Woda ognista: lista składników płynów używanych do szczelinowania hydraulicznego

Organizacje ekologiczne wielokrotnie próbowały nakłonić firmy gazowe i naftowe do publikacji związków chemicznych używanych w procesie szczelinowania hydraulicznego, wykorzystywanego przy wydobyciu gazu łupkowego (fracking). Firmy dodają różne chemikalia dla różnych celów, na przykład, żeby zapobiec korozji lub żeby osiągnąć żądaną konsystencję płynu. Według raportu kongresu USA z 2011 roku wiele substancji chemicznych używanych w procesie szczelinowania może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Nikt nie wie dokładnie jakie są wszystkie składniki płynów frackingowych i innych substancji używanych do wiercenia. Co więcej, są one różne dla różnych odwiertów. Poniżej podajemy listę głównych składników ujawnionych do tej pory. Więcej informacji (po angielsku) na temat każdej substancji można znaleźć tutaj.

Typowe sładniki płynu frackingowego. oznacza środek rakotwórczy.

Substancje najczęściej używane:

Woda. Płyn zawiera od 98% do 99,5% wody
Krzem krystaliczny. Składnik cementu, zaprawy murarskiej i piasku. Wdychany pył jest szkodliwy i może prowadzić do krzemicy lub raka.
Metanol. Można go znaleźć w płynach zapobiegających zamarzaniu, rozpuszczalnikach i w paliwach. Opary mogą powodować podrażnienie oczu, ból głowy i poczucie zmęczenia. Duże dawki mogą być śmiertelne. Spożycie może spowodować uszkodzenie oczu lub śmierć.
Izopropanol. Stosowany w płynach czyszczących, antyperspirantach, kosmetykach, pefrumach i mydłach. Opary mogą spowodować podrażnienie oczu i górnych dróg oddechowych. Spożycie powoduje wymioty.
Hydrorafinowany lekki dystylat ropy. Znajduje się w paliwach używanych m.in. w samolotach szpiegowskich U2. Może spowodować podrażnienie skóry i oczu, ból głowy i zawroty głowy. Długotrwałe narażenie może uszkodzić wątrobę, nerki i układ krwionośny.
2-butoksyetanol. Składnik farb i lakierów. Opary podrażniają oczy i nos. Spożycie lub kontakt ze skórą mogą spodowować ból głowy, nudności, wymioty i zawroty głowy.
Glikol etylenowy. Można go znaleźć w płynach rozmrażających, płynach chłodnicowych i środkach czyszczących. Spożycie powoduje stupor lub śpiączkę i może prowadzić do śmiertelnego uszkodzenia nerek.
Diesel. Paliwo. Kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie, swędzenie, poparzenie, poważne uszkodzenia skóry oraz raka.
Wodorotlenek sodu. Składnik płynów drenażujących. Może zniszczyć płuca. Kontakt z tą substancją w formie stałej lub ciekłej może spowodować uszkodzenia oczu, skóry i błon śluzowych, prowadząc nawet do śmierci.
Naftalen (popularnie naftalina). Używana jako środek przeciwko molom. Wdychanie może spowodować podrażnienie układu oddechowego, zawroty głowy, wymioty, bóle brzucha, gorączkę, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Substancje stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia:

Formaldehyd. Używany jako środek do balsamowania zwłok ludzkich lub do konserwacji ciał zwierzęcych. Spożycie nawet małej ilości może spowodować śmierć. Dłuższy kontakt może spowodować zniszczenie płuc i problemy z płodnością u kobiet.
Kwas siarkowy. Używany do baterii samochodowych. Ma silne własności żrące i niszczące strukturę białek. Wdychanie może spowodować poważne zniszczenie płuc, a kontakt z oczami może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Dawka wielkości jednej łyżeczki do herbaty może być śmiertelna. Podejrzany o działanie rakotwórcze.
Benzen. Składnik benzyny. Długotrwałe narażenie może doprowadzić do raka, zwłaszcza białaczki. Krótkotrwałe narażenie może powodować zawroty głowy, słabość, bóle głowy, trudności z oddychaniem, duszności i wymioty.
Ołów. Używany dawniej jako składnik farb, materiałów budowlanych i złączek dachowych. Może zniszczyć system nerwowy, mózg i powodować choroby krwi.
Kwas borowy. Używany do produkcji insektycydów, środków antyseptycznych i substancji obniżających palność. Spożywany lub wdychany w większych ilościach jest trujący. Długotrwałe narażenie może spowodować zniszczenie i niewydolność nerek.
Olej opałowy. Szkodliwy w przypadku spożycia. Może spododować zawroty głowy, senność, podrażnienie skóry i oczu. Długotrwałe narażenie może spowodować raka skóry.
Nafta. Składnik paliwa lotniczego i rakietowego. Opary mogą spowodować podrażnienie oczu i nosa, zaś spożycie może być śmiertelne. Chroniczne narażenie może powodować senność, konwulsje, śpiączkę lub śmierć.
Kwas fluorowodorowy. Można znaleźć go w odrdzewiaczach, środkach do rozjaśniana aluminium i mocnych środkach czyszczących. Opary są bardzo drażniące, żrące i trujące. Dłuższe wdychanie może prowadzić do twardnienia kości. Kontakt z postacią ciekłą może powodować poparzenia. 1,5 grama jest dawką śmiertelną.
Kwas chlorowodorowy (potocznie: kwas solny). Używany do obróbki stali i jako składnik środków czyszczących. Ma własności żrące i podrażniające. Wdychanie oparów może prowadzić do problemów systemu oddechowego. Długotrwałe narażenie prowadzi do śmierci.
Kwas mrówkowy. Używany do garbowania skóry, jako środek grzybobójczy, konserwujący i składnik środków do czyszczenia toalet. Płyn powoduje poparzenia skóry i oczu. Wdychanie może być podrażniające i bolesne, może spowodować nudności i wymioty.

Inne dziwne składniki: kawa rozpuszczalna, parafina, łupiny orzechów, olejki, mydło, krochmal, żywica, kokosowy kwas tłuszczowy, olej sosnowy, guma guar.

Komentarze

14.03.2012 23:27 AZG

Witam! Z wykształcenia jestem hydrologiem (chociaż nie zajmuję się hydrologią, wszędzie trzeba mieć doświadczenie, a skąd doświadczenie bez pracy?) więc chciałbym odnieść się do tematu z mojej perspektywy: Według tego co się uczyłem warstwa wody przypowierzchniowej, gruntowej ani nawet warstwa najczęściej w Polsce wykorzystywana do picia, czyli z trzeciorzędu (na niżu już na 80m ppt) RACZEJ nie może zostać zanieczyszczona. Raz, że gaz łupkowy jest poniżej tysiąca metrów i jest oddzielony wieloma warstwami nieprzepuszczalnych skał a dwa, że wody głębinowe często znajdują się pod ciśnieniem i nie rzadko są to wody artezyjskie. Te wody gdzie są łupki bitumiczne są z reguły mocno zasolone oraz mają wysoką temperaturę, więc nie będą nam nigdy potrzebne. Widzę też tutaj szansę właśnie dla geotermii. Oczywiście zdarzają się w warswach wodonośnych nieciągłości i połączenia z sąsiednimi warstwami, ale moim zdaniem znaczna głębokość odwiertów gwarantuje duże bezpieczeństwo. Podsumowując: nie widzę zagrożenia dla wód gruntowych i pitnych.

15.03.2012 2:46 thc

dobra pod warunkiem ze obieg plynow jest zamkniety i dobrze zabezpieczony oraz nie ma zadnych wyciekow z powierzchni do wod gruntowych lub powierzchniowych co przy takiej skali zastosowania w tylu odwiertach bedzie trudne do osiagniecia ;)

15.03.2012 11:41 logic

Zacznijmy od tego że gada się ludziom bzdury a będzie jak zwykle zostanie zniszczone środowisko i zero zysków z tego gazu.

15.03.2012 21:20 Pedro

Koncerny oraz zwolennicy wydobywania gazu łupkowego koncentrują się tylko na tym co się dzieje parę kilometrów pod ziemią a celowo pomija się fakt, że zagrożenie dla środowiska i wód gruntowych może wystąpić na wielu etapach całego procesu. Wydobycie gazu należy rozpatrywać kompleksowo.
Eksploatacja na skalę przemysłową wiąże się z powstaniem tysięcy odwiertów. Należy wymienić następujące fakty:

1) Środowisko zanieczyszczane jest na etapie produkcji chemikaliów używanych w procesie szczelinowania. Również w trakcie ich produkcji może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Wiem, że na świecie są produkowane ogromne ilości toksycznej chemii ale to są dodatkowe nadmiarowe tysiące ton toksycznych substancji.

2) Wypadek może się zdazyć podczas transportu chemikaliów. Po naszych drogach będą krążyły tysiące cystern z niebezpiecznymi chemikaliami a o wypadki nie trudno. Tak więc na tym etapie może dojść do wycieku chemikaliów do wód gruntowych.

3) Wycieki mogą nastąpić podczas wtłaczania wody z chemikaliami właściwie na dowolnej głębokości, również na głębokości wód gruntowych. I to jest najczęstsza przyczyna zanieczyszczenia wód gruntowych - źle wykonane cementowanie odwiertu.

4) Wmawia się nam, że wtłacza się płuczkę na duże głębokości, ale jeśli mamy do czynienia z uskokami poziomymi to woda i tak wypłynie na powierzchnię. Szczególnie, że skały są rozsadzane w wyniku szczelinowania a piasek zawarty w płuczce przeciwdziała zasklepianiu się mikroszczelin. Nie wiadomo, czy dziesięć, dwadzieścia czy więcej lat zanieczyszczenia nie zaczną przenikać do płytszych stref.

5) Wraz z rozszczelnianiem skał, uwalnia się z nich oprócz gazu masę innych substancji stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska, między innymi radioaktywny Rad i Polon.

6) Podczas szczelinowania bardzo duża część gazu ucieka do atmosfery zwiększając efekt cieplarniany. metan jest dużo silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla, którym tak nas na około straszą.

7) Woda która jest wydobywana po szczelinowaniu jest silnie zanieczyszczona dodatkowymi związkami które były w skale i na dobrą sprawę nie wiadomo co z nią zrobić. Przechowywanie tak dużych ilości skażonej wody wydaje sie mało praktyczne. Obawiam się, że w naszych warunkach może wylądować gdzieś w rzece. Nawet jesli świadomie nie będziemy wylewać tej wody, to i tak może zdażyć się jakiś wypadek, który spowoduje że ta woda trafi do środowiska. Nie mówiąc o tym, ze w obliczu deficytu wody zamieniamy ogromne ilości najczystszej wody w toksyczny szlam.

8) Jeden odwiert wystarcza na przeprowadzenie do ośmiu procesów szczelinowania, tak więc dużej ilości gazu z jednego odwiertu nie uzyskamy. Stąd też konieczność robienia dużej liczby odwiertów (dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy odwiertów).

9) No i na koniec blokujemy możliwość wykorzystania energii geotermalnej.

Nie wiem czy czegoś nie pominąłem ale myślę, że ta lista jest już wystarczającym powodem aby tego nie robić. W obliczu czekających nas problemów związanych z wyczerpywaniem się surowców (w tym w najbliższym czasie tzw. peakoil) czyste tereny uprawne są naszym najlepszym skarbem i polisą na życie. Trochę głupio byłoby to stracić dla paru lat mirażu niezależności energetycznej.

15.03.2012 23:24 AZG

Hmm Pedro, faktycznie tego nie wziąłem pod uwagę, jestem jednak ciekawy ile takicch zdarzeń zachodzi co roku w USA? Tam są tysiące a może nawet dziesiątki tysięcy odwiertów przez to dodatkowa produkcja chemikaliów oraz transport musi być znacznie większy a jakoś nie słychać doniesień o poważniejszych wypadkach. coby była jasność: w żaden sposób nie bronię wydobywania łupków, guzik co wiem o tym zagadnieniu, ale zarówno jedna jak i druga strona sporu mnie nie przekonuje:)

17.03.2012 15:07 piko

Mapę wypadków w USA związanych z frackingiem można znaleźć tutaj:
http://earthjustice.org/features/campaigns/fracking-across-the-united-states

Najwięcej odwiertów jest robione w stanie Pennsylwania i tam też jest najwięcej wypadków:
http://earthjustice.org/features/campaigns/pennsylvania-and-fracking

Propublica.org publikuje artykuły na temat gazu łupkowego:
http://www.propublica.org/series/fracking

Na dobrą sprawę to problemy z procesem wydobycia gazu łupkowego zaczęły docierać do świadomości społecznej w USA dopiero w roku 2011. W wielu stanach trwa burzliwa dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami szczelinowania. Ogólnie trend jest w stronę coraz większych zaostrzeń i restrykcji dla przemysłu, który do niedawna działał praktycznie bezkarnie.

19.03.2012 20:03 Galahad

Polecam także film "Gasland" nakręcony w roku 2010 przez J. Foxa. Oczywiście AZG masz w teorii rację - i tak być może i powinno, jednak najwyraźniej w praktyce to nie działa. Natomiast najpoważniejszym problemem faktycznie będzie pobór wody. Susze raczej będą coraz częstsze a i tak nie mamy jej dużo. Nie stać nas na zanieczyszczanie tak dużych jej ilości jakie będą używane przy frackingu.

10.09.2012 1:40 zawias

"Krzem krystaliczny. Składnik cementu, zaprawy murarskiej i piasku. Wdychany pył jest szkodliwy i może prowadzić do krzemicy lub raka." Manipulacja poziom ekspert. Rozumiem że na plażę, nie chodzicie bo boicie się krzemu krystalicznego. Do szczelinowania jako propant używany jest czysty piasek. Dalsze czytanie mija się z celem.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto