Świat na rozdrożu - wykresy. Rodział 10 Pudełko wzrostu

Wyczerpywanie się zasobów metali

Ilustracja 10.1. Lata do wyczerpania się rezerw metali przy założeniu wzrostu wydobycia o 2% rocznie. Na wykresie znajdują się pierwiaski, dla których ten czas jest krótszy niż 50 lat. Źródło: Mineral Commodity Summaries, USGS.

Odkrycia złóż metali

Ilustracja 10.2. Wykres pokazujący związek pomiędzy nakładami na poszukiwania nowych złóż rud metali (linia czerwona) i liczbą odkrywanych wielkich (słupki zielone) i dużych (słupki niebieskie) złóż. Źródło: A.M. Diederen, Metal Minerals Scarity and the Elemnets of Hope. “The Oil Drum”.

Jakość wydobywanego złota

Ilustracja 10.3. Jakość eksploatowanych rud złota dla czołowych jego producentów. Źródło: Gavin M. Mudd, Sustainability Reporting in the Gold Mining Industry: The Need for Continual Improvement i Resource Consumption Intensity and Sustainability of Gold Mining.

Wydobycie złota

Ilustracja 10.4 Ilość wydobywanego złota. Źródło: Thomas Chaize, Gold Production In World 2010, „Gold Eagle”.

Tereny uprawne - powierzchnia

Ilustracja 10.8. Powierzchnia terenów uprawnych na świecie w latach 1700-20107. Źródło: Farmland Investment Report.

Plony zbóż

Ilustracja 10.10. Plony zbóż z hektara. Źródło: FAO via Earth Policy Institute.

Produkcja zbóż

Ilustracja 10.11. Produkcja zbóż na osobę. Źróło: Food and Agriculture Organization of the United Nations , 2009; United Nations Population Division, 2007 via The Land Commodities Global Agriculture, Land Commodities. Farmland Investment Report 2009.

Ceny żywności na świecie

Ilustracja 11.13. Zmiany indeksu cen żywności w ostatnich latach. Źródło: FAO Food Price Index, FAO.

Obszary suche - wzrostLiczba katastrof klimatycznych w porównaniu z trzęsieniami ziemi

Ilustracja 10.20. Wzrost obszarów suchych i katastrof klimatycznych. Źródło: Trends in natural disasters, UNEP.

Rozkład inteligencji populacji

Ilustracja 10.30. Porównanie normalnego rozkładu IQ w populacji oraz w populacji, w której IQ jest obniżonej o 5 punktów. Źródło: Alan H. Lockwood i in., Coal’s Assault on Human Health.

gra kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto