J8
Rząd straszy ludzi epidemią koronawirusem jak pistoletem na naboje robiące wyłącznie hałas.
Koronawirus poza śladową zachorowalnością i groźnym przebiegiem dla bardzo słabych ludzi to zwykły straszak żeby ludzie się nie zbuntowali i ich nie rozszarpali na strzępy. Maseczki to też część podstępu bo długotrwałe ich noszenie produkuje grzyby i nadmiar CO2 powodujący ‘’nierozgarnięcie umysłowe’’ i zwiększającym szansę na zarażenie się koronawirusem który prawie niczym się nie różni od zwykłej grypy.
Chcą osłabić i pozabijać podstępem gigantyczną większość ludzi dla przejęcia zasobów dla siebie.

Płynnie mogę przejść do moich antymaseczkowych buntowniczych znajomych chcących wprowadzania swojego zgodnego widzimisię Ze ‘’zbierania się’’ na konflikt wychodzą objawy jakimi są coraz agresywniejsze zamieszki. https://www.youtube.com/watch?v=8pCKtn4JK_8
Jak wierzyć w autorytet nauki po takiej ‘’akcji na zamówienie’’ ?
Ja do naukowych stwierdzeń i teorii spiskowych mam ograniczone zaufanie ale nie tak ograniczone bym myślała że ziemia jest płaska i zakładała folię aluminiową na głowę lub nie brała pod uwagę próby zamordowania lub zniszczenia pewnej grupy ludzi podstępnym podaniem trucizny.
Niestety dla wielu nierozgarniętych ludzi jak sam stwierdziłeś jest tylko 0 lub 1 a nie ciąg 0’0’0’0’1’0’1’1’0…. układających się precyzyjny szczegółowy obraz sytuacji.

Reakcja ludzkości na połączenie wyczerpania się zasobów paliw kopalnych o opłacalnym Eroei 5:1 i kataklizmy klimatyczne będzie podobna jak w przypadku OZE które nie chcą do końca działać i kataklizmów klimatycznych. Część ludzi musi umrzeć bo dla wszystkich zasobów nie wystarczy.

W całkowitym przeciwieństwie do ludzkości maleństwo mogło liczyć na ‘’pomoc z zewnątrz’’
Dla ludzkości cierpiącej na globalne ocieplenie nie będzie żadnego ‘’lekarza z zewnątrz’’ który załagodzi skutki ‘’choroby’’. Słabo rozgarnięta ludzkość zdesperowana potwornym bólem ‘’wyrwie ząb’’ w taki sposób że dostanie powikłań najprawdopodobniej śmiertelnych i jeszcze bardziej bolesnych.

18.02.2021 13:39 ereandel

@Baśka
"Czy prawie 12 miesięcy tych idiotycznych maseczkowych obostrzeń niczego ci nie przysunęło na myśl że nie ma żadnej pandemii ani epidemii?"
Nie. Być możę dlatego, że (w przeciwieństwie do Ciebie) mam z nią do czynienia.

"https://www.youtube.com/watch?v=hVeP-DxYn1M&feature=emb_title Zwłaszcza od 0:50"
Linkujesz mi filmiki, bez odnośników do informacji

"https://pdmj.org/papers/masks_false_safety_and_real_dangers_part1/ "
Oraz strony dezinformacyjne, mające udawać czasopisma naukowe.
https://mediabiasfactcheck.com/primary-doctor-medical-journal/

"Koronawirus poza śladową zachorowalnością i groźnym przebiegiem dla bardzo słabych ludzi to zwykły straszak żeby ludzie się nie zbuntowali i ich nie rozszarpali na strzępy."
Coś słabo im idzie, skoro dzielna Basia dumnie sobie maszeruje w tłumie przeciwników obostrzeń ;)

" Maseczki to też część podstępu bo długotrwałe ich noszenie produkuje grzyby i nadmiar CO2 powodujący ‘’nierozgarnięcie umysłowe’’ i zwiększającym szansę na zarażenie się koronawirusem który prawie niczym się nie różni od zwykłej grypy."
Bzdura na bzdurze. Znam chirurgów operujących po kilkanaście godzin bez przerwy w maseczce. A mimo to grzybica płuc nie należy do chorób, na które się skarżą.
I to kłamstwo, że koronawirus nie różni się od grypy. Poczytaj o long-Covid, o PIMS-TS, porównaj śmiertelność obu chorób. Przykro mi, ale wypowiadasz się bez poparcia w faktach.

"Ja do naukowych stwierdzeń i teorii spiskowych mam ograniczone zaufanie"
Przyznam się, że parsknąłem. Basiu, łyknęłaś jak pelikan anonimowe filmiki na youtube. To jak wygląda zaufanie nieograniczone?

"Reakcja ludzkości na połączenie wyczerpania się zasobów paliw kopalnych o opłacalnym Eroei 5:1 i kataklizmy klimatyczne będzie podobna jak w przypadku OZE które nie chcą do końca działać i kataklizmów klimatycznych. Część ludzi musi umrzeć bo dla wszystkich zasobów nie wystarczy."
Część ludzi umrze - nieszczególna wizja, ale nie powiem, że nieprawdopodobna. Ale zastanawiałaś się może, co potem? Czy tylko niezdrowo podniecałaś się nadchodzącą katastrofą?
Otóż "potem" jest o wiele lepsze dla OZE niż dla trzymania głowy w piasku i skupianiu sie na antymaseczkowym buncie. Wybacz, ale muszę to powiedzieć - marnujesz swoje siły i potencjał.

"Słabo rozgarnięta ludzkość zdesperowana potwornym bólem ‘’wyrwie ząb’’ w taki sposób że dostanie powikłań najprawdopodobniej śmiertelnych i jeszcze bardziej bolesnych."
Nie każdy, kto wyrywał zęby bez pomocy lekarza umierał. O czym świadczy długa historia ludzkości, a względnie krótka medycyny ;)

18.02.2021 16:24 Baśka

@Ereandel
Po śmierci gigantycznego % ludzkości OZE będą równie popularne co 400 lat temu.
Nieliczni ocalali ludzie (jeśli w ogóle dożyją do 2030 i dłużej ) zostaną zmuszeni do używania OZE w prawie każdej dziedzinie życia.

Maseczki chirurgiczne są skuteczne ale w sterylnie czystej sali operacyjnej i wyłącznie przed drogą kropelkową. Na dodatek muszą być bardzo często co 20 maksymalnie 30 minut zmienianie ze względu na duże zawilgocenie śliną i parą wodną. Jak pracujesz w szpitalu to powinieneś to wiedzieć. Ludzie potrafią jedną maseczkę nosić kilka-kilkanaście godzin w niesterylnych warunkach. To musi się źle skończyć bo mikroby przy takim stężeniu CO2 i wilgotności się rozwijają bardzo szybko. Z papierowej maseczki na twarz jest taka ochrona przed zarażeniem drogą kropelkową jak różowa koszulka maskowaniem twarzy dla przestępcy. Byle co byle jak na poczekaniu ze skutkiem ledwie spełniającym swoją rolę.

Przed wirusem roznoszonym drogą kropelkową chronić może szczelne ubranie zostawianie w przedsionku budynku poza i dezynfekcja alkoholem połączone maską potrafiącą filtrować cząstki o średnicy 0,2 mikrometrów i większe. Liczy się ilość bakterii lub wirusów z które bezpośrednio docierają do ciała. Im mniej dotrze tym łatwiej organizm je zabije. Od rodzaju zabezpieczeń zależy odsetek powstrzymanych wirusów i bakterii. Ochrona przez maseczki papierowe jest bardzo krótka i dość nieszczelna ze względu na rozmiar oczek. I to tylko przed bakteriami bo wirus przez te oczka z łatwością przeleci może w mniejszej ilości niż bez ale przeleci.(porównanie średnicy oczek i wirusów)

Jak nierozgarnięci muszą być ludzie nie zauważający że szczepionki to eksperymentalna mieszanka trucizn podawanych podstępem ? https://tarnogorski.info/glos-stan-profesora-z-zabrza-gwaltownie-zalamal-sie-40-minut-po-podaniu-szczepionki/ Osoby w lepszym stanie zdrowia będą dłużej czekały na śmierć jak lekarz o którym link do filmiku zamieściłam. Pierwsza szczepionka go osłabiła by druga mogła go zabić. Wszystkie jego problemy ze zdrowiem zaczęły się po szczepieniu. Na każdego działa inaczej ale pewne jest to że zabije lub okaleczy do końca życia.

To ‘’apokaliptyczne zabijanie się o zasoby’’ już się zaczęło.. Miliarderzy kalibru Gatesa, Bezosa i wszyscy inni z nimi powiązani chcą wyrżnąć większość ludzkości żeby zatrzymać kurczące się zasoby dla siebie. Zamordowanych ludzi zastąpią robotami przemysłowymi, automatami i komputerami bo tak jest taniej.

‘’Zamordujmy ich szczepionkami jak najszybciej jak najwięcej zanim nas zamordują bo jak się wściekną wywołają totalną anarchię i zamordują wiernych nam policjantów, żołnierzy, ochroniarzy i dopadną nas w naszych bunkrach’’ https://www.youtube.com/watch?v=wfstBe1buaA&feature=emb_title
Jeśli już się nie ukrywają się ze swoimi planami masowych morderstw to znaczy że będą usiłowali doprowadzić te plany do końca za każdą cenę.
Będą kontynuować swoje zbrodnicze szczepienia tak długo jak pozwolą im na to wściekli ludzie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=l2hM-YJdsp0&feature=emb_title

18.02.2021 18:07 pole torsyjne

skuteczność maseczek jest jak
a) gdyby osoba paląca chciała wydmuchiwać dym przez szmatkę łudząc się że nikt się nie dowie że paliła np. jakiś uczeń w szkole
b) jest jak łapanie komarów siatką na motyle
c) jest jak gdyby jakiś krasnoludek siedziałby w więzieniu z durszlaka i przez dziury patrzył i myślał że widzi niebo a to wiadro by tam stało.
w najlepszym razie jest zaklinaniem rzeczywistości fetyszem, a w istocie namordyzmem i zeszmaceniem, świata zaśmieceniem.

19.02.2021 0:32 ereandel

@BAŚKA
"Po śmierci gigantycznego % ludzkości OZE będą równie popularne co 400 lat temu."
Dlaczego 400, a nie np 200 czy 300? ;)
"jeśli w ogóle dożyją do 2030 i dłużej"
I to jest clue: droga Basiu, nie idź tą drogą. Ja też spodziewałem się, będąc w Twoim wieku, że w 2021 roku nie będzie już tu czego zbierać. Myliłem się. Kolaps jest nieuniknioną przyszłością, ale nie stanie się z dnia na dzień. Po co tracić najlepsze, najbardziej produktywne lata życia na jego wypatrywanie?

"Na dodatek muszą być bardzo często co 20 maksymalnie 30 minut zmienianie ze względu na duże zawilgocenie śliną i parą wodną. Jak pracujesz w szpitalu to powinieneś to wiedzieć."
Pracuję, więc wiem, że nie masz racji ;)

"Z papierowej maseczki na twarz jest taka ochrona przed zarażeniem drogą kropelkową jak różowa koszulka maskowaniem twarzy dla przestępcy. "
A kto Ci każe nosić maseczkę papierową?

"Liczy się ilość bakterii lub wirusów z które bezpośrednio docierają do ciała. Im mniej dotrze tym łatwiej organizm je zabije. Od rodzaju zabezpieczeń zależy odsetek powstrzymanych wirusów i bakterii."
Pierwszy fakt w Twojej wypowiedzi. Tak się składa, że właśnie w ten sposób działają maseczki.

"Ochrona przez maseczki papierowe jest bardzo krótka i dość nieszczelna ze względu na rozmiar oczek."
Coraz więcej badań pokazuje, że nie jest to prawda. Tak uważaliśmy rok temu, teraz wiemy już więcej. Wirus przenosi się przez krople wody, a te są większe.

"Jak nierozgarnięci muszą być ludzie nie zauważający że szczepionki to eksperymentalna mieszanka trucizn podawanych podstępem ?"
Jak nierozgarnięci muszą być ludzie, którzy w to wierzą? Piszę do Ciebie, jako szczęśliwie zaszczepiony w zerowej turze obiema dawkami. Poza objawami grypopodobnymi przez 1 dzień - nie mam się na co skarżyć.
Bo czego się można obawiać po szczepionce zawierającej fragment mRNA kodujący jedno białko wirusa? Chyba tylko i jedynie braku skuteczności.

"Na każdego działa inaczej ale pewne jest to że zabije lub okaleczy do końca życia."
Pewna jest tylko śmierć i podatki. A wirus może Cię zabić i okaleczyć jeszcze łatwiej niż szczepionka, co zdajesz się pomijać w swoich kalkulacjach.

"Miliarderzy kalibru Gatesa, Bezosa i wszyscy inni z nimi powiązani chcą wyrżnąć większość ludzkości żeby zatrzymać kurczące się zasoby dla siebie. Zamordowanych ludzi zastąpią robotami przemysłowymi, automatami i komputerami bo tak jest taniej."
Biedni Bezos i Gates, że obrywają tak, jak obrywać powinni bracia Koch.

" https://www.youtube.com/watch?v=wfstBe1buaA&feature=emb_title "
Faktycznie, tak dokładnie mówi. Zamordujmy ich siedząc w bunkrach. Toczka w toczkę.
https://www.snopes.com/fact-check/bill-gates-vaccinations-depopulation/
W skrócie: Bill Gates uważa (wbrew teorii Malthusa), że obniżenie umieralności dzieci (głównie przez szczepienia) prowadzi do ZMNIEJSZENIA liczby dzieci. Rodzice zmieniają strategię rozrodową z zagniazdowniki na gniazdowniki i poświęcają siły witalne na mniejszą liczbę potomstwa. Można się z tym zgadzać, ale wyprowadzać z tego wniosek, że Bill Gates chce zabijać ludzi szczepionkami jest nonsensem.

Droga Basiu, muszę o to spytać, skąd bierzesz swoje teorie? Czy możliwe, że ktoś nasyła Ci te myśli z zewnątrz? Pytam poważnie, czy przyjmujesz taką ewentualność?

19.02.2021 0:36 ereandel

@Pole torsyjne
https://www.thejournal.ie/factcheck-debunk-cloth-masks-5325916-Jan2021/
Proszę. Tak już jest, że nasze zdrowo-chłopsko-rozumowe wytłumaczenia nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Wirusy nie mogą się przenieść bez kropelek wody, a te zatrzymują się na masce.

19.02.2021 4:13 Baśka

@Ereandel
Co innego mam robić jak jestem zmuszona do wegetowania w swojej luksusowej celi śmierci a idiotyczne obostrzenia doprowadzają mnie do szału? Normalnie oddział otwarty więzienia bez strażników wewnątrz za to z niebieskimi mendami czepiającymi się wszystkiego czego tylko mogą zaraz po wyjściu za płot działki. Teoretycznie mogę zrobić ‘’prison break’’ z palcem w nosie ale ryzykuję problemy jak tylko te niebieskie mendy wyjdą lub wyjadą zza zakrętu, skrzyżowania lub budynku. Zawsze gdzieś te cholerne granatowe łajzy muszą się czaić na ludzi by im wpieprzyć mandat za nic z czystej złośliwości komuś kogo sobie upatrzą na cel.

Nie wyczekuję biernie kolapsu tylko się do niego przygotowuje pomagając w przygotowaniu zapasu żywności i buntu. Żyje swoim życiem.
Jaka przyszłość może mnie czekać po hipotetycznym skończeniu liceum przez laptopa ?
Będę gniła w domu na bezrobociu czekając aż mnie zaszczepią a w razie stawiania się lub ucieczki zabiją ?

To że teraz ci się nic nie dzieje od szczepionek nie oznacza że nie stanie się później
Kiedy dałeś sobie wstrzyknąć ten syf? Jednego zabije w mniej niż godzinę, Innego zabije za kilka dni. Jeszcze innego zabije za kilka tygodni lub miesięcy. Jeśli jesteś zdrowy i silny ta tykająca bomba wybuchnie później.
Mieszanka mRNA jest zaprojektowana w celu wywołania mutacji i zmiany właściwości twojego DNA w odporne na koronawirusa. Twój organizm został zmuszony do produkcji przeciwciał na prawie nieszkodliwego wirusa i szkodliwych produktów ubocznych o nieznanej mi nazwie.
Wszystko to za cenę mutacji zostawionej samej sobie która jeśli cię nie zabije w kilka miesięcy to na pewno osłabi i uzależni od korporacji farmaceutycznych jak ćpuna od kokainy.
Jeśli za X miesięcy nie dostaniesz kolejnej dawki umrzesz od produktów ubocznych produkcji tych przeciwciał. Twoje życie teraz zależy od widzimisię korporacji produkującej i dostarczającej ten syf.
Teraz jesteś im potrzebny bo masz siłę pracować i nie mają ciebie jak zastąpić jakimś komputerem lub robotem przemysłowym. Za 1 rok ,za 2 lata , za 5 lat kiedy przestaniesz być potrzebny zostawią cię samego sobie ze zbierającymi się produktami ubocznymi produkcji przeciwciał żebyś zdechł cierpiąc wiele godzin.
Morderstwo w imię zysku bo robot i komputer zrobi coś lepiej i taniej niż ty.

Swoje przemyślenia biorę od kumpli i kumpeli częściowo sama z internetu.
Jeśli miałabym się zarazić koronawirusem i z tego powodu umrzeć to bym już od 6 miesięcy leżała w trumnie na cmentarzu. Na początku marca 2020 przechodziłam przeziębienie nie wiadomo skąd. Po 13 dniach ciągłego smarkania i mokrego kaszlu i innych objawów koronawirusowych w tym braku apetytu mi przeszło. Wszystko bez żadnej pomocy lekarskiej.
Nie neguję istnienia koronawirusa ale nie jest tak groźny jak go prezentują w mediach przenosi się też drogą powietrzną a nie tylko kropelkową.
Nie widzisz nonsensu polegającego na kazaniu ludziom noszenia maseczek na coś na co ratownicy medyczni ubierają te kombinezony ? Zwykłe maseczki są po prostu za słabe.
Wirus już na pewno się rozprzestrzenił w cały świat i nie ma człowieka który by go nie przeszedł z objawami lub bez objawów.

19.02.2021 20:06 ereandel

@baśka
"Normalnie oddział otwarty więzienia bez strażników wewnątrz za to z niebieskimi mendami czepiającymi się wszystkiego czego tylko mogą zaraz po wyjściu za płot działki."
Interesujące, bo nie zauważyłem w ostatnim czasie czołgów na ulicach i blokad. Może mieszkamy w różnych państwach, ale w moim policjanci nie pałują ludzi wychodzących z domu. Po prawdzie nic nie robią, jak zwykle zresztą.

"Nie wyczekuję biernie kolapsu tylko się do niego przygotowuje pomagając w przygotowaniu zapasu żywności i buntu."
Powtarzam Basiu - robisz to na największej nizinie Europy, nieposiadającej ograniczeń terenu. Jeśli mieszkasz w Ostpolen, ruski zjada Cię na śniadanie, jeśli za Wisłą - na kolację. Niezależnie od tego, ile orzechów nazbierałaś.

"Jaka przyszłość może mnie czekać po hipotetycznym skończeniu liceum przez laptopa ?"
Nie wiem i Ty też nie wiesz.

"Będę gniła w domu na bezrobociu czekając aż mnie zaszczepią a w razie stawiania się lub ucieczki zabiją ?"
Wróćmy na Ziemię - ilu ludzi zabili. Statystyki? Liczby? Ktoś, coś?

"To że teraz ci się nic nie dzieje od szczepionek nie oznacza że nie stanie się później"
To, że teraz niemal nic (prócz RBBB) mi się nie stało od ospy wietrznej, którą przeszedłem podczas studiów, nie znaczy, że nie stanie się później. Taką argumentację można stosować ad infinitem. Powtarzam - nie wiemy, jak bardzo może być groźny wirus. Naukowcy, którzy lekceważyli zagrożenie jeszcze pół roku temu, teraz połykają swój język.

"Kiedy dałeś sobie wstrzyknąć ten syf?"
Powiedziałem już - w pierwszym możliwym terminie.

"Mieszanka mRNA jest zaprojektowana w celu wywołania mutacji i zmiany właściwości twojego DNA w odporne na koronawirusa."
Nie wiem jaki profil kończysz w liceum, ale jeśli to biol-chem, to faktycznie byłabyś doskonałym dowodem na fiasko zdalnego nauczania ;)
mRNA może służyć tylko jako matryca do produkcji białka, tak długo, aż zostanie zdegradowane przez nukleazy. Białko zostaje wbudowane w błonę komórek opornościowych i pobudzą produkcję przeciwciał. Nie ma żadnej możliwości wprowadzenia w ten sposób zmiany genetycznej. Null, zero, nie nada.

"Wszystko to za cenę mutacji zostawionej sam sobie która jeśli cię nie zabije w kilka miesięcy to na pewno osłabi i uzależni od korporacji farmaceutycznych jak ćpuna od kokainy."
Za często używasz "na pewno". Tutaj nie widzę nawet takiej ewentualności. Gdybym był wszechmocną korporacją farmaceutyczną owładniętą chęcią czynienia zła z Twojej wyobraźni, dodawałbym substancje osłabiające organizm do wody i pokarmu - w ten sposób osiągniesz większą ekspozycję. Nie podczas jednej iniekcji.

"Teraz jesteś im potrzebny bo masz siłę pracować i nie mają ciebie jak zastąpić jakimś komputerem lub robotem przemysłowym. Za 1 rok ,za 2 lata , za 5 lat kiedy przestaniesz być potrzebny zostawią cię samego sobie ze zbierającymi się produktami ubocznymi produkcji przeciwciał żebyś zdechł cierpiąc wiele godzin."
Ach, ten Twój rozwlekły turpizm! Poetka jak się patrzy ;)
A jakież to produkty uboczne mają mnie tak uszkodzić? Twoja kolej, przekonaj mnie?

"Na początku marca 2020 przechodziłam przeziębienie nie wiadomo skąd. Po 13 dniach ciągłego smarkania i mokrego kaszlu i innych objawów koronawirusowych w tym braku apetytu mi przeszło. Wszystko bez żadnej pomocy lekarskiej."
Drobne przekształcenie Twojego cytatu: "To że teraz ci się nic nie dzieje od {koronawirusa} nie oznacza że nie stanie się później"
Badałaś przeciwciała? Jaką masz pewność co do zarażenia? Moja dobra znajoma zarzekała się, że miała typowego COVIDa, z utratą węchu itd. Zrobiliśmy przeciwciała i co? Guzik. Nie chorowała.

"Nie widzisz nonsensu polegającego na kazaniu ludziom noszenia maseczek na coś na co ratownicy medyczni ubierają te kombinezony ? Zwykłe maseczki są po prostu za słabe."
Jakby Ci to powiedzieć, nie. W medycynie kluczowe jest szacowanie ryzyka i zarządzanie ograniczonymi środkami. I tak - najlepiej z epidemicznego punktu widzenia byłoby, gdyby każdy mógł nosić kombinezon, gogle i maskę FFP3. Ale skoro nie jest to możliwe w każdej sytuacji, niech ten sposób ubierają się chociaż osoby mające pewność kontaktu z pacjentem COVID(+). Reszta, mająca kontakt z różnymi ludźmi, musi chronić się w inny sposób. Maseczki stanowią tanią kosztową, nieperfekcyjną, choć w miarę efektywną drogę przecinania dróg zakażenia.

"Wirus już na pewno się rozprzestrzenił w cały świat i nie ma człowieka który by go nie przeszedł z objawami lub bez objawów."
Ja wiem, że jestem nudny, ale... jakiś dowód na poparcie twierdzenia? To mimo wszystko blog popularnonaukowy.

Podsumowując: podtrzymujesz z całkowitą pewnością dość nietypowe przekonania. Dlatego szczerze pytam - co sprawia, że jesteś przekonana o ich słuszności?

19.02.2021 20:22 ereandel

@Pole torsyjne
1. link: nie ma czegoś takiego, jak "Międzynarodowy sąd karny w Rzymie"
2. link: tak wygląda izolacja materiału genetycznego każdego wirusa. Odwirowanie (przepraszam, ale po przeczytaniu tego wybuchłem śmiechem) nic tu nie zmienia. Dlatego w dalszej kolejności walidujesz swoje startery - sprawdzając, czy nie dają wyników fałszywie dodatnich/ujemnych z innymi substratami. W ogóle artykuł jest kuriozalny, bo autor (najwyraźniej) zaprzecza całej dzisiejszej biologii molekularnej. Jego prawo, ale pokazuje tylko, jak negatywny efekt może mieć rozpowszechnienie dostępu do prac naukowych przez ludzi nie mających elementarnych informacji niezbędnych do rozumienia ich treści.

Że tak sparafrazuję Conrada: "Wszystko, ach wszystko da się wmówić ludziom w tym kraju!"

19.02.2021 23:06 Baśka

@Ereandel
Pewnie nic takiego nie robią wspaniałe ‘’ostoje moralności’’
https://wiadomosci.com/rybnik-policja-spacyfikowala-klub-zachowywali-sie-jak-bandyci-wielki-protest-przed-komenda/ Codziennie na złość walą mandatami. To nie są czołgi i blokady tylko snujące się mendy urządzające polowania na ludzi przy użyciu mandatów. Wyjeżdzają z zaskoczenia radiowozem i zatrzymują waląc mandatem.

Jeśli Rosjanie wejdą do Polski to nie będą potrzebować 3 godzin by dotrzeć do mojej wsi a jakakolwiek obrona przed nimi w przez lokalne wojsko jest bezsensowna. Wujcio mówił że wojska obrony przeciwlotniczej praktycznie nie istnieją w wielu regionach Polski, wszystkie transportery i czołgi to jeżdżący złom z pominięciem Leopardów i Rosomaków. Na ćwiczeniach dają im po pół magazynka z oszczędności, brakuje kolimatorów,celowników, operatorzy wyrzutni rakiet Spike nie strzelają na ćwiczeniach bo rakiety za drogie. Cała armia to prawie pusta wydmuszka z gigantycznymi brakami w zasobach. Szykowałam się do sytuacji w której wszystkie instytucje państwowe na całym świecie się rozpadną i wrogiem nie będzie jakiś Iwan z Kalingradu tylko Kowalski i Nowak z sąsiednich wsi,miasteczek i miast w promieniu 30 kilometrów.
Nie mam bardziej precyzyjnego widzimisie jak dokładnie świat będzie to wyglądać w najbliższej przyszłości.

Oficjalnie zmarło 58 ludzi ale nieoficjalnie zgonów może być nawet 20 razy więcej.
https://www.youtube.com/watch?v=3__wBWAe3qw&feature=emb_title
Doktor Pardela z Zabrza pomimo że zmarł został zaliczony do kategori omdleń poszczepiennych.
https://www.youtube.com/watch?v=sWQLazF2WFw&feature=youtu.be
Oczywiście korporacje nie dążą do zmaksymalizowania zysków po czyimś trupie. Stworzyć choroby żeby później ludzie kupowali na nie lekarstwa i napędzali dochody. Jeśli ludzie by byli zdrowi nie brali by garściami środków przeciwbólowych,nasennych i całej reszty. A jakby ich nie brali to korporacjom by odebrali dochody więc trzeba zrobić tak żeby chorowali i brali te leki. Dożylnie wszystkie trucizny się najłatwiej wchłaniają bo obchodzą zabezpieczenia w migdałkach i żołądku. Od zawsze wiadomo że korporacje farmaceutyczne to szlachetne instytucje charytatywne zarządzane przez tak sweetaśnych,uczciwych i altruistycznych ludzi jak to tylko możliwe.
I w ogóle jak ktoś może oskarżać je o branie udziału w zbrodniach za drutami obozów koncentracyjnych.

‘’mRNA może służyć tylko jako matryca do produkcji białka, tak długo, aż zostanie zdegradowane przez nukleazy. Białko zostaje wbudowane w błonę komórek opornościowych i pobudzą produkcję przeciwciał. Nie ma żadnej możliwości wprowadzenia w ten sposób zmiany genetycznej. Null, zero, nie nada.’’
Byłam zaspana i zmęczona nad ranem i tak jestem na bio-chemie. Zmiany genetycznej nie można tak przeprowadzić tylko nie jestem przekonana jakie jeszcze białka wyprodukuje.Nie wiem jakie bo skład tej mieszanki trucizn jest ściśle tajny.Nie muszę być wszechwiedząca by domyślić się co się dzieje z ludźmi po zastrzyku.Nie robiłam sobie żadnych testów bo nie miałam ochoty. Porównałam tylko objawy i się zgadzały jeszcze dodam że 95% ludzi przechodzi koronawirusa bezobjawowo lub z symbolicznymi objawami.

Maseczki papierowe są skuteczne na drogę kropelkową a nie na powietrzną. Koronawirus przecież przenosi się też przez powietrze więc to i tak nic nie daje. Nawet jak miałby się roznosić tylko drogą kropelkową to wystarczy że przez jakiś czas większość ludzi nie nosiła tych maseczek i tak mleko się rozlało.
Dowodem na poparcie stwierdzenia że wirus i tak rozszedł się na cały świat jest globalizacja pozwalająca dotrzeć chorobom o tak wysokim współczynniku reprodukcji jak koronawirus na wszystkie miasta świata powyżej 100000 mieszkańców w najwyżej tydzień. Większość ludzi odczuwała to z opóźnieniem lub w ogóle bo wielu ludzi przeszło go bezobjawowo.

Podtrzymywałam, podtrzymuję i będę podtrzymywała to ‘’nietypowe widzimisie’’ i każda informacja śmierci po powikłaniach mnie utwierdza w ich niepodważalnej słuszności. Już w grudniu 2020 tylko w USA było 3000 z ciężkimi powikłaniami. Najpierw wymordują słabych i bezużytecznych. Po co płacić emerytury jeśli można wyrżnąć w pień?
1000 miesięcznie 13 razy w ciągu roku przez 8 lat to 104000 złotych.
Nie mów że dla takiej kasy nie można zabić z zimną krwią jak się jest chciwym psychopatą?
Ludzie od tysięcy lat dokonywali i dokonują wyrachowanych morderstw po to by mieć więcej zasobów.

19.02.2021 23:45 Mariusz R.

"no to zamiast 1 kwh /m2 rocznie na równiku daj 2 kwh .
wtedy będzie 4 razy mniej energii na biegunie i 4 razy wolniejsze topnienie niż na równiku"

Co Ty za bzdury wypisujesz? Co to za twór "1 kWh /m2 rocznie"?
Sądziłem, że rozumiesz fakt, że lądolód postawiony na równiku nie sprawi, że temperatura pomiędzy zwrotnikami spadnie poniżej zera. W obliczeniach wziąłem pod uwagę jedynie ciepło bezpośrednio absorbowane przez lądolód ze Słońca.
Sprowokowałeś spór rzucając z czapy wzięte 600 lat na stopienie lodów Antarktydy postawionej na Równiku, na co zareagowałem, ponieważ to jest dopiero bzdura. Skoro jesteś tak zarozumiały, że uważasz, iż nie musisz swoich tez popierać żadnymi matematycznymi argumentami, bo wszyscy twoje mądrości powinni akceptować bez mrugnięcia, to dalsza dyskusja nie ma sensu.
Znajdź błąd w moich obliczeniach, ale wykaż to konkretnie, matematycznie, a nie wypisuj nonsensownych uwag z gatunku "ja o szydle, ty o mydle", albo po prostu zamknij twarz.

20.02.2021 0:09 ereandel

@Baśka
"Codziennie na złość walą mandatami. To nie są czołgi i blokady tylko snujące się mendy urządzające polowania na ludzi przy użyciu mandatów."
Potworne. Ale przypominam, że się przygotowujesz na bellum omnes contra omnes, drogie dziecko, przy której te okropieństwa stanowią jedynie igraszkę.

"Szykowałam się do sytuacji w której wszystkie instytucje państwowe na całym świecie się rozpadną i wrogiem nie będzie jakiś Iwan z Kalingradu tylko Kowalski i Nowak z sąsiednich wsi,miasteczek i miast w promieniu 30 kilometrów."
OK, przyjmijmy takie założenie. Wtedy Kowalscy i Nowakowie będą tworzyć z innymi Kowalskimi i Nowakami łupieżcze stepowe bandy, jak drzewiej na tej połaci ziemi bywało. Jak myślisz, która strategia na przeżycie okaże się bardziej korzystna? Zamykanie się w swojej twierdzy, czy podpalanie czyjejś?
Powtarzam - żyjemy w takim miejscu świata, że żadne arki Noego nie mają racji bytu.

"Oficjalnie zmarło 58 ludzi ale nieoficjalnie zgonów może być nawet 20 razy więcej."
Chyba nie przesłuchałaś filmiku, który przesłałaś. Nic dziwnego, bo Sochy nie da się słuchać ;) 58 zgonów wg jej statystyki, w tym 3 lekarzy. Nie oficjalnych statystyk rządowych.

"Doktor Pardela z Zabrza pomimo że zmarł został zaliczony do kategori omdleń poszczepiennych."
A doczytałaś o tej sprawie, czy uwierzyłaś w informację z jednego, korzystnego dla siebie źródła?Czym się różni Twoje postępowanie od negacjonistów klimatycznych?

"Dożylnie wszystkie trucizny się najłatwiej wchłaniają bo obchodzą zabezpieczenia w migdałkach i żołądku."
Ta, w bimbałkach chyba. To i ilość i częstotliwość podawania czyni truciznę.

"Od zawsze wiadomo że korporacje farmaceutyczne to szlachetne instytucje charytatywne zarządzane przez tak sweetaśnych,uczciwych i altruistycznych ludzi jak to tylko możliwe."
Nikt nie broni takiego twierdzenia. Działają dla swojego zysku - dlatego ograniczyli dostawy do Europy. Patrz jacy głupi - mogliby wyszczepić (czyli po Twojemu - wymordować) populację, a zamiast tego się cackają.
Oj, Basiu, coś poglądy rozmijają Ci się z faktami.

"Byłam zaspana i zmęczona nad ranem i tak jestem na bio-chemie. "
<tu nastąpiła minuta ciszy dla polskiej oświaty>

"Nie wiem jakie bo skład tej mieszanki trucizn jest ściśle tajny."
Tajny? Parę kliknięć myszką

"Koronawirus przecież przenosi się też przez powietrze więc to i tak nic nie daje."
Na podstawie obecnych danych wiemy, że nie ma to istotnego znaczenia. W powietrzu stężenie cząsteczek wirusa jest na tyle małe, że nie stanowi zagrożenia.

"Dowodem na poparcie stwierdzenia że wirus i tak rozszedł się na cały świat jest globalizacja pozwalająca dotrzeć chorobom o tak wysokim współczynniku reprodukcji jak koronawirus na wszystkie miasta świata powyżej 100000 mieszkańców w najwyżej tydzień. "
Przeceniasz wirusy, mimo wszystko. Współczynnik reprodukcji dla COVIDa nie jest aż tak wysoki. Ale na to są modele.
https://cmmid.github.io/visualisations/covid-transmission-model

"Podtrzymywałam, podtrzymuję i będę podtrzymywała to ‘’nietypowe widzimisie’’ i każda informacja śmierci po powikłaniach mnie utwierdza w ich niepodważalnej słuszności."
Oczywiście, masz do tego prawo. Ale to zastanawiające i, także z medycznego punktu widzenia, interesujące ;)
Ale pozwól, że spytam - jak działają w takim razie na Ciebie informacje o śmierci z powodu infekcji SARS-CoV-2?

"Najpierw wymordują słabych i bezużytecznych. Po co płacić emerytury jeśli można wyrżnąć w pień?"
Być może dlatego, że większość partii głównego nurtu utrzymuje się w nim dzięki poparciu tego segmentu elektoratu. Także u nas

20.02.2021 9:17 pole torsyjne

@ereandel

"nie ma czegoś takiego jak "międzynarodowy sąd karny w Rzymie" "
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2003-78-708,17027197.html po w pisaniu międzynarodowy sąd karny w Rzymie - to wyskoczyło więc najpewniej chodzi właśnie o "Międzynarodowy trybunał karny" a trybunał to właśnie sąd o szczególnych uprawnieniach
" 2. link: tak wygląda izolacja materiału genetycznego każdego wirusa. Odwirowanie (przepraszam, ale po przeczytaniu tego wybuchłem śmiechem)"
proponuję obejrzeć
https://pubmedinfo.org/judy-mikovits/
tak wiem to jakaś wariatka której się pomieszało od natłoku naukowych danych i zaczęła gdakać jak kura

oczywiście nie spodziewam się że to obejrzysz przeczytasz. raczej tylko skomentujesz tytuł.

20.02.2021 11:52 Baśka

@Ereandel
Wiem ale jest to wyjątkowo uciążliwe jak nie można swobodnie wyjść z domu kiedy się chce bez oglądania się za siebie czy nie przejeżdża radiowóz Jak tylko zobaczyłam wczoraj radiowóz a oni jeszcze mnie nie zobaczyli to od razu zanurkowałam do rowu po swojej stronie drogi i czekałam 30 minut aż przejadą dręczyć kogoś innego po wsadzeniu mandatu jakiemuś innemu panu na przystanku
Innym razem zwiałam szczęśliwie dla mnie skutecznie przed parą niebieskich mend i wdrapałam się jak wiewiórka na drzewo aż sobie poszli i dali sobie siana ze mną bo znaleźli kogoś innego z koszulką na szyji zamiast maski
Za wyjście z domu samopas bez głupiej maseczki lub z maseczką z kominiarką zwiniętą na czubek głowy i czapką z daszkiem traktują jak bandytkę
Ile można kontynuować tą ''zabawę w chowanego' ?' Zwariować można od tego cyrku

Lepsza przynajmniej na początku twierdza-dom i wysyłanie grup wypadowych poza nią niż łażenie bez celu większego celu na pustkowiach Wiem że wrogie bandy na pewno przyjdą i dłużej niż 2 tygodnie ta twierdza się nie utrzyma Na początku krwiożercze bandy będą
‘’Około 50 osobową doraźnie zebraną grupą ludzi uzbrojonych głównie w broń białą jeśli broń palną to głównie pistolety i rewolwery’’ Dopiero później będą się tworzyć liczniejsze, lepiej uzbrojone i zorganizowane bandy dla lepszego zdobywania takich domów-twierdz i zabijania innych/

Słuchałam pani Sochy ale jest strasznie nudna,
Co jest do doczytywania o doktorze Pardeli ? Jak można nie powiązać jego złego stanu ze szczepionką przyjętą dosłownie 40 minut wcześniej?
Droga podania trucizny też się liczy, aluminium dożylnie wchłania się 20 razy lepiej niż pokarmowo,
Dożylne podawanie jest bardziej bezpośrednie bo omija układ pokarmowy stanowiący zabezpieczenie
Kwas w żołądku służy do niszczenia szkodliwych związków chemicznych a migdałki chronią przed drobnoustrojami mobilizując układ odpornościowy, Osłabiają działanie trucizn na wstępie
Przecież ludzki organizm potrafi sam się bronić przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego

Poglądy mi się z faktami nie rozminęły Jeśliby się nie cackali z mordowaniem ludzi to skończyliby nabici na zaostrzone kołki przez wściekłe tłumy Zwróciliby na siebie gigantyczną uwagę do tego stopnia że ludzie przyjęliby zasadę ‘’wymordujmy ich zanim oni wymordują nas’’
Tego się najbardziej boją dlatego robią wszystko ‘’małymi kroczkami’’ które ludzie i tak zauważają i odbierają coraz bardziej wrogo https://www.youtube.com/watch?v=YkTSZjnA_S0
Komentarze i łapy w dół 10-krotnie liczniejsze od łap w górę mówią same za siebie

Nawet jeśli stężenie cząstek wirusa w powietrzu nie jest zagrożeniem to przez pewien czas ludzie w ogóle nie nosili maseczek więc i tak się rozniosło Nawet jeśli przeceniłam możliwości roznoszenia chorób przez globalizację to minął już rok więc powinno się już to rozejść po całym zglobalizowanym świecie
Ile może trwać wymieszanie chorych ze zdrowymi nawet jak każdy chory miałby dziennie zarażać tylko po 1 człowieku ? Nie więcej niż 3 miesiące dla całego świata
Jeśli słyszę o zgonie z powodu infekcji C19 to się zastanawiam gdzie zniknęła grypa ze statystyk?

Przestali się utrzymywać z tego elektoratu bo mają już gdzieś pozory demokracji i robią wszystko by pozbyć się niewygodnych ludzi brutalną siłą dla zachowania zasobów szybciej niż do następnej kadencji

20.02.2021 17:38 ereandel

@pole torsyjna
"to wyskoczyło więc najpewniej chodzi właśnie o "Międzynarodowy trybunał karny""
Od kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny mieści się w Rzymie? Jak mam wierzyć źródłu, które zmyśla nawet jeśli chodzi o powszechnie znane fakty? Po co mam poświęcać cenne minuty swojego życia na brednie?

"tak wiem to jakaś wariatka której się pomieszało od natłoku naukowych danych i zaczęła gdakać jak kura"
Pół biedy, że cytujesz dezinformacyjną stronę "pubmedinfo" (która dziwnym trafem nazywa się podobnie do właściwego PubMedu - broń Boże nie chodzi tu o wprowadzanie kogokolwiek w błąd), ale powołujesz się na Judy Mikovits. Nie wiem od czego jej się pomieszało, ale portfolio ma imponujące - kradzież własności macierzystego uniwersytetu, fałszowanie prac naukowych.
Ale w środowisku antyszczepionkowym kłamstwo jest cnotą, więc pani doktor nieźle sprzedaje własne brednie.

"oczywiście nie spodziewam się że to obejrzysz przeczytasz."
Pierwszy akapit: "W ciągu ostatnich 26 lat, opublikowała 51 prac naukowych w recenzowanych czasopismach i pracowała jako naukowiec rządowy w dziedzinie badań nad rakiem, przez wiele lat."
Sprawdzam: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Judy+Mikovits
18 PRAC, z czego dwie to retrakcja.
Życiorys: Mikovits stated that she worked as postdoctoral researcher in the laboratory of David Derse from 1993 to 1994. By 1996, Mikovits was employed as a scientist at Ruscetti's Laboratory of Leukocyte Biology at the NCI.
In May 2001, Mikovits left the NCI to work at EpiGenX Biosciences in Santa Barbara, CA, a drug-discovery company [czyli big farma]. By late 2005, Mikovits was working as a bartender (SIC!) at the Pierpont Bay Yacht Club in Ventura, California. In 2006, she became the Research Director of the Whittemore Peterson Institute, located in Reno, Nevada. She was fired from the Whittemore Peterson Institute in 2011.

WNIOSEK: dla NCI (rządowej agencji) pracowała 3 lata. To jest "wiele lat"?
Jeszcze raz - PO CO mam czytać teksty, które zaczynają się od kłamstwa?

20.02.2021 19:13 ereandel

@baśka
"Wiem ale jest to wyjątkowo uciążliwe jak nie można swobodnie wyjść z domu kiedy się chce bez oglądania się za siebie czy nie przejeżdża radiowóz"
Jakimś cudem ja się nie muszę oglądać, wskakiwać do rowów i chodzić po drzewach (ta ostatnia historia szczególnie świadczy o Twoich zdolnościach literackich, i nie żartuję ;) ).

"Lepsza przynajmniej na początku twierdza-dom i wysyłanie grup wypadowych poza nią niż łażenie bez celu większego celu na pustkowiach "
Twierdza na Wielkim Stepie... Temudżyn approves

"Wiem że wrogie bandy na pewno przyjdą i dłużej niż 2 tygodnie ta twierdza się nie utrzyma"
Dlatego, jeśli faktycznie nastawiasz się na opcję full-kolapsu, to powinnaś zamieszkać na obszarze, który dobrze na twierdzę rokuję. Kolaps Imperium Rzymskiego stosunkowo najlepiej oglądało się z północnej Francji i Wielkiej Brytanii - samo w sobie jest bardzo pouczające.

"Co jest do doczytywania o doktorze Pardeli ? Jak można nie powiązać jego złego stanu ze szczepionką przyjętą dosłownie 40 minut wcześniej?"
Ja nie wiążę. Ale jako że nie wiem wszystkiego a od swoich studentów wymagam myślenia - pokaż mi na jakim mechanizmie patofizjologicznym szczepionka mRNA może wywołać zawał serca pod 40 minutach od podania. Liczę na związek przyczynowo-skutkowy.

"Droga podania trucizny też się liczy, aluminium dożylnie wchłania się 20 razy lepiej niż pokarmowo"
A co jeśli powiem, że szczepionek nie podaje się dożylnie?

"Kwas w żołądku służy do niszczenia szkodliwych związków chemicznych a migdałki chronią przed drobnoustrojami mobilizując układ odpornościowy, Osłabiają działanie trucizn na wstępie"
Na poważnie jesteś w klasie biologiczno-chemicznej? Sok żołądkowy może co najwyżej wytłuc bakterie (a i to nie wszystkie), a znaczenie migdałków polega na wykształcaniu komórek układu odpornościowego w reakcji na patogeny wirusowe i bakteryjne. Gdzie tu eliminacja toksyn? Podpowiem, że jest inny organ, który pełni tą rolę.

"Jeśliby się nie cackali z mordowaniem ludzi to skończyliby nabici na zaostrzone kołki przez wściekłe tłumy"
Ależ to bez sensu - jeśli szczepionka zabija, a naszym celem jest zabijać, to powinniśmy zaszczepić wszystkich jak najszybciej. W innym wypadku ktoś może zauważyć, że mu zaciukali babcię/wujka/teściową i dołączyć do Frontu Antymaseczkowego?

"Komentarze i łapy w dół 10-krotnie liczniejsze od łap w górę mówią same za siebie"
O przewadze obłędu w Internecie? Zdecydowanie. Pogubiłem się, kto chce zabijać? Gates, Uniwersytet Oksfordzki, Pfizer czy Morawiecki?

"Ile może trwać wymieszanie chorych ze zdrowymi nawet jak każdy chory miałby dziennie zarażać tylko po 1 człowieku ? "
Dziennie? To dałoby współczynnik Ro na poziomie ospy wietrznej, czy odry.
"Nawet jeśli przeceniłam możliwości roznoszenia chorób przez globalizację to minął już rok więc powinno się już to rozejść po całym zglobalizowanym świecie"
Ależ rozszedł się - tylko różne obszary są zglobalizowane w różnym stopniu. Dlatego u Ciebie na wsi mogłaś jeszcze w ogóle nie spotkać wirusa.

"Jeśli słyszę o zgonie z powodu infekcji C19 to się zastanawiam gdzie zniknęła grypa ze statystyk?"
Ale są przecież statystyki dla grypy. W zeszłym roku zmarło 64 osoby - oficjalnie, bo szacuje się liczbę na 6500. W tym czasie COVID zabił 40 tysięcy osób. Również tylko oficjalnie, bo "naddatkowa śmiertelność" w listopadzie robi wrażenie. https://notesfrompoland.com/2021/01/04/poland-recorded-more-deaths-in-2020-than-any-year-since-wwii/

"Przestali się utrzymywać z tego elektoratu bo mają już gdzieś pozory demokracji i robią wszystko by pozbyć się niewygodnych ludzi brutalną siłą dla zachowania zasobów szybciej niż do następnej kadencji"
Ja tam uważam, że po prostu znaleźli sobie już nowy elektorat - zakaz aborcji zapewni im przyzwoity zastrzyk wyborców z gładkomózgowiem.

20.02.2021 21:07 pole torsyjne

@ereandel
ale skąd masz pewność że nie wylewasz dziecka z kąpielą? czy nie uczciwiej było by spotkać się z tamtymi ludźmi i w rozmowie wyjaśnić o jakie konkretnie sądy im chodzi o jakie konkretnie naukowe kompetencje?
a tak to mam odczucie że negujesz w najwygodniejszy dla siebie sposób "nie ma takich sądów" to żadni tam naukowcy to jacyś biedaczkowie bez osiągnięć.
nie mogę
nie potrafię
zaufać
ci ja

20.02.2021 22:42 ereandel

@Pole torsyjne
Statystycznie czeka mnie jeszcze jakieś 400 tysięcy godzin życia. Choć jestem w pełni świadomy, że kolaps społeczny je skróci. Aby poznać informacje zawarte w tym filmiku muszę poświęcić przynajmniej jedną z nich.
Taka kalkulacja uświadamia mi, że, well, nie warto, jeśli autor/autorka nie dba o zgodność z faktami na jakimś podstawowym poziomie.

Ale jeśli jest jakieś konkretne twierdzenie, które zaintrygowało Cię w tym filmiku, daj mi namiary co do minuty. Wtedy spojrzę w wolnym czasie.

21.02.2021 5:06 gupol(szukam w OZE)

@mariusz r

sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku, wynosi od 600 kWh/(m²*rok) w krajach skandynawskich do ponad 2500 kWh/m²/rok w centralnej Afryce.
to jest jest góra 5 krotna różnica.
oczywiste że sama ilość energii która dociera do różnych stref klimatycznych to jeszcze za mało żeby wnioskować o tempie topnienia.

samo zachmurzenie wywołane różnicą temperatur spowodowałoby radykalny spadek ilości energii jaka dotarłaby do tego lodu.
sama okolica równika wokół antarktydy uległa by wychłodzeniu. do kilku stopni powyżej zera.
nie mówiąc o prawdopodobnym ochłodzeniu całego klimatu planety po takim "eksperymencie.
a ty zdaje się zakładasz że wrzucasz lód do garnka wrzącej wody która się przy tym nie schładza i dalej wrze dostarczając do lodu cały czas taka samą ilość energii.
żadnych ujemnych sprzężeń.
rozumiem że wyobrażenie sobie przeniesienia antarktydy na równik wymaga myślenia magicznego ale na tym myślenie magiczne sie kończy. dalej przydałoby się trochę realizmu

21.02.2021 8:58 Baśka

@Ereandel
Czy ja jestem bardziej uparta od ciebie czy na odwrót ?
Może u ciebie w okolicy nie ma nieoficjalnych zawodów w konkurencji pod tytułem:
‘’Który patrol wystawi najwięcej mandatów w tym samym czasie?’’
Miałam szczęście że udało mi się zwiać przed ’’zdeterminowanymi zawodnikami’’ na drzewo lub w zanurkowac w rowie i przeczekać do czasu jak ‘’zaliczą punkty’’ u innego nieszczęśnika i pojadą znaleźć kolejnego chętnego na wyścigi by zdążyć przed inną drużyną lub drużynami.(Nie jestem pewna czy ‘’zawody’’ są na 2 czy 3 patrole bo jak udało mi się uniknąć jednego i zauważyłam drugi w innym miejscu to ten pierwszy mógłby dojechać do każdego miejsca we wsi i sąsiednich. Ponieważ zawodników omijam szerokim łukiem i chowam się lub zwiewam jak ich tylko zobaczę nie jestem pewna którzy to dokładnie )

Jeden zainteresowany potwierdził że takie ‘’zawody’’ odbywają się regularnie kiedy widzimisie komendanta nie zgadza się z pieniędzmi z mandatów. https://www.youtube.com/watch?v=lcXiSfDbgzE 2:26 – 6:20 Jeśli wystawienie 20 mandatów dziennie to dla nich żaden problem to dlaczego nie urządzą zawodów ku wielkości zysków i statystyk swojej komendy lub komisariatu ? Mieszkam na największej nizinie europy i nie zamierzam się wyprowadzać.Każda nawet najprymitywniejsza banda musi założyć jakiś obóz przynajmniej tymczasowy. Lepszego miejsca nie mam.

Nie pokażę bo nie zrobiłam sekcji zwłok ani nie wiem jaki jest rzeczywisty skład tej szczepionki. Nie podadzą składników ani dokładnych proporcji ponieważ to jest tajemnica produkcyjna. Nie wszystkie szczepionki wchłania się dożylnie na przykład te dla zwierząt na wściekliznę rozrzuca się po lesie. Ale te dla ludzi się podaje w strzykawkach dożylnie lub domięśniowo. Mówiłam w uproszczeniu o kwasie żołądkowym bo mówiąc szkodliwe związki chemiczne miałam na myśli białka z których składają się bakterie. O migdałkach się nie pomyliłam bo mobilizują reakcję na szkodliwe drobnoustroje i na miejscu trafiają na opór w postaci zmobilizowanego układu odpornościowego spodziewającego się ataku.
Ciało z toksyn oczyszcza wątroba. Każda trucizna wchodząca od razu do żyły lub tętnicy będzie miała większe pole do popisu. Na pewno też zadziała ta sama ilość w krótszym czasie bo zaliczenie okrążenia po krwioobiegu to 3-5 sekund. Więc częstotliwość trucia i zniszczenia przez to są wielokrotnie większe.

Właśnie że to cackanie się jest z sensem tylko napotyka na wrogość takich ludzi podobnych do mnie którą biorą pod uwage. Jeśli będą szczepić masowo wszystkich niechętnych wywołają żądze krwawej zemsty od ludzi nie chcących się zaszczepić i zniechęcą do siebie ludzi. Jeśli by to zrobili naraz to ‘’wrogie nastroje’’ u ludzi byłyby porównywalne do zakazania mięsa i nabiału z dnia na dzień przez ‘’radykalną wegankę’’.
https://www.youtube.com/watch?v=tX6uQsyPM7E&feature=emb_title
Jeśli będą się cackać tak jak teraz zaczną stopniowo wychodzić powikłania i wywołają zemstę. Komuś umrze nie wiem ciocia, wujek, brat,kuzynka który wcześniej był lub była okazem zdrowia i co najmiej 50 ludzi będzie chciało zemsty. Kiedy jeszcze tych 50 bliskich i kumpli dowie się że u innych ludzi jest podobnie i powiąże to ze szczepionkami ruszą na ulice z pałkami,maczetami,widłami,pochodniami,nożami,siekierami,gazrurkami,koktajlami mołotowa, kradzioną bronią palną i zdobytą po trupie zamordowanych niebieskich mend które staną im na drodze krzycząc
‘’Śmierć za śmierć!’’ ‘’Zarżnąć szczepionkowych trucicieli !’’
Wszyscy współpracują ze sobą i każdy ma odnieść jakieś namacalne korzyści. Gates i Oksford zarobią na projektowaniu komputerów,robotów i przejęciach majątków zniszczonych przez obostrzenia, Pfizer zarobi na wepchnięciu szczepionek a Morawiecki dostanie % za pomoc w realizacji tego zbrodniczego planu.

Nie spotkałam w swojej wsi wirusa jak byłam już w Rzeszowie,Lublinie,Krakowie,Kielcach w tym roku i tam też nie spotkałam wirusa. Ale kto by słuchał dziewczyny z dziury zabitej dechami gdzie psy dupami szczekają ?
Rozeszło się od Warszawy do najmniejszych wsi . Wielu ludzi ze wsi jeździ załatwiać sprawy do większych miasteczek z których ktoś musiał przywieźć koronawirusa i podzielić nim się z innymi. Od osoby do osoby najpóźniej w maju każdy musiał dostać wirusa z 30-60 ręki. Ktoś się wygadał o fałszowaniu statystyki https://nczas.com/2020/10/22/dobromir-sosnierz-wylozyl-prawde-w-sejmie-tak-zawyzane-sa-statystyki-zgonow-na-covid-19/ Ty uważasz że znaleźli nowy elektorat a ja uważam że z mordowaniem ludzi chcą się wyrobić do następnej kadencji.Tylko z jakim rezultatem ?

21.02.2021 9:02 pole torsyjne

@ereandel
https://www.youtube.com/watch?v=YMsQ5izhIDo

21.02.2021 11:14 ereandel

@Baśka
"Czy ja jestem bardziej uparta od ciebie czy na odwrót?"
Ciężko to zmierzyć. Ale życie nauczyło mnie nie odpuszczać.

"Jeden zainteresowany potwierdził że takie ‘’zawody’’ odbywają się regularnie kiedy widzimisie komendanta nie zgadza się z pieniędzmi z mandatów."
Ale to akurat norma w Polsce - mandaty służą przede wszystkim poprawie finansów Policji. Nie wlepiają (z tego co wiem) mandatów za wychodzenie z domu a za brak maseczki na nosie w momencie kontroli.

"Nie pokażę bo nie zrobiłam sekcji zwłok ani nie wiem jaki jest rzeczywisty skład tej szczepionki."
Rozczarowujesz mnie.
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
To może moja kolej - jeśli ktoś zgłasza się z objawami zawału serca, wyniki badań wypełniają definicję rozległego zawału serca związanego z zakrzepem na blaszce miażdżycowej, to nie za bardzo widzę związek z domięśniowym podaniem szczepionki 45 minut wcześniej.

"Mieszkam na największej nizinie europy i nie zamierzam się wyprowadzać.Każda nawet najprymitywniejsza banda musi założyć jakiś obóz przynajmniej tymczasowy. Lepszego miejsca nie mam."
Są na świecie setki lepszych miejsc niż Polska

"Nie wszystkie szczepionki wchłania się dożylnie na przykład te dla zwierząt na wściekliznę rozrzuca się po lesie."
Powiem więcej - nie kojarzę szczepionki dla ludzi podawanej dożylnie.

"Mówiłam w uproszczeniu o kwasie żołądkowym bo mówiąc szkodliwe związki chemiczne miałam na myśli białka z których składają się bakterie. "
Zgoda, ale to nierelewantne w tej sytuacji.

"O migdałkach się nie pomyliłam bo mobilizują reakcję na szkodliwe drobnoustroje i na miejscu trafiają na opór w postaci zmobilizowanego układu odpornościowego spodziewającego się ataku."
Ale układ odpornościowy człowieka nie ogranicza się do migdałków. Więcej, ich rola w starszym wieku znacząco maleje. Skupiska tkanki chłonnej są zlokalizowane w całym organizmie - od skóry, przez przewód pokarmowy po pęcherz moczowy.

"Każda trucizna wchodząca od razu do żyły lub tętnicy będzie miała większe pole do popisu."
Leków nie podaje się dotętniczo. A szczepionek dożylnie.

"Na pewno też zadziała ta sama ilość w krótszym czasie bo zaliczenie okrążenia po krwioobiegu to 3-5 sekund."
Jeśli człowiek nie umie liczyć, uwierzy we wszystko.
1 skurcz serca to wyrzut około 80 ml krwi. Łącznie jest jej w człowieku 5 litrów. Zakładając podział na mały i duży krwiobieg wychodzi nam 2500/80, czyli 30 uderzeń serca na pokonanie jednej połówki krwiobiegu. Czyli przepływ przez serce całości krwi w ciągu minuty.
Skąd więc wzięłaś 3-5 sekund?

"Więc częstotliwość trucia i zniszczenia przez to są wielokrotnie większe."
Upierasz się przy nieadekwatnym w tej sytuacji podawaniu dożylnym, ale ok. Jeśli nie jest to substancja działająca toksycznie wątrobę czy nerki, to zostanie ona wydalona przez te organy. Hokus pokus.
Dlatego dla wywołania PRZEWLEKŁEGO zatrucia, należy podawać związek w mniejszych ilościach przez dłuższy czas. Jak pestycydy na wsi, rtęć w fabryce czy gazy znieczulające wydostające się z obwodu na sali operacyjnej. Żaden z tych przypadków nie obejmuje podawania dożylnego.

"Jeśli będą szczepić masowo wszystkich niechętnych wywołają żądze krwawej zemsty od ludzi nie chcących się zaszczepić i zniechęcą do siebie ludzi."
Ale jak inaczej mają zaszczepić niechętnych?

"Jeśli będą się cackać tak jak teraz zaczną stopniowo wychodzić powikłania i wywołają zemstę. Komuś umrze nie wiem ciocia, wujek, brat,kuzynka który wcześniej był lub była okazem zdrowia i co najmiej 50 ludzi będzie chciało zemsty."
W takim razie już teraz powinni wprowadzić szczepienia przymusowe. I szczepić jak najszybciej, ZANIM stopniowo wyjdą powikłania. Nie jesteś głupia, zapewne sama widzisz sprzeczność w swojej wypowiedzi, ale jesteś uparta.

"Wszyscy współpracują ze sobą i każdy ma odnieść jakieś namacalne korzyści. "
To jest właśnie najpiękniejsze w piętrowych teoriach spiskowych i tłumaczy, dlaczego leniwi intelektualni ludzie lgną do nich jak muchy do miodu. Nie trzeba szukać powiązań między poszczególnymi aktorami, wystarczy rzucić "oni wszyscy współpracują".

"Nie spotkałam w swojej wsi wirusa jak byłam już w Rzeszowie,Lublinie,Krakowie,Kielcach w tym roku i tam też nie spotkałam wirusa."
Mogłaś spotkać, mogłaś nie spotkać. Nie wiem tego. Mogłaś przechorować, mogłaś nie przechorować. Coraz częściej uważamy, że nie ma czegoś takiego jak "bezobjawowy COVID", więc prędzej czy później się dowiesz, czy i jakie spustoszenie wywołał ;)

"Ale kto by słuchał dziewczyny z dziury zabitej dechami gdzie psy dupami szczekają ?"
Nie powiedziałem tego, ale nie będę też leczyć kompleksów.

"Od osoby do osoby najpóźniej w maju każdy musiał dostać wirusa z 30-60 ręki"
Bez restrykcji i ograniczeń kontaktu jedna osoba zakaża średnio 5 przez cały czas trwania okresu zakaźności. Ale mieliśmy restrykcje, które przez pewien czas ściągnęły liczbę poniżej 1.

"Ktoś się wygadał o fałszowaniu statystyki"
Kto się wygadał? Poseł Konfederacji? My chyba żyjemy nie tyle w innych krajach, co na innych planetach.
Słynny argument o umieraniu Z wirusem nie NA wirusa. Jeśli znasz niemiecki, to proszę: https://www.badische-zeitung.de/kommentare-1/studie-die-meisten-corona-toten-sterben-am-virus-nicht-mit-dem-virus?utm_source=prod-red-newsletter-daily&utm_medium=email&utm_campaign=1337&utm_content=Kommentare&cn=abo-digi-x-wall-sale-newsletter-red&utm_region=World&utm_position=1

"Ty uważasz że znaleźli nowy elektorat a ja uważam że z mordowaniem ludzi chcą się wyrobić do następnej kadencji"
Wiesz co jest najgorsze? Że ze swoim nastawieniem nawet po rozpoczęciu kolejnej kadencji nie uznasz, że się myliłaś, tylko że "im się nie udało". To właśnie miałem na myśli mówiąc o "niekorygowalności" Twoich przekonań. I nie jest to dobry znak.

21.02.2021 14:11 Baśka

@Ereandel
Znalazłam równie upartego przeciwnika do wykłócania się.Ten policjant mówi ‘’Daj mi człowieka to znajdę ci paragraf na tego człowieka ’’ Wystarczy że ktoś ma odrobinę popuszczoną maseczkę i wymyślą że ma nieprawidłowo założoną i mandat gotowy. Ponieważ oni wszyscy o tym wiedzą tak robią urządzając zawody który patrol więcej
Nie zaprzeczę że 85 letni dziadek mógł dostać zawału serca bo to się może zdarzyć codziennie.
Ale dlaczego akurat 40 minut po podaniu szczepionki mu się zaczęło coś dziać ? Za nic nie uwierzę że to zbieg okoliczności.
Wiem że zaczęłam stosować niemądre uproszczenia z intencją skrócenia komentarza. Wiem też że 1 lub 2 minuty na zaliczenie pełnego obiegu we krwi są niezbędne w zależności od tętna Powiedziałam z 3-5 sekund z rozpędu. Migdałki są na pierwszej linii frontu i powstrzymują pierwszy atak. To co zostanie jest dla reszty narządów i tkanek.
Domięśniowe podanie od dożylnego różni się tylko ileś razy wolniejszym przebiegiem bo przez mięśnie prosto do krwi z miejscowym zaczepieniem o układ odpornościow. Upieram się przy swoim jeszcze dlatego że są trucizny działające z opóźnieniem. Lub jakieś specyfiki o przedłużonym uwalnianiu

https://wolnemedia.net/szczepienie-stada/ https://pieknoumyslu.com/okno-overtona-na-czym-polega-ta-ciekawa-koncepcja/ Wszystkie dotychczasowe punkty tego planu się spełniły co do jednego.
https://wolnemedia.net/obrazki2/plan-kana-1.jpg
Wiesz dlaczego im się noga powinęła podczas tego planu zabicia ludzi i zastąpienia ich komputerami i robotami bo to jest tańsze ? Bo wtajemniczone osoby się wygadały i ludzie od zbyt długiego czasu mają zapowiedzi zwolenników teorii spiskowych. Przez to zanim dopracowali ten plan małymi kroczkami zbyt wielu ludzi wyczuło zagrożenie i to się im na 95% nie uda. Ludzie zaczynają łączyć wydarzenia z wyśmiewanymi kiedyś teoriami spiskowymi. Totalna anarchia wybuchnie kiedy łańcuchy dostaw zaczną się pruć i cały plan obróci się przeciwko nim jeszcze w tym roku. Wkroczyli w drogę bez odwrotu i muszą kontynuować bez względu na gniewną reakcję ludzi. Jakby przestali to ludzie by się obudzili i tak ich zaatakowali.
Za dużo ludzi się dowiedziało z wyprzedzeniem.https://www.youtube.com/watch?v=FrZIJi6ctyc&feature=emb_title
Dodatkowo te przerwy w dostawach mają być podczas okresów nieznośnego gorąca które dodatkowo ułatwia wybuch gniewu i fizyczną agresję.

Jaki interes ma Morawiecki ? - ZUS, pieniądze i bezkarność.
Jaki interes ma Bill Gates? Kradzież majątków, i rozwój Microsoftu przez to większa władza i pieniędze.
Jaki interes ma Oksford ? Pieniądze za opracowanie rozwiązań technologicznych i siedzenie cicho.
Jaki interes ma Pfizer ? Pieniądze ze szczepionek i powikłań u tych którzy przeżyją. Bo szczepionki nie zabiją każdego jak leci. Część ludzi osłabią na tyle że nie będą w stanie po jakimś czasie nic zrobić od późnych powikłań. ‘’Pacjent wyleczony to klient stracony’’. Mają w planach mnóstwo dożywotnich klientów którym co chwila coś będzie dolegać i..pieniądze ze sprzedaży w aptekach.
(Nie wszyscy lekarze są tacy ale większość ma swoje tajemnicze powiązania dla pieniędzy)

Ja wiem że nie ma koronawirusa tak kompletnie bezobjawowego. Ale objawy mogą być ledwie zauważalne.
Posmarka,pokicha,zakaszle 36,70-36,85 stopnia i nic nie poczuje w 95% przypadków.
Jak zwykle nie wychodziło mi ironizowanie które miało na celu pokazać że ‘’autorytet’’ nie ważne skąd zmienia wszystko w patrzeniu na czyjąś opinię. Że większość ludzi bardziej chce założyć że profesor (kupiony tytuł) i lepszą oprawą medialną ma rację niż ktokolwiek inny. Że nie liczy się wartość argumentów tylko postrzeganie tego kto o nich mówi. Nie wyobrażam sobie na tą chwilę by coś miało nie pójść według tego widzimisie.
Z gigantycznym trudem przyznaję się do pomyłki ale jak muszę to nie pozostaje nic innego bo idiotycznie jest tkwić w błędzie.

21.02.2021 22:05 ereandel

@Baśka
"Znalazłam równie upartego przeciwnika do wykłócania się."
Dziękuję i wzajemnie. Obawiam się tylko, co mogę znaleźć, prowadząc tą dyskuję dalej ;)

"Wystarczy że ktoś ma odrobinę popuszczoną maseczkę i wymyślą że ma nieprawidłowo założoną i mandat gotowy."
No nie wiem, to chyba łatwiej ją poprawić niż wskakiwać na drzewo?

"Ale dlaczego akurat 40 minut po podaniu szczepionki mu się zaczęło coś dziać ? Za nic nie uwierzę że to zbieg okoliczności."
A gdyby zaczęło się dziać 5 minut po podaniu? 5 godzin? 5 dni? Nadto - znamy z ogólnopolskich mediów jeden taki przypadek, że starszy pan umarł po przyjęciu szczepionki. A ja, z własnego otoczenia, znam jeden przypadek, gdzie zmarł 30-letni kolega. Inny dostał zwłóknienia płuc. Jeszcze inna koleżanka nie może się do teraz pozbierać - zapomina wielu rzeczy, wolniej pracuje. Wszystko nie po szczepionce, a po infekcji.
Pytanie - jak przebiegałaby najprawdopodobniej choroba u dr Pardeli?

"Domięśniowe podanie od dożylnego różni się tylko ileś razy wolniejszym przebiegiem bo przez mięśnie prosto do krwi z miejscowym zaczepieniem o układ odpornościowy."
Raczej chłonka niż krew, zwłaszcza jeśli chodzi o antygeny. Dlatego podanie domięśniowe zawsze będzie bardziej immunogenne niż dożylne.

"Upieram się przy swoim jeszcze dlatego że są trucizny działające z opóźnieniem."
Niewątpliwie, ale raczej przy przewlekłym stosowaniu. Powtarzam - dlaczego nie np. zatruć wody pitnej, tylko zachęcać ludzi do szczepień? Po co dawać im wybór? Nie potrafisz odpowiedzieć na fundamentalne kryminologiczne pytanie PO CO?

"Wszystko się sprawdza"
Wybacz, ale NIC się nie sprawdza. Prostowanie bzdur to niewdzięczne zajęcie, ale polubiłem Cię i spróbuję.
Primo - po co najpierw "morderczą szczepionką" szczepić strażników porządku? Przecież jeśli ich wykończymy w pierwszej kolejności, utrudniamy sobie kontrole nad czarnymi owcami?
Secundo - jeśli liczysz, że WHO dofinansuje jakiekolwiek szczepienia, to najpewniej wcale nie wiesz, jak małym budżetem dysponuje ta organizacja. To jeden duży szpital w Zachodniej Europie. Z pustego Salomon nie naleje.
Tertio - gdzie blokady gospodarki w styczniu 2021? Wtedy się pootwieraliśmy. Gdzie dochód podstawowy? W sferze marzeń lewicy i koszmarów liberałów. Gdzie wyższa śmiertelność nowego szczepu wirusa? Naukowcy mówią, że zagrożenie zostało przecenione https://www.bbc.com/news/uk-55779171

W skrócie - naginasz fakty, aż trzeszczą.

"Dodatkowo te przerwy w dostawach mają być podczas okresów nieznośnego gorąca które dodatkowo ułatwia wybuch gniewu i fizyczną agresję."
Które przerwy? Obecne? Gorąco ostatnio bardziej znośne.

"Jaki interes ma Morawiecki ? - ZUS, pieniądze i bezkarność."
Ale jednocześnie wybicie swojego elektoratu docelowego. Twierdzisz, że to nieistotne, bo i tak wprowadzi autorytaryzm i tutaj NIESTETY muszę przyznać Ci rację. Bo, wbrew temu co Ci się wydaje, osoby nienegujące koronawirusa również widzą zagrożenie korona-autorytaryzmu.
https://kulturaliberalna.pl/2020/03/31/porzadek-swiatowy-koronawirus-konekwencje/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/?utm_source=marketo-asset-download&utm_medium=email&utm_campaign=democracy_index_2020&utm_content=banner-image&mkt_tok=eyJpIjoiWTJNM09ERXlPR0UwTnpnMyIsInQiOiJvM2hKV0ZuOG1HamhBaTlQb004UnNobWRIY2p2cHJ2dm9qaDVMY21rR3h6cGE2d0psbFpHazZDc0pBUW50WjhPVVIxNlM5VGxaaGplVWJVWkxDNUhUcDBURnV2KzZjeGlFSjF2eGtDK01nUnpITVJWR2c5dFFOeHZ4bzVTK3ozMiJ9
"Jaki interes ma Bill Gates? Kradzież majątków, i rozwój Microsoftu przez to większa władza i pieniędze."
Pytanie - po co? Kojarzy mi się to z tym kawałem, gdzie spytali chłopa, co by zrobił, gdyby został carem. "Rubla ukradł i uciek". Muszę tłumaczyć, kto tu jest chłopem, kto carem?
"Jaki interes ma Oksford ? Pieniądze za opracowanie rozwiązań technologicznych i siedzenie cicho."
Ale po co rozwiązania technologiczne, skoro Valar morghulis? Kto je kupi? Kto będzie z nich korzystać? Kto będzie za nich płacić?
"Jaki interes ma Pfizer ? Pieniądze ze szczepionek i powikłań u tych którzy przeżyją. Bo szczepionki nie zabiją każdego jak leci. Część ludzi osłabią na tyle że nie będą w stanie po jakimś czasie nic zrobić od późnych powikłań."
Chwała niebiosom. Ale zasmucę Cię - z własnego doświadczenia widzę, że ludzie o wiele łatwiej wykańczają się swoim stylem życia niż lekami
https://www.reddit.com/r/Polska/comments/kg67rx/dziś_zdrowie/

"Posmarka,pokicha,zakaszle 36,70-36,85 stopnia i nic nie poczuje w 95% przypadków."
Najczęściej faktycznie "nic nie czuje", zwłaszcza zapachu. Wiesz, że to bardzo niepokojący objaw? Świadczy o uszkodzeniu opuszki węchowej, będącej wrotami do układu nerwowego.

"Jak zwykle nie wychodziło mi ironizowanie."
Bez przesady :)

"Że większość ludzi bardziej chce założyć że profesor (kupiony tytuł) i lepszą oprawą medialną ma rację niż ktokolwiek inny."
Niesamowite, bo ja mam całkiem odwrotne wrażenie. Większość ludzi zakłada, że jest przynajmniej tak samo mądra jak profesor. A Górniakowa i Ivan Komarenko są zdecydowanie mądrzejsi.

"Z gigantycznym trudem przyznaję się do pomyłki ale jak muszę to nie pozostaje nic innego bo idiotycznie jest tkwić w błędzie."
Doceniam i szanuję takie podejście.

22.02.2021 7:15 Mariusz

Czy tylko ja zauważam, że 16letnia Baśka nie pisze jak 16 latka? Żeby używac tych wszystkich sformułowań trzeba sie grubo "otrzaskać" w tematyce społeczno-ekonomicznej a to wymaga lat siedzenia w lekturach, artykułach i forach dyskusyjnych. Musiałaby się tym zająć jako 13 latka co najmniej. A i to podejrzane bo uczniowie mają sporo lekcji a potem pracy domowej. Po odliczeniu rekreacji i normalnych życiowych zajęć zostaje bardzo mało czasu na przegryzanie sie przez literaturę w temacie.

22.02.2021 7:20 Mariusz

Może sie mylę :-) po prostu nie widziałem dotąd żadnej 16 latki z takimi zainteresowaniami

22.02.2021 7:31 Baśka

@'Mariusz
Niedawno skończyłam 17 i oczytałam się z nudów w 2020 roku przez to wymuszone siedzenie w domu.
Zainteresowałam się z nudów i jakoś tak wyszło. Zawsze byłam dość rozgarnięta i pojętna.

@Baśka
Zawsze znajdą powód by wlepić mandat. Nawet jeśli maseczka była w porządku to wymyślą coś innego nawet na siłę bo statystyki i pieniądze.

Nie wiem jak przebiegała choroba u jednego doktora Pardeli ale wiem że liczba zgonów i powikłań od tej szczepionki jest większa niż wszystkich innych razem wziętych. Śmierć w krótkim czasie w Polsce tylko 60 ludzi i ponad 1000 ludzi w USA
(Są to dane oficjalne a nie rzeczywiste)

Bo przewlekłe trucie wody byłoby łatwiejsze do sprawdzenia niż skład szczepionek który jest znany tylko producentom.
Szczepionka DNA nie zmieni ale pobudzając organizm do produkcji przeciwciał wytworzy jednocześnie jakieś inne mieszanki białek jako produkty uboczne które zaczną truć i wyniszczać. Nie mamy bladego pojęcia jaki jest dokładny skład tej szczepionki ani ile jest jej wersji.

‘’Po co najpierw "morderczą szczepionką" szczepić strażników porządku? Przecież jeśli ich wykończymy w pierwszej kolejności, utrudniamy sobie kontrole nad czarnymi owcami?’’

Ponieważ część z nich zwłaszcza żołnierze mogą się im zbuntować. Oni mają swoje lepsze i gorsze oddziały.
Czytałam w podręczniku historycznym o ORMO. Kiedy tylko rząd okupujący się umocnił na tyle że nie potrzebował ludzi na posyłki osłabił ORMO czystkami jako organizację o ‘’wątpliwej lojalności’’. Zanim ją osłabił byłą ‘’jednorazowym narzędziem’’
Tutaj będzie podobnie bo nie wszyscy opowiedzą się po stronie rządu. Ci najbardziej lojalni dostaną placebo a ‘’pożyteczni idioci jak ORMO’’ truciznę której rezultaty wyjdą wtedy kiedy nie będą im potrzebni.
Wszystkie totalitaryzmy potrafiły pozbywać się grup społecznych i instytucji kiedy już wykonały swoje zadanie i nie były potrzebne. Na przykład Stalin mordował swoich urzędników kiedy nie byli im potrzebni.
Stróże porządku w jego państwie byli mordowani kiedy uznał że ich nie potrzebuje lub było ryzyko że się mu postawią.

Oficjalnie WHO nie posiada wiele pieniędzy ale jest bieżąco potajemnie finansowane przez inne instytucje i osoby prywatne.
Oczywiście też działa cudzymi rękami wykorzystując do tego inne instytucje.

Przecenione zagrożenie wirusem,BDP i blokady gospodarcze były w planie wprowadzenia wielkiego resetu tylko plany zaczęły się pruć bo ludzie dowiedzieli się o spisku. Żeby spisek się udał ludzie nie mogą się o nim dowiedzieć.
Bo nawet jeśli na początku ludzie w to nie uwierzą to widząc że ‘’To wygląda bardzo podobnie do tego co mówił ten fanatyk teorii spiskowych’’ przestają w to wierzyć i zaczynają się buntować jak Góralskie Veto.
Cały plan trafi szlag bo ludzie po tych ‘’brakach żywności’’ ruszą rozhisteryzowanymi tłumami łupić sklepy z żywnością i zabijać strażników porządku. Obserwujemy plan który już nie wypalił.
Mówiąc o gorącu miałam na myśli lato. Pamiętasz jak sam podczas upału byłeś zdenerwowany obecnością innych ludzi.

Nie musisz tłumaczyć kto jest chłopem a kto carem ale Bill Gates ma apetyt i na nie i na jeszcze większą władzę.
Jest chciwym psychopatą który chce mieć jeszcze więcej pieniędzy i władzy
"Jaki interes ma Oksford ? Pieniądze za opracowanie rozwiązań technologicznych i siedzenie cicho."
Bill Gates i powiązani z nim psychopaci.
Ten styl życia jest promowany przez media po to by korporacje farmaceutyczne na nich zarabiały.
Czy gdyby ludzie byli zdrowi jak rydze i tak jak ja nie zużywali nawet tuzina tabletek polopiryny rocznie bo im nic nie jest korporacje farmaceutyczne miałyby rację bytu ? Promowanie szkodliwego dla zdrowia stylu życia też temu służy.
Gdyby było więcej takich osób jak ja nie używało alkoholu,papierosów,dragów,leków poza ‘’gigantycznymi wyjątkami i tak krótkotrwale to korporacje by poszły z torbami.
Ja też nie czułam zapachu dopóki nie wysmarkałam się ze wszystkiego. Dopiero po dwóch tygodniach mi węch wrócił
Jak już się doszczętnie wysmarkałam z tego co mi leżało w zatokach.

Chodziło mi o przysłowia ‘’Jak cię widzą tak cię piszą’’ i ‘’ Broda nie czyni mędrcem’’.
Wizerunek siwego pana w drogim garniturze i okularach na uczeli wzbudza większe odruchowe zaufanie u ludzi niż widok losowej osoby. Ludzie ubierają się po to by wyróżnić swoje role społeczne ponieważ jest ich za dużo by każdy mógł zapamiętać kto jaką funkcję pełni. Chodzi mi też o to że jest to wykorzystywane do manipulacji.

Też ciebie doceniam że nie jesteś łatwym orzechem do zgryzienia bo jak skończymy tą zaciekłą wymianę zdań to oboje wyjdziemy bogatsi o nowe horyzonty i bardziej rozgarnięci.

22.02.2021 7:38 Baśka

@Mariusz
Nawet bym określiła się jako ''prawie genialna''. Moim jedynym zainteresowaniem jest to że jestem ciekawska i rozgarnięta. Lepiej zająć się szukaniem informacji o świecie niż nudzeniem się ?
Pisałam kiedyś że miałam gigantyczne ilości wolnego czasu w 2020 na zdobycie tej wiedzy przez zdalne nauczanie.
Jeśli robiłam zdalne nauczanie to po prostu odpisywałam na szybko odpowiedzi do zadań mailem i czytając pobieżne ''najczęściej już doskonale znany temat lekcji'' a przez resztę czasu by się nie nudzić puszczałam filmy dokumentalne lub audiobuki i tak mi wiedza urosła do imponującego poziomu.

22.02.2021 7:41 Mariusz

Masz konto na Facebooku?

22.02.2021 7:41 Mariusz

daj do niego linka

22.02.2021 11:32 pole torsyjne

lewa półkula logiczna analityczna jest bezpośrednio połączona z gadzią strukturą mózgu dlatego nie należy upatrywać w niej przesadnej nadziei. świat rozumiany jedynie lewą półkulą będzie raczej polem walki, niekończącej się gry o dominację,https://globalna.info/2020/08/29/dalajlama-ciaokultyzm-i-prawdziwe-oblicze-duchowego-przywodcy-tybetu/ o przetrwanie za wszelką cenę, nijak nie może tam zaistnieć idea wspólnoty, braterstwa, co innego prawa. o ta jest inna. istnieje jeszcze serce ale czy ktoś w to uwierzy.
https://globalna.info/2021/02/21/krolestwo-niderlandow-sprzedalo-98000-dzieci-na-okultystyczne-ofiary-i-do-kochajacych-dzieci/

22.02.2021 11:46 Baśka

@Mariusz
Na facebooka ci nie dam bo dostałam już bana za ostrą krytykę pomysłów Sylwii Spurek i UE w ogóle. Teraz tam jest taka cenzura że musiałabym się dosłownie gryźć w język co trzecie słowo żeby nie powiedzieć czegoś o kimś lub o czymś co grozi banen.Stzeliłam focha forevera dla tych głównych mediów.
Nigdy więcej nie będę pisała na portalach na których cenzura tłamsi moje widzimisie. Dlatego nie obraź się,ale jak chcesz pogadać to pod ten adres. ‘’ renfri_t4@wp.pl ‘’

22.02.2021 15:46 ereandel

@Mariusz
Trochę się na tym znam, więc mogę potwierdzić, że mówi prawdę. Wypowiedzi są na poziomie adekwatnym do wieku, choć refleksyjność ponadprzeciętna.

@Baśka
"Nawet jeśli maseczka była w porządku to wymyślą coś innego nawet na siłę bo statystyki i pieniądze."
A to akurat prawda. Szczerze mówiąc wolałbym, by urzadzali polowania na wariatów testujących swoje V8ki na wiejskich drogach. Większa korzyść społeczna.

"Śmierć w krótkim czasie w Polsce tylko 60 ludzi i ponad 1000 ludzi w USA"
Krótkie dementi: Szesnaście (słownie) osób w Polsce, 170 (samozgłoszenia bez weryfikacji) w USA. Łącznie, na całym świecie. 350 osób. TO są oficjalne dane, dostępne o dwa kliknięcia myszka.
Ile osób zmarło z powodu Covida?

"Bo przewlekłe trucie wody byłoby łatwiejsze do sprawdzenia niż skład szczepionek który jest znany tylko producentom."
Bo skład szczepionki tak ciężko zbadać? Fiolki idą do odpadów medycznych, te nie są szczególnie zabezpieczane. Dlaczego żaden dzielny antyszczep nie podjął się misji zbadania zawartości, pozostając przy wypisywaniu na Internecie felietonów, w których" wiadomo, że" i "na pewno" stanowią 50% zawartości?

"Szczepionka DNA nie zmieni ale pobudzając organizm do produkcji przeciwciał wytworzy jednocześnie jakieś inne mieszanki białek jako produkty uboczne które zaczną truć i wyniszczać"
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale zakładasz, że mRNA wprowadzone do organizmu będzie długotrwałe pobudzać produkcję białek. Zacytuję samego siebie: " mRNA może służyć tylko jako matryca do produkcji białka, tak długo, aż zostanie zdegradowane przez nukleazy".
Gdyby nawet wprowadzić gen ammanityny uzyskamy w ten sposób wytworzenie przeciwciał wiążących ją. Dlatego wiele osób, w tym niżej podpisania, nie wierzyli w szczepionki mrna - jest bardzo krótki czas, kiedy białko może zostać wytworzone i jeszcze krótszy na reakcję odpornosciową.
BTW nie wierzyłem też w maseczki. Ale pod wpływem ciężaru dowodów zmieniłem zdanie.

"Nie mamy bladego pojęcia jaki jest dokładny skład tej szczepionki ani ile jest jej wersji."
Dwa kliknięcia myszką. Nie chcę zabrzmiec jak dziaders, ale leniwe to młode pokolenie ;)

"Tutaj będzie podobnie bo nie wszyscy opowiedzą się po stronie rządu. Ci najbardziej lojalni dostaną placebo a ‘’pożyteczni idioci jak ORMO’’ truciznę której rezultaty wyjdą wtedy kiedy nie będą im potrzebni."
Kolejne piętro teorii spiskowe. Ale postanowię podrążyć w jej fundamentach.
Skąd się dowiedzieć, który funkcjonariusz będzie lojalny, który nie? Jak stwierdzić, któremu podać placebo? Jak przekazywać takie informacje? Komu? Innym funkcjonariuszom?
Podajesz przykład komunistów - gdyby działali oni wg Twojego modelu, powinni 1)zrobic nabór do ORMO 2)zgromadzic chętnych w jednym miejscu 3)wymordować ich 4)na własną rękę zająć się wykańczanie niechętnych "leśnych". Nonsens

"Oficjalnie WHO nie posiada wiele pieniędzy ale jest bieżąco potajemnie finansowane przez inne instytucje i osoby prywatne."
Niewątpliwie jest finansowane prywatnie (teraz nawet w większości), ale potajemnie? Nielubiany przez Ciebie Gates daje jawne datki. Świat, w którym potężne WHO wpływa na decyzję rządów takich krajów jak Chiny czy USA istnieje tylko w Twojej głowie. Zobacz sobie jak Tedros Adanom podlizuje się Xi Jingpingowi.

"plany zaczęły się pruć bo ludzie dowiedzieli się o spisku."
Dziękuję, że to powiedziałaś.
TO jest istotą teorii spiskowych sprawiająca, że słabi w rozumowanie logicznym ludzie je ubóstwiają. Jeśli w jakiejkolwiek poważnej teorii obserwacje nie zgadzają się z rzeczywistością, musi ona zostać porzucona. Teoria spiskowa jest zaś nadbudowywana ("to była fałszywka", "ludzie przejrzeli i uniemożliwili realizację planu" itd). W końcu nic już nie zostaje z pierwotnej postaci, prócz przekonania, że "oni nas chcą wyrolować".
Co musiałoby się stać, byś porzuciła swoją teorię?

"przestają w to wierzyć i zaczynają się buntować jak Góralskie Veto"
Owszem. Bo, jak sama stwierdziłaś, ciemnota jest łatwiejsza. Dlatego mam do Ciebie żal, że ją szerzysz.

"Cały plan trafi szlag bo ludzie po tych ‘’brakach żywności’’ ruszą rozhisteryzowanymi tłumami łupić sklepy z żywnością i zabijać strażników porządku."
A kto mówił o brakach żywności? Te załatwi nam zdecydowanie łatwiej kryzys energetyczny.

"Jest chciwym psychopatą który chce mieć jeszcze więcej pieniędzy i władzy"
Chyba nie zrozumiałeś historyjki o carze i chłopie.
Kawał ten obrazuje mechanizm projekcji. Nieosiągalną perspektywą dla chłopa jest rubel, więc ciężko oczekiwać od niego zdolności przewidzenia, co mógłby zrobić jako car, mający niemal nieograniczone zapasy pieniędzy. Niestety, Ty też podlegasz temu ograniczeniu.
Co Ci ten Gates zawinił?

"Czy gdyby ludzie byli zdrowi jak rydze i tak jak ja nie zużywali nawet tuzina tabletek polopiryny rocznie bo im nic nie jest korporacje farmaceutyczne miałyby rację bytu ?"
Winszuję i życzę, by było tak dalej, sam też nie muszę na szczęście przyjmować leków na stałe, ale nie jestem na tyle naiwny, by twierdzić, że tak będzie zawsze. Im wiece starszych ludzi, tym wyższe dochody korporacji farmaceutycznych. Znowu - po co ich zabijać szczepionką?

"Ja też nie czułam zapachu dopóki nie wysmarkałam się ze wszystkiego. Dopiero po dwóch tygodniach mi węch wrócił"
Ale rozumiesz różnicę między sensoryczną utratą węchu, a taką związaną z niedroznością nosa? Nie czułaś zapachu octu?

"Wizerunek siwego pana w drogim garniturze i okularach na uczeli wzbudza większe odruchowe zaufanie u ludzi niż widok losowej osoby."
Patrząc na to, jak chamsko zaczepiano w Internecie profesora Malinowskiego, to nie jest to regułą.

"Chodzi mi też o to że jest to wykorzystywane do manipulacji."
Raczej do przekazywania informacji niewerbalnej. Ubiór wiele mówi o osobie. Ale to offtop akurat.

"Na facebooka ci nie dam bo dostałam już bana za ostrą krytykę pomysłów Sylwii Spurek i UE w ogóle."
Krytykować Unię to nie grzech, ale czym Ci zawiniła akurat Sylwia Spurek? Sposób w jaki przesuwa okno absurdu w lewo jest imponujący i bardzo potrzebny w kraju, gdzie garstka religijnych fanatyków przekonuje społeczeństwo, że 6 tygodniowy zarodek to "dziecko nienarodzone".

23.02.2021 0:29 Baśka

@Ereandel
Z maseczkami i tym że lepiej w ogóle nie dać się zauważyć ‘’łowcom mandatów’’ jesteśmy zgodni.
Ponieważ oficjalne dane były często fałszywe lub zniekształcone chciałabym sama sprawdzić.
Gdzie mogłabym zdobyć takie fiolki ? Mam po prostu podejść pod szpital i wygrzebać z jakiegoś śmietnika ? Chciałabym sprawdzić sama jaki jest skład bo mam w domu zestaw doświadczalny.
Jak mogę niezauważona wykraść 12 takich pustych strzykawek ?
Te strzykawki są jakoś utylizowane ogniem czy sterylizowane alkoholem,płynem antywirusowym jak odpady medyczne dla zasady?

‘’Kolejne piętro teorii spiskowe. Ale postanowię podrążyć w jej fundamentach.
Skąd się dowiedzieć, który funkcjonariusz będzie lojalny, który nie? Jak stwierdzić, któremu podać placebo? Jak przekazywać takie informacje? Komu? Innym funkcjonariuszom?
Podajesz przykład komunistów - gdyby działali oni wg Twojego modelu, powinni 1)zrobic nabór do ORMO 2)zgromadzic chętnych w jednym miejscu 3)wymordować ich 4)na własną rękę zająć się wykańczanie niechętnych "leśnych" ‘’

Tak też właśnie robiono. Byli wtajemniczeni i w założeniu lojalni.(nielicznych ruszyło sumienie i przez to są przecieki). Oni od razu mieli listę ludzi którzy mieli być ‘’jednorazowymi narzędziami od czarnej roboty’’. Potem się ich pozbywano żeby się nie domyślili do czego doprowadzili lub byli niepotrzebni. Stalin regularnie przeprowadzał ‘’czystki’’ mordując podstępem całe grupy ludzi i później też wykonawców na przykład Nikołaj Jeżow i Gienrich Jagoda ‘’wymieniani’’ na kolejnych dla podtrzymania terroru.

Może w mojej głowie potężne WHO tworzy rzeczywistość a może oni tylko udają przed światem co innego. Wierzyłbyś w każdą oficjalną narrację medialną ?
Nie powiesz chyba że politycy nie mogą być lizusami dla odwrócenia uwagi?

‘’Co musiałoby się stać, byś porzuciła swoją teorię? ‘’
Musiałabym się nigdy nie dowiedzieć o ‘’tajemniczych powiązaniach’’ i nie mieć wiedzy którą zdobyłam w 2020. Wszystkie części tych przecieków wyglądają ‘’dziwnie znajomo’’.
Ten plan który zamieściłam dotyczył Kanady a nie Polski. Słyszałeś o Eipsteinie i międzynarodowej siatce pedofilii? O takim klubie psychopatów których ‘’hobby’’ jest tyranizowanie ludzi i zdobywanie jeszcze większej władzy nad życiem innych ludzi.
Właśnie te międzynarodowe plany są obecnie wdrażane również w Polsce tylko z większym oporem. Czy każdy bunt kojarzy ci się z ciemnotą ? Brak żywności i brak energii mogą wystąpić w krótkim czasie jednocześnie.
Wiele dziedzin systemu się pruje jednocześnie.

Gates mi zawinił podejrzeniami. Ty nie widzisz tego że on się wzbogacił na ‘’pandemii Covid19’’?
Ty nie widzisz tego że Bezos,Musk i cała reszta bogacą się jeszcze szybciej na tych obostrzeniach przez które małe firmy upadają ? Mając tak gigantyczne możliwości mogłabym sobie pozwolić na masowe krzywdzenie innych ludzi dla czystej sadystycznej przyjemności.
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/12/11/nieobliczalni-i-okrutni-pieciu-najbrutalniejszych-carow-rosji/ To co Gates i powiązani z nim super-bogacze chcą zrobić jest przedłużeniem takiego zwyrodnialstwa. Połączyli siły by krzywdzić jeszcze więcej ludzi dla zabawy i przy okazji zarobić jeszcze więcej pieniędzy.

Bo więcej zarobią na tych którzy łykają leki garściami i mogą jakoś pracować w przeciwieństwie do emerytów. https://www.youtube.com/watch?v=kaU7DVwCxRw&feature=emb_title
Osoba pracująca utrzymuje się sama w przeciwieństwie do emeryta.
Teraz chcą jeszcze tymczasowo ‘’podtrzymać’’ system emerytalny do czasu dokończenia tego wielkiego resetu. Mają lepszy stosunek zysków do strat. Czułam ocet ale bardzo słabo przez 2 tygodnie po smarkaniu. Dopiero później był nieznośny i mocny.

Wiem że nie jest regułą ale wygląd potrafi zrobić tak że ludzie komuś ufają nie ?
Ubranie, odznaki i tak dalej jest namacalnym znakiem rozpoznawczym.
Słyszałeś kiedyś o złodziejach którzy kradli sprzęt medyczny przebrani za lekarzy i jakąś obsługę techniczną ? Że nie byli przez nikogo podejrzewani o złe zamiary bo byli przez strój brani za prawdziwych lekarzy? Właśnie ten rodzaj komunikacji niewerbalnej jest wykorzystywany do podstępów i oszustw.

Przecież ona chce by jedzenia mięsa zwierząt było traktowane jak zamordowanie człowieka !
Ty wiesz co by mi ona zrobiła za zamordowanie 256 kur i kogutów jakby miała władzę i wszystkie organy ściagania na swoje rozkazy ? Natychmiast wysłała jakiś antyterrorystów z natychmiast utworzonego ''wydziału do spraw ścigania i zwalczania zbrodniczych mięsożerców’’ by mi przynajmniej odrąbali głowę maczetą.
Najbardziej poszukiwana żywa lub martwa terrorystka i morderczyni którą trzeba dorwać i zniszczyć wszystkimi środkami najszybciej jak to tylko możliwe.
Bym mogła przeżyć w takiej rzeczywistości chociaż jeden dzień musiałabym zwiewać i ukrywać się przed licznymi oddziałami ‘’obrońców zwierząt-antyterrorystów’’ których nie dałam rady zabić lub okaleczyć przy próbie dorwania mnie.
Dlatego zaatakowałam tuzinami bezpardonowych krwiożerczych komentarzy wymierzonych w ją i jej zwolenników którzy mieli po swojej stronie administratora usuwającego ‘’wrogów jedynej słusznej idei’'.
I nie przesadzam bo ona faktycznie mówi w taki sposób że chciałaby traktować zabicie jakiegokolwiek zwierzęcia jak zbrodnię.

23.02.2021 4:24 gupol(szukam w OZE)

@mariusz r

"4) ilość energii potrzebna do stopienia 10 kg lodu to 1 kWh w zaokrągleniu"

fajnie. tylko powiedz jeszcze jak długo ta energia musi działać na lód żeby go stopić?
czy chodzi o 10 kg lodu w zbitej bryle czy o lód luźny czy rozłożony w warstwie.
w jakiej temperaturze otoczenia?
takie "szczegóły" sporo zmieniają.

a o tym że antarktyda postawiona na równiku topiłaby się kilkaset lat przeczytałem chyba w którymś z artykułów na tym portalu więc nie do mnie z pretensjami:) z tym że tam nie było mowy o 600 latach tylko o ponad 300 ale to i tak stulecia:)
w jeden rok może stopiłyby się lodowce szelfowe albo i nie:)

zdaje się że nawet w najczarniejszym scenariuszu IPCC lądolód grenlandii ma się topić 2000 lat (bez ruszania go z miejsca:) także to jest raczej dłuugi proces.

a z tego co pamietam to chyba właśnie ty próbowałeś kiedyś udowadniać za pomocą analogii o "2 garnkach - ciepłym i zimnym" że w wyniku ocieplenia ziemia zamieni się w w wielką pustynię co jest całkowicie sprzeczne z danymi paleoklimatycznymi.
także sory ale z nas 2 to chyba nie ja piszę większe bzdury. i mimo tego nie mam zamiaru kneblować ci "twarzy" bo w przeciwieństwie do ciebie, dla mnie dyskusja w nauce (choćby najdurniejsza) to świętość.

24.02.2021 12:00 Carlinfan

@GUPOL
""4) ilość energii potrzebna do stopienia 10 kg lodu to 1 kWh w zaokrągleniu"

fajnie. tylko powiedz jeszcze jak długo ta energia musi działać na lód żeby go stopić?"

Czy aby 1kWh nie jest to energia 1 kW działająca przez 1 godzinę ? :)

Dla pogodzenia waśni rzucę wam kość ;)
https://www.quora.com/How-much-energy-is-needed-to-change-10kg-of-ice-into-water-at-the-same-temperature


P.S.
Droga redakcjo, w Chrome w trybie prywatnym captcha się wysypuję i nie można wstawić komentarza bo kod z obrazka cały czas niepoprawny.

26.02.2021 18:18 Mariusz R.

@GUPOL(SZUKAM W OZE)
Fajnie się dyskutuje.

1) "2 garnkach - ciepłym i zimnym"
- nie pamiętam, żebym pisał coś o dwóch garnkach, ale tu komentuje jeszcze jeden Mariusz (bez R.).

2) "powiedz jeszcze jak długo ta energia musi działać na lód żeby go stopić"
odpowiedź: 1 godzinę przy albedo 0% i temp. otoczenia 0 st. C.

3) "czy chodzi o 10 kg lodu w zbitej bryle czy o lód luźny czy rozłożony w warstwie"
odpowiedź: 1 kWh energii zaabsorbowana przez 10 kg lodu o temp. 0 st. C zamieni go w wodę niezależnie od struktury lodu.

4) "że antarktyda postawiona na równiku topiłaby się kilkaset lat przeczytałem chyba w którymś z artykułów na tym portalu"
Komentarz: wg mnie autor publikujący na tym portalu pomylił się co najmniej o rząd wielkości.
Uzasadnienie: uwzględniając średnią wysokość powierzchni lądolodu Antarktydy (2030 m n.p.m.) i zakładając 1 st. C spadku temp. powietrza na każde 100 m można śmiało przyjąć, że temperatura powietrza na powierzchni lądolodu Antarktydy w strefie równikowej nie spadnie poniżej zera. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to stosowałem rachunek uproszczony zupełnie pomijający takie zjawiska. Przyjmując 100% zachmurzenie, czas topnienia znacząco się wydłuży, co wynika z mniejszej ilości dostarczanej energii ze Słońca. Zakładam bardzo gęste zachmurzenie, więc 20-krotnie zmniejszymy ilość dostarczanej energii. W takim przypadku czas topienia zamknie się w 20 latach.
Trzeba też uwzględnić fakt, że procesowi topnienia w strefie równikowej będą również towarzyszyć zjawiska przyspieszające. Ciepłe wiatry i prądy morskie na wybrzeżach i szelfie (ponad 40% lodów Antarktydy, to lodowce szelfowe, głęboko zanurzone w morzu góry lodu.) będą dostarczać dodatkowe ciepło ze strefy międzyzwrotnikowej.

5) "w najczarniejszym scenariuszu IPCC lądolód grenlandii ma się topić 2000 lat" -
Komentarz: Z moich obserwacji każdy kolejny raport IPCC skraca ten czas.
Uzasadnienie: wobec stale przyspieszającego GO należy mieć na uwadze, że jeśli globalnie ocieplenie sięgnie 4-5 st. C, to lokalnie w Arktyce otrzymamy ocieplenie na poziomie 8-12 st. C, a kiedy letnie zanikanie lodów Arktyki stanie się corocznym faktem, to presja na lodową wyspę wywierana przez silnie nagrzane masy powietrza napływające już niemal ze wszystkich stron sprawi, że topnienie jeszcze przyspieszy. W tym przypadku obstawiałbym 300 lat. Optymistycznie, bo tempo topnienia będzie rosnąć i to wykładniczo.

08.03.2021 5:03 gupol(szukam w OZE)

@mariusz r

@" kWh energii zaabsorbowana przez 10 kg lodu o temp. 0 st. C zamieni go w wodę niezależnie od struktury lodu."
to napewno. ale czy w takim samym czasie?

@"1 godzinę przy albedo 0% i temp. otoczenia 0 st. C."
a czy albedo to jedyny czynnik utrudniający absorbcję energii słonecznej przez lód? może są i inne? np czy woda z lodu odpływa czy otacza lód?

lód będzie się inaczej topił w układzie zamkniętym gdzie energia nie ma gdzie uciec i musi zostać pochłonięta a inaczej w otwartym.


@"Jeśli chodzi o zachmurzenie, to stosowałem rachunek uproszczony zupełnie pomijający takie zjawiska."

i może właśnie w tym tkwił twój błąd.
dlatego jestem sceptyczny co do takich obliczeń i do matematyki wogóle. zwłaszcza od kiedy przeczytałem prace Zenona z Elei:)

a pomyślałes o tym że w centrum antarktydy po przeniesieniu na równik nadal temp byłaby ponizej zera przez jakis czas? jak na kilimanżaro.
tam w skutek opadów śniegu lód mógłby nawet przyrastać.
także wygląda na to że wszystko zasadza się o kwestie autorytetu. bez urazy ale nie jesteś dla mnie takowym.
chyba że marcin popkiewicz albo inny glacjolog-termofizyk się tu objawi i zdementuje tezę o 300 latach na równiku potrzebnych do stopienia całego lodu i przyzna ci rację. wtedy i ja mógłbym to zrobić:)

gra kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto