Świat na rozdrożu - wykresy. Rodział 3 Wzrost gospodarczy jest najważniejszy

Światowy realny PKB

Ilustracja 3.1. Światowy PKB skorygowany o infalcję (czyli tzw. rzeczywisty PKB w odróżnieniu od nominalnego PKB, niekorygowanego o inflację)wyrażony w dolarach amerykańskich z 2000 roku. W ciągu 60 lat realny PKB wzrósł 10-krotnie, rosnąc średnio o 4% rocznie. Żródło: Geary-Khamis 1990,  GGDC. www.ggdc.nert.

Dług państwowy USA

Ilustracja 3.2. Dług państwowy USA. Źródło: US. National Debt Clock

Podaż pieniędza na świecie 1971-2010

Ilustracja 3.4. Podaż pieniędza na świecie 1971-2010. M0 - baza monetarna, obejmuje gotówkę w obiegu wyemitowaną przez banki centralne M1 - obejmuje M0 + depozyty płatne na żądanie M2 - obejmuje M1 + wkłady oszczędniościowe o terminie zwrotu do 2 lat włącznie M3 - obejmuje M2 + depozyty długoterminowe Żródło:Mike Hewitt, Estimated Global Monetary Aggregates "Dolar Baze"

Podział bogactwa w społeczeństwie USA

Ilustracja 3.5. Aż 85% majątku jest w posiadaniu 20% najbogatszych Amerykanów. Źródło: Dave Gilson, Carolyn Perot, It's the Inequality, Stupid, "Mother Jones", 2011.

Średni dochód gospodarstw domowych po opodatkowaniu w USA i zmiana udziału w dochodach po opodatkowaniu w USA

Ilustracja 3.6. Zmiana dochodów poszczególnych grup społecznych w USA z uwzględnieniem inflacji - coraz większa część dochodów przypada najbogatszym, a coraz mniejsza większości obywateli. Źródło: Dave Gilson, Carolyn Perot, It's the Inequality, Stupid, "Mother Jones", 2011.

Komentarze

03.06.2013 1:10 ŻENUJĄCE

Jest pewien problem-świat to nie tylko USA.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto