Złe wieści dla lotnictwa? Rośnie opór wobec rozbudowy portów

Lotnictwo bardzo szkodzi klimatowi

Transport lotniczy jest istotnym źródłem emisji dwutlenku węgla (CO2). W 2018 samoloty pasażerskie wyemitowały na całym świecie ok. 750 mln ton CO2. Dla porównania: w tym samym roku całkowita globalna emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wyniosła ok. 37 mld ton, podobnie zresztą jak w roku 2019. To oznacza, że sam transport pasażerski odpowiada za ok. 2 proc. wszystkich emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych.

Co gorsza, szkodliwy wpływ lotnictwa na klimat jest znacznie większy niż wynikałoby to z uwzględnienia samej emisji CO2.

Choć nowsze modele samolotów zużywają mniej paliwa niż ich starsze odpowiedniki, jest to z nawiązką kompensowane stałym, szybkim wzrostem liczby lotów. Nie możemy więc za bardzo liczyć na znaczący spadek emisji CO2 związany z ulepszaniem istniejących technologii. Także przełom technologiczny w rodzaju samolotu z napędem elektrycznym to niestety wciąż pieśń dość odległej przyszłości. Póki co, pozostaje mniej latać.

Wyrok w sprawie rozbudowy Heathrow

Londyńskie lotnisko Heathrow już dziś jest największym lotniskiem w Europie i jednym z największych na świecie – obsługuje 80 milionów pasażerów rocznie. Budowa trzeciego pasa startowego umożliwiła by przyjęcie dodatkowych 700 samolotów dziennie. A co za tym idzie, odpowiednio duży wzrost emisji CO2.

Dlatego nie powinno nas dziwić, że parę dni temu plany budowy trzeciego pasa startowego Heathrow zostały uznane przez sąd apelacyjny za niemożliwe do pogodzenia z ochroną klimatu. A konkretnie, z realizacją celów i zobowiązań klimatycznych wynikających z porozumienia Paryskiego.

Zwolennicy rozbudowy Heathrow twierdzą, że jest ona potrzebna by dać impuls do wzrostu gospodarczego, jest też istotna dla międzynarodowego biznesu. Z kolei krytycy zwracają uwagę że zyski byłyby iluzoryczne, biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty rozbudowy lotniska i związanej z nią przebudowy infrastruktury transportowej. Przypominają też, że latamy przede wszystkim dla przyjemności (wakacje), i że raptem 20% brytyjskiej populacji odpowiada za ponad 2/3 lotów.

Tim Crosland z organizacji Plan B powiedział:

Teraz jest jasne, że nasze rządy nie mogą w dalszym ciągu podkreślać swojego przywiązania do zapisów Porozumienia Paryskiego, a w tym samym czasie podejmować działań jawnie z nim sprzecznych.

Z kolei rząd brytyjski zapowiedział, że nie będzie się odwoływał od wyroku sądu.

Jest to pierwsze na świecie postanowienie sądu w sprawie tak dużej inwestycji, oparte o postanowienia Porozumienia Paryskiego. Wyrok sprzed kilku dni może mieć bardzo duże znaczenie także poza Wielką Brytanią, będąc inspiracją do pozwów przeciwko wszelkim projektom, których realizacja wiąże się z dużymi emisjami gazów cieplarnianych.

Tymczasem w Polsce …

Niedawno w sieci pojawiła się petycja, zwracająca uwagę na liczne niekorzystne dla środowiska aspekty budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), czyli inwestycji zakładającej zintegrowanie transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. Częścią projektu jest wybudowanie wielkiego Portu Lotniczego “Solidarność” pod Warszawą, który miałby obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

Osoby, które stworzyły petycję przeciwko CPK piszą m.in.:

“W nawiązaniu do alarmującego raportu IPCC z października 2018 r dotyczącego następstw globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C, chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, że wszelkie podejmowane obecnie inwestycje powinny być przede wszystkim analizowane pod kątem ich wpływu na środowisko oraz odpowiadać na problemy dotyczące: emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery, zanieczyszczenia wód, zanieczyszczeń gleby i powietrza, zanikania bioróżnorodności. Są to kwestie najwyższej wagi, ponieważ postępująca zmiana klimatu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszej dalszej egzystencji człowieka na Ziemi.”

Krótko mówiąc, w dobie kryzysu klimatycznego wiele tego typu inwestycji po prostu traci rację bytu, o czym zresztą pisaliśmy kiedyś na Smoglabie. Autorzy petycji zwracają też uwagę, że środki przeznaczone na budowę CPK można by wydać dużo lepiej:

“Przeznaczone na tą rozbuchaną inwestycję finanse publiczne można lepiej wydać poprawiając stan obecnych dróg, inwestując w modyfikację linii kolejowych i modernizując transport na terenie Polski poprzez zmniejszenie transportu kołowego na rzecz transportu kolejowego (zwłaszcza transportu tranzytowego), poprowadzonego jednak istniejącą trakcją kolejową, bądź z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej.”

Choć nie wszystkie argumenty podnoszone w petycji przeciw budowie CPK można uznać za równie istotne, znajdziemy tam również fragment dotyczący ważnego, a często pomijanego aspektu naszego wpływu na klimat:

Podobnie przedstawia się kwestia bagien i mokradeł, których osuszanie stanowiłoby dodatkowe źródło emisji dwutlenku węgla.

Na końcu petycji jej autorzy apelują:

“W obliczu katastrofy klimatycznej powinniśmy zaprzestać rozważania realizacji inwestycji projektowanych przez spółkę CPK, na rzecz np. działań związanych z renaturalizacją wód, zmianą profilu energetycznego Polski, zmniejszeniem skali zanieczyszczeń powietrza, faktycznym ograniczaniem emisji CO2 przez nasz kraj. Powinniśmy projektować rozwiązania odpowiadające na aktualnie najbardziej priorytetowe problemy – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmieniający się klimat i adaptacja do zachodzących się zmian! To jest nasze być albo nie być w przyszłości!”

Źródło: SmogLab

Komentarze

04.03.2020 12:14 Wojtek Sz.

Nabudowaliśmy sobie porcików lotniczych w Polsce i teraz jeszcze CPK miałby powstać... Taki kraj...

04.03.2020 13:45 Felek

Panowie inwestorzy CPK (Panie być może też) generalnie nie interesują się stratami w przyszłości, tylko bazując na kalkulowanym ryzyku i potencjalnej stopie zwrotu chcą utrzymać swoje bogactwo oraz wpływy na kolejne naście lat. Posiadanie milionów banknotów czy cyferek na koncie to nie jest dla nich szczyt marzeń. Chcą mieć imperium powiązań, wpływów oraz decyzyjność. Stąd biorą się za takie pomysły, zupełnie oderwane od środowiska, na którym mają zostać posadowione. Udziałowcy przecież z tego nie będą korzystać, oni będą w bezpiecznym miejscu, z dala od swojej inwestycji spijać śmietankę i spoglądać o ironio, na dziewiczy, niewzrószony las gdzieś w kanadyjskiej tundrze chociażby oraz słuchać pluszczenia strumyka oraz porykiwania reniferów. Zaprawdę dziwne koncepcja, żeby niszczyć jedną połać ziemi by później wynieść się do innej niezniszczonej połaci ziemi i w spokoju, z dala od swoich niewolników-pracowników oddawać się obcowaniu z naturą w samotności.

04.03.2020 21:58 Cruithne

@FELEK

"Zaprawdę dziwne koncepcja, żeby niszczyć jedną połać ziemi by później wynieść się do innej niezniszczonej połaci ziemi"

To jest według Ciebie dziwne? Przecież tak funkcjonuje każdy rodzaj ekspansywnych organizmów zamieszkujących naszą planetę: wirusy, szarańcza i wiele, wiele innych.

05.03.2020 10:22 ZOLO

I zawsze w końcu napotykają ograniczenia. Wtedy liczebność populacji się stabilizuje lub załamuje. W skrajnych przypadkach wymiera. Ot klasyka ekologii.

06.03.2020 3:42 gupol(szukam w OZE)

no no. po co nam lotnisko pod warszawą skoro niedługo będzie większe lotnisko w berlinie.
no to jak to jest, mamy równać do europy czy do afryki?

sami dobrze wiecie że z tej drogi ku wzrostowi pkb i zużycia paliw kopalnych nie da się już zawrócić. aż do ich wyczerpania.
każdy kto za ostro spróbuje to powstrzymać zadynda na latarni. dosłownie i w przenośni.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.



logowanie | nowe konto