Świat na rozdrożu - wykresy. Rodział 12 End Game

Odchylenie temperatury

Ilustracja 12.2. Obserwowane odchylenie globalnej temperatury powierzchni Ziemi względem średniej z lat 1951-1980. Źródło: GISS Surface Temperature Analysis, NASA.

Stężenie pary wodnej

Ilustracja 12.7. Poziom nasycenia powietrza parą wodną w zależności od temperatury. Źródło: Na podst. Dewpoint, Wikipedia.

Emisje CO2

Ilustracja 12.8. Zmiany emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w latach 1751-2010. Źródło: Global Fossil-Fuel CO2 Emissions, CDIAC.

Koncentracja CO2

Ilustracja 12.9. Zmiany stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Źródło: NOAA Earth System Research Laboratory.

Zmiany koncentracji CO2

Ilustracja 12.10. Koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze w ostatnim tysiącleciu, mierzona na podstawie pęcherzyków powietrza uwięzionego w rdzeniach lodowych (do roku 1977) i bezpośrednio (po roku 1958). Wygląda na to, że między rokie 1800 a 2000 "coś" się zmieniło. Zaznaczony został rok 1769 w którym James Watt opatentował maszynę parową (pierwsza działająca maszyna parowa została wynaleziona 70 lat wcześniej, w roku 1698, silnik Watta był jednak znacznie wydajniejszy). Źródło: Siple Station Ice Core, CDIAC. Law Dome, CDIAC. Mauna Loa, NOAA Earth Reaserch Laboratory.

Koncentracja węgla

Ilustracja 12.11. Względna koncentracja węgla 13C w stosunku do 12C. Źródło: Florian Böhm i in. Surface Water Carbonate System from Coralline Sponges, 2002. "How do we know that recent CO2 increases are due to human activities? Real climat, 2004.

Prognozy zmian koncentracji CO2

Ilustracja 12.13. Przewidywane zmiany kocnentracji dwutlenku węgla w atmosferze w najbliższych 10 tysiącach lat w zależności od ilości naszych emisji. Koncentracja dwutlenku węgla przed początkiem epoki przemysłowej wynosiła 280 ppm. Źródło: Na podst. David Archer, Victor Brovkin, Milliennial Atmospheric Lifetime of Anthropogenic CO2, 2006.

Wymaszanie radiacyjne

Ilustracja 12.15. Zmiana czynników wymuszających wyrażonych w W/m2. Porównanie stanu na rok 2005 względem roku 1850. Źródło: Richard B. Alley i in., A report of Working Group I of the Intergovernmental Panel of Climate Change 2007.

Zmiany temperatury w Arktyce

Ilustracja 12.20. Zmiany temperatury w Arktyce w okresie ostatnich 2 tysięcy lat. Obserwowany spadek temperatury zakończył się w ostatnim stuleciu. Źródło: Darrel S. Kaufman i in., Recent Warming Reverses Long-Term Arctic Cooling, “Science”, 2009.Zasięg lodu w Arktyce

Ilustracja 12.21. Wrześniowe minimum zasięg lodu w Arktyce według danych NSIDC. Źródło: Arctic Sea Ice News & Analysis, NSIDC.

Objętość lodu w Arktyce

Ilustracja 12.22. Objętość lodu w Arktyce podczas wrześniowego minimum w kolejnych latach oraz ekstrapolacja tego trendu na kilkanaście następnych lat. Źródło: Trends In Arctic Sea Ice Volume, „Arctic Sea Ice Blog”.

Spadek masy lądolodu na Grenlandii

Ilustracja 12.25. Utrata masy przez lądolód Grenlandii. Uwaga: zero oznacza średnią masę lądolodu. Lądolód Grenlandii nie przybierał na masie przed 2006 rokiem, po prostu jego masa była wtedy powyżej średniej z lat 2002-2009. Źródło: Increasing rates of ice mass loss form the Greenland and Antarctic ice sheets revealed by GRACE. “Geophysical Research Letters” vol. 36, 2009. 

Spadek masy lądolodu na Antarktydzie

Ilustracja 12.26. Utrata masy przez lądolód Antarktydy. Uwaga: zero oznacza średnią masę lądolodu. Lądolód Antarktydy nie przybierał na masie przed 2006 rokiem, po prostu jego masa była wtedy powyżej średniej z lat 2002-2009. Źródło: Increasing rates of ice mass loss form the Greenland and Antarctic ice sheets revealed by GRACE. “Geophysical Research Letters” vol. 36, 2009. 

Zasoby węgla w USA

Ilustracja 12.30. Zasoby i rezerwy węgla w USA. Źródło: How Much Coal?, “Ground Truth Trekking”.

Zatrzymanie wzrostu emisji CO2

Ilustracja 12.31. Światowa emisja dwutlenku węgla dająca 67% szans na zapobieżenie wzrostowi średniej temperatury na świecie o 2oC w porównaniu do stanu z przed rewolucji przemysłowej. Źródło: The Copenhagen Diagnosis: Climate Science Report, 2009.

Wzrost emisji CO2

Ilustracja 12.32. Emisja CO2 ze spalania paliw kopalnych w latach 1979-2010. Źródło: Prospect of limiting the global increase in temperature to 2oC is getting bleaker, IEA, 2011.

Komentarze

04.06.2013 20:56 Hubert

http://arcticicesea.blogspot.com/ Arctic Sea Ice właśnie tam na biegunie można zobaczyć przeddzień "scenariusza zagłady"

gra kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto