Kolejne raporty pokazują, że Antarktyda traci coraz więcej lodu

Raport przedstawiony przez Komitet Naukowy Badań Antarktycznych (SCAR), oraz należące do amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk (PNAS) czasopismo stwierdzają jasno, że antarktyczny lądolód topi się coraz szybciej. Z tego powodu do światowego oceanu trafia coraz więcej wody i samego lodu podnosząc tym samym poziom światowego oceanu.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że to człowiek jest odpowiedzialny za postępujące w ostatnich dekadach zmiany klimatyczne, a tym samym topnienie lądolodu na Antarktydzie, stwierdza raport SCAR. Badania z 2018 roku pokazują, że na zmiany klimatyczne w regionie Antarktydy wpływ ma także zawartość ozonu. Spadek zawartości tego gazu doprowadził do wzrostu opadów śniegu. Skutkowało to też wzrostem prędkości wiatrów cyklonicznych i tym samym narastaniem lodu morskiego na Oceanie Południowym. Badania sugerują, że utrata masy lądolodu w latach 1992-2005 byłaby dwukrotnie większa, gdyby nie występująca wówczas dziura ozonowa. Ponieważ klimat się ociepla, a sama zaś dziura z powodu spadku emisji gazów CFC (Protokół Montrealski) zredukowała się, to rola ozonu jest drugorzędna.

Utrata roczna masy (Gt) antarktycznego lądolodu w poszczególnych przedziałach czasowych. Na podstawie danych Rignot i in., 2019

Wieloletnie pomiary pokazują, że ilość traconego rocznie lodu na Antarktydzie wzrosła co najmniej sześciokrotnie w latach 1979-2017. Antarktyda w latach 1979-2017 straciła 2720 gigaton lodu, co odpowiada wzrostowi poziomu morza o 7,6 milimetra. W tym okresie topnienie lądolodu od spodu przez wodę morską na Antarktydzie Zachodniej wzrosło około trzykrotnie. Rozpad lodowego szelfu na Półwyspie Antarktycznym (lodowiec Larsena) przyspieszył dalsze topnienie.

Obserwuje się sukcesywny wzrost tempa utraty lodu w poszczególnych przedziałach czasowych, co pokazuje powyższy wykres. Utrata masy wzrosła z 40 Gt rocznie w latach 1979-1990 do 50 Gt w latach 1989-200 i 166 Gt w latach 1999-2009, aż do 252 Gt w latach 2009-2017. Na razie zmiany są relatywnie niewielkie, co skutkuje też stosunkowo niewielkim wzrostem poziomu światowego oceanu - to jedynie 3,5 mm na dekadę. Na razie więc zdecydowanie większą rolę odkrywa rozszerzalność cieplna oceanów. Większość strat w lądolodu miała miejsce poprzez topnienie lodowców szelfowych od dołu za pośrednictwem wody. A więc niskie temperatury nad oceanem i lądolodem nie miały istotnego wpływu na zmiany masy lądolodu. Wolniej topił się lód na Antarktydzie Wschodniej, szybciej na Zachodniej.

Prędkość (km/rocznie) przemieszczania się antarktycznego lodu w latach 2014-2016, oraz zmiany (m/rocznie) tej prędkości w dwóch okresach: 2007-2018 i 2014-2015 (czerwony odcień oznacza wzrost, niebieski spadek).

Obserwacje pokazują, że nie tylko sama w sobie temperatura odgrywa rolę w tempie utraty antarktycznego lądolodu. W grę wchodzi też dynamika zmian w postaci przemieszczania, osuwania się w stronę oceanu lądolodu. Pomiary wskazują na wzrost prędkości wędrówki lodu na Antarktydzie, czego przyczyną jest topnienie lodowców szelfowych.

Po lewej: zmiany zrzutu lodu z linii gruntowania w latach 1979–2017 w mld ton rocznie z procentową zmianą prędkości oznaczoną kolorami: czerwonym (przyspieszenie), niebieski (spowolnienie) i promień okręgu proporcjonalny do zmiany. Po prawej: całkowita zmiana masy głównych basenów lodowych oznaczonych kolorem: niebieskim (zysk), czerwony (utrata) w latach 1979–2017 z promieniem okręgu proporcjonalnym do bezwzględnego bilansu masy.

Wraz z topnieniem lądolodu obserwuje się zmiany położenia tzw. linii gruntowania lodowca. Linia gruntowania lodowca leży na płytkich wodach, a dalej w stronę kontynentu dno obniża się. Jeśli w wyniku podmywania podstawy lodowca przez ocieplającą się wodę zakotwiczona na płytszych wodach linia gruntowania przesunie się na większą głębokość, to lodowiec straci swoją stabilność, i rozpadnie się.

Postępujące przyspieszanie spływu lodu i wycofywanie linii gruntowania nawzajem wzmacniają swoje efekty, co pokazują to powyższe mapy. Widać, że na tle poprzednich zmian klimatycznych sprzed milionów lat, obecne zmiany są porażające. Tylko nielicznie występuje zjawisko narastania lodu, oraz spadku jego prędkości przemieszczania się w stronę oceanu. Do czasu. Przyspieszenie tempa cofania się linii gruntowania zaobserwowano we wszystkich trzech regionach Antarktydy, ale zmiany na razie nie obejmują całości: 22% badanych linii na Antarktydzie Zachodniej, 3% na Wschodniej i 10% na Półwyspie Antarktycznym.

Zmiany masy lądolodu na Antarktydzie dla Antarktydy Zachodniej, Wschodniej, Półwyspu Antarktycznego i całego regionu w gigatonach rocznie. Niebieska krzywa - odchylenia skumulowanego bilansu masy powierzchniowej (SMB) lądolodu, czerwona krzywa - wytapianie lodu do morza, fioletowa - całkowita zmiana masy.

Wzrost z 40 Gt rocznie w latach 1979-1990 do 252 Gt w latach 2009-2017 jest bardzo duży. Jeszcze w XX wieku bilans masy powierzchniowej był korzystny, dzięki opadom śniegu rekompensującym wtedy jeszcze dość niewielkie straty lodu, który trafiał do oceanu. W XXI wieku sytuacja się zmieniła. Nawet wielkie śnieżyce na Ziemi Królowej Maud w 2009 roku, które dały 200 Gt zysku nie zmieniły całości sytuacji, co pokazuje powyższe zestawienie wykresów. Antarktyda traci lód. Gdyby stopił się cały lądolód na tym kontynencie, to poziom światowego oceanu wzrósłby o 57,2 metra.

Hubert Bułgajewski, Arktyczny Lód

Komentarze

07.01.2020 23:40 Gosc

A podobno zyskuje więcej niż traci…https://menway.interia.pl/styl-zycia/ciekawostki/news-mrozne-ocieplenie-czy-zaczela-sie-nowa-epoka-lodowcowa,nId,4242117

08.01.2020 0:56 Hubert

"Nadchodzi zima"

23.01.2020 20:21 r.abin

Zgodnie z wykresem zamieszczonym na stronie "nauka o klimacie", Antarktyda zamarzła, przy globalnej anomalii 4ºC. - a Grenlandia przy 0ºC. Czy nie wydaje się, że "proces odwrotny" (nawet bez uwzględniania histerezy) - powinien przebiegać podobnie? Co słychać na Grenlandii?

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto