Energia odnawialna może zasilić świat do 2050 roku

Konsensus naukowy

Praktycznie cały światowy popyt na energię elektryczną służącą do transportu oraz do ogrzewania i chłodzenia domów czy biur, a także do dostarczania energii dla przemysłu, może zostać zaspokojony dzięki energii odnawialnej do połowy tego wieku. Jest to zgodny wniosek 47 recenzowanych artykułów naukowych, przygotowanych przez 13 niezależnych grup liczących 91 autorów. Artykuły te zebrane zostały przez kalifornijski Uniwersytet Stanforda.

Niektóre z artykułów są szeroko zakrojonymi przeglądami, sumującymi potencjał dostępnych technologii i sprawdzając, na ile poszczególne kraje lub całe regiony będą mogły polegać w pełni na odnawialnych źródłach energii.

Dedykowane analizy małych państw wyspiarskich, Afryki Subsaharyjskiej czy poszczególnych krajów, takich jak Niemcy, sprawdzają, jakie są bariery dla postępu i jak można je usunąć.

Okazuje się, że w każdym przypadku dostępne są technologie umożliwiające osiągnięcie 100% energii odnawialnej, a warunkiem osiągnięcia tego jest obecność woli politycznej ze strony decydentów.

Zbiór tych badań jest silnym kontrargumentem dla tych, którzy twierdzą, że odnawialne źródła energii nie są niezawodne lub nie można ich rozbudować wystarczająco szybko, by zastąpiły paliwa kopalne i energię jądrową.

Po wdrożeniu programu poprawy efektywności energetycznej, kombinacja energii wiatrowej, słonecznej i wodnej, wraz z różnymi technologiami magazynowania energii, pozwalają zapewnić 100% potrzeb energetycznych w każdym miejscu na Ziemi.

Uniwersytet Stanforda umieścił jeden ze swoich własnych dokumentów na szczycie listy. Analizuje on wpływ propozycji amerykańskiego Nowego Zielonego Ładu na stabilność sieci, koszty, miejsca pracy, zdrowie i klimat w 143 krajach.

Biorąc pod uwagę fakt, że globalne ocieplenie zbliża się już do 1,5°C, siedem milionów ludzi rocznie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza, a ograniczone zasoby paliw kopalnych mogą stać się zarzewiem konfliktów, naukowcy z Uniwersytetu Stanforda chcieli porównać scenariusz Biznes-jak-zwykle ze scenariuszem 100-procentowego przejścia na energię wiatrową, słoneczną i wodną, przy poprawie efektywności energetycznej i magazynowaniu energii do 2050 r. - z co najmniej 80% do 2030 roku.

Grupując kraje świata w 24 regiony współpracujące w zakresie stabilności sieci i rozwiązań magazynowania, podaż na energię mogłaby zaspokoić popyt w latach 2050-2052 przy 100% udziale źródeł odnawialnych. Ilość zużywanej energii zmniejszyłaby się ogółem o 57,1%, koszty zmniejszyłyby się o podobną kwotę, a liczba pełnoetatowych trwałych miejsc pracy byłaby o 28,6 mln większa niż w scenariuszu Biznes-jak-zwykle.

Premia za czyste powietrze

Ten godny uwagi konsensus wśród naukowców może wydawać się zaskakujący, bo warunki klimatyczne i pogodowe na różnych szerokościach geograficznych są bardzo różnorodne. Wygląda jednak na to, że wraz ze spadkiem kosztów OZE, szczególnie energii wiatrowej i słonecznej, oraz różnorodnością rozwiązań w zakresie magazynowania energii, każda część świata może już teraz znaleźć system, który pozwoli na odejście od paliw kopalnych w opłacalny ekonomicznie sposób.

To, a także korzyści płynące z czystego powietrza, szczególnie w krajach azjatyckich, takich jak Indie i Chiny, czyni system energetyczny oparty o odnawialne źródła energii znacznie bardziej opłacalny od konwencjonalnego w każdej analizie zysków i strat.

Pojawienie się tak wielu dokumentów jest podobne do konsensusu, jaki udało się osiągnąć klimatologom, ostrzegającym światowych przywódców politycznych, że kończy się czas, aby podjęli oni działania mające na celu utrzymanie temperatury globalnej poniżej niebezpiecznych poziomów.

Jako że przedstawione rozwiązania obejmują łącznie kraje produkujące ponad 97% światowych gazów cieplarnianych, mogą stanowić one podstawę strategii dla kolejnej rundy rozmów klimatycznych ONZ, która odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2020. Oczekuje się, że podczas COP26 politycy przedstawią nowe zobowiązania mające na celu uniknięcie niebezpiecznych zmian klimatycznych.

Badania zebrane przez Uniwersytet Stanforda pokazują im, że technologie już są dostępne i opłacalne, wszystko zaś, czego potrzeba do odejścia od spalania paliw kopalnych i skutecznej ochrony klimatu to wola polityczna.

Hubert Bułgajewski, Marcin Popkiewicz na podst. Renewable Energy Could Power the World by 2050

Komentarze

12.03.2020 9:08 Felek

Tak, może nas energia odnawialna zasilać do 2050. Tak samo mogły, już 100 lat temu być tylko i wyłącznie samochody elektryczne. Tym samym zapewne zbędne byłoby aż takie rozwinięcie przemysłu petrochemicznego i transportu opartego na paliwach płynnych. Być może świat wyglądałby zupełnie inaczej, byłby mniej zanieczyszczony bo petrochemia to też powiązanie z tworzywami sztucznymi i ogólnie produkcją. Pewnie nawet ocieplenie byłby mniejsze. Niestety dalej mamy tu tryb przypuszczający.
Problem główny leży nadal w rozdmuchanym systemie finansowym. Zachłanność akcjonariuszy giełdowych i ogółem pojętych inwestorów sprawia, że wszystko na świecie poddane jest jednej regule - musi się opłacać i przynosić zyski, a także wzrastać z czasem. Na skończonej planecie to zamknięte koło, które zawsze skończy się dla ludzi utratą biosfery do życia. Chwilowo źródło energii odnawialnej jest całkiem dla nich interesujące, bo są dopłaty, zwolnienia podatkowe itp. Nie mniej jednak big energy, tak i jak każde inne big industry (big oil, big gas, big pharma) dąży ku uzależnianiu ludzi od swoich produktów i usług. Rozproszone źródła energii są dla nich bardzo niewygodne. Także albo zniewolą nas przepisami, które dalej utrzymają big energy w ich spoconych łapach, albo ludzie się wyzwolą spod tego jarzma. Nie wierzę w każdym bądź razie w szczerze altruistyczne intencje big energy w twj kwestii. Już w tej chwili przepisy są zagmatwane i zmuszają do uzależniania od dotychczasowej energetyki a będą jeszcze gorsze. Chcesz się uniezależniać od homonta państwowo-korporacyjnego? Chyba po śmierci i w grobie, a nawet tam ktoś musi Ci opłacić miejsce na cmentarzu bo jak nie to wykopią szczątki i wyrzucą na wysypisko śmieci.
PS. Mam dziwną satysfakcję jak obserwuję reakcje "systemu", który aż zwija się w bólu i agonii na wieści o reakcjach świata na koronawirus. Pokazuje to jak bardzo świat ludzi jest zepsuty i tylko pozornie stabilny. Nie jestem pewien czy w tym roku uda się ukryć upadki wielu różnych biznesów. Turustyka już klęka i błaga o pomoc, podobnie gastronomia, za nimi stoją jeszcze przewoźnicy lotniczy i pewnie kilka innych grup - lamentujących jacy to oni pokrzywdzeni bo ludzie nie chcą czegoś robić w dobie pandemii. Choć nazywanie tego pandemią jest jeszcze może trochę na wyrost. Nie zmienia to postaci rzeczy, bo SARS2-Covid19 dalej jest niebezpieczny i nie chcemy by stał aię kolejnym patogenem obok wirusów grypowyh jako sezonówka.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto