Energetyka w Europie odchodzi od węgla najszybciej w historii

Jak pokazuje nowy raport autorstwa think-tanków energetycznych, niemieckiego Agora Energiewende oraz brytyjskiego Sandbag pt. „The European Power Sector in 2019”, emisje gazów cieplarnianych z energetyki w UE zmniejszyły się w 2019 r. o 120 mln ton, co stanowi spadek o 12%. w stosunku do poziomu z poprzedniego roku. Przyczyną tego spadku było załamanie się produkcji w elektrowniach opalanych węglem, która zmniejszyła się o 24%. W dużej mierze spowodowane było to wzrostem ceny emisji CO2 do około 25 euro za tonę, co spowodowało, że wysokoemisyjny prąd z węgla stała się droższy od prądu ze wszystkich innych źródeł. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej wzrósł w UE do 34,6%, a po raz pierwszy w historii elektrownie wiatrowe i słoneczne dostarczyły więcej energii elektrycznej niż elektrownie węglowe.

Wszystkie kraje UE posiadające elektrownie węglowe odnotowały spadek udziału energii elektrycznej z węgla. W sumie ilość prądu wyprodukowanego z węgla spadła o ok. 150 TWh (to mniej więcej tyle prądu, ile w ciągu roku zużywa cała Polska).

W porównaniu z 2018 r., udział energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie na węgiel kamienny spadł w całej Europie o 32%, a przez elektrownie na węgiel brunatny o 16%. Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania i Włochy łącznie odpowiadały za 80% spadku produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego. W przypadku węgla brunatnego prawie dwie trzecie spadku odnotowano w Niemczech i w Polsce (w naszym kraju o ok. 13%).

Produkcja prądu z elektrowni atomowych spadła o 1%. Elektrownie gazowe były jedynymi konwencjonalnymi elektrowniami, które produkowały więcej prądu niż w roku poprzednim, odnotowując 12% wzrost produkcji.

Konieczne jest dalsze przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii

Produkcja energii elektrycznej z wiatru i słońca wzrosła w ostatnim roku o 64 TWh do 569 TWh, po raz pierwszy przekraczając produkcję energii elektrycznej z elektrowni węglowych, do tego aż o 100 TWh. Turbiny wiatrowe dostarczyły o 14% więcej prądu, a instalacje fotowoltaiczne o 7%. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych ze względu na trwającą suszę spadła o ok. 6%. Susza dotknęła również elektrownie atomowe, których chłodzenie uzależnione jest od wody z rzek, szczególnie w lipcu. Niższe poziomy rzek utrudniały również dostawy węgla do elektrowni barkami.

W przypadku elektrowni wiatrowych w całej Europie oddano do użytku nowe instalacje o łącznej mocy 16,8 GW, czyli o 5,1 GW więcej niż rok wcześniej. W przypadku fotowoltaiki oddano do użytku 16,7 GW, w porównaniu do 8,2 GW w 2018 roku.

Opłata za wprowadzenie CO2 do atmosfery okazuje się skuteczna

Ubiegłoroczny spadek emisji gazów cieplarnianych w UE jest w dużej mierze spowodowany wyższą ceną emisji CO2, która powoduje (zgodnie z celem stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”), że wysokoemisyjne źródła prądu, biorąc na siebie koszty zanieczyszczania środowiska, stają się mniej konkurencyjne względem technologii nisko- i bezemisyjnych. W ramach unijnego systemu handlu emisjami określana jest całkowita liczba rocznych zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym, przemysłowym i lotniczym wewnątrz Europy. Niestety obecnie wydawane są pozwolenia na ok. 300 mln ton emisji więcej niż emitenci obecnie wykorzystują. Aby system handlu uprawnieniami do emisji był skuteczny i zachęcał do inwestowania w bezemisyjne źródła energii, niezbędne jest zdjęcie tej nadwyżki z rynku.

Niższe ceny na rynku energii elektrycznej w krajach unikających węgla

Kraje, które najambitniej dążyły do rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej - z Wielką Brytanią, Irlandią i Hiszpanią na czele - doświadczyły największego spadku cen na rynku energii elektrycznej.

Elektrownie węglowe, wytwarzając prąd droższy od wszystkich innych źródeł, coraz wyraźniej stają się dla firm energetycznych nie źródłem zysków, lecz problemem. W Polsce, opierającej się na nieefektywnej i drogiej energetyce węglowej, zmuszanej dodatkowo do kupowania węgla z polskich kopalń w cenach dużo wyższych od rynkowych, hurtowe ceny prądu były najwyższe w Europie, a import prądu z zagranicy ustanowił historyczny rekord na poziomie ponad 10 TWh.

„Tendencja spadkowa w zakresie energii elektrycznej z węgla utrzyma się”, mówi Buck, ekspert ds. europejskiej polityki energetycznej w Agora Energiewende. „21 europejskich państw członkowskich i Wielka Brytania przyjęły plany stopniowego wycofywania węgla lub rezygnacji z elektrowni węglowych, a dwa inne kraje prowadzą rozmowy na temat rezygnacji z węgla. (…) W 2019 r. uformowało się oczekiwanie społeczne szybszego postępu w działaniach na rzecz ochrony klimatu. W obecnym roku Europa podniesie swoje cele klimatyczne na 2030 r. Jednocześnie ceny energii ze źródeł odnawialnych będą nadal spadać, a przy ustaleniu dobrych ram, ceny emisji CO2 powinny pozostać wysokie. Innymi słowy, nadchodzi era po epoce paliw kopalnych. Jest to coś, co wszystkie państwa członkowskie UE powinny przyjąć do wiadomości”.

Biorąc pod uwagę pilną konieczność redukcji emisji i związany z nią wzrost cen uprawnień do emisji CO2, dalszy cen spadek odnawialnych źródeł energii oraz rosnące koszty utrzymywania przy życiu polskiego węgla, jedyną sensowną drogą dla naszego sektora energetycznego jest szybkie przechodzenie na nowoczesne i bezemisyjne źródła energii.

Marcin Popkiewicz

Komentarze

05.02.2020 18:46 BIGENERGY

I można by to podsumować krótkim "Amen", gdyby nie fakt, że ani "szybkie", ani "przechodzenie" nie ma na razie miejsca. Mamy za to możliwość obserwowania rewolucji polegającej na tym, że dotychczasowy system opiera się zmianom, a nowe technologie z bólem ale mimo wszystko dzielnie wypierają z tego systemu elektrowni węglowe. Nie ma przy tym mowy o żadnym systemowym rozwiązaniu wspomnianego przejścia, za to widać, jak ministrowie we właściwych sobie obszarach wzajemnie rywalizują promując wykluczające się działania.
Od 17 lutego początek kolejnej górniczej batalii, a rząd dalej chyba czeka zamiast publikować i wdrażać przemyślany plan "przejścia", zamiast po cichu akceptować trwającą rewolucję!

05.02.2020 19:30 Carlinfan

A jak to się ma do świata ? Czy robi to jakąkolwiek różnicę ?

05.02.2020 20:38 Zakrecony

"W dużej mierze spowodowane było to wzrostem ceny emisji CO2 do około 25 euro za tonę, co spowodowało, że wysokoemisyjny prąd z węgla stała się droższy od prądu ze wszystkich innych źródeł"

Rozumiem, że same dopłaty do oze nie wystarczyły, trzeba było jeszcze wspomóc wiatraki i solarki, aby prąd był tańszy niż z weglowych?

Skoro reszta świata, dalej stawia wegiel.( wysoko rozwinięta, gospodarczo i technologicznie Japonia tez), to kto stoi za wielkim przemysłem "zielonym" w europie.

UE na potęgę kupuje, made in china. Wiadomo towary wyprodukowane z prądu" węglowego" za granicą, nie liczą się do nas.
My jesteśmy czyści to reszta świata jest brudna.

05.02.2020 22:32 Felek

Jedno co wiem na pewno, nawet gdy już się pozbędą wszystkich najgorszych źródeł prądu (elektrownie węglowe) , które cenowo staną się nie konkurencyjne to i tak cena prądu ogółem pozostanie wysoka. Będą to starali się oczywiście tłumaczyć koniecznością serwisu, opłat przesyłowych, opłatami na rozwój itd. Generalnie jak zwykle chodzi o biznes i duże zarobki dla wybranych, oczywiście kosztem wszystkich innych. Tutaj w przypadku OZE można mieć nadzieję, że przynajmniej przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Zmniejszenia bo nie wyeliminuje go kompletnie. Oprócz sektora energetyczno-ciepłowniczego, trucicielów atmosfery jest jeszcze wielu. 3x Z, za mało, za wolno, za póżno.

06.02.2020 13:16 Pilaster

No prosze.

I nie trzeba żadnej redukcji populacji. Ani nawet redukcji konsumpcji. :)

07.02.2020 13:33 Pi

Japonia planuje inwestycje w elektrownie węglowe
Japonia zamierza wybudować do dwudziestu dwóch elektrowni węglowych w następnych pięciu latach. Wyemitują one razem tyle dwutlenku węgla, co wszystkie samochody sprzedawane rocznie w USA - podaje New York Times, na który powołuje się BiznesAlert.pl .

Japonia zobowiązała się w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża do redukcji emisji CO2 o 26 procent do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2013 roku. Ten cel może być zagrożony przez rozwój energetyki węglowej. Obecnie wytwarza ponad jedną trzecią energii z węgla i ta zależność może wzrosnąć.
Jednakże węgiel jest coraz tańszy i może być atrakcyjnym paliwem dla gospodarki japońskiej uzależnionej od importu na Wyspy Japońskie. Alternatywa to Odnawialne Źródła Energii odpowiedzialne obecnie za wytwarzanie 16 procent energii w Japonii. Katastrofa w Fukushimie sprawiła, że udział atomu w miksie sięgający kiedyś jednej trzeciej wynosił zaledwie 3 procent w 2017 roku. Rząd japoński stoi na stanowisku, że wymogi polityki klimatycznej należy pogodzić z racjami bezpieczeństwa energetycznego.

07.02.2020 17:46 Felek

@PL

Musisz pamiętać, że w Japonii jest naprawdę ogromna tragedia związana z Fukushimą. Żyją na pierścieniu ognia, żyją w obszarze aktywnym sejsmicznie, są narażeni na tsunami a nawet tajfuny. Po katastrofie w elektrowni jądrowej i biorąc pod uwagę jej konsekwencje (mocno ograniczane i bagatelizowane w mediach) wiele osób zaczęło aktywnie blokować energetykę jądrową bo wcale nie jest taka zdrowa jak by się wydawało. Wybór między dżumą i cholerą, Japonia jest w bardzo złym położeniu. Bez energii elektrycznej ryzykują upadek całego kraju. Nie zastąpisz prawie 50 elektrowni jądrowych samym OZE.

07.02.2020 19:18 Carlinfan

@FELEK
Serio tragedia? Polska przez ponad 30 lat przeżywała tragedię bycia w uścisku niedźwiadka ze wschodu. Uścisku w który wepchnęli ją m.in jej sojusznicy. Dzięki temu Polska miała bardzo małe wizję na własną EJ przez te 30 lat. A teraz nie dość że nie mamy ani jednej EJ to jeszcze zabrania nam się wydobywać węgla. Zaprawdę pokrętna to logika, szczególnie w świetle wywiązania się z umowy z Kioto.

07.02.2020 22:27 Felek

@CARLINFAN

Mówiłem akurat o Japoni, każdy kraj ma swoją własną tragedię i jest w tragicznym położeniu. W wypadku Japoni jest własnie tak jak pisałem wcześniej. W każdej chwili może się okazać, że kraj nie nadaje się już do zamieszkania i nie będzie nadawać przez kolejne dziesiątki pokoleń. Aczkolwiek o tym media głównego nurtu nie wspominają. Według nich wszystko jest w najlepszym porządku.

Z jednej strony szkoda, że w Polsce nie ma EJ ale z drugiej całe szczęście, bo mógłby być EJ Żarnowiec znany jako kolejne po Czarnobylu miejsce katastrofy atomowej. Mógłby acz nie musiałby. Kiedyś byłem wielkim zwolennikiem energii jądrowej, teraz już nie jestem. Albo zimna fuzja albo nic. Wolę biedowac ale mieć szansę żyć w środowisku bez zabójczy radionuklidów. Samowystarczalne OZE bez paliw kopalnych nie powstanie, fuzja też wymaga podstaw gospodarczych w paliwach kopalnych ale po osiągnięciu pewnego pułapu produkcji energii i podtrzymania fuzji - może być już samowystarczalna i być motorem napędowym całej gospodarki. Co prawda wtedy to dopiero się ludzie rozchulają, bo zasób technologii automatycznie nie sprawia, że natura człowieka sama w sobie też ulega w magiczny sposób ulepszeniom. Nadal będziemy produkować zbędne śmieci i zanieczyszczać środowisko do granic nieprzyzwoitości. Tyle tylko, że tym razem na wiele większą skalę i łatwiej będzie się odseparować w sztucznym habitacie od zniszczonego już środowiska. W końcu dzięki fuzji mamy nieograniczone źródło energii.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto